keskiviikko 30. toukokuuta 2012

OLKAA OMIA ENKELEITÄNNE


 
Mikaelia kanavoinut Ron Head ( oraclesandhealers.wordpress.com)
26.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Keskustelemme tänä aamuna mielellämme ystävällisyydestä. Jokaiselle sielulle joka on vedetty näiden viestin pariin, ystävällisyys on hyvin tuttua ja hän on kykenevä siihen. On vienyt monta elämää oppia tämä asia. Olette eläneet suurta tuskaa tuottavia kokemuksia toisten käsissä. Olette laittaneet itsenne oppimaan kovien kokemusten kautta toisten tunteiden sivuuttamisen seuraamukset.
 
Monta, monta kertaa olette tarkastelleet elämänkokemuksia ja kokeneet omia tekojanne ja sanojanne kaikkien niiden näkökulmasta, joihin niillä on vaikutettu. Olette tuskallisesti kehittäneet itsen, joka on vannonut aina miettivänsä ympärillään olevien tunteita. Olette tulleet tänne tällä kertaa suorittamaan sellaista, mitä kukaan ei ole koskaan ennen yrittänyt tehdä. Tämän tekemiseksi teidän tarvitse yhdistää kaikkien ympärillänne olevien sielujen ponnistelut.
 
Teidän ei ole tärkeää opettaa heitä. Teidän ei ole tärkeää johtaa heitä. Teidän on tärkeää havainnollistaa heidän arvonsa teille, jotta he alkavat nähdä todellisen arvonsa itse. Etsikää ja näyttäkää heille se, minkä he ovat piilottaneet itseltään. Olkaa ennen kaikkea ystävällinen. Oppikaa tuntemaan sanojenne ja tekojenne vaikutukset, ennen kuin ilmaisette niitä. Opetelkaa tukemaan, taputtamaan, hurraamaan ja lohduttamaan. Tarvitsetteko seurattavia esimerkkejä? Lukekaa uudestaan ne lukemattomat viestit toisista ulottuvuuksista ja maailmoista, joita saatte päivittäin. Olkaa omia enkeleitänne.
 
Oletko parantaja? Ole ystävällinen. Oletko opettaja? Ole ystävällinen. Huoltaja? Ole ystävällinen. Elämässä ei ole polkua, mikä ei tarjoa tilaisuutta olla ystävällinen toiselle. Lainaisimme yhtä parannuskouluanne: "Vain tänään ole ystävällinen". Yksi suurimmista elävistä opettajistanne on sanonut: "Uskontoni on ystävällisyys."
 
Teitä jotka haluatte, pyydämme katsomaan syvälle ja löytämään vastauksen tähän kysymykseen: "Mikä on ystävällisyyden väri?" Katsokaa vain pitkään ja syvään tätä ja lupaamme, että se muuttaa sekä teitä että maailmaa, missä asutte. Näemme myös pian tulevan ajan, missä ystävällisyydestä ja jakamisesta tulee erittäin tärkeää teille kaikille. Liittäkää kädet yhteen tänä aikana ja astukaa uuteen maailmaanne ilossa ja ystävyydessä.
 
Rauhaa ja rakkautta teille huomiseen saakka, kunnes taas puhumme

ELÄMÄÄ VALAISTEN


Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 28.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Energialataus ja energeettinen reaktio
Muutaman vuoden ajan olemme kokeneet herpaantumatta energialatauksia, joihin olemme reagoineet fyysisillä oireilla, jotka vaihtelevat äärimmäisestä väsymyksestä pahoinvointiin ja fyysiseen sairauteen. Näitä latauksia tapahtuu lisääntyvällä taajuudella ja intensiteetillä ja mietimme, miksi meistä voi tuntua niin huonolta niin korkean energian kera. On pari väärinkäsitystä energiasta, mikä saa meidät aliarvioimaan sen vaikutukset ja yliarvioimaan sen potentiaalin. Riippumatta näiden latausten taajuudesta olemme rajoittuneita kyvyssämme integroida ne, ennen kuin olemme puhdistaneet energiakehomme tiheydestä. Latausten värähtely ja taajuus lisääntyy jatkuvasti, joten myös energeettinen reaktiomme lisääntyy, kunnes olemme riittävän puhtaita yhdistymään niihin saumattomammin.

Energialatauksia tapahtuu reaktiona korkeampien taajuuksien tarpeeseen voimaannuttamaan ylösnousemusprosessia. Meidän on integroiduttava ja harmonisoiduttava näihin taajuuksiin osana omaa ylösnousemuspolkuamme. Mutta miten voimme tehdä sen, kun ne tuntuvat heikentävän meitä? Ne tuovat esiin ongelmia ja haasteita - tunnepuolen, fyysisiä ja henkisiä - mitkä näyttävät pysäyttävän meidät raiteillamme. Ja tämä on osa niiden tarkoitusta: näyttää meille, missä kohtaa olemme harmoniassa tiheämpien taajuuksien kanssa, jotka ovat piilossa ymmärrykseltämme, jotta voimme puhdistaa ne. Korkeammat taajuudet tuovat valoa pimeyteemme, jotta voimme valaista sen.

Ne tuovat esiin myös karmaan liittyvää tiheyttä ja se voi olla voimakas herääminen, kuten koin itse tällä viikolla. Loukattuani selkäni viikko sitten - mikä tarkoitti, etten voinut kävellä kolmeen päivään - mieleeni tuli yksi elämänoppituntini, kun halvaannuin lapsena enkä voinut kävellä melkein viiteen vuoteen. Tässä esi-Egyptin elämässä olin vastakruunattu, kaunis ja voimakas kuningatar ja minut tappoi kateellinen, luotettu ja uskottu ystävä, joka viilsi kurkkuni. Tuolla hetkellä tajusin, miten pelko olla oma itseni, olla omassa voimassani ja puhua, astua esiin ja siirtyä eteenpäin, oli syntynyt - minkä kanssa olin taistellut vuosikymmeniä. Joka kerta yrittäessäni siirtyä eteenpäin elämässäni luon jonkin "halvaannuttavan" kokemuksen ja tämä on toistunut monta kertaa. Nyt ymmärrän sen ja sen voima minuun on ohi.

Mitä nämä energialataukset tuovat esiin sinulla? Jonkin suhteen loppumisen, jonkin petoksen, pakon kohdata jokin pelko tai jonkin karmallisen tapahtuman oivaltamisen, mikä on ollut suuri voima elämässäsi? Fyysisen ilmentymän energiasta, mitä olet kantanut (ja mistä kenties ollut piittaamatta) pitkän aikaan? Tässä korkeammat taajuudet paljastavat tiheämpiä energioitasi, jotta voit päästää niistä irti. Kun teet sen, olet avoin integroimaan nämä uudet taajuudet ja harmonisoitumaan niiden kanssa. Tämä merkitsee myös, että elämässäsi kaikki, mikä värähtelee matalammalla taajuudella, häviää tai saa kutsun muuttaa energiaansa. Oppituntimme liittyen erilaisten asioiden ja toisten kaikenlaisten valintojen hyväksymiseen tulevat mukaan tässä.

Nämä eivät ole helppoja aikoja, mutta ne ovat uusia tilaisuuksia meille päästää irti elämien aikaisesta pelosta ja epäharmoniasta korkeamman ehdottoman rakkausenergian kanssa, mitkä ovat estäneet meitä luomasta taivaan maan päälle itsellemme ja planeetalle. Meidän on aika saattaa loppuun tämä yksilöllinen ja kollektiivinen elämäntarkoituksemme, ylösnousemuskierron osa.

Kun siis kamppailet tämän energiaintegroinnin kanssa, kiinnitä huomiota siihen, mitä sinulla nousee esiin. On se sitten jotain fyysistä, tunteellista tai henkistä, se on energiaa, jonka on tullut aika lähteä energiakehostasi. Ja sitten kun päästät siitä irti, luot uuden harmonian korkeampien taajuuksien kanssa, mikä voi auttaa sinua luomaan sitä rakkautta, iloa, rauhaa ja yltäkylläisyyttä, mitä sydämesi ja henkesi haluaa sinulle osana taivastasi maan päällä.

Voi kiitos

En vielä lukenut tuota edellistä kanavointia kovin tarkkaan mutta alku niin passaa kyllä minuun. En ole saanut oikein mitään aikaiseksi. Ei oikein kiinnostakaan tehdä siivousta nyt vaikka varmaan pitäisi. Koiralla karvanlähtöaika ja imuri meni rikki. Suurimmat pölyt vaan pyyhkäisen mutta mitään muuta en nyt jaksa. Olen todellakin yrittänyt etsiä totuutta itsestäni, karsia vääriä uskomuksia ja menettelytapoja. Olen ollut niin väsynyt mutta en silti pystynyt rauhoittumaan vaan olen pohtinut missä menetän voimaani. Välillä iskee todellinen inho, siis ajatuksiini, olotilaani, itseeni. Tiedän kyllä että sitten kohta taas helpottaa ja alkaa parempi vaihe mutta rankalta tuntuu.

TALON SIIVOAMINEN


 
Maaäitiä kanavoinut Gaian Totuudentytär ( gaiadaughteroftruth.blogspot.com)
25.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Talon siivoaminen koskee muutakin kuin sitä fyysistä tilaa, missä asutte, ja se sisältää kehonne, mikä majoittaa henkenne ja tekee siitä sielun.
 
Vaikka on totta, että kumpikin hyötyy pienestä tai suuresta siivouksesta toisinaan, on parasta suorittaa ne erikseen.
 
Syy on yksinkertainen. Kumpikin vaatii teiltä paljon. Juttu on niin, että te ette ole aina tietoinen siitä, miten paljon energiaa vaatii hankkiutuminen eroon olemuksenne/sielunne näkymättömistä hämähäkinseiteistä ja liikakuormasta, koska suuren osan tuosta ajasta te teette hyvin vähän, mutta tunnette paljon. 
 
Jos olette siivonneet paljon tunnetaakkaa, henkistä tai sielutaakkaa, muistitaakkaa viime kuukausina - kuten monet teistä ovat - on mahdollista, että teillä on ollut vaikeuksia tavallisen "kevätsiivouksenne" kanssa tai kaiken merkittävän roskan poistamisessa elintilastanne. Ja kun teitte sen, luultavasti teistä tuntui epävarmalta, hermostuneelta tai yhtäkkiä väsyneeltä, kun kääritte hihanne ryhtyäksenne töihin. Kaikesta aineellisesta tavarasta hankkiutuminen eroon tuntui pakahduttavalta, vaikka sen olisi pitänyt tuntua helpolta. 
 
On myös hyvin todennäköistä, että olitte melko ankara itsellenne - kutsuen itseänne laiskaksi, kurittomaksi, epäjärjestelmälliseksi …
 
Jos näin on, ette ole yksin. Viestintuoja on yrittänyt - epäonnistuen - siivota fyysistä tilaansa tämän maavuoden alusta saakka. No, näin oli vielä muutama päivä sitten, kun hän yhtäkkiä alkoi käydä omaisuuttaan läpi vaivattomasti. Hankkiutuen eroon jopa tavaroista, joita hän oli säilyttänyt vuosia.
 
Hän ei edes tajunnut aluksi, mitä hän teki. Tarkoitamme, että se oli hänelle niin helppoa, että se tuntui luonnolliselta. Hän ei edes ajatellut sitä. Vaadittiin jonkun toisen kommentti omasta elämästään, jotta hän yhdisti asiat omassa kokemuksessaan.
 
Nimittäin Viestintuoja oli ollut merkittävällä sisäisellä puhdistumismatkalla tammikuusta lähtien. Tuo siivoamistehtävä oli saatettu loppuun muutama päivä aiemmin. Hän vain nautti loppuunsaattamisen ja saavuttamisen tunteesta.
 
Yritys siivota sekä fyysinen (aineellinen) että kehollinen (sielu ja aineeton) talo kerralla loisi vain liikaa tilaa.
 
Nimittäin kumpikin prosessi luo paljon sisäistä ja ulkoista hengitystilaa. Ja on tärkeää antaa itsellenne aikaa sopeutua kummankin tyyppiseen uuteen avaruuteen erikseen - muuten se voidaan hahmottaa tyhjyydeksi.
 
Vaikka tyhjyys on sinällään neutraalia, se voidaan hahmottaa puutteeksi tai menetyksesi, jos sitä tapahtuu paljon kerralla - erityisesti jos ryhdytte aineellisen omaisuuden puhdistamiseen ollessanne jo sielu- tai energiapuhdistusmatkalla. Useimmilla teistä on taipumus tietää tämä, kun siivoatte kamaa - no oikeastaan, tunnette sen enemmän kuin tiedätte, joten teidän täytyy olla tarkkana.
 
Kuitenkaan edes tarkkanäköisimmät teistä eivät ole aina tietoisia siitä, että hankkiudutte eroon entisistä muistoista ja/tai selvitätte menneitä kysymyksiä tai tapahtumia. Mutta silloinkin kun tiedätte olevanne energeettisessä puhdistustehtävässä, saatatte hyvinkin ärsyyntyä itseenne tai olla kärsimätön itsenne suhteen, kun pysytte tekemään erittäin vähän ulkopuolista työtä, opiskelua, muita velvollisuuksia ja henkilökohtaista matkaanne. Tarvitsette todella paljon lepoa ja aikaa hiljaisuudessa, silloin kun puhdistatte sisäistä olemustanne. Se on erittäin energiaa kuluttavaa - kuin hiljaisuusmaratonia. 
 
Olkaa lempeä itsellenne sisäisessä puhdistumistilassa. Sitten kun se on tehty, ulkoisen tilan siivoaminen tulee käytännössä tehtyä itsestään. Kun hankkiudutte eroon ensin sotkuista, joita ette näe, fyysinen liika poistuu usein helposti sen jälkeen.
 
Sisäisen talonsiivouksen suorittaminen ensin vaikuttaa kovasti ulkoiseen työhön. Viestintuoja vahvistaa tämän.
 
Sitten kun sisäinen työ on tehty - ollen tunteidenne ja menneisyytenne kanssa neutraalina tarkkailijana ja vain tuntien tienne niistä läpi - se poistaa kaikki epäterveet kiinnikkeet eri juttuihin. Niihin asioihin jotka tekevät teistä tarvitsevan ja riippuvaisen elämänne kaikissa osissa, rakastavan ja myötätuntoisen sijasta.
 
Muistakaa myös, että vaikka olette juuri lakaisseet ja siistineet viisi kuukautta sisäistä taloanne, se ei merkitse, että kaikki on saatu loppuun. Se merkitsee, että se on tehty tällä erää. Sama pätee fyysiseen talon siivoamiseen.
 
Toisaalta, aivan kuten perusteellinen talon siivoaminen katosta lattiaan vihjaa, että teillä on vain vähän ylläpitotyötä tilanteen säilyttämiseksi, niin silloin kun olette tarkistaneet koko olemuksenne, toisiin vaiheisiin sisältyy erittäin vähän työtä, jos olette tietoinen. Mutta teidän täytyy kyllä ylläpitää se. Muuten asioita kasaantuu. Aivan kuten tapahtuu, jos luovutte kaikista askareista pariksi päiväksi.
 
Ja kummassakin tapauksessa, saatuanne loppuun työlään, tuskallisen ja perusteellisen hankkeen ansaitsette vähän aikaa sisäistääksenne kaiken tuon työn ja nauttiaksenne ns. työnne hedelmistä. Taputtakaa itseänne olalle hyvin tehdystä työstä. Juhlikaa haluamallanne tavalla.
 
On tärkeää ottaa myös aikaa kokea, miltä fyysinen tai sielutila tuntuu nyt, kun työ on tehty. Teidän on totuteltava avarampaan elintilaanne tai laajentuneeseen "sinuun". 
 
Merkittävän fyysisen puhdistuksen jälkeen saatatte hahmottaa talonne tyhjäksi eikä tilavaksi. Koska kaikki on energiaa, voi tuntua myös erittäin hämmentävältä, kun paljon tavaraa on poistettu - melkein kuin ette tunnistaisi enää elintilaanne, vaikka tunnette sen hyvin. Ottakaa siis aikaa tutustua asumuksenne uuteen tunteeseen ja energiaan.
 
Sama pätee sielunne taloon. Olemuksen keveys voi saada olonne tuntumaan esimerkiksi huimaavalta tai eksyneeltä, jos unohdatte olla hiljaisuudessa ja tutustua avoimempaan "sinuun". 
 
Ja jonkin muisto- tai taakkapuhdistuksen jälkeen - ollen prosessin kanssa, käyden kaikessa, mistä olette päästäneet irti, ja ollen tuon kokemuksen tunteiden kanssa - ei ole tarvetta ymmärtää tai analysoida mitään. Tuntekaa silloin ja nyt. Usein käydessänne menneissä kokemuksissa ja taakoissa puhdistaaksenne ne, muistatte menneet ne "virheet" tai asiat, jotka toivoisitte tehneenne toisin tai jättäneenne tekemättä. Ja kaikki työ mitä olette tehneet oppiaksenne rakastamaan itseänne, häviää ehkä vähän. Kyse on itsenne rakastamisesta - kaikesta huolimatta. 
 
Kun otatte aikaa sisäistää, mitä tämä fyysinen tai tunnepuolen talonsiivous merkitsee opittuina oppitunteina, koettuna kasvuna, miten aineellisista asioista ja energeettisistä taakoista kiinnipitäminen on vaikuttanut elämäänne - neutraali syy ja seuraus - ja mikä vaikutus sillä on elämässänne tästä eteenpäin, se on yhtä hyödyllistä kuin juuri loppuun saattamanne työ. Hyvin usein hypätään tämän askeleen yli, joten noidankehän lopettamisen sijasta teette vain tilaa sen alkamiselle uudestaan. 
 
Pidätte kiinni aineellisista ja näkymättömistä asioista (omaisuus, muistoesineet, katumukset, syyllisyys, viha …) monista syistä. Kun otatte aikaa laukaisijan paljastamiseen, se voi auttaa teitä saamaan kiinni ei-halutut ja epäterveet käyttäytymistavat, ennen kun toimitte niiden mukaan. 
 
Hyvin usein teillä ei ole aavistustakaan siitä, miten paljon omaisuutenne ja kiinnikkeenne painavat teitä alaspäin, ennen kuin poistatte selkärepun täynnä kiviä, jota olette kantaneet hyvin pitkään, laitatte sen maahan, tunnette helpotusta, keveyttä ja rauhaa ja kävelette pois.
 
Sanotaan, että te ette voi viedä mukananne mitään, kun lähdette tältä maapallolta. Se on totta. Kuitenkin liikakuorma mitä kannatte sielussanne, seuraa teitä kaikkialle, minne menette. Kevyesti matkustaminen saa täysin uuden merkityksen, kun päätätte siivota sisäisen talonne.
 
Tässä on kaikki.
 
Paljon rakkautta ja rauhaa kaikille.

TÄMÄ AIKA VAATII TÄYDELLISTÄ REHELLISYYTTÄ ITSELLE

Mestari Hilarion


Hilarionia kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com )
27.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Tämä on aikaa pohdiskella syvästi ja erottaa se, mitä itsessänne on edelleen sellaista, mikä ei enää palvele valitsemaanne polkua.

Tämä aika vaatii täydellistä rehellisyyttä itselle ja tekemään lisävalintoja, jotka auttavat vapauttamaan sen, mitä ei ole ratkaistu tähän mennessä.

Monta kertaa muutoksen on tapahduttava yksilön näkökulmassa ja selkeys tulee tavallisesti, silloin kun on päästetty irti tarpeesta tietää ehdoton vastaus ja vain sallitaan ja hyväksytään se, mikä oli ja on, yksilön nykytilanteessa.

Tie edessänne kapenee jatkuvasti siinä mielessä, mitä pitää tehdä. Sitä vastoin se laajentaa mahdollisuushorisonttianne. Monet teistä ovat tasapainoilleet henkilökohtaisten suhdekysymystensä ja suuremman Jumalyhteyshalunsa kanssa ja tämä on aiheuttanut sisäistä ristiriitaa - koska silloin kun yksilön on kohdattava kaiken rakkaana pitämänsä uhraaminen yhdistyäkseen sisäiseen Jumalaan, on vaikeinta ottaa tuo askel.

Sanomme, että marttyyrien aika on ohi. Ei ole aina välttämätöntä vaikuttaa dramaattisesti muutoksiin elämässänne, jotta etenisitte ylösnousemuspolullanne.

Jos yksilö tarkastelee ongelmia kiintymättömämpänä ja syvän rakkaustunteen kera, voi avautua tapa saada kumpikin. Joidenkin sielujen ei ole tarkoitus olla eturintamassa, vaan elää lempeästi harmoniassa ja ilossa niiden kanssa, joita he rakastavat.

Vanhojen aikojen uhrautumisaika ei ole enää tarpeellinen - tarvitaan vain sydänpohjaista halua syvempään yhteyteen sisäisen Jumalan ja niiden kanssa, jotka tukevat teitä päivittäisessä elämässänne. Tärkeää on muodostaa ja ylläpitää tasapaino kummankin halun kesken.

Jumala ilmaisee kauttanne joka hetki ja elämänne joka puolessa. Jumala puhuu ja toimii kauttanne ja jos voitte tuoda tämän oivalluksen täysin tietoisuuteenne, voitte antaa itsellenne luvan saada parhaat lopputulokset itsellenne ja rakkaillenne, Jumalan rakkauden armosta teitä kaikkia kohtaan.

Tätä teiltä pyydetään näinä aikoina: yhdistymään rakkaudessa, rauhassa ja harmoniassa, ilmaisemaan korkeampia laatuja sisällänne ja innostamaan esimerkillänne toisia tekemään saman. Hyvin eletty elämä on mestaruuselämä.

Etsikää intohimonne ja keskittykää siihen ja kaikki muu loksahtaa paikoilleen jumalaisessa järjestyksessä. Jos se täyttää teidät ilolla ja innostuksella, niin tehkää sitä ja ne hyvät tunteet joita tuodaan sisältänne esiin seuraamalla sydämenne toivetta, siunaavat teitä ja ympärillänne olevia joka päivä.

Rakkaus on suurin voima universumeissa ja ihmeitä voi tapahtua ja tapahtuu, kun tätä voimaa käytetään. Rakastakaa toisianne niin, kuin Jumala rakastaa teitä, ja kaikki on hyvin.

Ulkoinen ego yrittää saada teidät luopumaan korkeampien puolien ja ominaisuuksien tavoittelusta, koska se on ollut sen suojelurooli elämässänne, mutta näinä uusina aikoina ego on rakastettava eheäksi ja integroitava täysin kaikkien muiden aspektienne kanssa.

Integroituakseen täysin korkeampien puolienne kanssa myös ihmisego tarvitsee rakkauttanne ja myötätuntoanne.

Seuraavaan viikkoon saakka …

Olen Hilarion.

Mietintöjä

Joskus ns. "henkisissä piireissä", netin keskusteluissa ym. keskitytään vähemmän tärkeisiin asioihin puhuttaessa henkisyydestä. Väitellään tavallaan siitä kenellä on oikein näkemys, saatetaan syyttää jos sattuu esittämään eriävän näkemyksen ja äkkiä hyvä keskustelu muuttuukin voittajan hakemiseksi erilaisten näkemysten kesken. Siitä pitäisi päästä, kun tuntee että on kauhean tärkeää saada sanoa se viimeinen sana. Kun alkaa oikeasti sisäistämään henkiset elämän lait loppuisi kai tarvekin "kinastella" erilaisista näkemyksistä. Eräs mun boss kyllä aina sanoi että asiat riitelee ei ihmiset. Mutta kyllä ajatuksilla ja sanoilla on suuri voima. Tietysti ristiriitaisista tilanteista oppii huomaamaan viekö keskustelu omaa voimaa pois. Ihmeiden oppikurssissa kehoitetaan miettimään: Haluatko olla oikeassa vai onnellinen? Lorna Byrne on myös sanonut että negaatio tai pahuus on siitä olkapäältä astunut jo remmiin kun etsitään vain meitä erottavia asioita, esim. eri uskonnollisuuksien  välille. Pitäisi muistaa päämäärä, olen tahtomassa vain rauhaa ja rakkautta. Luonko sitä nyt.

Onko "henkisin" ihminen oikeasti hän joka ei aina luulottele olevansa oikeassa tai tietävänsä, hän joka väistyy syrjään ja jättää tilaa Hengelle. Hän keskittyy nöyrästi vaan elämään tätä elämää, hiljaa, kiitollisena, sovussa ja hyvin. Hän antaa tilaa ja suvaitsee eri ihmisten vakaumukset.
Olen kuullut että joillekin tuo "henkinen ihminen" koituu myös syytökseksi, "kuinka sinä henkisenä ihmisenä voit ajatella noin?" Ei se että tiedostaa henkisyytensä tee vielä valmiiksi, opittavaa on paljon, niin kauan kun luulottelee että tiedän toisten ihmisten asiat paremmin ja on tyrkyttämässä neuvoja tai syyllistämässä on oma "valmius" vissiin vielä hakusessa. Keskeneräisyydestä huolimatta sisimmässä on joku joka ei ole keskeneräinen. Sitä kun opin kuuntelemaan rauhassa, olemaan omassa voimassa jää tämäntapaiset valtataistelut kokonaan pois. Haluanko antaa egon temmeltää vai hengen loistaa. Mutta aina joka tilanteesta opitaan. Sisäinen rauha, SINNE.

tiistai 29. toukokuuta 2012

AURINGONPIMENNYKSEN JÄLKEENKanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
22.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Aloitetaanpa henkilökohtaisesta uudesta maapallostanne, sillä äskettäinen auringonpimennys muutti maailmaanne dramaattisesti. Monet teistä haluavat tietää tämän muutoksen yksityiskohtia: onko lisää maanjäristyksiä, kaatuuko hallituksia, häviääkö ystäviä? Tällaiset kysymykset ovat ennenaikaisia. Teillä on taisteluväsymystä, joten antakaa itsenne vähän levätä.

Vaikka olettekin menestyksekkäästi käsitelleet aiempia energia-aaltoja, tämä viime aalto, tämä auringonpimennys, ylitti kaiken, mitä olette kokeneet. Fyysistä olemustanne "vatkattiin".

Ennen tätä auringonpimennystä säilytitte olemuksenne kaksi osaa jokseenkin rinnakkain. Vanhan ajan sinä ja uuden ajan sinä toimivat yhdessä muutosten tulkitsemiseksi. Vaikka olette ehkä olleet vähän sekava joidenkin energiaräjähdysten jälkeen, palasitte päivittäiseen elämäänne pienin keskeytyksin.

Tämä viime auringonpimennys muutti solu- ja DNA-rakennettanne siinä määrin, että teillä jotka olette valotyöntekijöiden edistyneen ryhmän jäseniä, on luultavasti vaikeuksia keskittyä vanhan ajan elämäänne. Kyse ei ole siitä, että te ette halua tehdä töitä tai huolehtia lapsistanne, mutta tuo toiminta ei ole välttämättä tärkeää nyt. Tai teillä on ehkä ollut vähän päänsärkyä ja muita samanlaisia pieniä vaivoja. Vanhan ajan elämänne tuntuu toistavalta ja pitkästyttävältä - ei pelottavalta, vain tylsältä.

Päästätte irti tai olette päästäneet irti maapeloistanne. Vaikka luultavasti tunnette vähän ahdistusta silloin tällöin, ette ole enää kovin huolissanne asioista, jotka olivat hyvin tärkeitä vanhan ajan elämässänne.

Merkitseekö tämä sitä, että siirrytte poispäin ystävistä ja sukulaisista? Kyllä, olemme kauan ennustaneet sitä. Ne jotka eivät ole kiinnostuneita uudesta ajasta, eivät näytä kovin viehättäviltä teistä. Teistä saattaa myös tuntua "vieraalta vieraassa maassa" perheen kokoontumisissa ja juhlissa. Tällaiset tuntemukset voivat tuottaa lyhytaikaista ahdistusta tai pelkoa.

Ette ole enää vanhaa aikaa, mutta muistakaa toki, että vanha aika on ollut rakenteenne, kulmakivenne aionien ajan. Irtipäästäminen ei ole helppo tehtävä.

Vaikka olettekin eronneet monista vanhan ajan osista, toukokuun 20. päivän pimennykseen saakka säilytitte mukavan kuvan sopimisesta joukkoon. Osallistuitte oikeisiin juhliin, onnittelitte oikeita ihmisiä ja hyväksyitte työelämänne ylä- ja alamäet. Teillä on ehkä ollut ailahtelevia ajatuksia (yhteiskunnan mukaan), mutta piditte nuo ajatukset uuden ajan viisausviitan sisällä. Poistitte viittanne viime viikonloppuna.

Irtisanoudutteko työpaikastanne huomenna? Kenties. Luultavammin muutoksenne on prosessi. Siitä tulee mahdotonta hyväksyä, mikä oli ennen hyväksyttävää - mikä pakottaa teidät muuttamaan, lähtemään, muuttumaan tai tekemään mitä tahansa, mitä sisäinen olemuksenne näyttää teille oikeaksi. Kenties uusi suuntanne ei näytä loogiselta monista - mukaan luettuna te itse. Mutta teidän on seurattava sitä säilyttääksenne tunnepuolen terveytenne.

Taas kerran, viime viikonlopun auringonpimennys jätti teidät, valotyöntekijöiden edistyneen tiimin, taisteluväsyneeksi. Odottakaa merkittävien päätösten tekemistä, kunnes saatte selvän tulkinnan sisäisestä olemuksestanne - mikä voi viedä muutaman päivän tai muutaman viikon. Sitten kun olette valmis kulkemaan sisäisten ohjeidenne mukaisesti ettekä enää yritä sopia mukaan, yllätätte itsennekin ajatuksillanne ja tarpeillanne.

Sallikaa itsenne liikkua, kun teidän täytyy. Jos ette liiku sisäisen olemuksenne mukaan, panette merkille päänsärkyä, vatsavaivoja, näkökyvyn epäselvyyttä ja satoja muita merkkejä, jotka liittyvät suoraan yritykseen elää valheellista elämää solu- ja DNA-rakenteenne muututtua.

Olette opiskelleet sukupolville ennustettuja fyysisen kehon muutoksia. Tuo aika on nyt.

Teillä ei ole enää vapautta piiloutua vanhan ajan mukavuuteen. Te ette ole enää vanhaa aikaa.

Te joilla on pieniä lapsia tai vanhempia huolehdittavana tai laskuja maksettavana, olette kenties kauhuissanne. Halumme lievittää pelkojanne. Uuden ajan olentona teillä on myös uuden ajan taidot. On aika käyttää noita taitoja haluamanne elämän luomiseen.

Te ette voi elää elämäänne toisten hyväksi olematta uhri. Te ette voi huolehtia toisista olematta huolehtija. Nämä roolit eivät ole enää osa elämäänne. Löydätte omana aikananne sen, mitkä taidot korvaavat huolehtija- ja uhriroolinne. Pyytäkää sisäiseltä olemukseltanne apua, jos tämä viesti on pelottava.

Te ette näänny nälkään, ole rutiköyhä, hylkää vanhempianne tai irtisanoudu työstänne ilman huolellista harkintaa. Olette paljon viisaampi, mitä olitte perjantaina ennen tätä auringonpimennystä - kuten ovat kaikki, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisesti edistyneen valotyöntekijäryhmän jäseniksi.

Sallikaa itsenne seurata sisäistä olemustanne ja ihmeitä tapahtuu. Kieltäkää viestit sisäiseltä olemukseltanne ja tunnette dramaattisia fyysisiä oireita, joita lääketieteen maailma ei pysty diagnosoimaan. Olemuksenne sisältää nyt lisäenergiaa, minkä on annettava virrata luonnollisesti.

Kenties mietitte, mitä tuleva kuunpimennys merkitsee valotyöntekijöiden edistyneelle ryhmälle. Kesäkuun kuunpimennys pelkästään sinetöi energianne, sillä kuunpimennykseen mennessä valtaosalla teistä on vain vähän tai ei yhtään tarvetta testata uuden ajan taitojanne vanhentuneisiin vanhan ajan toimintoihin.

Tietäkää, että olette hyvin erilainen kuin ennen toukokuun auringonpimennystä. Sallikaa niin olla. Ja sitten sallikaa itsenne testata uuden ajan taitojanne tavalla, mihin sisäinen olemuksenne ohjaa teitä. Uudet tekonne voivat olla niin yksinkertaisia, kuin olla soittamatta aikuiselle lapsellenne joka päivä kuullaksenne, onko hän terve ja onnellinen - tietäen, että hänellä on taito huolehtia itsestään.

Kuunnelkaa sisäistä olemustanne ja tarkistakaa, tuntuvatko sisäisen olemuksenne ohjeet kevyiltä ja kirkkailta vai synkiltä ja raskailta. Sillä synkät ja raskaat merkit eivät todellakaan ole sisäistä olemustanne, vaan vanhan ajan elämäänne. Niin olkoon. Aamen.

KYSYMYKSIÄ HENKIMAAILMAN MESTAREILLEHenkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger ( www.mastersofthespiritworld.com)
8.-15.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Mestarit, kasvoin otettuna huostaan lasten suojakeskukseen, kärsittyäni äärimmäisestä lapsen hyväksikäytöstä, laiminlyönnistä ja ahdistelusta. Aikuiselämässä minulla on ollut hyväksikäyttösuhteita. Olen kamppaillut koko elämäni parantumisen kanssa. Palaan jatkuvasti ajatukseen tädistäni, joka raiskattiin ja tapettiin 16 kuukautta ennen syntymääni. Se on edelleen ratkaisematon rikos. Olen lukenut, että kuoltuamme traagisesti tuomme nuo ongelmat seuraavaan elämäämme. Tunnen vetoa tätiäni kohtaan ja ajattelen häntä, vaikken koskaan tuntenut häntä. Pidän nämä asiat itselläni, mutta ajattelen, että voisin olla hän. Haluan löytää itseni, sillä olen aina tuntenut olevani eksyksissä, rikki ja riutunut. Auttakaa minua ymmärtämään miksi, jotta voin siirtyä eteenpäin tässä elämässä. Olen hyvin hämilläni ja tarvitsen vastauksia, sillä minulla ei ole ketään, kenelle uskoutua. -Kim, USA

Vastaus:
Kaikki mitä suunnittelit itsellesi tässä elämässä, oli traumaattista. Taustaenergiana on ollut löytää oma arvosi ja itserakkautesi. Olet sielu, jolla on ollut monia elämiä, missä valmistauduit tähän äärimmäiseen kokemukseen. Sinulla on monia ystäviä toisella puolella, jotka ovat olleet kanssasi ja yrittäneet antaa sinun tuntea itsensä ja antaa tunteen siitä, ettet ole yksin.

Tätisi on yksi oppaasi, joten siksi sinä et ole hän. Hän on samasta sieluryhmästä kuin sinä. Sieluryhmä on tehty kaikista niistä sieluista, jotka murrettiin Lähteestä samaan aikaan ja joilla on paljon samoja luonteenpiirteitä. Sinulla ja hänellä on ollut monia elämiä yhdessä ja olette vaihdelleet oppaan ja maakokemuksissa olevan osia. Hän oli valinnut sellaisen siirtymän, jotta hänellä olisi henkilökohtaisia kokemuksia niistä oppitunneista, joita hän toivoi voivansa auttaa sinua ymmärtämään omassa elämässäsi.

On totta, että yhteen elämään ottamasi oppitunnit voivat tulla uudestaan toiseen elämään, jos niitä ei ole saatu valmiiksi ja ymmärretty ennen lähtemistä. Tämä ei ole tarpeellista, jos oppii tuon oppitunnin jollain toisella tavalla, kuten selvittämällä jotain samanlaista ja sitten kykenemällä soveltamaan tuota tietoa traumaan.

Yritys uskoa, että elämäsi on ollut niin kamalaa, koska se on jatkoa tätisi elämälle, on vienyt pois vähän rasitusta siltä tosiasialta, että jokainen sielu on yksin valitsemissaan oppitunneissa. Sielu joka oli tätisi, rakastaa sinua kovasti ja lähettää sinulle jatkuvasti rakkautta. Sulje silmäsi ja tunne tuo rakkaus, mitä tulee. Laita tuo energia sydämeesi, jotta voit päästä siihen koska tahansa tarvittaessa.

Tuo ehdoton rakkaus on kaikkien sielujen ydinolemus. Käyttäen tuota energiaa pystyt ymmärtämään kokemuksiasi, jotta voit oppia niistä ja parantua. Universumi on kaikkialla - et ole koskaan yksin.

Kysymys:
Mestarit, olen konservatiivisesta perheestä, missä vanhempani eivät todellakaan hyväksy tyttöystävääni. Asun asuntolassa kaukana kotoa ja pääsen käymään siellä kaksi kertaa vuodessa. Viime tammikuussa käydessäni kotona äitini sai selville tyttöystäväni. Vanhempani olivat vihaisia ja kylmiä minulle sen jälkeen. Kun palasin asuntolaan, vanhempani eivät olleet yhteydessä minuun vähän aikaan. Muutaman päivän jälkeen isäni soitti minulle, mutta äiti ei. Yhtenä päivänä soitin hänelle ja hän puhui minulle normaalisti. Senkään jälkeen hän ei ole soittanut minulle kertaakaan. Isäni soittelee silloin tällöin, mutta hän on vähän kylmä minua kohtaan. Auttakaa minua. Tämä on vaikuttanut kovasti opintoihini. En myöskään halua mennä kotiin ensi kesälomalla, kun vanhempani ovat niin kylmiä minulle. Mitä minun pitäisi tehdä? -Himesh, Bangladesh

Vastaus:
Elämä mitä elät, on omasi. Se ei ole äitisi eikä se ole isäsi elämä. Heille kerrottiin kasvatuksen aikana, mitä tehdä ja mitä uskoa. He ovat tehneet saman sinulle. Voit omalla matkallasi seurata teidän johdollaan tai löytää sen, mikä on oikein oman oppimisesi kannalta.

Uskomukset ovat asioita, joilla rakennatte elämänne. Useimmiten olette täysin tietämättömiä siitä, että voitte haastaa ja muuttaa sen, mitä vanhemmat ja yhteiskunta ovat pakottaneet teille. Valinnanvapaus on kaikissa asioissa. Siitä on kuitenkin seuraamuksia, kun eroaa perheensä uskomuksista. Päätit ottaa tyttöystävän vastoin perheesi uskomuksia ja heidän vihansa ja pettymyksensä sinua kohtaan ovat seuraamuksena siitä. Tämä ei ole oikein tai väärin kummallekaan teistä.

Silloin kun tehdään jokin valinta, mikä ei miellytä toisia, heidän reaktionsa voidaan hyväksyä tai torjua. Äitisi on torjunut päätöksesi ottaa tyttöystävän sen sijaan, että seuraisit sokeasti yhteiskuntasi sääntöjä. Tämä on ensimmäinen merkittävä päätös elämässäsi ja perheesi hyväksymättömyys iskee sinuun kovaa.

Osittain tähän draamaan liittyy kontrollointikysymyksiä. Äitisi pyrkii kontrolloimaan elämääsi, vaikket asukaan taloudessa. Voit antaa hänen tehdä sen kunnioittamalla hänen kaikkia vaatimuksiaan tai voit katsoa, mikä tuntuu oikealta siinä maailmassa, mikä sinulla on edessäsi.

Osa tätä oppituntia on luottamus omiin tunteisiisi. Sinua ei kontrolloi kukaan, kenen et salli sanoa sinulle, mitä tehdä. Kun olet valmis, kykenet käsittelemään tämän torjumisen ja kylmyyden niiltä, jotka haluavat kontrolloida sinua, mutta joita päätät olla tottelematta. Päätöksesi ei liittynyt mitenkään vanhempiesi loukkaamiseen - se oli jotain, mikä sinun tarvitsi kokea elämässäsi. Osittain heidän uskomuksensa liittyi siihen, että opintosi häiriintyvät tyttöystävästä. Häiriintyminen ei liity mitenkään tyttöystävään, vaan syyllisyyteen mikä sinulle aiheutettiin, kun et seurannut heidän toiveitaan.

Kysymys:
Mestarit, voisitteko valaista meitä siitä, mitä odottaa vuonna 2013 ja 2014? Esimerkiksi, jatkuvatko sodat ja valtataistelut? Saavatko monet ihmiset niitä vapauksia, jonka puolesta he taistelevat? Jakautuvatko varallisuus ja resurssit reilummin vai jatkuvatko asiat kuten tavallista? -Jeana, Iso-Britannia

Vastaus:
Se mitä sielut havaitsevat tulevaisuudessa, riippuu siitä, missä he ovat ajassa ja paikassa. Ne jotka ovat sementoituneet tuomitsemisen ja egon kolmanteen ulottuvuuteen, näkevät ja kokevat edelleen yhteiskunnan kaikkia mainitsemiasi epäoikeudenmukaisuuksia. Jos he sen sijaan menevät universumin energiaan ja luopuvat tuomitsemisesta ja egosta, heillä on rakkauden ja harmonian maailma.

Maapallo on kaksinaisuus - se ei lakkaa olemasta sitä. Jakautuminen negatiiviseen ja positiiviseen jokaisen elämässä riippuu siitä, mitä tuon ihmisen täytyy oppia. Jos olet luopunut tuomitsemisesta, tiedät, että ihmiselämä on sinulle asioiden oppimista varten, hyväksyt, ettet voi vaikuttaa kenenkään toisen kokemuksiin ja uskot joidenkin ihmisten valinneen köyhyyden ja sodan, tulevaisuus on täydellinen. Jos yrität edelleen valvoa yhteiskuntaa sellaisen Utopia-ympäristön luomiseksi, missä kaikki kokevat samoja asioita, puutut toisten elämänmatkaan.

Siirtymä missä olette mukana tällä hetkellä, sallii heränneiden sielujen ymmärtää, että heidän valitsemansa matkat ovat luonteeltaan yksittäisiä. Yhteiskunta pyrkii luomaan kaikkiin asukkaisiin vastuuntunteen kaikista muista asukkaista, jottei sen tarvitse tehdä niin kovasti töitä. Tämä ei ole maaolemassaolon tarkoitus.

Tämä ei merkitse, että heränneet sielut eivät tunnista toisia ja luo yhdessä Utopiaa loppuelämäkseen. Se rajoittuu niihin, jotka päättävät yhdistyä ja uneksia yhdessä. Tällä hetkellä muodostuu monia ryhmiä. Teidän ei pidä sallia huolenne muusta maailmasta - niistä jotka selvittävät edelleen perusoppitunteja - puuttua nauttimiseen tästä energeettisestä ajasta.

Kysymys:
Mestarit, olen rakastunut parhaaseen ystävääni. Olen tunnustanut rakkauteni, mutta tunteet ovat yksipuolisia. Jumalan armosta ystävyytemme on jatkunut vahvana. Joskus tuntuu siltä, että rakkaus ja viehätys on yhteistä, mutta toisilla kerroilla se näyttää mieleni työltä. Tunnen syvää yhteyttä parhaaseen ystävääni ja se on lämmin ja puhdas tunne, mitä en ole kokenut kenenkään muun kanssa. Se saa oloni tuntumaan turvalliselta ja kotoisalta. Parhaalla ystävälläni oli lyhyt suhde jonkun kanssa, mutta tuon suhteen epäsovinnaisuuden vuoksi siinä oli paljon kärsimystä. Mutta he rakastivat toisiaan erittäin paljon. Haluan tietää, mikä tämä kokemani tunne on, ja onko tuo ystäväni tärkeä ihminen kaksoisliekki tai sielunkumppani. -Vaishnavee, Singapore

Vastaus:
Romanttinen rakkaus on vaikea ihmisen oppitunti. Siinä on oltava mukana vähintään kaksi ihmistä. Koska jokainen sielu voi tehdä omat valintansa elämässä, kumppaneiden on oltava yhteisymmärryksessä ja valittava sama lopputulos. Ehdoton rakkaus mitä sieluilla on toistensa ydinolemusta kohtaan, voi nujertaa sen negatiivisen tilanteen, missä toinen osapuoli on rakastunut toiseen, joka ei vastaa tunteisiin, ja tämä ehdoton rakkaus voidaan hahmottaa viehätykseksi.

Paras ystäväsi rakastaa sinua sieluna ja jatkaa sen rakastamista, kuka olet - siitä huolimatta, että sinä haluaisit sisällyttää mukaan romanttisen rakkauden, mikä ei kiinnosta ystävääsi. Romanttinen kulma tulee vain mielestäsi. Koska ystäväsi ei esitä vaatimuksia sinulle, suhteenne on rasitteeton ja se tuntuu mukavalta. Ystävääsi on helppoa rakastaa, koska hän on elämässäsi ainoa, joka ei aseta ehtoja sinulle.

Suhde ystäväsi ja tuon toisen ihmisen välillä oli erittäin intensiivinen, koska he kumpikin halusivat, tarvitsivat ja toivoivat "sen oikean" kanssa olemista. He eivät ole kaksoisliekkejä eivätkä edes sielunkumppaneita. Ajatus että jokaiselle sielulle on vain yksi henkilö, on harhaluulo. Sitä henkilöä johon tunnette vetoa romanttisena kumppanina, päätetään erittäin harvoin ennen tulemista maan päälle, ellei se ole osa elämänoppituntia. Suurin osa romanttisista suhteista on vain ihmiselämän sivutuotteita.

Suurin osa siitä, mitä tunnette, on toiveajattelua. Yhteiskunta on vakuuttanut ihmisille, että heillä täytyy olla ja itse asiassa heillä on oikeus saada romanttinen rakastaja. Sielunne tuli maan päälle saamaan yhden elämän kokien erilaisia valittuja oppitunteja. Jos nuo oppitunnit eivät sisällä mitään romanttisiin suhteisiin liittyvää, teillä ei tarvitse olla romanttista rakkautta joka elämässä.

Kysymys:
Mestarit, 50-vuotias poikani riisti henkensä kolme kuukautta sitten. Silloin kun teemme elämänsopimuksiamme ennen inkarnoitumista maan päälle, valitsisimmeko jotain tällaista? Minulla on myös vaikeuksia sen kanssa, että hän rakasti perhettämme kovasti, ja tämä on saanut sydämemme särkymään. Haluamme kovasti jotain merkkiä, että hän on tehnyt siirtymän ja on ok, edes unen, mutta tähän mennessä kukaan meistä ei ole saanut mitään. Miten voimme saada näitä vastauksia? -Darlene, USA

Vastaus:
Itsemurha on elämänoppitunti. Kyse voi olla yhdestä sielusta tai se voi olla osa ryhmäoppituntia, mikä on tilanne poikasi tapauksessa. On vaikeaa kuvitella näitä tosiasioita tällä hetkellä, mutta koko perheesi ja monet poikasi ystävistä sopivat, että he halusivat kokea rakkaan ihmisen äkillisen menettämisen. He halusivat tuntea hylkäämistä, pettämistä, jälkeenjääneen syyllisyyttä, yleistä syyllisyyttä ja muita oppitunteja. Poikasi suostui olemaan lähtijä.

Helpoin tapa vaikuttaa suureen ihmisryhmään kerralla on itsemurha. Teillä ei ole ainoastaan tunnemyllerrystä omista ajatuksistanne, vaan teitä pommittavat myös yhteiskunnan ennakkoluulot ja ymmärryksen puute. Uskonnot tuomitsevat tuon ihmisen ja jäljelle jääneiden täytyy katsoa, miltä heistä tuntuu toisten tuomitseminen.

Poikasi siirtyi helposti takaisin Kotiin, koska hän oli suunnitellut lähtönsä ja hänet kohtasivat ja toivottivat tervetulleeksi ystävät ja sukulaiset. Hän on yrittänyt kertoa teille, että hän on siellä, mutta kaikki ovat edelleen niin järkyttyneitä, etteivät he pysty rentoutumaan riittävästi kuullakseen. Luopukaa kaikista erityisodotuksista siihen liittyen, miten hän kommunikoi - antakaa sen vain tapahtua.

Hän lähettää viestin, että te olitte kaikki hyvin urheita osallistuessanne tällaiseen oppituntiin. Hänellä oli sen sijaan helpoin osa. Kun hän oli täällä, hän olisi mieluummin jäänyt, mutta hän oli tehnyt sopimuksen ja hänestä tuntui, että oli hyvä syy muulle ryhmälle kyetä kokemaan kaikki ne tunteet ja oppitunnit, jotka ovat nyt mahdollisia ja jatkuvat. Koska hän rakasti kaikkia niin paljon, hän pystyi lähtemään.

Kysymys:
Mestarit, olen Brasiliasta ja uskon reinkarnaatioon ja elämänoppitunteihin. Elän erittäin vaikeaa oppituntia: menetin kuuloni. On hyvin vaikeaa kommunikoida toisten kanssa - kuurous eristää minut ihmisistä. Itse asiassa tämä ei ole ensimmäinen vammani: jouduin onnettomuuteen 16-vuotiaana ja menetin oikean käsivarteni liikkeet. Luullakseni käsittelen tätä oppituntia erittäin hyvin, mutta se ei ole mitään kuurouteeni verrattuna. Mitä minun pitäisi tehdä sydämeni keventämiseksi? -Anna, Ranska

Vastaus:
Valitsit tosiaan elämän, joka on täynnä vastoinkäymisoppitunteja. Suunnittelit useita kerroksia. Ensimmäinen oppitunti käsivartesi kanssa käsitteli sitä ymmärrystä, että ulkonäkösi ja kehosi eivät määrittele sitä, kuka olet. Sinut määrittelee se tapa, millä sallit itsesi olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tässä oli kyse sen tietämisestä todella, miten käyttää itsetuntoasi - ei vammaasi - määrittelemään itsesi ja yhteytesi toisiin. Selvitit tuon oppitunnin.

Sitten halusit saada esteen, mikä teki vaikeammaksi olla tekemisissä toisten kanssa, ja samalla hiljaa päätit, mitä ajattelit tuosta kokemuksesta. Tämä oppitunti liittyy itseluottamukseen ja siihen, mitä arvioit oman arvosi verrattuna siihen, miten maailma näkee sinut.

Kuurous ei eristä sinua toisista, ellet salli sitä. Sinun täytyy tehdä kovemmin työtä tämän vamman kanssa tasapainon muodostamiseksi elämässäsi. Tämän ei tarvitse eristää sinua ihmisistä - sinun tarvitsee vain sopeutua. Sinun täytyy oppia lukemaan huulilta, opiskella kehokieltä, mikä kertoo kovasti ihmisen ajatuksista ja ideoista, ja olla pelkäämättä pyytää toisia mukautumaan vammaisuuteesi.

On osa ihmisluonnetta haluta auttaa toisia. On vielä suurempi osa ihmisluonnetta epäröidä pyytää apua. Käytä sitä itseluottamusta hyödyksesi, mikä on palvellut sinua aiemmin. Autat itse asiassa ihmisiä tuntemaan itsensä paremmaksi antamalla heidän auttaa sinua. Älä pelkää - tämä on kaikki osa oppituntia.

Lakkaa piiloutumasta ja ala taas elää. Sinulla on se kyky ja kun aloitat, huomat sen helpommaksi kuin luulit.
Kysymys:
Mestarit, minulla on ystävyyssuhde erään miehen kanssa, jota rakastan syvästi. Olemme kumpikin opettajia henkisessä järjestössä ja teemme työtä ihmisten arvojen ja tietoisuuden kohottamiseksi tällä planeetalla. Yhteytemme on niin voimakas ja kaipaus on niin syvää, että ajatukset hänestä syövät minua ja toisinaan sydämeeni sattuu fyysisesti. Olemme niin yhteensopivat monin tavoin, että minun on vaikea kuvitella ketään miestä, joka voisi täyttää hänen kenkänsä. Tällä hetkellä hän on päättänyt olla sinkku ja selibaatissa sekä omistautua polulleen, mutta hänellä näyttää olevan ristiriitaa tämän osalta ja tiedän, että hän rakastaa ja välittää minusta syvästi. Sydän- ja sielutasolla on syvä yhteys ja syvää rakkautta. Mikä on yhteytemme tarkoitus tässä elämässä? -Leslye, USA

Vastaus:
Olet siunattu tietäessäsi sielu- tai henkisen rakkauden tunteen laajuudesta fyysisessä kehossa. Kun työskentelet positiivisissa energioissa, ehdottoman rakkauden tunne voi levitä universumista fyysisen olemassaolon joka kudokseen. Henkiset työntekijät "kannattavat" sieluolemuksensa kaikkia avuja siinä, että he rakastavat ja jakavat energiaansa ympärillä olevien kanssa.

Sekoitat kolmannen ulottuvuuden fyysisen romanttisen rakkauden, mitä epätoivoisesti haluat, siihen ei-fyysiseen platoniseen ehdottomaan rakkauteen, mitä sieluilla on toisiaan kohtaan. Ymmärrät "rakkauden" vain sillä tunnereaktiotasolla, minkä se tuottaa fyysisessä kehossasi. Olet supistanut tämän tuottamaan fyysistä kipua ja aiheuttamaan mentaalisen/tunnepakkomielteen ystävääsi kohtaan. Työtoverisi todella rakastaa sieluasi ehdottomasti, mutta hän tekee sen aidon luontosi tasolla - ei kehossa, mikä ympäröi sieluasi tällä hetkellä.

Hänellä ei ole kaipausta sinua kohtaan, sillä hän rakastaa kaikkia sieluja samalla tavalla kuin sinun sieluasi. Hänen ei tarvitse supistaa sitä fyysiseen vuorovaikutukseen toisen kehon kanssa, koska hän tuntee sen koko olemuksessaan fyysisesti ja energeettisesti.

Ristiriita minkä luulet näkeväsi hänessä, on yleistä henkisesti kehittyneillä ihmisillä, joiden on ihmiskehossa olemisen vuoksi käsiteltävä edelleen negatiivisuutta ympärillään. On vaikeaa rakentaa silta kahden maailman välille. Olette päättäneet olla yhdessä tänä aikana, jotta voisitte tarkkailla toistenne reaktioita ja oppia niistä mahdollisuuksia.

Kysymys:
Mestarit, sanotte, ettei ole Jumalaa, mutta miten selitätte jumalolennot tai muut olennot buddhalaisessa ja hinduperinteessä? Onko heitä olemassa? Vai pidättekö heitä ylösnousseina mestareina, joilla ei ole tarvetta inkarnoitua enää koskaan ihmismuotoon? -Laurence, Singapore

Vastaus:
Olemme kertoneet kirjoituksissamme, ettei ole mitään erillistä ylintä olentoa, mitä useimmat ihmiset kutsuvat jumalaksi ja mikä on teidän ulkopuolellanne. Olette samaa ydinolemusta kuin Lähde, mistä kaikki elämä on peräisin. Olette samaa kuin tuo energia ja siksi jokainen ihminen muodostuu siitä, mitä uskonnolliset järjestöt pitävät jumaluutena tai jumalana.

Jumalolennot, palvotut esikuvat, mestarit, gurut, ylhäiset uskonnolliset johtajat ovat kaikki sama asia. He ovat symboleja, jotka ovat osa sitä uskomusjärjestelmää, minkä määrittelee tietty uskonto tai järjestö - on kyse sitten kristinuskosta, buddhalaisuudesta, islamista tai mistä tahansa lahkosta. He ovat olemassa siinä määrin, kun joku on antanut heille asemaa.

Ryhmämme nimi, Henkimaailman mestarit, on vain kuvaava. Se ei tee olemustamme yhtään erilaiseksi kuin kenenkään toisen sielun. Se määrittelee pelkästään sen asiantuntemustason, mitä meillä on kokemuksista. Olemme viettäneet vuosisatoja ja vuosisatoja teidän aikaanne opetellen kaikkea niistä aiheista, joista neuvomme sieluja. Olisiko kuka tahansa sielu voinut tehdä tämän? Kyllä, käyttämällä saman ajan ja ponnistuksen.

Palaavatko ne sielut koskaan maan päälle, jotka ovat tulleet mestareiksi jollain maaolemassaolon alueilla? Kyllä, jos he haluavat saada muita kokemuksia, joita he eivät ole saaneet, tai pelkästään nauttiakseen niistä aistiärsykkeistä, joita ihmistunteet ja hermopäätteet antavat heille vain fyysisessä kehossa.

Kysymys:
Jumalalle, lohdulleni. Olen 40. raskausviikolla. En ole taloudellisesti enkä tunteellisesti kykenevä kasvattamaan rakkauslasta. Suhteeni lapsen isään on siinä määrin katkennut, että tunnen vahvasti jumalan kertovan minulle, ettei tämä ole sitä. Mietin adoptointia, mutta perheeni on sitä vastaan - kulttuuriyhteentörmäys. Rukoilen selkeyttä ja vahvuutta. Ihannemaailmassa haluaisin pitää lapseni - sen tapahtumiseksi tarvitsen taloudellisen ihmeen. Rukoilen armoa ja tunnen suuren määrän negatiivista energiaa tukkivan minua. Rukoilen jumalaista valoa ratkaisemaan tämän, jotta voin siirtyä eteenpäin ja käsittää sen suunnitelman, minkä jumala on laatinut minulle. Janoan kuulla sinut selvästi ilman arvoituksia, lohtuni, rakkauteni, jumalani. -Nthakoana, Lesotho

Vastaus:
Emme ole jumala. Ei ole meidän tarkoituksemme eikä kenenkään muunkaan kertoa sinulle, mitä tehdä. Sen tilanteen mistä löydät itsesi, keksit itsellesi elämänoppitunniksi, ennen kuin tulit kehoon, jossa nyt asut. Valitsit maastandardin mukaan hyvin vaikeita oppitunteja ja nyt sinun on käsiteltävä ne.

Valitsit muun muassa perheesi ja yhteiskunnan, jossa elät. Olet hyväksynyt perheesi ja paikallisten uskomusjärjestelmät ja sinun on nyt päätettävä, noudatatko täsmälleen sitä, mitä ne sanelevat, vai valitsetko sen, mikä tuntuu oikealta sinulle.

Kukaan ei-fyysisestä maailmasta ei käske sinua tekemään yhtä tai toista asiaa - valo-olennot ehdottomassa rakkaudessa eivät voi käskeä sinua tekemään mitään. Kaikki neuvot joita luulet saavasi, tulevat perheesi tavoista. Sinulla on vapaus valita niiden mukaisesti tai mitä tahansa muuta, mitä haluat.

Sinun on tehtävä päätökset. Mikään ei ole oikein tai väärin henkisestä näkökulmasta. Kaikki valinnat tulevat oppituntien oppimisesta. Voit tehdä omat valintasi ja oppia niistä tai seurata laumaa ja sinun täytyy työstää jokin samanlainen oppitunti tulevaisuudessa.

Negatiivisuus jonka tunnet tukkivan sinua, tulee sen ajattelemisesta, että teet perheesi haluamaa vastaan. Se on myös luettelo kaikista niistä huonoista asioista, joiden tunnet pidättelevän sinua. Et ole kertaakaan puhunut luottamisesta itseesi siinä, että voit muuttaa sitä, mitä tapahtuu. Ala lähettää ulospäin positiivista virtaa siitä, millaisena haluat nähdä elämäsi, ja se alkaa tuoda muutosta sinulle, jos uskot etkä tee mitään estämään sitä.

Sinulla on Lähteen energiaa sisälläsi ja sen kera pystyt ilmentämään sen, mitä tarvitset. Jos jatkat katsomista vain ulkopuoliseen apuun, sitä ei tule. Aloita sisältäsi rakastaen sitä, kuka ja mitä olet, ja sitten käytä tuota ehdotonta rakkautta elämäsi muuttamiseen.

Kysymys:
Mestarit, olen kohtuullisen menestynyt ja tyytyväinen elämään. Ajattelen, että elämänoppituntini on johtaa ihmisiä ja auttaa vaikeiden tehtävien suorittamisessa. En kuitenkaan ajattele olevani varustettu siihen. Luonteeltani olen hyvin lempeä ja paremminkin hyväksyntää etsivä ja ei-hallitseva. Fyysisesti olen pieni enkä mahtava. Vaikka olen suhteellisen hyvä johtamisessa, minulla on alitajuisesti jatkuvasti riittämättömyyden tunnetta verrattuna toisiin, jotka näyttävät paremmin varustetuilta sekä henkisesti että fyysisesti. Näin ollen olen hämilläni, tulkitsenko oikein elämänoppituntini. -Ajit, Intia

Vastaus:
Sanot kysymyksissäsi jatkuvasti "ajattelen". Ajattelu on aivoprosessi. Aivot on ladattu kaikella informaatiolla, mitä on tallennettu sinne kuuntelemalla tai lukemalla siitä, mitä sinua ympäröivä maailma ajattelee, että sinun pitäisi tehdä. Olet ottanut kaikki nämä ajatukset ja sitten toiminut takaperin nähdäksesi, onko järkeily mielestäsi tuottanut toimintakykyisen tilanteen sinulle. Ota matkallasi seuraava askel: mieti, miltä sinusta tuntuu. Tämä ottaa harkintaan sen syyn, miksi inkarnoiduit, mitä halusit tehdä ja mihin olet valmistautunut tässä elämässä.

Olet myös omaksunut yhteiskunnan ajattelun, että ollakseen johtaja sinun on oltava suurikokoinen, hallitseva, aggressiivinen ja päällekäyvä. Tuomitset, silloin kun vertailet itseäsi toisiin. Tuomitseminen tulee jokapäiväisestä egomielen maailmasta, missä ihmiset haluavat tietää, miten paljon parempana tai huonompana yhteiskunta pitää heitä verrattuna muihin. Tämä elämänmatka jolle olet lähtenyt, on yksinäinen polku. Sillä ei ole merkitystä, mitä kuka tahansa muu ajattelee tai tekee. Ainoa tärkeä asia on, miltä sinusta tuntuu se, mitä olet tekemässä.

Itsetunto on yksi elämänoppituntisi. Et hyväksy itseäsi sinä suurenmoisena sieluna, joka olet. Kysy, mikä estää sinua tietämästä oman arvosi. Sinun ei tarvitse tietää, mitä tulee tapahtumaan - tee vain parhaasi ja asiat selviävät. Gandhi oli pienikokoinen, rauhallinen ja ei-aggressiivinen yksilö ja hän auttoi synnyttämään valtion.

Kysymys:
Mestarit, siitä lähtien kun äitini jätti tämän maailman neljä vuotta sitten, minua ovat vaivanneet hänen viimeisten päiviensä tapahtumat. Tunnen, että sen järkytyksen vuoksi mitä tunsin hänen lähestyvästä kuolemastaan, en antanut riittävästi lohtua hänelle hänen viime tunteinaan, ja tunnen halunneeni vain pelkurimaisesti juosta karkuun siitä kaikesta. Pian äitini kuoleman jälkeen kuulin soittorasian äänen soittavan erästä venäläistä melodiaa. En pystynyt löytämään musiikin lähdettä. Oliko tämä äitini, joka kertoi minulle, että hän oli kotona ja ok? Lisäksi, isäni eläessä en ollut koskaan kovin läheinen hänen kanssaan. Olen hänen 25 vuotta sitten tapahtuneen kuolemansa jälkeen alkanut ymmärtää hänen tuskaansa ja ongelmiaan vähän paremmin ja tunnen hänet läheisemmäksi nyt sen vuoksi. Onko hän kotona ja onnellinen? -Gloria, USA

Vastaus:
Kun sielu on valmis lähtemään fyysisestä kehosta, paljon asioita tapahtuu kerralla. Jos siirtymä on nopea onnettomuuden tai äkillisen fyysisen häiriön vuoksi, kuten aivoverenvuoto tai sydänkohtaus, ei ole kovin paljon määränpään lisäksi, mistä sielu on tietoinen lähdön jälkeen. Jos sielu on ollut tietoinen kuoleman lähestymisestä ja sillä on pari päivää, sen tietoisuus kulkee tavallisesti kehosta ulos ja takaisin, kun se tekee tulevaisuuden suunnitelmia. Äitisi teki siirtymän hyvin nopeasti ja rauhallisesti. Musiikki oli viesti häneltä, että kaikki oli hyvin.

Osa elämänoppituntejasi liittyy vaikeuksien käsittelemiseen elämässä, hylkäämiseen, suruun ja yksinäisyyteen. Isäsi lähteminen kauan sitten oli tuon oppitunnin ensimmäinen osa. Hän oli tervehtimässä äitiäsi, kun tämä tuli kotiin, ja he vaihtoivat kuulumisia välivuosista. Hän on iloinen, että pystyit selvittämään ne kysymykset, joita hänen elämänsä piti sisällään. Noiden asioiden osalta hän oli esimerkki elämänoppitunneista sinulle.

Älä koskaan syytä itseäsi tunnereaktioista, joita sinulla oli äitisi kuolemaan liittyen. Ensimmäinen reaktio järkyttäviin ongelmiin, erityisesti kuolemaan liittyen, on kieltäminen. Helpoin tapa kieltää se, mitä tapahtuu, on juosta karkuun, jottei se voi vaikuttaa sinuun. Sitten astut syyllisyyskerrokseen ja ajattelet, että sinun olisi pitänyt tehdä jotain muuta. Reagoit juuri niin, kuin sinun täytyi ollaksesi siinä, missä olet nyt ymmärryksessäsi.

Kysymys:
Mestarit, olen juuri törmännyt sivuillenne ja minun tarvitsee tietää, mikä on se valo, mihin sielut menevät ihmisen kuoleman jälkeen? Mikä on elämänvirran tarkoitus elämässä ja viimeiseksi, mikä voisi olla minun tarkoitukseni? Ja mikä on rakkauden ja avioliiton tarkoitus maan päällä? -Curthbert, Zambia

Vastaus:
Ensimmäinen tapa raportoida tuosta "valosta" ovat ne, joilla on ollut kuoleman lähikokemus, missä heidän kehonsa kuolee, mutta sitten se elvytetään tai saatetaan takaisin eloon. Toinen tapa ovat ne sielut fyysisyyden toisella puolella, jotka puhuvat yksilöllisestä matkastaan takaisin Kotiin. Viimeinen tapa ovat kirjoittajat, joilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä tapahtuu, mutta he teeskentelevät niin ja ottavat materiaalia kahdesta yllä olevasta tilanteesta ja keksivät omia tarinoitaan.

Kuoleman lähikokemusraporteissa jotkut sielut kokevat menevänsä alas kirkasta tunnelia, joka johtaa maan pimeästä tiheydestä puhtaiden sielujen kanssa olemisen selkeyteen. Tätä kirkkautta yleensä käytetään niin, että sielu voi nähdä sen, mitä sen on tarkoitus nähdä, mutta kaikki muu on epäselvää tai liian tarkentamatonta ymmärrettäväksi. Kuoleman lähikokemuksen aikana kaikki muut paitsi tuo sielu tietävät, että se palaa takaisin kehoonsa. Kuoleman lähikokemuksen tarkoituksena on, että sielu kohtaa jonkun edesmenneen sukulaisen tai henkisen ihmisen, ketä se kunnioittaa, ja saa tältä informaatiota. Valo merkitsee, ettei mitään voi piilottaa ja että se mitä näet, on juuri sitä. Ne joilla on ollut monia elämiä ja siirtymiä, menevät vain välittömästi ei-fyysiseen muotoonsa ilman mukavan prosessin tarvetta.

Kaikki sielut tulevat maan päälle oppimaan ydinolemuksestaan ja kyetäkseen käyttämään voimiaan ihmismuodossa. Romanttinen rakkaus ja avioliitto ovat elämänoppitunteja, jotka voivat saada monia muotoja ja opettaa paljon toisten kanssa olemisesta ja itsensä ymmärtämisestä.

Koska opetuksemme ovat sinulle uusia, ehdotamme, että tutkit arkistojamme, missä on vuosien oppeja.

PALUU MONIULOTTEISEEN ITSEEMMEKanavoinut Suzan Caroll (www.multidimensions.com )
Uutiskirjeestä 20.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Minä olen Mytria, Violetin liekin pitäjä Alyconessa, Plejadeilla, ja minä olen Mytre, komentaja Ashtar-joukoissa.

Olemme jumalaiset täydentäjät ja yksi tämän kirjoittajan korkeammista ilmaisumuodoista. Tulemme luoksenne yhtenä olentona puhumaan kanssanne monien jumalaisten täydentäjien yhteenliittymisestä, kun rakas maapallomme tulee viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotoonsa. Kuten kaikki tiedätte, Gaia ja kaikki sen asukkaat laajentavat sen taajuuden takaisin viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Näin ollen te, maapallon ylösnousevat sielut, yhdistytte taas mies- ja naispuolisten ilmaisumuotojenne kokonaisuuteen yhdistymällä jumalaisen täydentäjänne kanssa.

Silloin kun alussa astuitte kolmanteen ulottuvuuteen, teidän oli valittava sukupuoli, sillä maapallo oli polarisoitunut todellisuus. Siksi luontaisen androgyynin ilmaisunne oli välttämätöntä valita sukupuolimuoto. Sitten kun jatkoitte monia inkarnaatioitanne fyysiselle maapallolle, ilmaisitte itseänne joko miehenä tai naisena. Jumalainen täydentäjänne on käynyt läpi saman prosessin. Näin ollen teillä kummallakin on ollut myriadeja inkarnaatioita sekä mies- että naispuolisessa maa-astiassa. Kuitenkin ylösnoustessanne viidenteen ulottuvuuteen muotopolariteettinne ei ole enää välttämätön. Siksi voitte, jos niin valitsette, yhdistyä androgyynin, moniulotteisen ITSENNE eheyteen.

Voidaksenne täysin ymmärtää sen, mitä kohta sanomme, pyydämme teitä lukemaan moniulotteisella ajattelullanne. Esittelemme ITSEMME kahtena ääripäänä, mies- ja naispuolisena ilmaisumuotona. On totta, että olette havainneet korkeamman ulottuvuuden olentoja mies- tai naismuodossa, kun jotkut meistä, erityisesti plejadilaiset, nauttivat edelleen maskuliinisen tai feminiinisen muodon pitämisestä. Olemme kuitenkin aina intiimisti yhteydessä jumalaisen täydentäjämme kanssa. Koska aikaa ja paikkaa ei ole viidennessä ulottuvuudessa samalla tavalla kuin fyysisessä maailmassa, toinen meistä voi olla kotimaailmassamme ja toinen tähtialuksella, joka kulkee universumissa, ilman että tunnemme minkäänlaista erillisyyttä.

Voimme tehdä sen, koska palasimme todelliseen, moniulotteiseen luontoomme, silloin kun ylösnousimme takaisin viidenteen ulottuvuuteen. Näin voimme kokea kaksi todellisuutta tai useampia samassa nyt-hetkessä. Toisin sanoen, koemme elämämme YHTENÄ olentona, joka kokee kahta, itse asiassa useampaa todellisuutta kerralla. Tämän viime lauseen vuoksi pyysimme teitä ajattelemaan moniulotteisesti. Itse asiassa olemme tulleet luoksenne tällä kertaa auttamaan teitä moniulotteisessa ajattelussa, jotta voitte helpommin ymmärtää alati ylösnousevaa todellisuuttanne ja osallistua siihen täysin.

Kerromme teille joistain ylösnousemuskokemuksistamme, silloin kun me, plejadilaiset, palasimme viidennen ulottuvuuden ilmaismuotoomme. Toisin kuin rakkaat ystävämme arcturuslaiset, olemme sivilisaatio, joka nauttii kovasti muodon ilmaisemisesta. Arcturuslaiset ylösnousivat paljon ennen meitä, mutta pysyimme jatkuvassa yhteydessä, kun sivilisaatiomme ovat olleet yhteenpunoutuneita pidempään, kuin aikanne pystyy laskemaan. Itse asiassa monilla ylösnousevilla ystävillämme maan päällä on korkeampi ilmaisumuoto ja jatkuva elämä tai kokemuksia sekä plejadilaisessa että arcturuslaisessa maailmassa.

Käsitteillä "elämä" ja "ilmaisumuoto" on sama merkitys moniulotteiselle olennolle, kun meidän ei tarvitse syntyä ja kuolla, kuten te teette fyysisessä todellisuudessa. Sen sijaan päätämme osallistua tiettyyn muotoon tai todellisuuteen, kunnes tunnemme olevamme valmis tuon kokemuksen osalta. Sitten vain poistumme tuosta todellisuudesta, mutta muistamme jokaisen todellisuuden jokaisen kokemuksen, mihin olemme osallistuneet. Tiedämme, että näin laaja muisti näyttää mahdottomalta kolmannen ulottuvuuden ajattelullenne, mutta vakuutamme teille, että se on yhdenmukaista kaikilla elämänmuodoilla viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli.

Te jotka olette heräämässä korkeammille ilmaisumuodoillenne - jotka ovat "korkeampia" vain maa-astianne hahmottamana - ymmärrätte, mitä sanomme. Niille joilla ei ole vielä tuota kokemusta, sanomamme luultavasti näyttää mahdottomalta. Haluamme kuitenkin kannustaa teitä vapauttamaan "mahdotonta"-käsityksen ajattelumalleistanne, kun asutte kohta uuteen elämään, missä mahdoton on todennäköistä. Esimerkiksi, monet teistä tapaavat maadoittuneen ilmaisumuodon tai korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuodon, jonka uskotte olevan jumalainen täydentäjänne tai kaksoisliekkinne.

Joissain tapauksissa käsitätte, että jumalainen täydentäjänne on sellainen, jonka kanssa olette olleet läheinen monta vuota. Toisissa tapauksissa teillä on ehkä tilaisuus tavata joku, jonka tunnette sydämessänne täydentäjäksi. Joskus pystytte muodostamaan intiimin ja kestävän suhteen tuon ihmisen kanssa, mutta joskus tuon ihmisen on lähdettävä elämästänne syystä, mitä teidän on vaikeaa hyväksyä. Jos tilanne on tämä toinen esimerkki, se johtuu usein sitä, että kummankin on tärkeää jatkaa inkarnoitumissyytään yksin.

Tässä tapauksessa te kumpikin luotte ylösnousemuspyramidin ylläpitämällä fyysisen yhteyden tietoisuutenne kautta, samalla kun kumpikin keskittyy jo yhdistyneeseen ITSEENNE viidennessä ulottuvuudessa. Jos näin on, se johtuu siitä, että te kumpikin teitte tuon valinnan ennen nykymuotonne ottamista. Viidennen ulottuvuuden ajattomasta tilasta yhden elämän erillisyys oli merkityksetön verrattuna siihen lisäarvoon, mitä antaisitte Gaialle ankkuroimalla yhteistietoisuutenne toisenne  ja viidennen ulottuvuuden yhdistyneen ilmaisumuotonne kanssa.

Itse asiassa suurin osa niistä uhrauksista joita ylösnousevien ystäviemme täytyi tehdä, tehtiin ennen syntymää joko herätäksenne ITSELLENNE ja/tai auttaaksenne planeettaylösnousemuksessa. Kun jatkatte palaamista ajattomaan ja moniulotteiseen ajatteluun, elämänne tähänastiset vastoinkäymiset poistetaan muististanne. Vain se mitä olette oppineet noista vaikeuksista, on merkittävää ylösnousemusprosessillenne. Näin ollen etuna osallistumisesta Gaian ylösnousemukseen havaitsette, että pelkopohjaiset kokemukset alkavat hävitä muististanne.

Näistä pelkopohjaisista muistoista tulee samanlaisia kuin pahalta maistuva lääke, mitä teidän täytyi ottaa. Ette nauttineet tuosta lääkkeestä, mutta olitte tyytyväinen, että se sai olonne paranemaan. Samalla tavalla moniulotteinen ITSENNE valitsi menneet vastoinkäymisenne varmistamaan, että ne keskeneräiset asiat jotka olivat alentaneet tietoisuuttanne myriadeja elämiä, ratkaistaan ja niistä päästetään irti. Nyt kun olette voittaneet monet menneet uhrikokemuksenne, voitte ymmärtää, mitä sanomme.

Kun jäädään menneisyyden vangiksi, jäädään ajan vangiksi. Ja ajan vankina ollaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden vanki. Siksi olette päättäneet kirjoittaa epämiellyttäviä kokemuksia syntymäsopimukseenne - pakottaaksenne itsenne unohtamaan tuon tuskan ja kärsimyksen ja siirtymään eteenpäin luomaan uutta ja parempaa elämää. Nimittäin rakkaat ylösnousevat ystävät, se mitä teette henkilökohtaisessa vapautumisessanne ajasta ja kaikista sen ongelmista, on oleellista auttamaan Gaiaa vapautumaan myriadeista pelkopohjaisista kokemuksistaan ihmiskunnan "kasvattamisessa".

Kaikista sen lapsista ihmiskunta on ollut haasteellisin. Kasvit ja eläimet eivät koskaan unohtaneet, että ne olivat osa sen muotoa. Ihmiskunta oli kuitenkin niin innokas saamaan vallan toisista, että se päätti myös kukistaa sen muodon, mikä salli sen kokea inkarnaation. Haluamme kertoa teille, että Gaia on hyvin tyytyväinen siihen, että monet sen ihmisistä ovat löytäneet sisäisen voimansa eikä heidän enää tarvitse kokea valtaa. Itse asiassa, kun ihmiskunta vapautuu pimeydestä ja pelosta, Gaian taajuus nousee pelkopohjaisen todellisuusvärähtelyn yli.

Me Gaian rinnalla muistutamme teille taas, että tärkein panos minkä voitte antaa planeettaylösnousemukseen, on KIELTÄYTYÄ osallistumasta mihinkään pelkomuotoon. Tähän sisältyvät kaikenlaiset vihan ja surun muodot. Tämän pyynnön voisimme esittää ylösnouseville ystävillemme vasta nykyhetkessänne. Pimennyksen myötä, rakkaan Venuksemme palatessa Plejadeille, Venuksen matkatessa auringon ja maan välillä ja myriadien muiden auringon ja universumin energiamallien astuessa maapallolle, ylösnousevien ystäviemme TÄYTYY päästää irti siitä, mikä on ohi, syleilläkseen sitä, mikä on alkamassa.

Me, galaktisen perheemme jäsenet, olemme TÄSSÄ auttamassa teitä NYT!

Siunausta,
Plejadien Mytrialta ja Mytreltä

YLÖSPÄIN KATSOMISEN OPPIMINEN! - Tehden hyviä virheitä


Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Uutiskirjeestä 16.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Tässä viestissä Ryhmä näyttää meille muutoksia, joita meidän on vielä tehtävä, kun rakennamme uutta maailmaa. Tässä he puhuivat uudesta toimintamallista, missä opimme lopettamaan katsomisen alaspäin saadaksemme yleiskuvan ja opimme katsomaan ylöspäin siihen, mitä on suoraan tulossa eteemme. Ihmiskunnan tärkein kyky on sopeutuminen. Tässä kanavoinnissa he sanoivat, että tulee aika, jolloin lakkaamme opettamasta lapsillemme, mikä on oikein tai väärin, tai opettamasta materiaalia, missä on oikeita tai vääriä vastauksia. Opetamme itse asiassa lapsiamme tekemään hyviä virheitä.

Upeaa kuukautta ja tietäkää, että teitä rakastetaan.

Isoja haleja,

Steve

Huom.: Seuraava viesti on kanavoitu uudelleen ja editoitu Ryhmän opastuksella, jotta se olisi selkeä tässä muodossa.

TERVEISIÄ KOTOA
Värähtely mitä on tässä huoneessa sanoessamme nuo sanat, on Kodin värähtelyä, rakkaat ystävät. Kuullessanne nuo sanat odotatte sitä, mitä seuraavaksi tulee, ja odotatte ihmettä. Sillä hetkellä kun luojat odottavat ihmettä, he luovat ihmeen. Teidän on vain kuljettava siihen tästä eteenpäin. Meistä on hyvin mielenkiintoista, että aloitamme tämän keskustelun syntymästä, koska verhon kummallakin puolella kumpikin siirtymä - syntymä ja kuolema - ovat uskomattoman tärkeitä. Maaplaneetalla pelkäätte kuolemasiirtymää ja kuitenkin juhlitte syntymäsiirtymää. Ei siinä ole mitään väärää, rakkaat ystävät, ymmärtäkää vain, että me verhon toisella puolella teemme täsmälleen päinvastoin. Meille vaikein siirtymä on syntymä, sillä se merkitsee sielulle erillisyyden teeskentelyä. Mutta muistakaa se ilo, kun juhlitte uutta syntymää, sillä juuri sellaista iloa meillä on, silloin kun saamme uuden sielun Kotiin kuolemaksi kutsumassanne prosessissa. Kun he palaavat, juhlimme heitä Kotona, "lataamme" heidät ja lähetämme uudelle matkalle keräämään lisää informaatiota.

Hiukkasvirtateoria
Rakkaat ystävät, tänään haluamme puhua jostain, mikä on hyvin tärkeää meille, sillä se on muutos omassa havaintotavassanne. Se tapahtuu hyvin hitaasti ja toivoimme työntävämme sitä vähän tänään tuomalla sen tietoonne. Näytämme teille, miten se sopii maailmaanne ja miten olette käyttäneet sitä ennen. Koko ihmiskunta on muuttumassa, kun astutte tähän seuraavaan energiaan. Uusi maailma mitä parhaillaan rakennatte, on voimaantumisen maailma - se on voimaantumisen aikakausi. Tämä merkitsee uutta vastuutasoa itsenne, energioidenne ja lahjojenne tuomisessa esiin maaplaneetalla.

Annetaanpa teille havaintoesimerkki siitä, mistä puhumme tänään, sillä se auttaa teitä ehkä ymmärtämään yksinkertaista hiukkasvirtaa. Ajatelkaa upeaa analogiaa lumihiutaleista. Käytämme tuota havaintoesimerkkiä, sillä vain lyhyt aika sitten Isäntä ja hänen isäntänsä ajoivat Amsterdamissa yhdessä suurimmista lumimyrskyistä, mitä he olivat koskaan kokeneet. Jos laitatte itsenne tuohon autoon hetkeksi, niin ajaessanne lumimyrskyssä näette poikkeavuuden, mihin haluamme tuoda huomionne. Lumi sataa ylhäältä, mutta kun liikutte autossa eteenpäin, se vaikuttaa tulevan suoraan teitä päin. Itse asiassa voitte kuvitella ajavanne jatkuvassa lumihiukkasvirrassa. Haluaisimme käyttää tätä analogiaa elämäänne, jotta voimme näyttää teille tämän analogian eri osia, kun tämä hiukkasvirta tulee sisään.

Silloin kun olette hyvin, hyvin pieni, hiukkasvirrassa on vain muutamia hiukkasia. Nappaatte vain yhden silloin tällöin. Kun vanhenette, tietoisuusvärähtelynne kohoaa, minkä vaikutuksesta hiukkasvirtanne on läpimitaltaan suurempi ja sisään tulee enemmän hiukkasia. Ihmiset liittävät tämän luontaisesti aikaan ja tämä usein antaa ihmisille tunteen, että aika lyhenee vanhetessa.

Jokin aikaa sitten tuli aika, jolloin aloitte ilmaista luomuksianne. Aloitte herätä unesta ja pystytitte ohjaamaan yhtä näistä hiukkasputkista. Kutsuitte sitä kanssaluomiseksi, koska energiaa tuli ja te vain ohjasitte sitä. Teidän ei tarvinnut luoda tuota energiaa, mutta luojina te ohjaisitte sitä. Olette oppineet tekemään tätä elämänne eri alueilla, joskus tietoisesti ja toisilla kerroilla ei.

Tapanne havaita asioita on erilainen tänään. Palatkaa hetkeksi hiukkasvirta-ajatukseen. Sanotaanpa ensinnäkin, että olette tulleet erittäin hyväksi kanssaluomisessa tai tuon virran ohjaamisessa. Nyt maailmanne muuttuu, kun auto lakkaa liikkumasta eteenpäin. Aiemmin harhakuvana on ollut, että hiukkaset vaikuttivat tulevan suoraan teitä kohti ajaessanne, kun todellisuudessa niitä on pudonnut suoraan ylhäältä koko ajan. Auton eteenpäin liikkumisen harha sai vaikuttamaan siltä, että hiukkasvirta tuli ikään kuin teitä kohti.

Siis mitä tapahtuu? Ajatellaanpa yhtä lumihiutaletta eräänlaisena kokemisena. Ettekö tulleet sitä maan päälle tekemään? Ettekö ole siksi täällä? Ettekö ole täällä keräämässä kokemuksia ja tuomassa Kotiin kokoelmaa merkittävimmistä ja sydämellisimmistä kokemuksistanne maan päältä? Kyllä.

Alivirrat
Teillä on siis näitä kokemuksia ja jokainen kokemus, mitä voitte ajatella, on lumihiutale. Joskus on suuria lumihiutaleita ja joskus on pieniä. Pieniin integroidutte hyvin helposti. Olettakaa nyt, että kehonne ympärillä on 3 metrin energiakupla, ja kutsumme tätä yksinkertaisesti maailmaksenne. Mitä tapahtuu, kun hiukkanen tulee energiakenttäänne ja maailmaanne? Pieninkin hiukkanen muuttaa maailmaanne. Kun se pääsee kenttäänne, teidän on muutettava sitä. Se on erittäin yksinkertaista. Yhdistytte nyt johonkin, mitä ei ollut aiemmin, joten teidän on luonnollisesti harmonisoiduttava tämän tapahtuman kanssa integroidaksenne sen. Mitä tapahtuu, kun jotain tulee sisään? Suuri lumihiutale tulee ja muuttaa maailmaanne ja ensimmäisenä kirjoitatte tarinanne uudestaan sopimaan nykyolosuhteisiinne. Me emme koskaan ajatelleet tätä, mutta te ajattelitte. Meistä te olette hyvin mielenkiintoisia ja kiehtovia. Te periaatteessa muutatte tarinanne sisältämään uudet hiukkaset.

Joka päivä vanhetessanne alatte saada enemmän ja enemmän hiukkasia ja etsiä käyttöä niille kaikille, niiden ankkuroimiseksi maailmaanne jollain tavalla. Haasteita tulee, koska koko ihmiskunta liikkuu nyt erittäin nopeasti. Ette ota enää vauvanaskelia. Koko ihmiskunta menee nyt erittäin rivakkaa juoksutahtia ja kulkee näiden upeiden päivämäärien läpi, jotka olivat ennen maailmanloppu. Muutatte nyt asioita omilla ajatuksillanne, ennen kuin saavutte niihin, ja se on taianomaista.

Yleiskuva-ajattelu
Mitä siis tapahtuu tässä hiukkasvirrassa ja miten voitte käyttää sitä? Tämän me kerromme teille. Tällä hetkellä käsittelette jokaisen hiukkasen, joka tulee kenttäänne. Ette ole kuitenkaan koskaan ajatelleet katsoa sitä eri perspektiivistä määritelläksenne, mistä niitä tulee, ja odottaaksenne, mitä on edessänne. Selitetäänpä tätä vähän eri tavalla.

Auto on nyt pysähtynyt ja teille tulee kaikki nämä lumihiutaleet. Mitä teette, kun kaikkia näitä asioita tulee kenttäänne? Ensimmäisenä yritätte astua taaksepäin nähdäksenne suuren kuvan. Oikeastaan astutte ylöspäin ja katsotte kaiken yleiskuvaa. Tämä on ollut tyypillinen tapa, millä ihmiset ovat kehittyneet. Joka kerta kun näette suuren kuvan eikä jokin sovi mukaan, luotte suuremman kuvan ja kehitätte todellisuutenne sopimaan uusiin olosuhteisiinne.

Nyt pyydämme teitä kääntämään sen ympäri ainakin jossain määrin, sillä täydellinen muuttaminen kääntäisi elämänne ylösalaisin. Mutta se voi olla valtava kokemus, kun alkaa leikkiä näiden siementen kylvämisellä etukäteen. Miten voitte tehdä sen? Se on itse asiassa suuri muutos, koska se merkitsee monien asioiden uudelleenajattelemista entiseen verrattuna. Jos olette voimaantuneiden ihmisten ajassa, ette voi opettaa lapsillenne koulussa, että tämä on oikein tai tämä on väärin. Teidän täytyy alkaa opettaa lapsillenne, miten löytää omat vastauksensa sen sijaan, että käskette heitä keräämään dataa muistista. Tämän tekemiseksi monien järjestelmienne täytyy muuttua.

Monilla teistä on seiniä, jotka olette asettaneet eteenne suojaamaan. Nämä seinät eivät ole väärin tai huono asia, vaan pelkästään normaali ihmisreaktio. Nyt teidän täytyy vapautua näistä seinistä ja ottaa tuo askel aitouteen, missä olette se, kuka olette, riippumatta toisten ajatuksista. Nyt olette vapaa ja voitte yhdistyä noihin hiukkasiin murehtimatta asiaa. Sen sijaan, että kurkotatte ylöspäin nähdäksenne uuden kuvan, sallitte itsenne tehdä hyviä virheitä ja oppia polun varrella.

Jokainen teistä ajaa autoa. Luuletteko auton toimineen ensimmäisellä kerralla, kun se tehtiin? Siinä oli kaikenlaisia ongelmia, mutta ihmiset rakastavat autoa kovasti. Se kehittyi, yksi asia johti seuraavaan ja tänä päivänä teillä on hyvin luotettavia autoja. Teidän ei tarvitse edes ajatella asiaa tai murehtia kaikista yksityiskohdista, kun käynnistätte auton ja menette jonnekin, koska olette tehneet autot paremmiksi vuosien saatossa. Tätä pyydämme teitä tekemään nyt. Älkää yrittäkö tajuta kaikkea, katselkaa vain energioita, kun niitä tulee teitä kohti - jokaista hiukkasta - ja integroikaa ne sallimalla itsenne olla haavoittuva, pudottamalla suojaukset ja sallimalla itsenne vain olla "sinä".

Kyllä, meidän on helppoa sanoa se, koska meillä ei ole koskaan ollut ihmiskehoa. Ymmärrämme vaikeudet, joita käytte läpi tässä, ja tiedämme, ettei tämä ole niin helppo nakki, mitä vihjaamme. Kuitenkin joka kerta, kun voitte sallia itsenne tehdä virheen ja oppia siitä, siirrytte eteenpäin. Jo sanoessamme sanan "virhe" monille teistä on vaikeaa kuulla se. Teidän ei odoteta olevan täydellisiä, teidän odotetaan vain pyrkivän täydellisyyttä kohti. Täydellisen yleiskuvan ongelmana on, että te kiinnitytte siihen. Jos sen sijaan toivotatte jokaisen hiukkasen sisään ja etsitte sille korkeimman paikan, niin sallitte itsenne tanssia valossa jo ennen, kuin se on täällä.

Tarinan muuttaminen - oppiminen katsomaan ylöspäin!
Pyydämme teitä, rakkaat ystävät, katsomaan ylöspäin eikä alaspäin. Oppikaa näkemään, että olette kehittyviä olentoja uskomattomassa paikassa. Tunnustakaa, ettei teidän tarvitse olla täydellisiä eikä teidän tarvitse kiinnittyä tarinaanne, sillä tuo tarina on identiteettinne. Tuo tarina on ollut hyvin tärkeä jokaiselle teistä, olette laittaneet siihen nimiä ja nimikkeitä ja heijastatte tuota tarinaa. Mutta se luo kuilun todellisuuden ja sen välille, minkä uskotte oman tarinanne olevan. Tuo kuilu tukkii monet luomukset ja estää ihmisiä liikkumasta eteenpäin.

Miten siis teette tämän? Tanssitte valossa. Sallitte itsenne olla ihminen ja kun teette virheitä, nauratte niille. Pitäkää hauskaa noiden virheiden kanssa ja opettakaa lapsianne menemään ulos tekemään paljon hyviä virheitä. Silloin kun he tulevat takaisin emämunauksen kanssa, sanotte: "Se oli upea virhe, kulta. Mene tekemään lisää. Yritä olla tekemättä samaa virhettä, mutta mene keräämään lisää virheitä. Kerro minulle, miten monta virhettä pystyt tekemään maaplaneetalla." Nyt olemme muuttaneet näkökulman ylhäältä alas, mistä katsomme nyt ylöspäin. Nyt sallimme itsemme kasvaa voimaantumiseemme. Tässä kohtaa olette evoluutiossanne juuri tällä hetkellä.

Nämä ajat ovat uskomattomia maaplaneetalla. Rakkaat ystävät, tulette herättämään monia unesta. Siksi olette täällä tällä hetkellä. Teillä on jokin palapelinpala meille kaikille. Jos voimme laittaa teidät tilanteeseen, missä tunnette olonne mukavaksi ja luottavaiseksi ja missä ette pelkää, tuo informaatio tulee ulos ja alatte rakentaa taivasta tänne maan päälle. Se alkaa vain yhdestä hiukkasesta.

Nauttikaa lumihiutaleista. Tanssikaa valossa. Seuraavalla kerralla kun lumihiutale osuu kasvoihinne ja sulaa siihen, muistakaa tämä tarina ja muistakaa katsoa ylöspäin, koska sinne te kaikki olette menossa. Havaintotapamuutoksenne muuttaa välittömästi todellisuuttanne.

Suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne aina tilaisuuden tullen ja pitäkää ovea avoinna toisillenne. Tietäkää, että pelaatte uutta peliä, ja pelatkaa sitä hyvin yhteen.

Espavo.

Ryhmä

Luoja korttien viesti tälle päivälle

Luoja kortit - Jean Tinder


23. Mitä valitset, tietäen että tänään on Elämäsi ensimmäinen päivä?

Entä jos olisit kuollut tänään, ja saanut lahjan palata tyhjältä pöydältä, kokonaan uusi alku, täydessä kasvussaan ja käyttövalmiina? Antaisitko itsesi astua ulos karmasta, päästää irti kuvioista joissa olet elänyt, vapautua vastuista ja taakoista joita olet kantanut, ja aloittaa uudestaan? Voit antaa itsellesi tuon lahjan juuri tässä hetkessä.

Jos voit aloittaa uudelleen, mitä valitset?
 
 

Luoja kortit - Jean 
Tinder

maanantai 28. toukokuuta 2012

PIMENNYSPORTAALI - 5D-OLEMISEN/OLEMUKSEN SYNTYMÄKirjoittanut Lauren C. Gorgo (thinkwithyourheart.com)
19.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ensinnäkin, tervetuloa uudelle ThinkWithYourHeart.com-
sivustolle!

Tuntuu ERITTÄIN HYVÄLTÄ olla taas takaisin, mutta vielä jännittävämpää on olla tässä ja nyt. Ennen kuin saatan teidät kaikki ajan tasalle, haluan ensin käyttää tämän tilaisuuden ja kiittää siitä ajasta ja tilasta, mitä minulle annettiin ja mitä henkilökohtaisesti tarvitsin viimeisten neljän kuukauden ajan hoitaakseni omaa transformaatiotani ja tarpeitani. Tiedän ensikäden kokemuksena, miten vaikea tämän vuoden ensimmäinen neljännes on ollut monille, ja pelkästään siitä syystä arvostan todella sitä pyhää tilaa, mitä saatoin tuntea pidettävän minulle sinä aikana, jolloin minun täytyi kipeästi laittaa itseni etusijalle.

Siis kiitos siitä ja kiitos teille kaikille, että olette olleet upeita!

NET:stä COM:iin
Siirtyminen twyh.NET:stä .COM:iin symboloi hyvin monia uusia alkuja hyvin monilla tasoilla, joista monia en vielä tiedä, mutta tähän saakka ilmeisin minulle on kaiken ajoitus. Halusin oikeastaan COM:n, silloin kun aloitin kirjoittamisen nettiin vuonna 2007, mutta (ironisesti) se tuli ostettavaksi vasta vuoden 2011 lopussa, kun lopettelin ylösnousemuksen ensimmäisen vaiheen ensimmäistä palvelutehtäväni.

Siitä katsottuna missä olemme nyt (vaiheen II partaalla), minulle on ilmeisempää, että NET oli erityisesti matkaan pois vanhasta maailmasta ja vanhoista tavoista, kun taas COM on jännittävä tutkimusmatka uuteen maailmaan ja uusiin (5D) tapoihin. Mutta kuten suurimmassa osassa viime vuosikymmentä, minulla oli hyvin vähän hajua siitä, mihin olin matkalla … ja vaikkei minulla vieläkään ole oikein ajatusta siitä, mihin minä olen menossa, tiedän lopultakin, että MINÄ OLEN. Onneksi se on kaikki, mitä tarvitsemme tälle seuraavalle matkalle.

Sitten nykyhetkeen
Viimeisen energiapäivitykseni jälkeen tammikuun alussa ja heti uuden e-ohjelmani "Cell Speak" valmistumisen jälkeen menin tilaan, mikä tuntui vieläkin äärimmäisemmältä versiolta transformaatiohorroksesta … jos se on edes mahdollista. Teidän monien tapaan vietin suurimman osan viimeisistä neljästä kuukaudesta vatsallaan uppoutuneena hyvin syvälle itseeni, kestin jatkuvia (uudesti)syntymiskipuja ja keskityin täysin puhdistamaan kaiken jäljellä olevan epäaitouden ja ydintason (ego)mönjän. Jos luulin olevani irti ulkoisesta maailmasta viimeisten seitsemän vuoden aikana tällä aidon itseni löytämismatkalla, niin pitäisin nyt noita vuosia sosiaalisina verrattuna vuoteen 2012 tähän saakka. Henkilökohtaisesti pidän tätä viime retkeä, tiheimpien osiemme (tunne- ja fyysinen keho) uudelleenjärjestelyä, haastavimpana tähän mennessä … ja tämä on lievästi sanottuna.

Ei niin, että se olisi ohi vielä, mutta niiden jotka kituvat oman uudestisyntymänsä tuskissa, on melko helppoa erottaa, että olemme täydellä voimalla fyysisen synnyttämisen supistuksissa … kaikkine tunteineen (ja tuskineen!). Olemme kuin ensisynnyttäjä-äitejä, joilla ei ole hajuakaan, mitä odottaa varsinaisen synnytyksen aikana ja sen jälkeen, ja olemme sekaisin tuntemattoman odotuksesta ja tärisemme levottomana sen vuoksi. Ja kuulemani mukaan seuraavaan neljään viikkoon on pakattu tiukasti vielä lisää sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, kun tämä mutaatioprosessi voimistuu. Tämän vuoksi Seitsemän sisarta astuu ystävällisesti esiin kohtalodoulanamme ja haluaa tarjota neuvoja pysyäksemme keskittyneenä ja hengittääksemme, kun he opastavat meitä 5D-itsemme täydellisen esiintulemisen läpi.

5D-elämä, 3D-maailma
Tämän nettisivuston syntymä merkitsee merkittävää muutosta … sekä omassa elämässämme että maailmassa laajemmin. Tuo ero on 3D:n ja 5D:n välillä, joksikin tulemisen ja olemisen välillä ja mitä se merkitsee kasvavalle ihmisjoukolle. Omien kokemusteni ja Näkymättömien panoksen perusteella valmistaudumme nostamaan purjeet täysin uusille vesille, täysin uudella aluksella ja myös uuden kompassin kera. Olemme kirjaimellisesti ilmestymässä uudeksi ihmiskunnaksi, uudessa maailmassa, kokonaan uudesta perspektiivistä ("kokonainen" on tässä operatiivinen sana) … mutta olemme samaan aikaan vanhassa maailmassa ja puramme rakenteita palvelemaan todellisuuksien välisen sillan rakentamistarkoitusta. Voi kyllä, ja ilman karttaa.

Muuten, jos sinusta alkaa tuntua kuin (uuden) ihmisen kokeilulta, niin liity kerhoon. Tämä seuraava vaihe tuntuu minusta hyvin Truman Show -mäiseltä. Itse asiassa siksi COM luotiin … kokoontumis- ja yhteydenpitämispaikaksi samansydämisten kanssa, enimmäkseen "todellisuuden" tarkistamiseksi aina silloin tällöin, kun tutkimme, löydämme ja perimmiltään kanssaluomme uutta maailmaa. Siinä tulee olemaan valtavan suuri oppimiskäyrä äskettäisten keskustelujeni perusteella Sisarien kanssa. Asian ydin on, että meillä ei ole aavistustakaan siitä, miten ja mitä meidän pitäisi tehdä tässä uudessa tilassa, ja se on tavallaan pointtina - ettei meidän pitäisi tehdä mitään enää. Meidän täytyy tehdä vain sitä, mitä on sydämessämme, mikä inspiroi meitä, mihin tunnemme vetoa, mikä tuo meille todella luovaa intohimoa ja yltäkyllin iloa. Velvollisuus on niin vuotta 2011! Voimaantunut valinta on "uusi musta".

Eikä vain tämä, vaan meinaamme tuoda nämä täysin uudet perspektiivit maailmaan laajemmin, hyvin todellisella käytännön tasolla, säilyttäen laajentuneen 5D-olemuksemme ja pitäen samalla fyysisen olemassaolon (ja elannon) modernissa 3D-maailmassa. Plejadilaisten perspektiivistä tätä ei ole koskaan ennen tehty näin ja niinpä meillä on vähän selvitettävää. Sellaisia asioita kuin … Miten suhtaudumme ulkoiseen maailmaan, kun tiedämme tunnetasolla, että koko maailma on sisällämme? Tai miten säilytämme suodattamattoman yhteyden Lähteeseen ostaessamme perunoita Citymarketista? Miten olemme maailmojen välissä, suhtaudumme toisiin, löydämme yhteisömme, hallitsemme suhteitamme ja rajojamme, pysymme maadoittuneena ja puhtaana epäharmonisessa ympäristössä, toimimme uudessa biologiapuvussamme ja pidämme sen kunnossa jne. jne.? Meillä on paljon koettavaa!

[Osuus suojattu vain maksaville jäsenille]*
Tätä varten matkan seuraava taival on selvittää, miten olla fyysisesti siinä maailmassa, mitä olemme luoneet päässämme hyvin pitkään. Olemme tulleet täyden ympyrän ja näin meidän on palattava taas perusteisiin ja opittava, miten elää uuden maan elämää uuden ihmisen kehossa, mutta galaktisen ihmisen perspektiivistä. Useimmista meistä tällä matkalla tuntuu, kuin meidät olisi pudotettu väärälle planeetalle, joten olet ehkä samaa mieltä siitä, että pääseminen fyysiseen kehoon (ja pysyminen siinä halukkaasti), opetellen samalla selviytymään fyysisessä maailmassa (biologisesti ja taloudellisesti) on todellista noituutta.

Tiedämme kaikki, ettei tämä ruumiillistamisjuttu on tyhjänpäiväistä touhua. Se on vaikeinta työtä, mitä koskaan teemme elämässä, ja suuri siksi hyvin monet ihmiset teeskentelevät, ettei se ole tarpeellista, ja he siirtävät voimansa ulkopuolisiin lähteisiin, niin että ne pelastavat ja elättävät heidät sekä tukevat heitä. Enkä voi sanoa syyttäväni heitä … voimamme takaisin ottaminen ja aidon itsemme maadoittaminen tänne on sietämätöntä työtä.

Mutta ilman sitä … tuomatta jokaista osaamme TÄHÄN fyysiseen elämään, TÄHÄN fyysiseen kehoon, TÄHÄN joka hetki, meillä ei ole missään tapauksessa mitään mahdollisuutta ylläpitää itseämme TÄSSÄ fyysisessä maailmassa, minkä vuoksi meistä riisutaan nyt jokainen viimeinenkin harhakuva, itsepetos tai todellisuuspako, mikä uhkaa estää meitä vaatimasta oman voimamme todellisuutemme todellisina luojina. Eikä tämä ole mitään huviretkeä. Epämukavia oivalluksia tulee pintaan ja se jatkuu, kun yritetään paljastaa totuus kaikilla tavoilla ja kaikissa muodoissa.

Tiedämme kaikki mielen tasolla, ettei "tuolla" ole mitään pelastamassa meitä miltään - eikä ole koskaan ollut. Mutta tuon tiedon integroiminen kehotasolle on se paikka, missä kaikki todellinen työ on ja on ollut. Uusi maailma on täällä, mutta se on jokaisessa meissä, ja on 100%:sti meidän tehtävämme astua siihen. Se ei ole fyysinen tila, missä asumme (vielä) - se on tietoisuustila, minkä ruumiillistamme. Se on maailma, minkä luo (universaalin) rakkauden suunta ja älykkyys, ne jotka ovat saavuttaneet (universaalin) rakkauden täyden säteilyn - yhdistelmä niistä, jotka ovat siirtyneet rajan yli ja niistä, jotka valmistautuvat siihen.

(Rajan yli siirtymisestä Sisaret lisäävät nopeasti, että noin seuraavan vuosikymmenen aikana jotkut meistä pitävät tilaa, missä vanha ja uusi yhtyvät (sekä fyysisessä että nettimaailmassa). Nämä ovat paikkoja, missä niillä uusilla ihmisillä joilla on sopimuksena palvella sillantekijöinä (opettajina, oppaina, parantajina jne.), on tilaisuus saattaa uusia ihmisiä uuteen maailmaan. Tämä ryhmä avaa tai on uutterasti avannut paikkoja tuodakseen esiin uudet palvelulahjansa niille, jotka tarvitsevat tai valmistautuvat tekemään siirtymänsä.)

Ylösnousemusmatka on vienyt kirjaimellisesti meidät kaikki kosmokseen ja takaisin ja kuitenkaan meidän ei koskaan tarvinnut mennä minnekään löytääksemme sen, että tuo universumi oli ollut sisällämme koko ajan. Ja nyt jokaisen meidän on aika soveltaa sisäistä universumiamme ulkoiseen maailmaan, käyttää jokaista osaamme tehokkaasti jokapäiväisessä elämässämme, olla kuka oikeasti ja aidosti olemme koko ajan, tehdä sitä, mitä ns. saarnaamme ja elää todellisena esimerkkinä.

On helppo nakki olla "rakkaudessa ja valossa" päässämme ja sanoissamme, mutta tuon energian tuominen sydämeen, kotiin ja ympäristöön … kehoon, mieleen ja soluihin … työhön ja tarkoitukseen ja kaikkiin suhteisiimme (myös ja erityisesti suhteeseen itsemme kanssa) on täysin toinen juttu. Siitä syystä vaadittiin hurjimpia sotureita menemään ensin, niitä joilla on puhtain ja rasitteettomin sydän ja selkein visio siitä, mikä itse asiassa on mahdollista tuon hämärän erillisyysverhon takana.

Tämän vuoden toisen puolikkaan aikana alamme kaikki ymmärtää tarkkaan, miten hyvin olemme onnistuneet päästämään "valoa ja rakkautta" kehomme ja elämämme jokaiseen osaan. Todiste joka on jo vakaasti saapumassa, kun kaikki kova työmme alkaa lopultakin tuottaa tulosta.

[Osuus suojattu vain maksaville jäsenille]
Portaali
20.5.-20.6. meillä on hyvin erityinen tilaisuus jättää (egon hallitsema) kaksinaisuusmaailma taakse … iäksi. Toukokuun 20. päivä merkitsee harvinaista auringonpimennysasetelmaa maan, auringon, kuun, galaktisen ytimen ja keskusaurinkomme, Alcyonen välillä (yksi Plejadien Seitsemästä sisaresta!). Sisarien pitävät tätä asetelmaa sen varsinaisena alkamisena, mitä he kutsuvat "yhden maailman olemiseksi".

[Osuus suojattu vain maksaville jäsenille] Kuulen, että muutamina viime päivinä meille annetaan pieni hengähdystauko - tilaisuus keskittyä, kerätä rohkeutta ja vetää erittäin syvään henkeä, ennen kuin hyppäämme sydän edellä tuntemattomaan. Kuvittelen, että tämä on kuin viimeinen synnytysponnistus, kun olemme niin väsyneitä, että jonkin on syvältä sisältämme tuleva pintaan ottamaan hallinta. Mutta Sisaret sanovat, että siihen mennessä kunnes ilmestymme toiselle puolelle, vedämme kirjaimellisesti henkeä ensimmäisen kerran vastasyntyneenä - aitona, todellisena uutena ihmisitsenämme.

Fyysinen uudelleenkalibrointi
Olemme keskittyneet tähän mennessä tänä vuonna hyvin paljon fyysisyyteen - kehoomme, terveyteemme, uuden tason tarkoitukseemme ja projekteihimme, kotiimme, ympäristöömme jne. Kaikki ne ulkoiset asiat elämässämme, jotka vaativat viime valmisteluja, ovat olleet kuluttavia, mutta kaikki tämä uudelleenjärjestely tarvitaan jokaisen itsemme ja elämämme osan saattamiseksi harmoniaan 5D-kokemisen kanssa - sisäisen universumimme harmonisoimiseksi ulkoisen maailmamme kanssa. Synnytämme samanaikaisesti fyysistä itseämme ja uutta maailmaamme ja kumpikin on vapauttavaa ja hätkähdyttävää.

Uuden ja aidon elämämme "fyysistyminen" on hyvin meneillään, on ollut maaliskuun päiväntasauksesta saakka ja jatkuu pitkälle päivänseisauksen yli. Olemme vasta alkamassa nähdä niitä taianomaisia muutoksia, joita ilmestyy esiin tämän siirtymäpölyn laskeuduttua. Kehon, mielen ja sielun on tultava täydelliseen harmoniaan, mikä merkitsee, että noita viimeaikaisia puuskia huimausta, VÄSYMYSTÄ, apatiaa, masennusta, kehokipuja ja -särkyjä jne. voidaan pitää tämän tarpeellisen biologisen uudelleenkalibroinnin aiheuttamana.

[Osuus suojattu vain maksaville jäsenille]
Kuten aina, ainoa asia mitä tarvitsee tehdä, on OLLA. Salli, salli, salli - koska olet valmis tai ei, niin tässä sitä mennään!

*HUOM.: Kokonaisten artikkelien saamiseksi täytyy olla MAKSAVA jäsen.

Henkimaailma

En haluaisi kuulla enää yhtään surullista uutista... en nähdä onnettomuuksia, menetyksiä ja sairauksia. Tuntuu että niitä kohdataan nyt kaikkialla, jokaisella tutulla on joku surullinen tarina kerrottavana.
Minun suru ei ole tietenkään verrattavissa siihen tuskaan mitä kokee läheisensä äkillisesti menettänyt. Tuskaa, surua tai kärsimystä ei oikeastaan voi verrata tai arvottaa, se vaan on, ilman että siitä palkintoa saisi.

Lohduttaudun ajatuksella, että nämä nuoret ihmiset jotka kuolivat, ovat sieluina siirtyneet henkimaailmaan ja siellä on heillä kaikki hyvin. Täällä me maanpäällä olevat suremme suuresti elämän päättymistä ja olisimme halunneet pitää rakkaat luonamme. Täältä emme valitettavasti näe sinne missä he ovat. Henkimaailman puolelta sielut taas näkevät kuinka pieni osa äärettömyyttä tämä maanpäällinen elämä on, he muistavat kuinka sidottuja he olivat täällä  ja ovat onnellisia kuinka vapaita he ovat nyt. Jostain olen lukenut että sielut henkimaailmassa pitävät syntymää maan päälle melkeinpä yhtä pelottavana kuin me ihmiset kuolemaa. He myös muistavat että fyysinen kuolema on siten suuri ja riemuittava, sillä sielu pääsee takaisin kotiin, vapauteen.

Kun minun nuorin lapseni oli viisi vuotias hän yhtäkkiä sanoi minulle "voi kun ei tarvitsisi aina syntyä vaan voisi olla vapaa". Kysyin, etkö olisi sitten halunnut syntyä? sanoi hän "halusin kun minä olen jo syntynyt. On vapaa silloin kun ei ole syntynyt." On lohduttavaa tietää, että on olemassa paikka missä ei murhetta ja huolta. Lapsen joka muistaa ihanan henkimaailman josta on lähtöisin, on hyvin vaikea sopeutua uudelleen maan elämään, pieni vanha sielu joka on tottunut vapauteen joutuu taas rajoitetuksi ihmisruumiiseen.

Minusta tuntuu joskus hämmentävältä kun kirkollisissa piireissä ihmetellään missä Jumala tai enkelit ovat silloin kun sattuu joku luonnonkatastrofi yms. esim. tsunamin jälkeen pappi kysyy onko Jumala meidät nyt hyljännyt, kääntänyt selkänsä. Sittenhän tullaan vaan siihen kysymykseen onko Jumalaa ylipäätään olemassa ollutkaan. Joka päivähän kuitenkin on sattunut onnettomuuksia ja väkivallan tekoja. Niitä on sattunut kautta aikain ja nälkäänkin vielä kuollaan. Ei siis Jumala nyt sitten yhtäkkiä ole hyljännyt meitä jonkun tietyn tapahtuman vuoksi. Toki jokainen voi kyseenalaistaa Jumalan olemassaolon kaiken kaikkiaan. Siihen on tietenkin oikeus, mutta jos uskotaan, on minusta naivia odottaa että juuri kun omalle kohdalle tai suomalaisille jotain sattuu niin silloin se Jumala on kääntänyt selkänsä. Eihän täällä pallon päällä voi olla koskaan varma ettei mitään pahaa koskaan sattuisi. Ymmärrän kyllä että se saattaa olla hyvin vaikeaa sanoa ylipäätään mitään lohduttavaa lohduttomassa tilanteessa.

Uskon että enkeleitä on aina auttamassa Jumalan käskystä tehdäkseen kaikkensa estääkseen väkivaltaa tapahtumasta mutta sillä hetkellä eivät siihen ole pystyneet. Ihmishengellä on niin suuri oma voima ja valta toteuttaa täällä itseään. Enkelit eikä Jumalakaan pysty puuttumaan jos ihminen on ottanut vapauden tehdä jonkin pahan teon. Uskon myös että pahan teon tehnyt ihminen on saanut voimaa myös ympärillä olevien  ihmisten negaatioista, joten vastuuta pitäisi tuntea ihan jokaisen. Mutta täällä vapaan tahdon maailmassamme on yksi voima ja se on Rakkaus ja Rukous ja hyvien ajatusten voima, joskus ihmisistä saattaa tuntua ettei rukouskset kuitenkaan auta täällä pahassa maailmassa. Mutta ajatelkaapa, olisiko tämä maailma edes näinkään hyvä jos ei olisi hyviä ajatuksia, rukouksia, uskoa ja toivoa, pyrkimystä parempaan, Jumala on antanut meille vapauden ja vastuun. Rukoilkaamme paremman maailman puolesta sillä ehkä me olemmekin hyljänneet Jumalan kun vapaalla tahdollamme toteutamme yhdessä ajatuksen voimallamme tätä maailmaa ilman ajatustakaan Jumalalle. 

 Tai kuuluuko se sitten tämän "pelin" luonteeseen että ihmisjoukossa on vastasyntyneistä mielenlaaduista aina valaistuneisiin mestareihin saakka erilaisia ihmishenkiä ja teot ovat sitten senmukaisia. Vastasyntyneet syyllistyvät huonoissa olosuhteissa karkeampiin tekoihin kuin jo aikuisemmat  ihmishenget. En tiedä, mutta toivoisin että julkisuudessa voitaisiin kuulla tällaisten järkyttävien tapausten yhteydessä erilaisten viisaiden henkisten johtajien sanomaa ja apua.

Esimerkiksi


Lorna Byrnen kirjat

Enkeleitä hiuksissani ja

Portaat taivaaseen

lohduttavat läheisensä menettäneitä