perjantai 31. elokuuta 2012

Iltarukous


Anjos
Mais Recados no Glimboo!


Luoja,
auta pieniä lapsia päällä maan,
auta myös nuoria ja aikuisia, kaikkia isejä ja äitejä,
mummoja ja vaareja,
kaikkia pelokkaita, yksinäisiä ja orpoja,
opeta meitä arvostamaan lapsiamme,
kuin suurinta lahjaa, lainaksi annettuja.
Opeta meitä löytämään tapoja olla ja elää
että opimme taas rakastamaan ulkoilua, liikuntaa ja luontoa,
opeta meitä palaamaan aitojen asioiden ääreen, henkisyyteen ja
Sinun yhteyteesi ja enkelien yhteyteen,
opeta meitä huomioimaan toisemme,
arvostamaan toisiamme,
opeta meitä, että osaamme vihan sijasta lähettää
rakastavia ajatuksia kaikista lähimmäisistämme,
niin että pahuus, rakkauden poissaolo vähenisi,
valtava pelko ja heikkous poistuisi
Sinun valosi ja rakkautesi tieltä,
opeta meitä arvostamaan liian materian palvonnan
sijasta toisiamme,
auta meitä muuttamaan viihteemme,
joka nykyään vain alentaa ja
ja nauraa toisten kustannuksella.
Olemme velkaa sen lapsillemme,
lapset omaksuvat sen mitä me
aikuiset tarjoamme ja olemme tarjonneet
heille kaikkea mikä ei ole lapsiemme
arvoista, auta meitä muuttumaan.
Aamen
maria/aurinkotervehdys

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄKanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
26.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tulemme toivottamaan teille kaikille erittäin hyvää kesää. Tänä aikana monet asiat kantavat hedelmää ja näemme rakkaan maaplaneettanne valon voimistuvan ja heräävän. Paljon ilmentyy pian tuloksena kovasta työstänne, rakkaat ystävät, joten älkää yllättykö, kun näette monien perinteiden alkavan murentua. On aika siirtyä uusiin tapoihin nähdä, olla ja elää. Yllätytte miellyttävästi, kun maailma lopultakin käsittää, ettei ole mitään tarvetta sotaan, erillisyyteen, julmuuteen ja muutamien äärimmäiseen valtaan. Nämä käsitykset ovat jäänteitä energiasta, mikä on nyt tulossa loppuunsa niillä, jotka päättävät siirtyä eteenpäin.

Tämä uusi maailma esittäytyy uusien elintapojen kautta eikä se ole kuitenkaan lainkaan uusi, sillä heräätte nyt pelkästään sen oivaltamiseen, mitä olette ja olette aina olleet - yhtä. Kaikkia eläviä asioita yhdistää se, että ne ovat yhdessä kaikkialla läsnä olevassa, yhdessä kaikkivoivassa ja yhdessä kaikkitietävässä tietoisuudessa. Lähteen ilmentymänä olette myös yhtä jumaltietoisuuden jokaisen jumalaisen ajatuksen kanssa. Ajatelkaa tätä, rakkaat ystävät - olette todella yhtä jumalaisten ajatusten kanssa yltäkylläisyydestä, ilosta, rauhasta, älykkyydestä, kokonaisuudesta, eheydestä ja paljosta muusta. Näitä jumalaisia ajatuksia pitää paikallaan laki. Jos jumaltietoisuudessa olisi sairautta tai puutetta, sitä pidettäisiin paikoillaan ikuisesti eikä se voisi koskaan parantua tai muuttua.

Monet teistä kokevat nyt tuskallisia loppumisia, niiden ihmisten, paikkojen ja asioiden taakse jättämistä mitkä eivät enää resonoi kanssanne. Näitä asioita ei pidä tuntemassanne muodossa paikoillaan jumalainen laki, vaan ne olivat ilmentymiä tietoisuustilastanne aikana, jolloin ne olivat tärkeitä teille. Älkää pelätkö päästää rakastavasti irti kaikesta, mikä on valmista, koska tämä viitoittaa tietä uusille ja korkeammille muodoille siitä, minkä haluatte ilmentyvän kokemuksiinne - uusia ystäviä, uusia toimintoja, uusia iloja - sillä mitään todellista ei voi koskaan menettää ja uusi ja korkeampi värähtelynne vetää sitä, mikä on täydellistä teille.

On kaksi voimakasta uskomusaluetta, jotka ovat tiukasti iskostuneena kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteen, ja kumpikin niistä aiheuttaa tuskaa monille teistä tällä hetkellä. Ne ovat: 1) uskomukset romanttisista suhteista ja 2) uskomukset rahasta.

Kolmannen ulottuvuuden energiassa (kaksinaisuus ja erillisyys) suhteet perustuvat käsitykseen, että "minä olen puolikas parista", "tarvitsen sinua antamaan itselleni feminiinienergiaa" (miehen uskomus) tai "tarvitsen sinua antamaan itselleni maskuliinienergiaa" (naisen uskomus) ja "yhdessä olemme kokonainen". Tämä käsitys on ollut paikoillaan elämien ajan ja sitä työnnetään teille edelleen kirjojen, elokuvien, televisio-ohjelmien, perheen, ystävien, kirkkojen jne. kautta.

Kuitenkin herätessänne luontaiseen täydellisyyteenne, alatte ymmärtää, että olette jo kokonainen ja eheä ja että Lähteen ilmentymänä ruumiillistatte sekä maskuliini- että feminiinilaatuja/energiaa. Ne jotka ovat henkisesti valmiita tämän tiedostamiseen, mutta joiden täytyy vielä integroida maskuliini- tai feminiinipuolensa, saavat nyt runsaasti tilaisuuksia harjoitella päivittäisten elämänkokemusten kautta, ottaakseen vastuun voimasta, minkä tähän saakka on uskottu kuuluvan vastakkaiselle sukupuolelle. Ette voi siirtyä uusiin ja korkeampiin energioihin pitäen edelleen uskomusta, että olette puolikas.

Kaikilla on sekä maskuliini- että feminiinienergiaa. Kyse on niiden saattamisesta tasapainoon riippumatta siitä fyysisestä muodosta, mikä on valittu tähän elämään. Tämä herääminen aiheuttaa ristiriitaa monissa vakiintuneissa avioliitoissa ja suhteissa, kun toinen kumppaneista yhtäkkiä oivaltaa kokonaisuutensa, kun taas toinen pysyy vanhassa energiassa ollen parin puolikas.

Toinen alue mikä ilmentää monia ongelmia nyt, on kamppailu irtipääsemiseksi uskomisesta taloudelliseen puutteeseen ja rajallisuuteen. Ihmiskunta luo tästä tietoisuustilasta - henkilökohtaisesti ja maailmanlaajuisesti. Kolmannen ulottuvuuden tietoisuus ilmenee aina vastakohtapareina, koska se on erillisyys- ja kaksinaisuusenergiaa. Siksi maailma sellaisena, kuin olette kokeneet sen elämä toisensa jälkeen, on aina tuntenut puutetta ja rajoittuneisuutta - siitä on tullut hyväksytty normi. On ihmisen uskomusmatriisi ja se on täynnä käsityksiä puutteesta - ja uusia lisätään joka päivä. Tehtävänne on lakata väittämästä näitä uskomuksia tosiksi ja näin sallimasta niiden tulla omaksi tietoisuustilaksenne. Olette valmis siirtymään tämän uskomusmatriisin ulkopuolelle, mutta se on vaikeaa.

Yltäkylläisyyttä pitää paikoillaan jumalainen laki ja olette nyt valmiita hyväksymään sen ja syleilemään sitä. Emme opasta teitä istumaan köyhyydessä toistaen uudestaan ja uudestaan: "Jumala on kaikki" ollen tekemättä mitään, sillä "jonkin tietoisuustilan teeskenteleminen sitä saavuttamatta on ihmisen tapa". Totuuden on tultava oivalletuksi tietoisuustilaksi, ennen kuin se voi ilmentymä. Sanomme sitä, että on aika ottaa ensimmäinen askel, kun mietitte toimimista jossain taloustilanteessa, askel sen käsittämiseen, että jumaltietoisuus (mikä on todellisessa olemuksessanne) ei sisällä mitään puutetta.

Tunnistakaa pelkästään, että olette olleet valheellisten käsitysten ja uskomusten alaisuudessa, koska ette ole koskaan tienneet muusta - ei tuomitsemista, ei syyllisyyttä - ja siirtykää uuteen ja korkeampaan tietoisuuteen, että yltäkylläisyyttä on kaikille ja sitä pitää paikoillaan jumalainen laki. Tämä on matkanne, tämä on evoluutio - työnne, kun kehitytte. Muistakaa, että päätitte kehittyä kaksinaisuuden ja erillisyyden kautta ja teette hyvää työtä. Vakuututtuanne tästä totuudesta, edetkää ottaen niitä ihmisaskelia, joita tarvitaan.

Kaikessa on kyse muutoksesta hyvin pian ja tästä syystä opastamme teitä päästämään irti niiden asioiden ja tapojen sokeasta kiinnipitämisestä, jotka eivät enää toimi teillä. Olette siirtymässä uuteen tiedostamiseen, mikä vuorostaan johdattaa teidät uuteen ja korkeampaan tietoisuustilaan. Silloin kun ihmiset yrittävät pitää kiinni sitä, mikä on vanhaa ja valmista eikä enää resonoi, pelkästään perheen, ystävien, väärän ylpeyden tai velvollisuuden vuoksi, he pidättelevät itseään ja aiheuttavat itselleen paljon tarpeetonta tuskaa. On kuitenkin aina vapaa tahto ja kaikki voivat valita, haluavatko he herätä ja milloin.

On uusi aika, rakkaat ystävät, juhlan aika, sillä se mikä on todellista, alkaa ilmentyä. Ette kuule tästä mediastanne, mutta paljon tapahtuu kulissien takana. Pitäkää parhaan kykynne mukaan kiinni totuuskeskuksestanne päivittäisen elämän joka kokemuksessa, samalla kun visualisoitte energiakenttänne täynnä valoa.

Teitä pommitetaan monilla asioilla, jotka ovat vanhoja ja valheellisia, kun sisäinen ja ulkoinen puhdistumisprosessi ilmentää kaaosta. Valo pakottaa varjoenergian luomat harhakuvat pintaan, jotta niitä tarkastellaan ja niistä päästetään irti. Alatte tunnistaa tämän kaaoksen siksi, mitä se on: ilmentymiksi vanhasta ja epätodesta, kaksinaisuuden ja erillisyyden luomuksiksi.

Ihmiskunta ei kokonaisuutena enää resonoi sota-ajatusten kanssa, niiden voimakkaista ja jatkuvista ponnisteluista huolimatta, jotka pyrkivät pitämään teidät sidottuna uskomukseen, että sota on välttämätöntä turvallisuudellenne.

Heräätte nyt sille, mikä on todellista, ja ymmärrykseen, että todellinen voima/valta on sisällä. Rakastamme teitä ja onnittelemme teitä vaikeassa, kuitenkin välttämättömässä heräämistyössänne, rakkaat ystävät. Kaikki etenee suunnitelman mukaan.

Luottakaa. Luottakaa. Luottakaa.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

torstai 30. elokuuta 2012

ELÄMÄÄ VALAISTENKanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 27.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Indigot ja kristallit
Indigojen uhrikierre
Toiset lapset kiusasivat usein indigolapsiani ja heistä tuli elämänolosuhteidensa uhri. Vanhimmalla pojallani oli ADD aikana, jolloin sitä pidettiin henkisenä vammana. Taistelin kovasti pitääkseni hänet poissa erityistarpeisten luokasta, missä hän ei saisi tarvitsemaansa koulutusta. Koulutoverit kiusasivat häntä, koska hän oli "erilainen". Tein kovasti työtä pitääkseni hänet turvassa ja kulutin paljon aikaa ja energiaa suojellen lapsiani sellaisilta, jotka halusivat satuttaa heitä. Ja kaikkien näiden kokemusten myötä poikani meni päätä pahkaa uhrikierteeseen.

Hän kasvoi lapsiuhrista aikuiseksi uhriksi, joka oli aina mukana jonkinlaisessa draamassa. Vaikkei hän ollutkaan enää lapsi, hän eli edelleen kiusaamisen ja rajoitusten kera ja minä edelleen suojelin häntä. Yhtenä päivänä käsitin, että pidin uhrienergiaa yllä hänelle eikä se auttanut häntä vapautumaan tästä kierteestä. Niinpä keskustelimme ja sanoin hänelle, että tukisin häntä, mutten uhrina. Mitä tahansa tapahtui, hänen olisi löydettävä positiivinen tapa käsitellä se, koska niin aioin nähdä hänet - voimakkaana ihmisenä joka kykenee elämään lapsuusrajoitustensa ulkopuolella.

Aluksi oli vaikeaa olla menemättä suojelevaan äitimoodiin ja suostua siihen, miten ilkeitä toiset olivat hänelle ja miten maailma ei tyydyttänyt hänen tarpeitaan. Mutta jos hänen olisi tarkoitus siirtyä yli uhrina olemisesta, minun olisi pidettävä erilaista energiatilaa hänelle, vaikka hän edelleen ajatteli ja toimi vanhalla tavalla. Aina kun hän kertoi uhrikokemuksesta minulle, ohjasin hänen ajattelunsa toiseen suuntaan. Mitä hän oli tehnyt salliakseen tämän tapahtumisen, missä hän oli vähätellyt tai ollut puolustamatta itseään ja mitä hän voisi tehdä eri tavalla? Aikanaan hän oppi, että uhrikierre jatkuisi niin kauan, kun hän oli valmis olemaan siinä, ja hänen olisi valittava jotain erilaista.

Indigot reagoivat maailmaan kahdella tavalla: he ovat joko uhreja tai nousevat sen yläpuolelle. Kaikki riippuu siitä, millaista energiaa he ylläpitävät itselleen ja toiset heille. Samalla kun haluamme olla myötätuntoisia ja auttaa, meidän on oltava valmis pitämään energiatilaa lastemme olemiselle voimakas, menestynyt ja onnellinen, vaikka he olisivatkin jumissa uhrikierteessä eivätkä lähelläkään sitä tällä hetkellä. Ja lopulta heillä on - kuten pojallani - noita ominaisuuksia ja he oppivat, miltä tuntuu olla voimakas. Sitten he astuvat omaan voimaansa ja oppivat jakamaan lahjojaan maailman kanssa voimallisemmalla ja itseä vahvistavalla tavalla.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

TÄYTTÄ VAUHTIA ETEENPÄIN JA TIUKKA KÄÄNNÖS OIKEALLEKirjoittanut Geoffrey Hoppe (www.crimsoncircle.com)
Syyskuun 2012 Shaumbra-uutiskirjeestä
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Äskettäisessä "Essence Experience" -työpajassa Breckenridgessä, Coloradossa joku vitsaili, että "Adamuksen työ on kuin tavarajuna, mikä kulkee täyttä vauhtia ja sitten kääntyy yhtäkkiä tiukasti oikealle". Olen taipuvainen olemaan samaa mieltä enkä ota sitä negatiivisesti. Tätä Adamus tekee. Hän vie meitä salamavauhtia uuteen tietoisuuteen, koska pyysimme sitä. Toisin kuin rakas ystävämme Tobias, Adamus ei käytä kallista aikaa ajatus- ja tunneprosessointiin tai uhrienergiaan juuttumiseen. Hän on täällä työskentelemässä niiden kanssa, jotka haluavat oivaltaa valaistumisensa tässä elämässä, ilman kompromisseja.

Oletko huomannut, miten vähän on yleisökysymyksiä nykyään? Tobias käytti ennen tunnin tai enemmän jokaisessa kuukausi-shoudissa kysymyksiin vastaamiseen, mutta nyt silloinkin kun Adamus ottaa kysymyksiä, niitä on paljon vähemmän ja ne ovat paljon oleellisempia. Luulen, että olemme kaikki päässeet yli halusta tietää "Missä minun pitäisi asua?" (sillä ei ole merkitystä), "Mikä on intohimoni?" (elämä), "Miten kuolleella isoäidilläni menee toisella puolella?" (hänellä on kiire, lakkaa huutamasta) ja "Milloin löydän rakkauskumppanin?" (sitten kun rakastat itseäsi).

Adamus haastaa meidät olemaan juuttumatta kiinni elämän sivuseikkoihin. Toisinaan hän on röyhkeä ja jotkut ovat syyttäneet häntä välinpitämättömyydestä. Mutta olen oppinut, että Adamuksella on itse asiassa valtavasti myötätuntoa. Hän työntää meidät ohi jokapäiväisistä "estoista", jotta voimme pysyä selkeänä valaistumisen osalta. Emme ole täällä tekemässä kivaa ja mukavaa ihmiselämää. Olemme täällä elävää ylösnousemusta varten. Tässä loiston/armon tilassa tavallisilla ihmisen terveys-, yltäkylläisyys- ja suhdeongelmilla on taipumusta ratketa itsestään tai ainakin niistä tulee melko merkityksettömiä verrattuna elämiseen valaistuneena olentona tällä planeetalla.

Tässä sitä siis rullataan valaistumisraiteilla kuin tavarajuna täydellä teholla. Yhtäkkiä on tiukka käännös oikealle välittömästi edessä. Mitä tehdä? Mennä paniikkiin? Kirota Adamus? Painaa jarrua? Vai sulkea silmät ja huutaa: "Voi, paska!"?

Miten olisi … Vetää nopeasti syvään henkeä ja antaa itsensä tulla kvanttiseksi? Tiukka käännös oikealle edustaa poistumista vanhalta lineaariselta polulta. Varmasti kykenet pieneen vanhaan kunnon tiukkaan käännökseen oikealle? Sitä ei olisi, jos et olisi valmis siihen. Mutta voin kertoa sinulle henkilökohtaisesta kokemuksesta, että se on ehdottomasti pelottavaa. Kaikki vanhan energian inhimilliset refleksit alkavat toimia. "Miksi minä?" "Joudun kolariin!" "Minun ei olisi pitänyt mennä niin lujaa." "Menetän kaiken!" Usko minua, kaikesta tulee kuin hyvin surrealistista hidastettua elokuvaa.

Näin yhtenä yönä unta samasta aiheesta. Ajoin autolla erittäin lujaa mäkeä alas. Mäen alla oli järvi ja tietysti symbolinen tiukka käännös oikealle. En pystynyt kääntymään ja löysin itseni lentämästä ilmassa järveen. Unessa ajoin aiempaa autoani, en nykyistä autoani. Pääsin helposti ulos autosta, kun se upposi, naureskelin vähän olosuhteilleni ja aloin kulkea tietä pitkin. Uni kertoi minulle, että vanha autoni edusti monia vanhoja tapojani, ja vaikka näytin menettäneeni hallinnan, ei oikeastaan tapahtunut mitään vahinkoa. Pystyin lähtemään uudelle polulleni ilman vanhoja energioita.

En usko, että kukaan meistä haluaa raahustaa tai suunnitella tietään uuteen tietoisuuteen. En usko myöskään, että voimme päästä uuteen tietoisuuteen ottamalla pikkuaskelia, koska jäämme oman mielemme ansaan. Olemme kaikki pyytäneet valtavia muutoksia ja niitä juuri saamme. Otamme kvanttihyppyjä tietoisuudessa. Eilisen todellisuus ei ole enää tämän päivän perusta. Elämä muuttuu.

"Mutta, mutta, mutta … ", voin jo kuulla sinun sanovan. "Mutta mitä tapahtuu minun _______ (täytä tyhjä kohta)?" Mitä tapahtuu työpaikallesi, lapsillesi, hyvälle ulkonäöllesi, identiteetillesi? Adamus sanoo sinulle (kuten on sanonut minulle), että nämä ovat makyo-häiriötekijöitä. Toisin sanoen, käytämme näitä asioita tekosyinä olla painamatta täysillä ylösnousemuskaasua. Tosiasia on, että kenties nämä asiat voivat parantua ruumiillistuneena mestarina! Tai ehkä ne korvaa jokin uuteen tietoisuuteesi sopivampi.

Kehomme muuttuu, nukkumistapamme ovat erilaisia, ajattelutapamme ei ole samanlainen ja tapaamme käsitellä energioita muutetaan. Uudistumme vanhasta todellisuudesta paljon samaan tapaan kuin perhosentoukka kotelosta. Tavarajuna syöksyy raiteita täyttä vauhtia ja kääntyy kohta tiukasti oikealle … mutta se on suunniteltu tekemään tämä sujuvasti, jos sallit sen. Ja muista, perhonen hallitsee tiukan käännöksen oikealle paljon paremmin kuin toukka.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

keskiviikko 29. elokuuta 2012

Daavidin PsalmiArteReligiao Católica

Herra on minun paimeneni
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille.
Hän johtaa minut vetten ääreen
siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni.
Hän ohjaa minua oikeaa
tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä
laaksossa en pelkäisi mitään
pahaa sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet
minua kädelläsi
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni
tuoksuvalla öljyllä
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi
minut kaikkina elämäni päivinä
ja minä saan asua herran huoneessa
päivieni loppuun asti.

PAINAJAISEN MUUTTAMINEN MIELLYTTÄVÄKSI JA HARMONISEKSI UNEKSI

Religiao Católica
Clique aqui para mais recados para Orkut! 
 Jeesusta kanavoinut John Smallman (johnsmallman2.wordpress.com)
26.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Sitten kun heräätte, kuten vääjäämättä tapahtuu, kaikki se paljastuu, mikä on koskaan askarruttanut teitä - ei se, kuka teki rikoksia, petti ja huijasi toisia tai mikä korvaa öljyn tai rahan, koska herätessänne tuollaiset arvoitukset eivät enää kiinnosta teitä, ne ovat epäoleellisia. Ja tunnistatte taas kerran todellisen luontonne valtavan kauniina, voimakkaana ja rakastavana olentona - joka ei ole minkään tarpeessa.

Todellinen luontonne ei ole koskaan muuttunut, se ei ole koskaan epäillyt. Olette vain olleet niin harhakuvien loiston harhauttama, että olette unohtaneet, kuka olette. Unohduksessanne vaivuitte pelkoon - aivan kuin pieni lapsi joka herää painajaisesta vakuuttuneena, että sängyn alla hirviöt odottavat hänen raatelemistaan - ja sen seurauksena johditte elämäänne, ikään kuin pelko olisi todellista, ja yrititte jatkuvasti suojautua kaikilta sairauksilta ja katastrofeilta, joita uskoitte voivan tapahtua hetkellä millä hyvänsä.

Kyllä, sairautta, kärsimystä ja katastrofeja tapahtuu usein harhassa, mikä aiheuttaa teille tuskaa. Ja tämä johtuu siitä, että olette kollektiivisesti päättäneet rakentaa harhan, ylläpitää sitä ja uskoa siihen. Tuo uskomus tulee teille vaikeammaksi ja vaikeammaksi ylläpitää ja monet ovat käsittäneet, että kokemanne ympäristö voi muuttua - jos päätätte paneutua siihen, kuten monet teistä nyt tekevät. Näette tuloksia maailmanlaajuisesti, kun kansalaiset kaikkialla käyttävät voimaansa ja vaativat rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä hallituksiltaan ja ottavat tarvittavia laillisia askelia niiden poistamiseksi, jos ne kieltäytyvät toimimasta tarkoituksenmukaisesti.

Ihmiskunta on jumaluuden rakastava ilmaisumuoto, mikä hetkellisesti näytti jakautuneen ja on nyt käsittänyt tämän ja työskentelee kiivaasti ja päättäväisesti sillan rakentamiseksi tuohon järjettömään jakautumiseen - koska siinä ei ole mitään tolkkua! Ja se on epätodellista. Ja näin se palaa yhteen, todelliseen tilaansa, mikä tuo jumalaista harmoniaa kaikkiin suhteisiin.

"Hajota ja hallitse" on ollut aioneita niiden käytäntönä, jotka kontrolloisivat teitä, vaikka "hajota ja tuhoa" on täsmällisempi toteamus tuosta filosofiasta toiminnassa. Tämä on tietysti äärimmäisen järjetöntä, koska olette yhtä! Itsensä tuhoaminen on ollut polku, mitä hyvin monet ovat seuranneet niin pitkään, että se näyttää normaalilta, järkevältä ja ilman mitään mahdollista vaihtoehtoa: vihollinen on tuhottava! - kuitenkin tuo vihollinen on oma itse!

Muutaman viime vuosikymmenen aikana useammat ja useammat ihmiset ovat oivaltaneet tämän, kun tekniset kykynne ovat jatkuvasti kehittyneet paljon nopeammin kuin viisautenne ja tulokset näistä vanhoista tavoista ovat johtaneet eksponentiaaliseen lisääntymiseen tuskassa, kärsimyksessä ja siinä sivussa sen ympäristön tuhoamisessa, mikä tukee fyysistä olemassaoloanne. Tämän seuraamuksena tulee valtavia muutoksia tapaanne reagoida toisiinne ja kohdella toisianne ja ne korvaavat nopeasti nuo vanhat hävittävät ja syövyttävät tavat.

Valtavirtamedian raportoinnin seuraaminen antaa ehkä hyvinkin sen vaikutelman, ettei tilanne ole näin, mutta teidän täytyy muistaa, että median omistaa ja sitä kontrolloivat ne, jotka kontrolloisivat teitä, eikä tietenkään ole niiden intresseissä informoida teille, mitä todellisuudessa tapahtuu. Niillä ei kuitenkaan enää ole kuristusotetta informaation levittämisessä ja totuus tulee ulos huolimatta heidän parhaista pyrkimyksistään hillitä sitä.

Kun enemmän ja enemmän informaatiota tulee yleiseen tietoon siitä, miten teille ovat valehdelleet ja teitä pettäneet ne, jotka ovat väittäneet toimivansa teidän puolestanne, useammat teistä tuntevat tönäisyn herätä, muuttaa sitä järjetöntä todellisuutta, missä teidän ilmeisesti tarvitsee elää, ja liittyä kollektiivisesti yhteen muuttamaan kuvitteellisen todellisuutenne painajainen miellyttäväksi ja harmoniseksi uneksi, mistä herääminen on helppoa, houkuttelevaa ja lumoavaa.

Kaikki on paikoillaan, minkä tarvitsee olla paikoillaan heräämisenne merkittävää tapahtumista varten. Edistymisenne kohti tuota hetkeä on kurssissa ja aikataulussa. Jatkakaa keskittymistä totuuteen Jumalan äärettömästä rakkaudesta teitä, koko luomakuntaansa ja kaikkia aistivia olentoja kohtaan ja sallikaa hänen rakkautensa levitä ja tunkeutua teihin kokonaan ja täydellisesti. Hänen jumalainen energiakenttänsä ympäröi teitä joka hetki. Teidän täytyy vain rentoutua siihen kokeaksenne ja jakaaksenne hänen rakkautensa ihmeen, joka syleilee ikuisesti kaikkea, mitä hän on luonut.

Rakastava veljenne, Jeesus

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

tiistai 28. elokuuta 2012

Lapsenmieli


Fadas
Coloque uma Linda Imagem na Página Inicial do Google!


Taidan olla tulossa hyvin lapsenmieliseksi, tänään kaupassa näin hienon kakunkoristeen jossa oli Helinä keijun kuva. Mietin voisinko jossain vaiheessa järjestää kotonani keijukutsut. Maalaukseni ja piirrokseni esittävät yhä enemmän keijuja ja kuuntelen keijumusiikkia jopa Todellisuuspakoako?? Vai paluuta todellisuuteen?? Tiedä häntä, mutta hauskaa on joka tapauksessa. Alan nyt ymmärtää mitä tarkoittaa astrologisessa tulkinnassani mainittu: tarvitset laajan ja luovan toimintakentän. Innostun esim. blogin tekemisestä ja teen sitä jonkin aikaa, sitten alkaakin kutkuttamaan jo maalaus ja piirtäminen, kunnes taas siirryn koukkimaan puutarhassa ja tähän malliin... kunnes nappaan hyllystä mosaiikkikirjani ja nukkekirjani ja kivimaalauskirjani!!! Ehkä kuitenkin olisi parempi keskittyä yhteen asiaan... mutta näin mennään eteenpäin niin kuin tapani on.
Eilen aloitin kodin karsimisoperaation, ja ajattelin vaihtaa olo/makuuhuoneeni järjestystä, totesin kuitenkin että vanhaa järjestystä, ainakaan sängyn paikkaa ei oikein voi vaihtaa. Kirjahyllyjä hiukan siirsin, minulla on kyllä niin paljon kirjoja ettei kaksi kirjahyllyä millään riitä... osan niistä vien tuonne kierrätettäväksi. Sitten tein itselleni oikein kunnon maalaus/piirtämis paikan, eli nyt kaikki tavarat ja pensselit järjestyksessä. Kamera vaihteeksi kateissa enkä pääse teoksistani kuvia nyt tallentamaan tänne.

VAPAAN VALINNAN UUDELLEENKALIBROINTI
Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
3.3.2012 Dallas, Texas
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Vapaan valinnan pitäisi olla yksinkertaista. Voit valita mitä tahansa. Eikö niin? Se vähän riippuu. Mutta mitä jos näkemyksesi valinnoista on rajoitettu? Se on lähtökohta tässä pitkähkössä keskustelussa: jos ihminen näkee mustavalkoisena, miten hän valitsee punaisen? Tässä kanavoinnissa on paljon muutakin kuin vapaa valinta. Koko tiedostamispalettimme on ehkä muuttumassa.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Dallasissa, Texasissa.

*********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Tapaamiset ihmisten kanssa jotka tulevat paikalle odottaen vierailuani, sisältävät enimmäkseen vanhoja sieluja. Tämä nähtiin ennalta. Yli kaksi vuosikymmentä sitten, kun kumppanini aloitti, tapaamisissa oli uteliaita sieluja. Tilanne on siis kehittynyt. Vanhan sielun vakavuus tuo hänet tällaiseen huoneeseen tai tällaiseen paikkaan, missä he voivat kuunnella tai lukea. Henki reagoi mahdollisuuksiin minun puolellani verhoa ja taaskin sanon, ettei meillä ole kelloa. Näemme lukijan samalla tavalla kuin sen, joka istuu tuolissa tänään. Näemme mahdollisuudet todellisuutena. Se todellisuus minkä näemme nyt, toi sinut lukemaan tätä paperi tai elektronista laitetta. Kaikki tämä näyttää meille samalta aikakehykseltä kuin ne muutamat, jotka kokevat tässä tilaisuudessa ja kuuntelevat. Siis teidän tulevaisuutenne on meidän nyt.

Emme näe kokemusperäisiä sääntöjä todellisuudessamme, vaan sen sijaan olemassaolon mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että tiedämme, keitä on kuuntelemassa, lukemassa tai täällä tuoleissa. Luulette tietävänne, miten monta täällä on, mutta ette oikeasti tiedä, mitä "täällä" merkitsee, sillä on paljon useampia, kuin ajattelette. Sisältääkö teidän "täällä" tulevaisuuden? Sisältääkö teidän "täällä" tulevat sukupolvet? Nimittäin jokainen joka koskaan kuuntelee tai lukee näitä sanoja, ajankohdasta riippumatta, on mahdollisuus, mikä on meidän nyt-hetkessämme.

Haluamme jatkaa sitä, mitä kerroimme teille tänä aamuna, kuten sanoimme [seminaarissa] - jatkoa viestille uudesta energiasta tällä planeetalla. Olette puolivälissä 36 vuoden asetelmaikkunaa, mitä kutsuisimme galaktiseksi harmonisoitumiseksi. Vuosi 2012 on siksi tämän asetelman keskellä ja se on vuosi, jolloin energia alkaa muuttua ja aletaan kylvää energiasiemeniä, jotka muuttavat tätä planeettaa tästä eteenpäin.

Näin se on, että se on hitaampaa kuin haluaisitte. Muutoksen hitaus johtuu ihmissukupolvista, jotka perivät ns. uuden tietoisuuden. Se sallii myös niiden, jotka ovat syntyneet vanhaan energiaan, kuluttaa loppuun tuon vanhan energian, mitä kutsuttaisiin inkarnaatioksi tai ilmaisumuodoksi [yksi elämä maan päällä]. Siksi kuolema on meille pelkästään uudistumista elämään. Jos tässä ei ole tolkkua teistä, niin kerron teille, mitä kumppanimme mielestä olisi pitänyt sanoa koko ajan: vanha energia on sitkeää!

On paljon ihmisiä, joiden on mentävä kuoleman kautta uudestisyntyäkseen uuteen energiaan, suorittaakseen ne asiat, joita varten he tulivat. No niin, vanha sielu on valmistautunut ja valmis tietoisuusmuutokseen kehossa kuoleman kautta - paljon enemmän kuin kukaan toinen ihminen maan päällä. Tämä merkitsee pelkästään, että aikaa on kuluttava, jotta näkisitte asioita, joista puhumme, ja vanhat sielut ovat käyneet tämän läpi useammin kuin kukaan toinen ihminen. Mutta kun näitä sukupolvivaihdoksia tapahtuu, alatte nähdä, että jo ennen niiden tapahtumista muutossiemenet alkavat kasvaa nopeammin kuin yhdessä elämässä. Tästä siis puhumme tänään ja kutsumme tätä "vapaan valinnan uudelleenkalibroinniksi".

Pidämme hetken tauon. Tällä hetkellä on "erityisjärjestely" riippumatta siitä, mitä opetus on, mitä sanat ovat. Kuuntele, lukija: tiedän, kuka olet. Tässä on sinulle erityisjärjestely. Ennen kuin nouset tuolista, missä olet, voit olla erilainen. Se johtuu siitä, että saat lähettämäämme energiaa DNA:si kvantti-informaatioon, sielusi rakenteeseen - riippumatta siitä, minkä ajan ajattelet olevan tai missä olet. Korkeamman itsesi ja sieluenergiasi akaasia on mukana. Se on herääminen, mikä kestää loppuelämiesi ajan, koska teet päätöksen tänään. Näin merkittävä vapaa valinta on ihmiselle.

Ihminen voi tehdä tiukan käännöksen. Voi, katsokaa historiaanne! Katsokaa, mitä olette tehneet viime vuosina. Kaatuu hallituksia, jotka ovat epätarkoituksenmukaisia, kaatuu rahoituslaitoksia, jotka ovat epätarkoituksenmukaisia. Kuitenkin kysytte: "Missä on muutos?" Sitä on kaikkialla ympärilläsi, rakas ystävä, mutta se on hidasta eikä se ole tapahtunut viime viikkoina. Ole siis kärsivällinen ja salli muutospyörien kääntyä omassa tahdissaan.

Vapaa valinta ei ole niin yksinkertaista
Vapaa valinta näyttäisi olevan yksinkertainen asia. Vapaa valinta merkitsee ihmiselle, että voitte valita vapaasti mitä tahansa haluatte. Muttei asia ole lainkaan niin. Voitte valita vain asioita, joita voitte kuvitella tai joita ajattelette voivanne muuttaa. Ette voi valita asioita, jotka eivät näytä teistä valittavissa olevilta. Esimerkiksi, rotilla on labyrintissä vapaa valinta. Ne voivat mennä minne tahansa haluavat. Mutta valinta mikä ei koskaan juolahda rotan päähän, on matriisin poistaminen. Se ei ole niiden tietoisuudessa tai todellisuudessa, koska niillä on edessään tukevat seinät, jotka ovat labyrintti. Ne siis yrittävät vain valita suunnan seinien sisällä ja edessään olevan palapelin.

Ihmiset elävät havaiten ulottuvuuksia, mutta esimerkkinä elämisestä mustavalkoisesti värien sijasta. Voidaan sanoa, että ihmisillä on aina ollut vapaa valinta mustavalkoisuudessa, he eivät kuitenkaan ole tietoisia väreistä. Jos siis teillä ei ole värejä, ette valitse punaista tai sinistä tai vihreää. Ymmärrättekö? No niin, kuvitelkaa hetki, että nuo värit ovat moniulotteinen todellisuus. Siksi ihminen (vaikka hänellä on vapaa valinta) ei voi kuvitella asioita, mitä hän ei voi kuvitella. Hän ei siis valitse värejä, koska hän ei tiedä niiden olemassaolosta. Rakkaat ystävät, tämä on siis muuttumassa. Alatte nähdä käsitteitä, jotka eivät koskaan ole olleet käsitteitä! Valmistautukaa väreihin!

Aion antaa teille pikkuluettelon siitä, mitä odottaa, ja jotkut teistä näkevät nämä asiat nopeasti ja jotkut eivät vähään aikaan. Annan teille yleiskatsauksen ilman kelloa. Kun siis sanotte: "No, rakas Kryon, milloin nämä asiat tapahtuvat?", vastaan "Kyllä". Voi rakas ystävä, ne tapahtuvat, sillä näemme niiden kaikkien tapahtumismahdollisuuden, mikä merkitsee, että näemme jo ilmentämisenne.

Henkisyys
Numero yksi: henkisyys. Henkiset järjestelmät alkavat muuttua planeetallanne. Tämä ei kerro teille, että tietyt järjestelmät menevät pois. Ne pelkästään muuttuvat. Jotkut suurimmista henkisistä järjestelmistä joita kutsuttaisiin planeetan järjestäytyneiksi uskonnoiksi, muuttuvat. Ne muuttuvat ulkoisesta auktoriteetista sisäiseen auktoriteettiin. Lopulta tulee erilainen tapa palvoa, mikä muuttaa hitaasti sääntöjä pitäen perusopit samoina.

Kristuksen oppi on ollut aina Jumalan löytäminen sisältä. Opetukset olivat selkeitä. Ihmeitä annettiin esimerkkinä siitä, mitä ihmiset voisivat tehdä, ei pohjustamaan jonkun miehen palvomista Jumalana. Siis kun tämä omaksutaan, Kristuksen opetukset voivat jäädä Kristuksen opetuksiksi. Se muuttaa pelkästään tulkintaa.

Lähi-idän suurten profeettojen opetukset (kaikki liittyvät tosiinsa) koskevat ykseyttä ja rakkautta. Niinpä sitten kun pyhät sanat määritellään uudella viisaudella, ihmiset muuttuvat, eivät profeettojen sanat. Itse asiassa, profeetoista tulee vielä enemmän jumalaisesti inspiroituja ja heidän viisaudestaan tulee vielä syvällisempää.

Menetätte pian paavin. Minulla ei ole kelloa. "Pian" meille voi merkitä mitä tahansa teille. Se kuka hänet korvaa, voi yllättää teidät, sillä hänen järjestönsä on eloonjäämistaistelussa tuona ajankohtana. Tämä merkitsee, että harvemmat ja harvemmat ovat kiinnostuneita pappeuden aloittamisesta. Harvemmat ja harvemmat nuoret ihmiset ovat kiinnostuneita järjestöstä ja uuden paavin on tehtävä muutoksia pitääkseen kirkon hengissä. Tämä merkitsee, että hänen järjestönsä pysyy, mutta kera modernimman näkemyksen siitä, mitä todella on teidän kaikkien edessä uudessa energiassa.

Kyse ei ole kirkon kaatumisesta. Kyse on sen sijaan sisäisen jumaluuden uudelleenkalibroinnista, mikä sopisi palvonnan jatkumiseen. Se on "kaikki voittavat" -tilanne. Uudella paavilla on rankkaa, koska vanha kaarti on edelleen paikalla. Voisi olla jopa salamurhayritys - niin käy, kun vanha energia on sitkeässä. Tämä on numero yksi. Tarkkailkaa sitä. Se on muutos tavassa, millä henkiset järjestelmät toimivat. Se on henkisten järjestelmien uudelleen linjaamista niin, että se resonoi vahvempaan totuuteen, mikä ihmisvetoista eikä profeettavetoista.

Draama
Numero kaksi: vastoin kaikkea sitä, mitä pidätte ihmisluontona, ihmiset alkavat reagoida eri tavalla draamaan. Tällä hetkellä draama on viehättävää. Näette medianne antavan teille viimeisimpänä "todellisuushenkäyksenään" tosi-tv-ohjelmia, jotta voitte katsella draamaa - ikään kuin teillä ei olisi tarpeeksi sitä kotona. Haluan teidän tarkkailevan tätä muutosta, koska se kertoo teille, että ihmisen perusluonteessa on tapahtumassa muutos. Lopulta nämä nykyasiat eivät ole enää lainkaan viehättäviä. Eivät lainkaan. Tulee aika, jolloin katsotte ajassa taaksepäin ja näette, milloin katselitte tuollaista viihdettä, ja sanotte: "Miten barbaarista tämä oli!" Se muuttuu.

Tämä merkitsee, että muutos siinä on käsillä, mitä ihmiset haluavat nähdä viihteenään. Kyse on muutoksesta siinä, mitä he haluavat kokea elämässään ja vapaa-aikanaan. On enemmän motivaatiota asioihin, jotka rauhoittavat heidän sieluaan, eikä draamaan mikä sekoittaa heitä. Heille ei syötetä enää sitä, mitä heille ennen syötettiin vanhassa energiassa. Jos näette televisiossa ohjelman, mikä tehtiin 50-luvulla, mitä pidätte siitä? Näyttääkö se kuluneelta ja naurettavalta viattomuudessaan? Se näyttää ja se johtuu todellisuutenne muuttumisesta tänä päivänä. Siis tulossa on todellinen muutos siinä, miten ihmiset reagoivat draamaan.

Ette ole enää yhtä kiinnostuneita asioista, jotka ovat dramaattisia, vaan olette kiinnostuneempia asioista, jotka ovat informatiivisia ja sydäntä lämmittäviä. Se on tulossa. Tiedän joidenkin teistä sanovan: "Epäilen sitä, koska ihmiset ovat ihmisiä." Jotkut jopa väittävät vastaan ja sanovat: "No, Kryon, olet sanonut, ettei suurin osa ihmiskunnasta ole vanhoja sieluja. Siksi he eivät muutu meidän rinnallamme. Miten siis voi suurin osa ihmisistä muuttua?" Kerron teille tämän: on joitain asioita, jotka ovat maailmanlaajuisia, ja on joitain asioita, jotka ovat vain vanhoja sieluja koskevia. Te näette. Mutta siemenet kylvetän ensin teidän parissanne. Niinpä sitä mitä te tunnette ja teette, nähdään lopulta yleisesti väestössä. Mitä tunnet tällä hetkellä siitä, mitä televisiossa on, vanha sielu? Vastustat jo! Näet jo barbarismia. Näet jo niitä, joilla ei ole rehellisyyttä journalismissaan ja jotka haluavat pelotella teitä informoimisen sijasta. Se muuttuu. Vaaditte sitä.

Ajatelkaa sitä näin. Vanhat sielut ovat siemeniä, jotka kylvävät energiaa, mikä kasvaa ja sallii uusien siementen syntymisen. Lopulta myös nuorilla sieluilla on mahdollisuus tähän siemenperintöön, minkä maan uusi energia antaa. Tämä oli numero kaksi.

Pidempi elämä toteutuu, mutta …
Tämä kohta on uudelleentarkastelua. Tuomme sen jatkuvasti esiin, koska ihmiset eivät usko sitä. Jos alatte elää pidempään, on niitä, jotka pelkäävät ylikansoitusta. Olette nähneet, miten tilanne on ollut tähän mennessä, ja matemaattinen kehityskulku on ehdotonta ettekä voi muuttaa sitä. Jos siis tarkastelette maapallon väestöä ja sitä, miten paljon se on muuttunut kahdessa vuosikymmenessä, se pelottaa teitä. Mikä muuttaisi tuon kehityskulun?

Vastaus on yksinkertainen, mutta se vaatii ajattelumuutosta. Vastaus on planeetan sivilisaatio, mikä ymmärtää uuden selviytymisskenaarion. Perusväestö jota on kehotettu hankkimaan paljon lapsia rodun parantamiseksi [vanha selviytyminen], alkaa ymmärtää uuden skenaarion logiikkaa. Aikakausin akaasinen viisaus alkaa hiipiä sisään perusselviytymisskenaariomuuto
ksen kera. Ei jokainen nainen katso itseään ja sano: "Kello tikittää", vaan hän voi sen sijaan sanoa: "Olen ollut äiti 14 kertaa peräkkäin. Jätän tämän elämän väliin." Tämä on nainen, joka ymmärtää, ettei tähän sisälly mitään menetystä tai syyllisyyttä, ja hän tuntee, että uusi selviytymispiirre on pitää perhe pienenä tai ei hankkia sitä lainkaan! Ja kuten sanoimme aiemmin, myös ne jotka ovat tällä hetkellä tietämättömiä väestökasvun ehkäisystä, tajuavat, mistä syntyy vauvoja [Kryonin vitsi].

Osa uutta Afrikkaa on koulutus ja parantuminen ja lopulta nollaväestönkasvu, aivan kuten joissain ensimmäisen maailman maissa tällä hetkellä. Ne jotka ovat tällä hetkellä sidottuja johonkin henkiseen oppijärjestelmään, saavat tuon opin muuttumaan ihmisen syntymää koskien (tarkkailkaa tätä). Sitten he pystyvät tekemään vapaan valinnan, mikä on sopiva myös järjestäytyneessä uskonnossa. Nimittäin asiat muuttuvat ja terve järki sanoo: "Kenties auttaisi planeettaa, jos en hankkisi lapsia tai kenties vain yhden lapsen." Sitten ilmiselvä asia: "Kenties voin elää taloudellisesti paremmin ja olla viisaampi vain yhden lapsen kanssa. Se auttaa tuota yhtä!"

Tarkkailkaa näitä muutoksia. Teille jotka olette syvällä oppijärjestelmien perinteessä ja sanoisitte, että tämä kuulostaa pöyristyttävän mahdottomalta, annan uuden paavin [Kryon hymyilee]. Teitä jotka tunnette, että kontrolloimaton lisääntyminen on vääjäämätöntä, kannustan katsomaan tilastoja - jos ette ole jo katsoneet tai välittäneet katsoa vielä - siitä, mitä ensimmäisen maailman maat ovat jo saaneet aikaan omin päin, ilman mitään valtuutuksia. Sitä tapahtuu jo. Tämä oli numero kolme.

Energia (taas)
Planeetan luonnonvarat ovat rajalliset eivätkä tue sen jatkumista, mitä olette tehneet. Olemme sanoneet tätä vuosikymmenen ajan. Tarkkailkaa lisääntynyttä tiedettä ja lisääntynyttä rahoitusta vaihtoehtoisten sähköntuotantotapojen luomiseen (lopultakin). Tarkkailkaa niiden samojen yritysten olevan rahoittajia, joilla on eniten menetettävää. Se on alkua sen täydelle oivallukselle, että ajattelumuutos on käynnissä. Voitte ottaa Gaiasta fyysisten resurssien sijasta asioita, jotka ovat energiaa. Puhumme taas kerran maalämmöstä, vuorovesistä ja tuulesta. Taaskin vetoamme siihen, että te ette ylirakentaisi tätä, sillä yksi asia mitä ihmiset tehtävät teknologisella aikakaudella, on yksinkertaisten asioiden ylirakentaminen. Katsokaa ydinvoimaa - ylirakennetuin ja kallein höyrykone, mitä on!

Nykyisten ideoidenne energian saamisesta vuorovesi- ja aaltoliikkeestä ei tarvitse olla teknisiä ihmeitä. Ajatelkaa laiturin aalloissa siipiratasta, joka tekee energiaa kumpaankin suuntaan [tulevat ja menevät aallot], sidottuna generaattoriin, mikä voi antaa sähköä kymmenille naapurustossa - ei koko kaupungille. Ajatelkaa yksinkertaisesti ja hajauttakaa käyttöideat. Sama pätee tuuleen ja maalämpöön. Ajatelkaa ryhmässä olevien kotien käyttötarvetta. Teillä ei tapahdu verkon kaatumista, jos ei ole verkkoa. Tämä on tulevaisuuden tapa ja olette taipuvaisempia saamaan sen ennemmin kuin myöhemmin, jos teette näin - eikä se maksa yhtä paljon.

Vesi
Olemme kertoneet teille, että yksi planeetan suurimmista luonnonvaroista, mikä muuttuu ja on mysteeri teille, on puhdas vesi. Siitä tulee seuraava kulta, rakkaat ystävät. Olemme antaneet teille myös joitain vihjeitä ja esimerkkejä ja vetoamme taas: oppikaa jo ennen mahdollisuutta sen loppumisesta poistamaan suolaa reaaliaikaisesti ilman lämpöä. Se on olemassa, se on tehtävissä ja joillakin on se jo laboratoriossa. Tämä saa aikaan halpaa puhdasta vettä planeetalle.

Alkaa tapahtua asenteen muutos. Hitaasti alatte nähdä sitä ja ainoa asia mikä menee sen tielle, ovat ne suuren rahan yritykset, joilla on tällä hetkellä vanha järjestelmä. Tämä alkaa muuttua myös. Sillä iso raha haluaa aina investoida siihen, minkä se tietää tulevan seuraavaksi, mutta se haluaa luoda sen, mitä seuraavaksi tulee, niissä puitteissa, mitä sillä on jo "hyllyssä". Hyllyssä on öljyä, hiiltä, patoja ja uusiutumattomien resurssien käyttöä. Se ei ole muuttunut paljon viimeiseen sataan vuoteen, eihän? Nyt näette vapaan valinnan muutoksen. Näette tehtävän johtajistoissa päätöksiä, jotka olisivat saaneet ne kavahtamaan kaksi sukupolvea sitten. Nyt "huonoimmasta vaihtoehdosta mitä voitaisiin tehdä" saattaa tulla "paras vaihtoehto mitä voitaisiin tehdä". Rakkaat ystävät, tämä on muutos vapaan valinnan käsitteessä. Silloin kun huomisen ajattelijat näkevät vaihtoehtoja, jotka eivät olleet vaihtoehtona aiemmin, on kyse muutoksesta. Tämä oli numero neljä.

Rehellisyys mikä saattaa yllättää …
Numero viisi: on niitä, jotka ajattelevat olevan mahdotonta saada rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden etsintää kaikissa asioissa. Toisin sanoen, ihmiset eivät vain mene sen mukana, minkä heille kerrotaan olevan vallitseva tilanne. He katsovat sitä ja sanovat: "No, minusta se voisi olla parempi. Aion etsiskellä jotain, missä on enemmän rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta." Kyllä, on niitä, jotka sanovat teille: "Katso, instituutioilla on kaikki kortit ja on tehtävä heidän tavallaan. Jos haluat sairausvakuutuksen tai lainaa pankilta kotiasi varten, on parempi tehdä heidän tavallaan." Minulla on teille uutisia. Tämäkin muuttuu.

"Mitä aiot tehdä?", ihmiset kysyvät. "Heillä on kaikki valta!" Ennen ei voinut tehdä mitään. Nyt kerron teille, mitä mahdollisuudet ovat. Aiotte vetäytyä palapelistä ja katsoa sokkelon seinien ohi. Sanotte: "No, sitten aloitan oman instituutioni." Ja jotkut tekevät niin. Uudet rehellisyyteen perustuvat instituutiot pyyhkäisevät suoraan vanhan energian ohi. Toisin sanoen, on niitä, jotka ovat tänä päivänä nuoria ja jotka aloittavat uuden pankkitavan, uuden terveydenhoitotavan ja uuden vakuutustavan. Ja sitten kun näette nämä suunnitelmat, sanotte: "Miksi emme tulleet ajatelleeksi tätä?"

Oletteko nähneet kuluneella vuosikymmenellä innovaatioita ja keksintöjä, jotka vaativat ajattelua vanhan todellisuuden laatikon ulkopuolella? Todellakin olette. En voi kertoa teille, mitä on tulossa, koska ette ole ajatelleet sitä vielä! Mutta niiden mahdollisuudet ovat hyvin todennäköisiä. Minäpä annan teille esimerkin. Sanotaanpa, että 20 vuotta sitten ennustitte, että olisi jotain internetiksi kutsuttua laitteella, mitä ei oikeastaan ole, käyttäen teknologiaa, mitä ette pysty kuvittelemaan. Kädessänne on täysinäisiä kirjastoja, rakennuksia täynnä kirjoja - maailmanlaajuinen tietosanakirja kaikesta tunnetusta ja sen voi saada esiin välittömästi! Eikä vain tämä, vaan tuo palvelu ei maksa penniäkään! Voitte soittaa ystäville ja nähdä heidät videonäytöllä eikä se maksa penniäkään! Riippumatta siitä, miten pitkään ja "syvälle" käytätte tätä palvelua, itse palvelu on ilmainen.

No niin, kuka tahnasta joka kuunteli teitä silloin, olisi kenties sanonut: "Vaikka uskoisimmekin teknologiaosuuteen, mitä pidämme mahdottomana, kaikki maksaa jotain. Siitä on velotettava! Miten he muuten pysyisivät liiketoiminnassa?" Vastaus on tämä: uuden keksinnön myötä tulee uusia liiketoimintamalleja. Te ette tiedä, mitä ette tiedä, joten älkää päättäkö etukäteen, mitä luulette olevan tulossa vanhan energian maailmaan perustuen.

Mahdotonta … politiikan uudelleentarkastelua
Ihmiset alkavat etsiä rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja sitä tapahtuu paikoissa, mitä ette koskaan odota. Sanoin tämän viime viikolla, joten tämä on uudelleentarkastelua. Tulee aika, jolloin vaaditte tätä politiikaltanne - oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Niinpä ehdokkaiden alkaessa nimitellä toisiaan, käännätte selkänne heille eivätkä he saa yhtään ääniä. He tajuavat pointin hyvin nopeasti, vai miten luulette? Mitä tästä ajattelette?

Minäpä annan teille yhden mahdollisuuden. Maa missä olen tällä hetkellä [USA], antaa mallin tuolle ominaisuudelle. Minulla ei ole kelloa. Tarkkailkaa, kun nuoret laittavat tämän liikkeelle ja he tekevät sen, sillä he ovat huomisen äänestäjiä eivätkä he halua tämän päivän energiaa. Joillekin heistä se on niin vastenmielistä, etteivät he edes rekisteröidy äänestämään tässä energiassa. Näette tätä pian. Tämä oli numero viisi.

Uutiset

Numero kuusi. Olen lyhytsanainen. Tarkkailkaa uutistenne muuttumista. Niiden on muututtava. Silloin kun media oivaltaa ihmisten muuttavan katselutottumuksiaan, se alkaa muuttaa tuotantoaan teidän katsottavaksenne. Lopulta on jotain nimeltään "hyvien uutisten kanava" ja se on todella houkutteleva. Sillä se on totta ja vastapaino draamalla, mikä on tämän päivän viehätystä. Tätä perheet haluavat katsella illalla istuen pöydän ääressä. He saavat jotain, missä näytetään koko kuva jostain tilanteesta eikä vain dramaattisia osia. Kuulette, mitä planeetalla tapahtuu, mitä kukaan ei kerro teille nyt, ja sitten kun se tapahtuu - meillä ei ole kelloa, rakas ystävä - se kilpailee vahvasti draaman kanssa. Jatkan tämän kertomista teille. Ihmisluonto alkaa olla väreissä mustavalkoisuuden sijasta. Tarkkailkaa sitä. Ja tämä oli numero kuusi.

Ennusteet
On vielä kaksi. Hyvin äskettäin annoimme teille ennusteprofetian. Toistamme sen nyt. Tällä hetkellä planeetalla on menossa jotain sellaista, mikä tuo suuren lääketeollisuuden polvilleen. Paljolti samanlaista mitä tapahtui tupakkateollisuudelle - kun oivallettiin rehellisyyden puute, oli huolestuneisuutta ja tyrmistystä. Näitte teollisuuden, mikä tieten tahtoen teki nuorista riippuvaisia ja aiheutti kuolemaa, ja tämä paljastettiin. Eikä se vienyt kovin kauan, eihän?  Siitä ei ole kovin kauan, kun sanoimme tämän, ja toistan sen: kun nähdään kokonainen teollisuusala mikä rahasyistä ja voittoa tavoitellen haluaa pitää ihmiset sairaana, se kaatuu. Ennemmin kuin myöhemmin. Näette enteitä siitä hyvin pian.

Alatte nähdä ihmisten katsovan terveyttään eri tavalla. Tiedättekö, mikä on vastaus pitkäaikaiseen terveydenhuoltoon? Ei vain tässä maassa, vaan koko maapallolla? Annan teille vihjeen. Älkää sairastuko! Ja rakas ihminen, aion kertoa teille, että tämä on käsillä. On tulossa ymmärrystä kehosta tavalla, millä ette ole aiemmin ymmärtäneet sitä. DNA:nne on rakennettu uudistumaan ja kestämään satoja vuosia. Nyt olette täällä hetken ja kuolette. Tutkimusta on olemassa. Pidennetyn elämän alku on olemassa. Ihmiset etsivät asioita, jotka ovat luonnollisia, ja prosesseja jotka ovat aina olleet, ja tällä on avautumistie suuren lääketeollisuuden kuolemisen vuoksi. Ja ihmettelette, miksi ette tienneet sitä aiemmin, ja katsotte taaksepäin ja kavahdatte - kuten teette tänä päivänä 50-luvun mainoksille, jossa lääkäri hymyilee ja suosittelee tietynlaista tupakkaa.

Minulla ei ole kelloa, rakas ystävä. En voi kertoa teille "milloin". Voin vain taata, että se tapahtuu. Sen on pakko. Uudessa energiassa ei voi olla järjestelmiä, mitkä ovat niin suuria ja millä ei ole rehellisyyttä. Ymmärrättekö? Sitten on niitä, jotka sanovat: "Toivon sen tapahtuvan ollessani vielä täällä." Voi, se tapahtuu. Et kenties ole se, kuka olet tänään, mutta olet täällä näkemässä sen, vanha sielu. [Kryon hymyilee] Ja tämä oli numero seitsemän.

Sodan loppu
Viimeinen kohta on paras. Tuhansia vuosia ihmiset ovat käyneet sotaa toisiaan vastaan tällä planeetalla. Jos tarkastelette syitä sotimiseen, näette nopeasti, ettei ole mitään hyviä syitä - maa-alue, resurssit, ahneus. Ne eivät ole syitä. Ne ovat kuvaus vanhasta energiasta. Ne eivät ole syitä. Syitä olisi kenties puolustautuminen hyökkääjää vastaan. Mutta mitä jos ei ole enää hyökkääjätietoisuutta?

Kun ilmestyin kumppanini elämään yli 20 vuotta sitten, sanoin hänelle yksityisesti, että ensimmäiset antamamme viestit ovat uskomattomia. Olisi naurua. Kerroimme hänelle, että ihmisluonne ja tietoisuus muuttuisivat, rauhan siemeniä kylvettäisiin ja tulisi aika, jolloin ei ole enää sotaa. Nauru oli tosiaankin suurta, koska ihmiset katsovat historiaa ja näkevät malleja, jotka perustuvat absoluuttiseen energiaan nimeltään ihmisluonto. "Mahdotonta! Sotaa on oltava aina. On aina ollut. Siksi tulee aina olemaan." Tämä olette te laatikossa, mustavalkoisessa mahdollisuudessa, missä voitte nähdä vain mustan ja valkoisen siitä, mitä on ja mitä on ollut. Teillä ei ole aavistustakaan värisävyistä, mitkä ovat tietoisuudessanne ja Jumalan rakkauden kauneus.

Pohjois-Korea on muutoksen partaalla - kuten kerromme, että se saattaisi olla. Mitä tämä vaati? Vanhan energian kuoleman, ja haluan teidän katsovan tämän tapahtumista. Nuoren johtajan neuvonantajat tekevät parhaansa vetääkseen tämän takaisin vanhaan energiaan. Hänen tahtonsa vapaa valinta on hyvin erilainen kuin isänsä, sillä hän näkee vähän värejä. Tarkkailkaa näitä asioita. Ne vievät kauemmin, kuin haluatte, mutta se on alun alkua.

Näette Etelä-Amerikan uuden yhdistymisen ennemmin kuin myöhemmin sen vuoksi, mitä tapahtuu mahdollisesti tänä vuonna Venezuelassa. Näette Iranin muuttuvan. Meillä ei ole kelloa. Nämä ovat mahdollisuuksia. Nämä voivat muuttua vapaan valinnan myötä. Nämä eivät ole profetioita. Tämä on todellisuusmuutosta, rakkaat ystävät, joten numero kahdeksasta tulee alttius siihen, ettei ole enää sotaa. Tätä ihmiset haluavat. Tätä hallitukset haluavat. Tämä on viisaustekijä, mikä alkaa tapahtua planeetalla ja mikä on suurempi, mitä pidätte mahdollisena. Sillä katsoessanne hallitusta, mitä ajattelette? Näette toimimattomuutta ja perusoletus sanoo, että mitä enemmän on ihmisiä, jotka yrittävät tehdä jotain yhdessä, sitä huonommaksi tilanne tulee. Kaikki asettuu alimpaan yhteiseen nimittäjään. Kerromme teille, että noistakin asioista tulee vanhan energian käsityksiä. Sen sijaan katselette viisaudesta tulevan päämahdollisuus.

Minulla ei ole kelloa. En voi kertoa teille "milloin". Voin kertoa vain, että se on tekeillä ja sen siemeniä on havaittavananne pian - tällä hetkellä jokaisesta kahdeksasta kategoriasta, mitä näytin teille.

On niitä, jotka sanovat: "No, Kryon, teet paljon enemmän ennusteita kuin ennen." Haluan kertoa teille, mitä tapahtuu, rakas ystävä. En ennusta mitään. Kerron teille vain sen, mitä on jo todellisuutenne mahdollisuuskeitoksessa. Tätä ihmiset tekevät tällä planeetalla ja teidän jotka uskotte tähän kommunikointiin, pitäisi huokaista helpotuksesta ja sanoa: "Jo on aikakin."

Lähden kohta taas kerran, mutta en ennen tätä kehotusta. Siemenenkylväjät, teillä on 18 vuotta aikaa kylvää näitä uusia siemeniä. Ne kasvavat nopeammin, jos teette sen nyt ettekä myöhemmin. Esitettävä osanne on saada korkeampi tietoisuus näillä alueilla kotona ja töissä ja osoittaa ympärillä oleville, mitä tiedätte viisautenne kautta. Näyttäkää heille Jumalan rakkaus elämässänne kohtelemalla heitä kuin itseänne - ollen hidas suuttumaan ja nopea antamaan anteeksi. Luokaa lohtua ympärillenne, rauhan kupla ympärillenne mikä on niin haluttu, että ihmiset haluavat olla kanssanne. Olkaa ei-tuomitseva.

Nämä ovat siemeniä, jotka muuttavat tämän planeetan kristalliverkkoa, ja lapsenne ja heidän lapsensa perivät sen, mitä teette tänä päivänä. Tässä siirtymässä on kyse tietoisuusmuutoksesta - siksi olette täällä.

Tämä on tämän päivän totuus ja taas kerran sanon sen: kaikki asiat voivat vetäytyä vähän taaksepäin, ennen kuin ne siirtyvät eteenpäin, mutta näin asiat ovat aina olleet. Jos katsotte viimeistä 50 vuotta, näette valtavan muutoksen ihmisluonteessa. Se ei kuitenkaan ole mitään verrattuna siihen, mitä tulette näkemään.

Olen Kryon. Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten kumppanini päästi minut elämäänsä. Tiesin, että häneltä menisi vielä neljä vuotta päästä vauhtiin ja näin kävi. Kahdeksantoista vuotta sitten em. asetelma alkoi ja silloin alkoi tämä työ. Olen täällä sen vuoksi, mitä ihmiskunta teki. Kryon on aina ollut tällä planeetalla, mutta vasta viimeiset 18 vuotta ovat olleet syvällisiä viestejä muutoksesta. Verkkosäätöryhmä saapui 1989 ja lähti 2002 ja magnetismi oli asetettu. Silloin ihmistietoisuus alkoi muuttua, kuten sanoimme sen muuttuvan.

Tämä on viestimme tänään. Lähtekää erilaisena kuin tulitte.

Ja niin se on.

Kryon

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Chakroista

Waking Times
En voinut olla muuta kuin liittämättä tämän tärkeän asian myös tänne blogiin. Matti Kuusela valottaa asiaa hienosti alla olevassa tekstissä.
Vasemmanpuoleiset ongelmat vaikuttavat kukin omaan chakraansa. Harjoittele vain yhtä asiaa kerrallaan. Esimerkiksi vihaan harjoittele hyväksyntää tai masennukseen luovuutta. Viha - hyväksyntä / masennus - luovuus / kielteinen puhe - myönteinen puhe / toivottomuus - kaiken rakastaminen / heikka itsetunto - arvotelemattomuus / eristyminen tai yksinäisyys - liittyminen / pelko - toiminta. Harjoittelussa on tärkeää lähteä tosi pienistä asioista, mutta tehdä niistä iso numero, niin että varmasti itse huomaa. Esimerkiksi yksinäisyyden parantamiseksi juttele vaikka ääneen metsässä puun kanssa ja leiki että se on kaverisi. Se saa sinussa ystävyyden ja yhteisyyden energiat liikkeelle!

maanantai 27. elokuuta 2012

Enkelinkuvat lumessa

Löysin laatikon pohjalta oheisen kanavoidun viestin enkeliltä. Viestin on kanavoinut Päivi Ilonen minulle vuonna 2007. Usein arvon jollekin tietylle viestille ymmärtää vasta jälkikäteen. Kiitänkin vielä jälkikäteen hienosta viestistä jonka nyt tosiaan ymmärrän ja todeksi totean, jos sinua kiinnostaa tämäntyylinen kanavoitu viesti itsellesi voit tiedustella sitä Ilowatista.

Anjos
Recados Atualizados para Facebook é no Glimboo!Teet enkelinkuvia lumeen ja nautiskelet olemisen onnesta, ne ovat lapsuuden muistoja, jotka nousevat silloin tällöin ajatuksiisi kaiken kiireen keskellä. Miten vapauttavaa olisikaan heittäytyä tekemään juuri sitä, mitä mieli tekee ja mitä sydän halajaa. Siihen Sinulla on oikeus, luoda elämä juuri omanlaiseksesi, josta löydät ilon jokaiseen päivääsi. Pakonomainen suorittaminen vie voimaasi ja pikkuhiljaa puuduttaa Sinut tunnottomuuteen niin keholtasi kuin mieleltäsi. Katsele nyt rehellisesti ympärillesi mitä näet ja koet. Vuoden alussa on hyvä tehdä katsaus tulevaan ja jättää taakse asiat, jotka olet jo elänyt ja kokenut. Kun rohkeasti jätät taaksesi jotakin vanhaa teet tilaa sellaiselle, jota sydämesi kaipaa Luopuminen on joskus vaikeaa, siihen liittyy surutyö, johon ei ole helppo lähteä vapaaehtoisesti. Kuitenkin omasta tahdosta tehty irtiotto osoittaa vastuuta omasta elämästä ja omasta hyvinvoinnista. Läheisten mielipiteet eivät aina mene yksiin Sinun päätöstesi kanssa, mutta kun tiedät olevasi rehellinen itsellesi, toisten arviot eivät heilauta tasapainoasi. Olet hahmotellut jo pitkään erilaisia vaihtoehtoja ja aarrekartan avulla työstänyt näkyväksi tulevaisuuden haaveitasi, nämä helpottavat haaveiden toteuttamista ja muutostyötä konkreettisella tasolla.

Sinä olet sinisen valon välittäjä, sininen rauhoittaa, luo varmuutta ja turvaa ympärilleen. Olemuksesi antaa levollisen kuvan ja kun vielä selkeästi ja varmasti puhut omaa totuuttasi, saat läsnäolijat luottamaan sanaasi. Tiedät itsekin, että vahvuutesi on sanallinen ilmaisu ja tiedon välittäminen. Sinulle on kuitenkin aina ollut tärkeää, että voit seisoa sanojesi takana, et lähde puhumaan Sinulle valmiiksi annettua tietoa, vaan haluat kokea sen sisimmässäsi todeksi. Haluat kertoa ja jakaa oivalluksia ja kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet Sinun elämääsi helpottavasti tai auttaneet Sinut näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Olet oivaltanut tärkeimmän asian tiedon välittämisestä eli absoluuttista totuutta ei ole olemassakaan, voit vain kertoa oman kokemuksesi ja mikä on tullut sinulle todeksi. Ihmisyyden ihme on juuri erilaisuus, Sinä olet ainutkertainen olento maanpäällä sinulla on valtava määrä tietoa ja kokemuksia jo tullessasi tähän elämään ja tämä historia on Sinun ikioma aarteesi. Sinulla on taitoja ja vahvuuksia jo aiemmin eletyistä ajoista, kun löydät ja tuot ne todeksi elämääsi, sitä nopeammin löydät elämäntehtäväsi. Kaikella on kuitenkin aikansa eli luottamus johdatukseen suo levollisen etenemisen. Kasvuntiellä ei tunneta kiirettä, tärkeintä on elää hetki kerrallaan ja nauttia juuri sillä hetkellä elämän tarjoamista tapahtumista. Kasvuntiellä saat kohdata useita ihmisiä, kaikilla heillä on oma viestinsä sinulle, olethan kuulolla. Joidenkin kanssa kohtaaminen voi olla haasteellista, ja haluaisit ehkä ohittaa heidät nopeasti tervehtien. Anna kuitenkin heillekin aikaasi, sillä heidän viestinsä voi olla Sinulle myös opettavaisin. Toiset ihmiset kulkevat rinnallasi sinua tukien ja rohkaisten ja voit kokea heidät sielun sisariksi, joiden kanssa olet jo aikojen alussa tehnyt yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Anna kiitollisuuden siunata jokaista ihmissuhdettasi, jossakin vaiheessa tulet näkemään heidän kaikkien tarkoittaneen Sinun parastasi. Toisaalta sinulla on vapaa tahto kaikessa eli voit valita myös kenen kanssa aikaasi vietät ja ketkä kuuluvat lähipiiriisi. Sinulla on mahdollisuus tehdä elämästäsi sinun näköisesi ja valita haasteita, jotka tunnet tarpeelliseksi kasvullesi. Mitä rakkaudellisemmin ja luottavaisemmin katsot ympärillesi, sitä lämpöisempiä ja avoimempia ihmissuhteita kutsut elämääsi.

Paksua kirjaa kannat kainalossasi, lukeminen vie Sinua matkoille ajattomille. Mielikuvat kuljettavat Sinua niin tutun tuntuisiin maisemiin ja toisinaan tavoitat vahvoja hetkiä menneiden elämien muistoista. Anna tilaa tälle mielikuvamatkailulle, ne ovat myös oivallusten hetkiä, kosketuksia salaisimpaan sisimpääsi ja löydät sitä kautta kanavan ikiomaan tietokantaasi, johon kenelläkään muulla ei ole asiaa. Voit myös kirjata ylös näitä sisäisyyden sadunomaisia kokemuksia, näin ne tulevat itsellesikin todemmiksi ja voit palauttaa ne helpommin mieleesi ja vahvistaa niiden kautta saamaasi oivallusta. Herkkyytesi aistia tunnelmia ja toisinaan vain tietää asioita, helpottaa elämääsi monessa tilanteessa, niin työmaailmassa kuin ihmissuhteissakin. Anna intuitiosi olla oppaanasi ja päivä päivältä voit nähdä sen vahvistuvan, mitä tietoisemmaksi tulet sen viesteistä.

Kulje varmoin askelin eteenpäin, valinnat ovat tämän vuoden teemasi. Matkallasi on useampi tienhaara, jossa hetkeksi pysähdyt miettimään suuntaa, toisaalta olet jo tietoinen, mitä kohti kuljet ja se helpottaa kulkuasi. Ota vastaan avoimin mielin ja sydämin kaikki apu ja rakkaus, mitä sinulle tarjotaan. Muista myös pyytää itse apua ja opastusta, henkiset oppaasi ovat kuulolla ja odottavat toimeksiantoasi. Pikkuhiljaa edessäsi avautuu maisema, jonka tunnet tutuksi ja jota olet kaivannut, olet tullut kotiin.

Näin kauniin viestin välikätenä toimi Päivi Ilonen

KYSYMYKSIÄ HENKIMAAILMAN MESTAREILLEHenkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (www.mastersofthespiritworld.com)
7.-14.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Mestarit, kristinuskon pappina etsin sieluni tehtävää tässä kohtaa elämässäni: pysynkö kirkossa ja etsin vastuullisemman aseman, missä on laajempi vaikutusvalta ja tehtävävalikoima, vai onko tehtäväni lähteä kirkosta ja tehdä uutta työtä, ja jos näin on, mitä työ voisi olla? Tiedän, että olen parantaja, ja mietin, laiminlyödäänkö syvimpiä lahjojani kirkkotyössä. Kiitos viisaudestanne! -Susan, Iso-Britannia

Vastaus:
Sielusi tehtävä - kuten sitä kutsut - laadittiin, ennen kuin tulit maan päälle, oppiaksesi eri oppitunteja. Sitä ei ole kaiverrettu kiveen, joten sinulla on vapaus muuttaa valintoja, joista hyötyisit eniten oppimisessa. Se mihin menet tästä, riippuu siitä, mitä vielä pyrit kokemaan.

Uskonnollinen tehtävä on aivan kuin mikä tahansa työ, minkä voi valita ammatikseen. Se miten pitkään haluat pysyä yhdessä työssä, riippuu ulottuvilla olevista kokemuksista. Nykyasemassasi voisit saada enemmän vastuuta, laajemman vaikutuspiirin ja erilaisen työvalikoiman. Useimmissa näissä asioissa on kyse kontrollista. Jos tunnet, että tarvitset lisäaikaa toisten kontrolloimisessa, niin tämä on oikea polku. Kaikki tässä suunnassa on tuomitsemista, minkä arvioi ego ja yhteiskunta. Kaikki nämä toiminnot laittavat jatkuvasti uskomuksesi suoraan eteesi - siis, jos olet riittävän avoin näkemään ne.

Perääntyminen asemastasi sallii sinun lähteä tuomitsemisesta ja astua tuntemisen elämään, ajattelemisen sijasta. Olet parantaja ja tehnyt sitä vähän pappina. Sanasi ja energiasi ovat hyvin parantavia niille, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa. Voisit jatkaa tätä samaa linjaa valmentamisen, neuvonantamisen tai suoran energiaparannuksen myötä.

Asenteesi mistä tahansa tulevasta työstä määrää, mitä saavutat itsellesi ja muille. Muista, että tämä elämä on sinun, joten ota seuraavat askeleesi pitäen se mielessäsi. Luota intuitioosi, minkä olet laittanut ylähyllylle ulottumattomiin. Se on erittäin voimakas, silloin kun kuuntelet sitä.

Kysymys:
Mestarit, olen tavannut ihmisen, jonka tunnen yhdeksi sielukumppaneistani. Meillä on samanlainen syntymäkartta, persoona ja samanlaiset negatiiviset piirteet. Tunnen miehen olevan heijastukseni "negatiivi" ja pääsieluryhmästäni. Tunnemme hyvin voimakasta vetoa fyysisesti ja tunteellisesti, mutta hän ei halua hyväksyä tunteitaan minua kohtaan - hän puhuu vain joskus fyysisestä aikomuksesta. Hän sanoi, ettei hän voi hyväksyä minua kumppanikseen enkä voi saada tätä ihmistä pois mielestäni. Olen väsynyt tuskaan ja loukkaantumiseen ja tämä saa minut kysymään, miksei mies voi hyväksyä minua vahvasta yhteydestä huolimatta. En tiedä, miten siirtyä eteenpäin. Yritän olla lempeä itselleni, mutta miksi hän on niin kylmä? -Vini, Intia

Vastaus:
Toistamme itseämme monista erityyppisistä oppitunneista, joita meiltä on kysytty: on mahdotonta saada toista ihmistä tekemään mitään, mitä hän ei halua tehdä. Kaikilla ihmisillä on vapaus valita, mitä tekee elämällään. Tämä ulottuu siihen, mitä he uskovat, tuntevat ja päästävät elämäänsä.

Olet erittäin tarvitseva ihminen, joka elää unelmaharhassa. Olet fiksoitunut tähän yksilöön ja luot maailman kaikkien niiden asioiden ympärille, mitä ajattelet hänen olevan. Hän ei tunne romanttisuutta sinua kohtaan. Hän ajattelee, että olisi ehkä mielenkiintoista olla kanssasi fyysisesti, mutta se ei johda mihinkään sitä pidemmälle. Hän saa tyydytystä voimakkaasta kaipuustasi häntä kohtaan. Se on melkein kuin idolin palvontaa.

On rajallinen määrä mahdollisia syntymäkarttoja, persoonallisuuspiirteitä ja elämän ominaisuuksia. Yhdistelmä mitä olet kommentoinut, voidaan löytää sadoista eri miehistä. Mene etsimään toinen, joka tuntee samaa vetovoimaa sinua kohtaan ja olisi iki-iloinen saadessaan sinut elämäänsä. Yrität vetää puoleesi ulottumattomissa olevaa miestä - etsi joku saatavilla oleva mies.

Kaikki tuska ja loukkaantuminen mitä tunnet, johtuu siitä, koska sallit sen. Sinua ei voi loukata, ettet usko ansaitsevasi sitä. Sinulla ei ole rakkautta itseäsi kohtaan. Siksi silloin kun et saa rakkautta ulkopuolelta, tuot tuskan ja loukkaantumisen täyttämään tuon kuilun. Kysy itseltäsi, miksi et rakasta itseäsi tai edes pidä itsestäsi tällä hetkellä.

Ala katsoa kaikkia niitä fantastisia ominaisuuksia, joita sinulla on Lähteen osana. Olet voimakas, suurenmoinen, rakastava ja koostut ehdottomasta rakkaudesta. Anna tuon rakkauden säteillä lävitsesi. Lähetä sitten ulos energiaa vetämään puoleesi joku, joka on myös viehättynyt sinusta.

Kysymys:
Mestarit, voimme nähdä televisiossa nykypäivän taikureita, kuten Chris Angel ja nyt Dynamo. Heidän temppunsa ovat niin hämmästyttäviä, että mietimme, mitä nämä ihmiset oikein ovat. Mielestäni he käyttävät vain ympärillämme olevaa energiaa ilman rajoituksia - kuten me kaikki voisimme tehdä, jos oikeasti alkaisimme uskoa omaan voimaamme. Miten on, mitä nämä uuden taikurit ovat ja miksi he saavat enemmän ja enemmän julkisuutta? -Piia, Suomi

Vastaus:
Nämä ihmiset ovat sieluja, joilla on fyysinen kokemus ja jotka ovat aivan kuin sinä. He ovat omistaneet elämänsä illuusioiden luomiseen, mitkä vaikuttavat taialta, mutta ovat yhdistelmä silmänkääntötemppuja ja rekvisiittaa. Kun katsotte heidän esityksiään, he käyttävät paljon harhaanjohtamista saadakseen teidät tutkimaan yhtä asiaa, samalla kun he pohjustavat temppuaan aivan silmienne edessä, mutta poissa sieltä mihin suoraan katsotte.

Haluaisimme mielellämme olla samaa mieltä kanssa siitä, että he käyttävät vain voimia ja kykyjä, jotka ovat luontaisia kaikissa sieluissa, mutta näin ei ole. He ovat showmiehiä. On mahdollista suorittaa nämä samat uroteot manipuloiden energiaa, yrittämättä huijata ihmisiä uskomaan, että he näkevät esiintyjien koko toiminnan edessään - ilman toimintaa piilotaskuissa, halkinaisissa hihoissa ja saumoissa.

Aikanne myllerryksessä on halu uskoa taikaan ja kykyyn tehdä näennäisen mahdotonta. Ihmiset eivät käytä aikaa valaistuakseen, niin että he voivat käyttää omia energiavoimiaan. He etsivät helpon tavan ja vaikuttavat tekevän sitä, mitä haluavat saavuttaa. Luottamus mitä näillä ihmisillä on itseensä, on sen tietämistä, että he ovat oppineet tempun riittävän hyvin huijatakseen yleisöä.

Taikurit pyytävät ja luovat valtaosan julkisuutta, koska se merkitsee rahaa heille. He esiintyvät valtavien ihmisjoukkojen edessä televisiossa, YouTubessa ja kaikkialla, minne he voivat saada ihmisiä kerääntymään. Internet on tehnyt useista heistä suosittuja. He löytävät jonkin kikan, kuten Dynamon ylisuurien vaatteiden ja synkän käyttäytymisen hip-hop ilme, ja tekevät siitä brandin, mikä vetää ihmisiä ja samannäköisiä, ja tämä myy vielä lisää. He ovat äärimmäisen lahjakkaita, mutta he eivät ole yhdistyneet vielä ei-fyysisiin ominaisuuksiinsa. Mutta sitten toisaalta, ihmisillä jotka käyttävät kolmannen ulottuvuuden ulkopuolisia kykyjään, ei ole mitään haluakaan tehdä sitä kolmannen ulottuvuuden egon vuoksi.

Kysymys:
Mestarit, asun lähellä Wiltshireä Iso-Britanniassa ja olen käynyt viljaympyröillä, joita ilmestyy tänne joka kesä. Voisitteko valaista mitenkään tämän syytä? Tunnen energiamuutoksen, kun menen niihin, mutta mietin, johtuuko tämä vain siitä, että haluan sitä? Tiedän joidenkin olevan ihmisten tekemiä, mutta jotkut tuntuvat liian monimutkaisilta ja niissä on niin täydellisiä geometrisia kuvioita ihmisen tekemäksi. Mitä ne yrittävät välittää? Paljon kiitoksia! -Vicki, Englanti

Vastaus:
Ennen puheen ja ihmisten esittelyä universumille sielujen välinen kommunikointi tehtiin geometrisia symboleja käyttäen. Jokaisella kuviolla ei ole ainoastaan visuaalista ulkonäköä, vaan myös energiapuumerkki, kun se kohtaa ympärillään olevan energian. Ihmiset ovat käyttäneet tätä energiavälitystä varhaisimmista tunnetuista ajoista lähtien. Monet uskonnot (ristit ja ikonit), hallitukset (sinetit ja liput), maanomistajat ("latomerkit") ja ihmiset yleisesti (hyvän onnen taikakalut) luottavat merkin voimaan. Astrologia esittää kuvioina transiitit ja muut planeetta-asetelmat ja -liikkeet ja feng shui käyttää tasapainottavia energioita elintilan tasoittamiseen.

Viljaympyrät ovat huomautuksia, merkkejä, mainoksia ja koulutusviestejä useista eri lähteistä. Ihmisen tekemät ympyrät ovat huijausta, joita ovat tehneet huomiota haluavat. On maaenergioita, kuten niitä jotka luovat mitattavia pyörteitä ja ley-linjoja, jotka kommentoivat hauraasta ekosysteemistä. On niitä, jotka ovat kommunikointia ei-ihmissieluilta, joilla on tällä hetkellä kokemus muulla planeetalla ja jotka haluavat antaa informaatiota ja tukea. Ja lopuksi, jotkut ei-fyysiset olennot korkeammista ulottuvuuksista, kuten oppaat, enkelit ja mestarit, yrittävät välittää viisauttaan.

Perusperiaatteena kaikkien ympyröiden takana on kannustus niille, jotka kuuntelevat. Tuntemukset joita saat astuessasi ympyrään, on osa viestiä. Tunnetko pelkoa, onnellisuutta, rakkautta, vakautta? Nämä ovat kaikki kommunikointia energiaa käyttäen. Kuvioiden ilmestyminen laukaisee erilaisia reaktioita ihmisissä, jotka ovat visuaalisesti suuntautuneita. Viesti sisältää monia tasoja. Mene vain virran mukana ja katso, mitä kuvio sanoo sinulle ja miltä se saa olosi tuntumaan. Se on sinun viestisi.

Kysymys:
Mestarit, olen viettänyt elämäni auttaen ihmisiä, jotka ovat vankilassa ja henkisesti sairaita. Kahdenkymmenenkolmen kovan vuoden jälkeen olen nyt sairauseläkkeellä, koska henkisesti sairas vanki hyökkäsi kimppuuni. Rakastan työtäni, mutta olen uupunut niistä sydäntä särkevistä tilanteista, joita olen nähnyt. Mutta nyt tunnen olevani eksyksissä ja tunnen syyllisyyttä, kun en kykene olemaan paikalla heitä varten, vaikka traumaperäisen stressihäiriön diagnoosilla minun olisi huolehdittava itsestäni ja parannuttava. Mitä voin tehdä? -Gillian, Pohjois-Irlanti

Vastaus:
Elämäsi on ollut palvelemista huolehtien hyvin vähän itsestäsi. Kaiken tämän jälkeen tapahtui hyökkäys, jotta voit tutkia ja arvioida, mihin olet sieluna menossa tässä elämässä. Oli helppoa vetäytyä täysin työhösi ja haudata henkilökohtaiset tunteesi voidaksesi huolehtia niistä, jotka olivat hyvin vaikeita ja sotkeutuneita elämäänsä. Nyt on aika kiinnittää huomio itseesi ja siihen, mitä olet jättänyt tekemättä huolehtiessasi asiakkaista.

Työssä ollessasi samaistuit moniin ongelmiin, jotka kiusasivat hoidokkeja. Et koskaan tunnustanut, että jotkut ongelmat olivat samanlaisia kuin omasi. Nyt kärsimäsi traumaperäinen stressihäiriö on oivallus, että on energioita, jotka sinun on hyväksyttävä ja vapautettava voidaksesi siirtyä eteenpäin siitä, missä olet tällä hetkellä.

Sen sijaan että yrität tukahduttaa kokemuksia, kun niitä nousee, syleile niitä ja näe niiden oppitunti. Ala nähdä itsesi yksilönä eikä vain hoitajana. Omaksut helposti vastuun toisista, mutta siirrät omat tarpeesi sivuun ja piiloudut työsi taakse. Sinun on alettava nähdä, miten kaunis ja fantastinen olet. Itsensä rakastaminen ja hyväksyminen johtavat tietä. Vastuu itsestäsi ja päivittäisistä tunteistasi on avain.

Jollain tasolla uskot ansaitsevasi sen, mitä sinulle tapahtui, etkä siksi pysty päästämään siitä irti. Luovu syyllisyydestä, sekä hyökkäykseen että omaan tilaasi liittyen. Tämä on vain osa elämänoppituntia itsesi hyväksymiseksi ja sen tiedon saamiseksi, että olet ainoa ihminen, jolla on sinun erityinen elämänmatkasi. Et tarvitse toisia auttamaan sinua etkä todellisuudessa voi auttaa heitä heidän oppitunneissaan.

Aloita jokainen päivä inventaariolla tunteista, jotka tervehtivät tuota päivää. Tarkastele kaikkia negatiivisia asioita, joita ponnahtaa esiin, ja näe, mistä ne ovat peräisin. Etsi positiivinen vastine näille negatiivisille energioille ja korvaa ne. Negatiivisuutesi läpi työstämisellä löydät ne ongelmat, jotka saavat aikaan kaikki tukoksesi ja tyhjyytesi. Tässä elämässä on kyse kaiken oppimisesta siihen liittyen, kuka todellisuudessa olet.

Kysymys:
Mestarit, hyvin psyykkinen aikuinen tyttäremme, jolla on vakava autismi, kirjoittaa koneella apuvälineiden kanssa ja hän on lapsesta saakka väittänyt, että hän on reinkarnaatio Helgasta rakennuksessa 10 Auschwitzin keskitysleirillä. Hän on sanonut, että hän oli vanki ja (juutalainen) sairaanhoitaja, jonka pakotettiin tekemään kokeita juutalaislapsilla. Hän sanoo, että hän on sen vuoksi nyt autisti. Onko jotain tapaa, millä voin auttaa häntä pääsemään yli tästä ja parantumaan tässä elämässä? Olemme kokeilleet shamanistista meditaatiota. Onko se liian vaarallista? -Carolyn, USA

Vastaus:
Parannuksen aikaansaavan oivalluksen on oltava yksilön oma. Jos tyttärenne pystyy hallitsemaan shamanistisen meditoinnin, se vie hänet syvyyksiin, mitä tarvitaan hänen matkansa selvittämisessä. Meditaatio ei ole itsessään vaarallista. Vasta sitten kun sitä lisätään kemikaaleilla, kuten hallusinogeeneillä, ja saavutetaan muuntunut tietoisuustila, se on vaarallista myös niille, joilla ei ole komplisoitunutta hermostoa.

Tyttärenne oli Helga Weinstein, joka suoritti sairaanhoitajaharjoittelua Dresdenin valtionsairaalassa. Hän oli saanut juuri harjoittelun loppuun, kun Saksan juutalaisten kokoaminen alkoi. Hänet vietiin tammikuussa 1942 juutalaisten kokoamisen myötä työskentelemään sodan hyväksi. Yksi sairaalan lääkäreistä oli samassa kuljetuksessa ja heidät "värvättiin" yhdessä auttamaan kokeiluissa. Kun lääkäri näki, mitä aiottiin tehdä, hän kieltäytyi ja hänet ammuttiin välittömästi Helgan edessä, joten tämä suostui vaatimuksiin. Hän aloitti eroamisen tunteistaan ja tuntemuksistaan, jotta hän ei tullut hulluksi. Hänen autisminsa peilaa vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa valtaosan hänen jäljellä olevista päivistään.

Hänen tilansa sallii hänen käydä tulkitsemassa paljon siitä, mitä hän kieltäytyi tunnistamasta tuossa entisessä elämässä. Hänen täytyy päästä siihen kohtaan käsityksessään, että hän eli pelkästään elämänoppitunteja eikä ole syyllinen mihinkään, mitä tapahtui noille lapsille, koska hekin olivat valinneet oman elämänsä. Jos hän sallii, mennen elämän regressio taitavan henkisen hypnoterapeutin kanssa voisi antaa suuria harppauksia kohti syyllisyydestä irtipäästämistä sekä tunteiden ja hermostollisten tukosten tasapainottamista.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

sunnuntai 26. elokuuta 2012

Arkkienkeli Uriel

Elämää valaisten

Eläkää sydämestänne

Kanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com )
Uutiskirjeestä 20.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Arkkienkeli Uriel: Eläkää sydämestänne
Elämänne potentiaali on sydämenne ja sielunne tuntemisessa. Kuitenkin käytätte mieltänne määrittelemään, mikä on mahdollista, ja sen rajoitukset estävät korkeinta potentiaalia olemasta ulottuvillanne. Vaatii rohkeutta elää sydämestä, missä on unelmienne todellinen luonne sekä ne lopputulokset ja ihmeet, jotka voivat sallia niiden tapahtumisen, koska tämä vaatii laajentunutta näkemystä elämästänne ja potentiaalia, mitä mieli ei voi ymmärtää tai kuvitella itselleen ja teille.

Kolmannen ulottuvuuden rajoitukset heijastuvat elämäänne haasteina, mitkä ovat myös ero jumaluuden ja ihmisyyden välillä. Jumalaisessa maailmassa sydämen ja mielen kumppanuus johtaa rakkaudella ja ihmiselämässä mieli johtaa tunteellisen sydämen (myös mielen hallitsema) valitessa menneisyyteen perustuvan nykyisyyden. Sydämestä eläminen merkitsee sydämen korkeimpien piirteiden valitsemista - ehdottoman rakkauden ja rauhan, mitä ovat jumalainen syntymäoikeutenne. Ihmiskunnan syntymäoikeus on karma ja mahdollisuus rakkauteen, mikä löytyy sydämestä syleilemällä jumaluuttaan ja ottamalla sen kumppaniksi. Ylösnousemuspolku johtaa jumaluuteen yhdistymiseen, jolloin voitte elää sydämestä ja päättää ilmaista energioita, jotka ovat tunteiden yläpuolella.

Maailma ei luo rauhaa, rakkautta ja iloa - ne luodaan teidän aikomuksellanne näistä korkeammista energioista maailmaa varten. Maailma on ihmiskunnan peili eikä se voi heijastaa enempää rakkautta, rauhaa tai iloa, mitä jokainen teistä sallii olla sydämessään ja virrata sieltä. Maailmanne värähtelyn nostaminen on työ, mihin olette sitoutuneet. Ei ole ketään yksittäistä opettajaa tai mestaria, joka on vastuussa tästä. Olette jokainen toistenne opettajia ja mestareita ja muutatte maailman energioita jokaisella muutoksella omassa värähtelyssänne.

Sydämestä elämisen vaatii, että valitsette jokaisen kokemuksen korkeamman puolen ja teette tietoisen valinnan rakkaudesta, antautumisesta, rauhasta ja ilosta. Nämä energiat ovat ulottuvillanne ja kaikissa kokemuksissa, mutta teidän on tehtävä se valinta halukkaasti ja tarkoituksella. Kun elätte sydämestänne, sallitte sydämen rajattoman potentiaalin laajentaa todellisuuttanne mielen rajojen yli ja uskaltaudutte sinne, mikä on ollut teille tuntematonta tuohon hetkeen saakka. Jokaisessa pimeyden hetkessä on mahdollisuus valoon, jokainen pelko sisältää mahdollisuuden rakkauteen ja jokaisessa surun, tuskan, epätoivon ja voimattomuuden hivenessä on mahdollisuus korkeampiin puoliin, silloin kun valitsette ne.

Menkää sydämeenne ja löytäkää rohkeutta laajentua sen tietämykseen ja syleillä korkeinta potentiaalianne, jotta voitte tulla siksi elämässänne ja maailman hyväksi. Taivas luodaan maan päälle seuraamalla sydämestä elämisen polkua ja sallimalla jumaluutenne ulottua ihmisyyteenne.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

RAKKAUS KEHITTYY DRAAMASTA KOMEDIAANKanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
21.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Keskustelimme viime "Luomisenergiat"-ohjelmassa siitä, että olette opettelemassa, miten avata henkilökohtainen uuden ajan ohjelmistonne sydämen avulla. Joillekin tämä on suhteellisen helppoa. Uskotte, hyväksytte ja odotatte tekevänne sen, sitten kun on sen aika.

Toiset teistä eivät ole yhtä kärsivällisiä. Toivotte, että teitä hätkäytetään jollain tavalla. Kenties haluatte nähdä uusia värejä tai olentoja, kuulla epätavallisia ääniä tai jotain yhtä dramaattista. Tällaista hätkäyttämistä ei tapahdu useimmille. Uuden prosessin testaaminen ei välttämättä saa sitä ilmentymään välittömästi.

Jotkut teistä eivät ole valmiita ottamaan käyttöön uusia taitojaan useista syistä, kuten 3D-vaatimukset, ei ole aika esitellä palapelin siirtymäpalaanne tai entiset kokemukset ovat saaneet teidät pelkäämään jonkin sellaisen testaamista, mikä ehkä tekee teistä normaalista poikkeavan.

Mutta sitten kun aika on oikea, kukaan ei saa teitä luopumaan sen tekemisestä. Se on samanlaista kuin niillä naisilla, jotka heräävät yhtenä aamuna kera äärimmäisen voimakkaan tarpeen hankkia lapsi. Ei ole muuta loogista syytä, paitsi että on aika. Lakatkaa siis hermoilemasta, jos ette vielä aisti tai toimi uusilla tavoilla.

Mutta niille jotka toimivat - hallelujaa! Teillä on paljon hauskaa uuden ohjelmistonne kanssa. Voitte soittaa tuota kelloa, siirtää tuota esinettä, leikkiä auringonpaisteen kanssa ja tuhansia muita toimintoja, joita ette uskoneet mahdolliseksi vielä muutama päivä sitten. Ajatelkaa uusia taitojenne hauskan videopelin osana.

Koko elämä kaikissa ympäristöissä on peliä itsenne testaamiseksi rakastamisesta - erityisesti itsenne rakastamisesta. Monet teistä ovat väsyneet lukemaan rakkaudesta ja uudesta ajasta. Ymmärrätte viestin täysin - niin luulette.

Mutta rakkaudella mitä olette kokeneet, on vain vähän tekemistä universaalin rakkauden kanssa. Vanhan ajan rakkaus on ehdollista. Kenties lähimmäksi ehdotonta rakkautta vanhan ajan rakkaus tulee siinä, mitä onnellinen äiti tuntee vastasyntynyttä kohtaan. Mutta tuotakin rakkautta varjostaa pelko, ettei hänen vauvallaan ole ehkä kaikkia sormia ja varpaita jne.

Nykyinen ymmärryksenne romanttisesta rakkaudesta ei täytä vaatimuksia edes universaalin rakkauden alkupisteenä. Monet teistä ovat vihaisia tästä ajatuksesta, sillä rakastatte tärkeää ihmistänne täysin. Saanemme olla eri mieltä. Rakastatte tärkeää ihmistänne, koska hän esiintyy niin kuin haluatte. Hän on täydellinen näyttelijä draamassanne.

Mutta nyt henkilökohtainen näytelmänne muuttuu draamasta iloiseksi komediaksi. Tämä toteamus järkyttää jotain teistä. Miten uskallamme väheksyä elämäänne ja rakkauttanne?

Miksi uskotte, ettei rakkaustarinanne voi olla iloista komediaa? Mikä uskomusjärjestelmässänne vaatii kaikkia suhteitanne olemaan draamaa?

On joitain ihania romanttisia draamoja, missä kaikki kääntyy parhain päin - ainakin kuvattuna kirjassa tai elokuvassa. Mutta uskotteko sitten, että suhteet jatkuvat samanlaisina kuin loppukohtauksessa? Vai uskotteko, että noissa suhteissa olisi todennäköisesti vaikeita ja epämiellyttäviä muutoksia todellisessa maailmassa? Eikö draamassa ole kyse ylä- ja alamäistä?

Vanhan ajan ajatteluprosessissanne huonot ajat ovat odotettavia. Ja ettekö ole aika ynseitä niiden suhteiden osalta, joissa ei kerrota väittelyistä, draamasta ja joissa on vain rento (ja teidän mielestänne tylsä) suhde? Missä on kipinä? Missä on draama? Missä on ilo sovinnon tekemisestä rakastavaisten riidan jälkeen?

Monilla teistä on ihanne taivaasta tai kuoleman jälkeisestä elämästä, mikä on paljon samanlainen kuin se tylsä suhde, mitä juuri kuvasimme. Olennot leijuvat valkoisissa koltuissa julistaen rakkauttaan kaikkia kohtaan ja soittaen kaunista musiikkia. TYLSÄÄ! Ja niin olisi.

Ette ole vielä luoneet välimuotoa maallisissa uskomusmalleissanne.

Mitä jos elämä olisi komediaa draaman sijasta? Miten se muuttaisi uskomuksianne, tekojanne ja rakkauskuvioitanne?

Kenties luulette meidän tekevän pilkkaa teistä. Olemme hyvin vakavissamme. Rakkautenne ja elämänne on muuttumassa draamasta komediaksi.

Ei mustaksi komediaksi, josta on viime aikoina tullut suosittua, vaan vanhanaikaiseksi kevyeksi ja hilpeäksi "kermakakkutyyppiseksi" komediaksi - missä kaikki kääntyy parhain päin, kukaan ei oikeasti inhoa ketään ja kaikilla on hauskaa. Ja niin tulee olemaan. Uusi aika on komediaa.

Miten tämä komediaformaatti muuttaa elämäänne ja maapalloa?

Tietysti koette paljon enemmän naurua, hauskuutta ja iloa. Ja mikä tärkeintä, mukaan ottamista eikä poissulkemista. Sillä todellakin, oletteko koskaan sulkeneet ketään pois, joka on antanut teille iloa?

Emme puhu sen tyyppisestä komediasta, mikä saa ihmisen, ryhmän tai olennon tuntemaan huonommuutta. Puhumme niistä komedioista, joissa huonot asiat kääntyvät parhain päin ja nauretaan, sitten kun ongelmat ratkeavat. Näin tulee olemaan teillä ja maapallolla.

Yksi ensimmäisistä indikaattoreista, että testaatte uutta ohjelmistoanne sydämen kautta, on, että teillä on tarve nauraa enemmän. Ymmärrätte omien ongelmienne ja niiden typeryyden, jotka jatkuvasti näkevät ongelmat elämän ja kuoleman kysymyksinä.

Ohjelmistonne testausprojektit ovat hauskoja. Miten upeaa se onkaan! Kenties yritätte siirtyä ulottuvuuksien läpi ja onnistutte tuossa testissä vain osittain - miten hassua. Mutta ei pelottavaa. Sillä voitte helposti kokeilla uudestaan, sitten kun ja jos teistä tuntuu siltä.

Liikkukaa ilossa ja naurussa ja testaatte uuden ajan ohjelmistoanne sydämen avulla. Liikkukaa pelossa ja vihassa ja teillä on vielä yhdistymättä sydämeen. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

lauantai 25. elokuuta 2012

Muinaistulet ja taivaan tulet


Tänään vietetään muinaistulien yötä.


Merellinen ilta

 
Valkoisiksi paahtuneet
kalkinhimmeät kotilonkuoret
makaavat tyhjällä rannalla
suolaruohon punertavien lehtien alla.
 
Tuuli levittää merentuoksua,
kimeä-ääninen lintu huutaa
vedenhuuhtomalla luodolla,
ja ilta kiertyy taivaalle
pehmeäksi pumpulipilveksi.
 
Viljo Kajava. Tuuli, valo, meri. Otava 1984.


Muinaistulet syttyivät jälleen vuonna 1992
Vuonna 1992 vietetystä Suomen itsenäisyyden 75. juhlavuodesta lähtien on Suomen etelärannikolla juhlistettu Muinaistulien yötä. Vuotta myöhemmin kokot paloivat myös parissa virolaisessa rantakylässä. Tuolloin tapahtumaa alettiin kutsua Muinaistulien yöksi. Tänä päivänä kokkojen polttamisella halutaan korostaa Itämeren suojelua ja sen kulttuuriperinnön säilyttämistä, Itämeren eri alueiden välisen kanssakäymisen ja yhteistyön merkitystä sekä sisämaassa ja rannikolla elävien ihmisten yhtenäisyyttä. Muinaistulien yö voi tarjota rannalle kokoontuneille myös varsin vaikuttavan elämyksen. Virossa on koettu voimakasta yhteisöllisyyttä järjestämällä Muinaistulien yönä esimerkiksi kylätansseja.
Muinaistulien yön vieton aloitusajankohdaksi on vakiintunut elokuun viimeinen lauantai kello 21.30. Tuliketju on kulkenut yli Pohjanlahden Ahvenanmaan kautta Ruotsiin; tänä vuonna kokkoja sytytetään myös Latvian, Liettuan, Puolan, Saksan ja Tanskan rannikolla sekä Viron sisävesistöjen äärellä.
Vuonna