perjantai 30. marraskuuta 2012

Uutta tietoa Diana Cooperilta

Anu Shi Asta sai mahdollisuuden haastatella Diana Cooperia enkeliradiossa, Kirsi Rannon Deepthi blogista löytyi tietoa siitä, pitää käydä lukaisemassa vielä paremmin.
http://www.12radio.com/archive.cfm?archive=4E0DB9B8-1143-DC70-C49024285DAFB117

NÄHKÄÄ IHMEELLISEN MUUTOKSEN ENSIPUROT JA TIETÄKÄÄ SYDÄMESSÄNNE, ETTÄ VALTAVIA TULVIA SEURAAMikaelia kanavoinut Ron Head (oraclesandhealers.wordpress.com)
27.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Havaitsemme tällä hetkellä kauniin odotuksenne ja ponnistelunne valmistautuaksenne 12-12-12-porttiin. Älkää antako itsenne stressaantua tästä, rakkaat ystävät. Halunne ja aikomuksenne asettaa kurssinne.

Työskentelemme kanssanne joka hetki, erityisesti uniaikananne. Olette nyt virrassa niin tiukasti, että teidän pitäisi pystyä vain sallimaan itseänne kannettavan virtauksen myötä. Pyytäisimme teitä käyttämään kolmea kuvaa muutaman seuraavan päivän.

Ensin varmistakaa, että maadoitutte tiukasti rakkaan äiti maanne energioihin, niin usein kuin voitte ajatella sitä. Kanavamme käyttää kuvaa valtavasta juuristosta, kuin suurella puulla. Tämä toimii todella mukavasti, jos teillä ei ole omaa kuvaanne.

Seuraavaksi, kun tunnette ehdottoman rakkauden upean virran ympäröivän teitä, nähkää itsenne jakamassa se koko valotyöntekijäverkoston kanssa ympäri planeettaa.

Ja lopuksi, hengittäkää sydämeenne, löytäkää rakkautenne ja kiitollisuutenne kaikkea tapahtuvaa kohtaan ja lähettäkää tuota kiitollisuutta elämänne lähteeseen. Olkaa kiitollinen kaikesta, mitä olette, ja kaikesta mitä teistä on tulossa. Sallikaa itsenne olla ja kellua siinä ja imekää se olemuksenne joka soluun, mitä tunnette noina hetkinä.

Jotkut teistä - useimmat teistä - saavat hetkellisiä vilauksia, aavistuksia ja ahaa-elämyksiä siitä, mitä on ehkä lähestymässä teitä. Nämä laajenevat - hitaasti joillain, räjähdyksenomaisesti toisilla. Nauttikaa niistä ja riemuitkaa niistä, mutta kenties pitäkää ne nyt hiljaa sydämessänne. Antakaa niiden energian kasvaa sisällänne. Tiedätte, milloin jakaa niitä.

Kun sisäinen muutostsunami lähestyy, odottakaa sitä ilolla ja rakkaudella. Onhan se vastaus kollektiivisiin rukouksiinne ja miljardien toiveisiin valtavan pitkällä aikajaksollanne. Nähkää ihmeellisen muutoksen ensipurot ja tietäkää sydämessänne, että valtavia tulvia seuraa.

Pitäkää kädestämme tiukasti nyt ja valmistautukaa astumaan tulevaisuuteenne. Pitäkää meitä sydämessänne, kun me pidämme teitä omassamme. Hyvää päivän jatkoa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

JOULUKUU 2012 - YLÖSNOUSEMUKSEN HUIPENTUMINEN


Valkoisia taivasolentoja ja Galaktista kahdentoista neuvostoa kanavoinut Natalie Sian Glasson (www.omna.org)
26.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkauden ja rauhan puhtaimman värähtelyn kera lähetämme energiaamme tervehtimään teitä. Olemme Valkoisten taivasolentojen kosmisen tason ja Galaktisen kahdentoista neuvoston yhdistynyt olemus ja tietoisuus, joka valvoo henkisiä asioita ja evoluutiota galaktiselta tasolta. Tarkoituksemme on tulla esiin teitä rakasten ja opastaen tänä mitä pyhimpänä aikana maan päällä.

Haluamme ensin vakuuttaa teille, että kaikki on hyvin ja olette saavuttamassa ylösnousemuksen maan päällä jumalaisen täydellisesti ja Jumalan tahdon opastamana kuten aina, riippumatta siitä, oletteko tietoinen vai ette. Meidän on tärkeä kertoa teille, ettei meidän puoleltamme ole asetettu mitään sääntöjä tai odotuksia sille ajalle, mitä nyt kaikki koemme. Kaikilla ihmisillä voi olla erilaisia kokemuksia, jotka laukaisee Luojan jumalainen tahto ja heidän henkilökohtainen perspektiivinsä ja aikomuksensa.

Olemme astumassa suureen muutosenergiapyörteeseen. Energiapyörre mikä ankkuroituu maapallolle päivämääriin 12.12.12 ja sen jälkeen - mukaan luettuna 21.12.12 - sallii teidän astua tähän muutospyörteeseen ja todella sallia transformaation tapahtua sillä tavalla, siitä tarpeesta tai siinä muodossa, mikä on tarkoituksenmukainen. Olette ehkä kuulleet tästä energiapyörteestä puhuttavan myös porttina tai valonsäteinä, mitkä ankkuroituvat maahan. Energia mikä jo ankkuroituu maahan ja olemukseenne, "koteloi" teidät täysin ja pitää teitä valtavassa muutos- ja transformaatioenergiassa.

Jo joulukuun alusta saakka voitte tuntea energioiden kerääntyvän olemuksenne ympärille, kun ne samanaikaisesti ilmestyvät esiin olemuksenne sisältä. Sitä voitaisiin verrata hautomisaikaan valtavan puhdistuksen kera, koska energiat alkavat poistaa tarpeettomia energioita suuremmalla intensiteetillä, ilmentyäksenne puhtaammaksi valovärähtelyksi. Monia olentoja kerääntyy ympärillenne ja työskentelee energioidenne kanssa - tehden tarpeelliset muutokset harhan ja erillisyyden hävittämiseksi olemuksestanne ja samalla ankkuroiden planeettavalon ja planeettamuutokset olemuksenne kautta maahan.

Älkää yllättykö, jos uusia mestareita ja oppaita ilmestyy teille tänä pyhänä aikana. On monia galaktisia mestareita, jotka valmistautuvat palvelemaan teitä energeettisesti siinä siirtymässä, mikä tapahtuu olemuksessanne. Monet korkeavärähteiset olennot harmonisoivat energiansa olemuksenne kanssa ja samalla pyytävät sieluanne harmonisoimaan omat energiansa, valtavan kohotuksen aikaansaamiseksi energioissanne. Olemuksenne ikään kuin vedetään pois harhan otteesta ja tuodaan Luojan ja Luojan universumin valoon ja totuuteen.

Te jotka olette tietoisia, huomaatte ehkä, että ilmenee sellaisia yhteyksiä energioihin ja sivilisaatioihin Luojan universumissa, joita teillä ei aiemmin ollut tai joita ette ole tunnistaneet tai ymmärtäneet, ja ne jakavat kanssanne lisää henkistä valaistumista, ankkuroidessaan jumalaista tietoisuutta maahan olemuksenne kautta. Älkää pelätkö uusia yhteyksiä ja energioita, joita tulee olemuksenne ympärille. Ne tulevat rakkaudessa ja haluavat vain auttaa Luojan universumia avautumaan teille. Tällä kertaa koko universumi muuttuu ja avaa energiansa - kaikki Luojan universumiin asetetut rajoitukset ja rajat putoavat pois.

Myös sisätasoilla olevat alkavat nähdä kaiken, mikä on Luojaa, suuremmalla selkeydellä - intensiivisellä selkeydellä mikä on hyvin elämää sykkivää sydämellemme. Kun olemuksenne herää ja avautuu Luojan valon suuremmille energioille, yhdistytte Luojan energiaan ja universumiin, tuntien Luojan elämänvoimaenergian ja jumalaisen virran sykkivän olemuksenne läpi suuremman tarmon ja oivalluksen kera.

Suurimman osan joulukuuta ja huipentuen 21.12. olette energiapyörteessä, mikä sallii transformaation ja muutoksen tapahtua olemuksenne sisällä ja ympärillä. Saatatte kokea intensiivisiä energioita, intensiivisiä muutoksia mielessänne, tunteissanne ja olemuksessanne sekä intensiivisen vapautumisprosessin. Olemuksenne monia tasoja ja kerroksia häviää, samalla kun uusia energioita ja virityksiä luodaan auttamaan polullanne vuoden 2012 jälkeen. Tämä on intensiivisin ja kehittynein hautomisaika, minkä yhtenäinen sivilisaatio on saavuttanut ja saavuttaa maan päällä.

Näinä energia- ja transformaatiohuipentuman hautomisaikoina sielut ovat havainneet olevansa kyvyttömiä selviytymään siirtymäprosessista ja niinpä koko sivilisaatio on suostunut lopettamaan henkisen kehittymisensä. Meidän on kerrottava teille, että teidän sivilisaationne ja kaikki ovat enemmän kuin varustettuja siirtymään tämän hautomisajan läpi hyvin vaivattomasti. Teidän ei ole tarvetta pelätä minkäänlaista päättymistä, koska olette monin tavoin jo kokeneet olemuksenne ja perspektiivinne muutokset ja siirtymät.

Ette ehkä tunne itseänne vahvaksi ja voimakkaaksi, mutta valtavan vapautumisprosessin avulla olette keränneet sisäistä voimaa ja vahvuutta, niin että voitte kulkea tämän siirtymän läpi vaivattomasti - pysyä keskuksessanne ja sydämessänne ja pelkästään sallia itsenne kokea ja hyväksyä kaikki, mitä teidän tarvitsee. Tämä jakso mihin olemme nyt astumassa, on tarkoitettu hoivaamaan, ravitsemaan ja voimaannuttamaan olemustanne, sieluanne ja Luojaa sisällänne. Kun hyvin paljon energiaa on kerääntynyt ympärillenne, huomaatte ehkä jatkuvasti päästävänne irti, vapauttavanne ja purkavanne monia olemuksenne, ajattelunne, todellisuutenne ja tunteidenne puolia, joita ei enää tarvita.

Katsokaa tätä mitä autuaimpana prosessina, mikä sallii valtavan virittymisen ja Luojan ilmaisemisen. Huomaatte ehkä myös, että herkkyytenne lisääntyy, mikä vaatii teitä reagoimaan hyvin rakastavasti ja myötätuntoisesti itseenne ja toisiin. Suurin toiveemme ja aikomuksemme teille on, että sallitte itsenne pysyä tänä aikana mahdollisimman paljon sydänkeskuksessanne, koska tämä varmistaa pysymisenne tasapainossa, harmoniassa ja oppaidenne ja Luojan tukemana.

On tärkeää ottaa aikaa lepäämiseen, olla olematta kovin vaativa itselleen, sallia meditointiaikaa ja hiljaista aikaa energioiden integroimiseen ja prosessoimiseen, mikä sallii muutosten tapahtua valtavan yksinkertaisesti. Muistakaa, että yksinkertaisuus on avain tänä aikana, sekä itsenne rakastaminen täysin ja ehdottomasti, samalla kun luovutte kaikista odotuksista itsenne ja todellisuutenne suhteen, jotta olette pelkästään Luojan jumalaisessa virtaavassa energiassa joka hetki. Jos pysytte keskuksessanne ja sydänchakrassanne kuvittelemalla, että hengitätte sisään ja ulos sydänchakranne kautta, pysytte virittyneenä ja voimme palvella teitä tänä aikana. Ymmärrämme, että olette kaikki hyvin tietoisia perusasioista, mutta henkiset perusharjoituksenne ovat tärkeimpiä tänä aikana - itsenne saattaminen takaisin sydämeenne joka hetki antaa teille valtavasti turvallisuuden ja tuen tunnetta.

Kun tämän ylösnousemusprosessin energiapyörre kerääntyy ympärillenne intensiivisemmin, se avaa uusia mahdollisuuksia teille meditaatioissanne tai hiljaisena aikananne. Sellaisia mahdollisuuksia kuin Luojan universumin osiin ja sisätasoihin yhdistyminen ja niiden kokeminen tai niissä vieraileminen, tietoisuutenne ja tajuntanne aktivoimiseksi. Nämä voitaisiin nähdä portteina energiapyörteessä, mutta kyse on vain siitä, että koska verhot maapallon ja sisätasojen välillä ohenevat, meditaatiokokemuksista ja harjoituksista tulee runsaampia ja hedelmällisempiä.

Teidän on tärkeä tiedostaa, että tämä on teille hyvin henkilökohtaista kasvuaikaa, mikä sallii teidän päästä kaikkeen ja kokea kaiken, mitä tarvitsette ylösnousemuksenne etenemiseen. Tunnistakaa, että kaikki kokemuksenne, muutoksenne ja transformaationne, joista olemme puhuneet, tapahtuvat olemuksenne sisällä, joten keskittykää olemukseenne ja sydänchakraanne tänä aikana - paistatellaksenne todella ylösnousemuskokemuksessa sekä ravitsevassa ja vapauttavassa hautomisprosessissa, tuoden itsenne esiin puhtaampana valovärähtelynä.

Pyydämme, että sallitte itsenne olla, kokea ja nauttia joka läsnä oleva hetki, sillä olette odottaneet tätä monta elämää. Antakaa kaiken pelon ja kaikkien odotusten mennä, kun teitä haudotaan Luojan rakastavassa värähtelyssä suurella intensiteetillä, mikä on jumalaisen autuasta.

Rakastamme teitä ehdottomasti ja olemme täällä tukemassa teitä, kuten ovat kaikki tänä valtavan sisäisen transformaation aikana.

Valkoiset taivasolennot ja Galaktinen kahdentoista neuvosto

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

torstai 29. marraskuuta 2012

Vilpitön

maria/aurinkotervehdys
Viime yö oli uneton vaikka minulla oli jotenkin niin hyvä olla. Rakkaat ihmiset piristivät minua eilen illalla viesteillään ja enkelit. Kun on siunaantunut lapsia joita rakastaa on myös aina suuren rakkauden kääntöpuoli, tuska, kun jotain murheita tai huolia ilmenee, se on luonnollista ja kuuluu äidin eloon.
Koin yöllä vilpittömyyttä ympärilläni rakkaissa läheisissä ja sisimmässäni.

Miltä tuntuu vilpitön
sydän on paljas
sydän on silitetty
hoivattu
sydän on lapsi
siltä tuntuu vilpitön

punaiset lapaset
pakkasessa punaiset posket
vilpitön onni
palkinto
kiitos
maria/aurinkotervehdys

Jäähyväiset

maria/aurinkotervehdys
 Eilen jäätävän kylmä tuuli, uurnan lasku.

Haudalle pudotimme valkoisia ruusuja ja neilikoita


Tädin kotona tilaisuuden jälkeen Madonna taulun äärellä.maria/aurinkotervehdys


Niin hiljaista.
On pääskyt lähteneet
ja taivas korkea ja kellastuneet metsät,
viileet veet
jäähyväissoittonsa
on soitelleet.


muistorunoksi L. OnervaaMolemmat taulut setäni maalaamia, minulla on kunnia saada itselleni muistoksi tuo Madonna maalaus, olen ollut lumoutunut taulusta pikkutytöstä asti. Tädin asunnossa niin hyvä ja rauhoittava olla pyhien kuvien, ikonien äärellä. 
tiistai 27. marraskuuta 2012

Väriterapiaa ja Bachin kukkatippoja

Oli aivan väkipakolla saatava itsensä silittämään keittiöön keltaisen pöytäliinan ja siinä samalla meni sitten punaiset verhotkin ja pari muuta liinaa vielä. Punainen kyllä piristää vaikkei mieluisin väri minulle olekaan mutta toi heti kodikkuutta ja lämpöä valkoisen rinnalle. 
Hedelmistä, vihanneksista ja kasviksista saa myös sisäisesti
värienergiaa.


Otin eilen myös Bachin kukkatipat käyttööni, niistä olen aina tuntenut saavani apua. Kukkatipat ovatkin mitä ihanimpia tippoja :) Serkkuni tekee myös omia sekoituksiaan välillä minulle, hän tietää niistä paljon. Nyt kaapista löytyi Olive pullo joka niihin epätoivon hetkiin soveltuu hyvin.
Täältä löytyy hyvää tietoa. Myöskin täältä.

Unia ja mietteitä

Edellisyönä näin ihanan unen kuinka kylvetin suloista vauvaa. Viime yön unessa olin kaksintaistelussa, minulla pieni pistooli ja sillä rosvolla(?)  oli isompi ase. Ammuin sydämeen ja ehdin ensiksi vaikka minulla oli vaikeuksia ladata ase, ei näkynyt verta eikä mitään kammottavaa onneksi, ei ollut pelottava vaan hidas, unenomainen uni. Höh, tottakai uni on unenomainen. Mutta tuo vauvauni oli niin kaunis että siitä tuli mieleeni yksi videoa vauvan kylvetyksestä joka on todella kaunis ja meditatiivinen että liitän sen tähän.Olen kirjoittanut tässä niistä vaikeammista tuntemuksista joita kohtaa vihkimyspolkua kulkiessa ja jotka tietenkin kuuluvat ihmisenä oloon muutenkin. Välillä pelottaa kirjoittaa näistä ja karsin asioita etten vaan saa pahaa mieltä aikaan tai jotain huonoa raskasta energiaa ilmoille, mutta kirjoittaminen helpottaa asioita ratkeamaan. Kuitenkin vaikeamman ajan koittaessa minulla tausta-ajatuksena on että sillä on joku merkitys ja vaikutus, se lohduttaa ja siten ne kääntyy helpommin myöhemmin vahvuudeksi.
Kumma tunne kuinka eilen oli paljon vaikeampaa ja pakahduttavampaa ja sitten tänään taas helpompi vaikka samoja maallisia murheita edelleen. Yritin ystävän kanssa sitä pohtia, miksi välillä on tunne kuinka energia olisi jotenkin pakkautunutta ja sitten yhtäkkiä olemus erilainen, keveämpi. Ehkä enkelit ja auttavat ovat tehneet työtänsä tai ehkä juuri se vaikeus on polttanut mennessään turhaa pois sillä tosiaan  tuntuu että moni turha juttu jäänyt taas pois. Ei jaksa kaikkeen informaatiotulvaan paneutua vaan alkaa ehkä kulkemaan enemmän oman sisimmän ja korkeimman ohjauksen mukaisesti. Taas kerran sen huomaa kuinka juuri nämä vaikeudet auttavat luomaan suhdetta Lähteeseen. Luin Ristin Johanneksen kirjan loppuun ja sitä pitää kyllä lukea uudelleen, siellä oli hienosti kuvattu sen ero mitä me koetaan aisteilla ja sitten on se mikä tulee Jumalalta suoraan, ilman että sitä aistisimme esim. mielihyvän tunteina. Joskus Jumalan voi todella tuntea vahvemmin silloin kun ei ole niin hyvät fiilikset ja sfäärit, on tavallaan yksin Jumalan kanssa. Aistinautinnot ja henkisyyteen liittyvät ihanat mielikuvat ovat tietenkin ihania ja lohduttavia mutta ehkä niistä pitää ainakin hetkittäin yrittää luopua jottei se estäisi sitä aitoa yhteyttä... nyt juuri kun tarjonta asian ympärillä on niin suuri. Onneksi on oppaita ja enkeleitä jotka haluavat että iloitsemme ja Jumalakin on Rakkaus, vaikka hänen valonsa tosin onkin välillä pakahduttava vastaanottaa ja saa ehkä pintaan monenmoista, niin rohkeasti ylöspäin kiiveten taas mennään.

maanantai 26. marraskuuta 2012

Rukouksia


Religiosas
Recados Animados para o Facebook!


Luojani
anna minun jo olla
luonasi
Rakkaudessasi, Valossasi.
Olen väsynyt kipuamaan,
kapuamaan,
odottamaan,
yrittämään,
rukoilemaan,
ei, en rukoilemaan
en halua mitään muuta, haluan
olla rukous
joka lausutaan sinun vuoksesi
haluan olla vain
sinun, sinun, sinun.
maria/aurinkotervehdys

Luoja,
auta meitä
maanpäällä,
auta meitä,
auta minua, sinua
häntä, meitä, teitä,
heitä.
Auta meitä auttamaan toisiamme,
rakastamaan, ymmärtämään
Auta meitä muuttumaan
siksi miksi meidät
on tarkoitettu
Sinun kuvaksesi.
maria/aurinkotervehdysOn niin monta, monta
totuutta joihin uskoa,
monta, monta suuntaa
mihin suunnata,
ei pienen ihmisen sydän
voi ymmärtää ilman
tietoa siitä että sinä
suvaitset, sinä ymmärrät
sinä näet muurien ohi
ja yli, sinä näet sen
ytimen, et harhaudu
peittelyistä valheista
teeskentelyistä
Sinä näet kaiken läpi,
paljastat kaiken.
maria/aurinkotervehdys
sunnuntai 25. marraskuuta 2012

Rauhoittava jooga


Vihkimyspolkua ja vihreää ravintoa

Nyt pakoittava tarve hiljentyä ja olla vaan, vihkimyspolun kulkeminen on haastavaa paikoitellen. Energiahoito itselleni tänään sai nousemaan pahimman yli, kohtalontovereiden puheista olen ymmärtänyt että monilla todella vaikea vaihe kun taas sitten toiset onnen ja ilon kukkuloilla. Onneksi, ettei kaikki samaan aikaan tässä haastavassa tilassa. Yritän kuitenkin nousta tästä suosta ja josko tosiaan ravinnosta apua. Raakaruoka on jotenkin kiinnostanut nyt koska tuntuu että jotain todellista muutosta pitää tehdä koska näiden kipujen kanssa kuljetaan niin aaltoliikeellä. Pitää etsiä reseptejä että pääsee alkuun. Huomenna voisin kokeilla

Vihreä pinaattijuomaa

johon tulee kurkkua
pinaattia
sitruunanmehua
avokadoa
vettä ja
suolaa

Usein stressi ja kiire lopettavat hyvät aloitukset tai juhlat ja on vaikeaa taas jatkaa. Olen huomannut että oireet helpottuvat jos on kolme viikkoa tiukalla ruokavaliolla, eli valkoinen sokeri, vehnäjauho ja tietenkin liha, yms. pois. Jos kuitenkin syön vaikka sokerileivonnaisen menee melkein taas uudelleen se kolme viikkoa ennen kuin pääsee oireistaan. Luulen että maitotuotteiden jättäminen kaikenkaikkiaan pois saattaisi auttaa, vaikka käytän ainoastaan hapanmaitotuotteita ja juustoja, mutta nekin joutaisi varmaan nyt veks että tämä olotila paranisi.

Raakaruokailusta
lauantai 24. marraskuuta 2012

Deeksha ilta


Tänään, aivan tuota pikaa otan vastaan kolmannen kerran Ykseyden 

Siunauksen klo 21.00 Täältä lisää tietoa.

Deeksha/Ykseyden Siunaus

Deeksha (kutsutaan myös Ykseyden Siunaukseksi) on Jumalallisen energian välittämistä, mikä mahdollistaa muutoksen tietoisuudessa ja ihmisen käsitykselle elämästä. Se on alkuaan Oneness perustajilta Sri Ammalta ja Sri Bhagavanilta.
Mikä tahansa meidän älyllinen käsityksemme elämästä on, mikä tahansa meidän henkinen viisautemme on, niin kauan kun sillä ei ole vaikutusta fyysisten aivojemme rakenteeseen, se ei tule luomaan toivomaamme todellista muutosta kokemukseemme elämästä.
Deeksha/Ykseyden Siunaus aloittaa neurobiologisen muutoksen aivoissa. Aivoissa on 16 keskusta, jotka vastaavat määrätyistä, kiinteistä kokemuksista kuten tuntoherkkyys, tunteet kuten kateus, viha, pelko, myötätunto, rakkaus, ilo, ero, yhteenkuuluvuus, luovuus, oppiminen jne. Deeksha/Ykseyden Siunaus aiheuttaa tiettyjen keskusten aktivoinnin ja toisten keskusten rauhoittamisen, josta alkaa prosessi ja muutos henkilön käsityksessä elämästä ja sen kokemisessa.
Deeksha/Ykseyden siunaus auttaa myös fyysisen kehon paranemisessa hajottamalla toistuvia tunnekuvioita, jotka vaikuttavat kehoon ja voivat aiheuttaa psykosomaattisia sairauksia.
Se luo suhteisiin suurempaa herkkyyttä, hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta toisten kanssa ja vapauttaa ihmisen rajoittavasta tuomitsemisesta ja leimaamiselta. Kokemuksemme ykseydestä kaikilla elämän alueilla voimistuu ja erillisyyden kokemus alkaa hajota. Suhde itseemme, rakkaisiimme ja ympärillämme olevaan maailmaan jatkaa syvenemistään. Saat uudelleen yhteyden Korkeampaan Minääsi/ omaan sisäiseen Jumalallisuuteesi.
Ketkä voivat välittää Deekshan/Ykseyden Siunauksen toisille?
Deekshan/yksyden Siunauksen voivat välittää Ykseyden ohjaajan (Oneness Trainerin) vetämällä kurssilla olleet tai Onenes Yliopiston Tason 1 käyneet (kutsutaan 21-päivän prosessiksi).
Nämä henkilöt toimivat ainoastaan tämän energian kanavina siirrettäessä energiaa vastaanottajalle. Deeksha/Ykseyden Siunaus ei ole mikään tekniikka tai taito, jonka voi oppia.
Kuinka Deeksha/Ykseyden Siunaus välitetään?
Deeksha/Ykseyden Siunaus välitetään tavallisesti sijoittamalla kädet vastaanottajan pään päälle muutamaksi sekunniksi tai minuutiksi. Se voidaan välittää myös ilman kosketusta, aikomuksella. Tällä tavalla Deekshan/Ykseyden Siunauksen voi välittää usealle sadalle tai vieläpä tuhansille henkilöille samanaikaiseksi esim. suuremmissa tilaisuuksissa. Deeksha voidaan välittää myös etänä yhdelle tai usealle fyysisestä välimatkasta huolimatta.
Voivatko kaikki vastaanottaa Deekshan/Ykseyden Siunauksen ja kokea sen edut?
Kyllä. Ei ole tarpeellista osallistua mihinkään Oneness kurssille voidakseen kokea sen tai osallistua Deekshaan/Ykseyden siunaukseen. Useimmat aikuiset ja lapset voivat vastaanottaa Deekshan/Ykseyden Siunauksen koska tahansa samoin kuin eläimet! Kaikki kokevat jotain ainutlaatuista, mutta yhteistä on, että energianvälityksen tarkoitus on auttaa tavalla, jota eniten tarvitsemme tai toivomme. Energian vaikutus jatkuu hienojakoisena energianvälityksen jälkeen.
Mitä vaikutuksia Deekshalla/Ykseyden Siunauksella on?
Deeksha/Ykseyden Siunaus

*Avaa ovet ykseystietoisuuteen
*Lisää yhteenkuuluvuuden kokemusta kaiken sen kanssa, mikä ympäröi meitä.
*Hajottaa erillisyyden tunteesta.
*Voimistaa kykyä olla läsnä hetkessä.
*Voimistaa yhteyttä Kaikkeen/Universumiin ja omaan Jumalallisuuteen/Korkeampaan *Minään
*Herättää älykkyyden.
*Parantaa muistia.
*Parantaa kykyä oppia.
*Tasapainottaa aivojen alfa-aaltoja.
*Synkronisoi paremmin aivojen puolet
*Vähentää ”mielen pulinaa” ja tekee mielestä työkalun, jota käytetään, kun sitä tarvitaan.
*Luo rakkautta suhteisiin.
*Parantaa sisäiset haavat.
*Parantaa kuuntelutaitoa.
*Auttaa kokemaan toisen.
*Herättää Sydämen
*Vahvistaa ystävyyden kokemuksen.
*Voimistaa itsesi hyväksymisen ja rakastamisen, sellaisena kuin olet.
*Vahvistaa elinvoimaa
*Lääkitsee kehoa parantamalla mielen (psykosomaattiset sairaudet)
*Lääkitsee ruoansulatusta
*Rentouttaa kehoa
*Auttaa rakastamaan kehoa ja arvostamaan sitä
*Herättää kehon energiakeskukset (chakrat)
*Avaa tien ulkoiseen menestykseen
*Poistaa tukkeumia, jotka estävät menestymisen.
*Luo runsaustietoisuuden.

perjantai 23. marraskuuta 2012

Keiju unia


Tässä vielä keskeneräinen lyijykynäpiirros, (olen niin malttamaton ja kyllästyn liian pian mutta yritän vielä saada valmiiksi) hiukan keijuiloa keventämään raskaampia energioita. Kyllä mieltä lämmitti kun huomasin uuden lukijan ilmestyneen, kiitos paljon. Iloa, Valoa, Voimaa ja Rakkautta kaikille jotka eksytte Aurinkotervehdys blogiin.Opittavaa

a

torstai 22. marraskuuta 2012

PIMEÄ YÖ

Selvitys säkeistöistä, jotka kuvaavat, kuinka sielun on vaelletta va hengellisellä tiellä päästäkseen rakkaudessa yhtymään Jumalaan niin täydellisesti kuin se on mahdollista tässä elämässä. Lisäksi kuvataan samojen säkeistöjen mukaisesti sellaisen sielun ominaisuuksia, joka on päässyt tällaiseen täydellisyyteen.

Kirjasta Ristin Johannes Pimeä yö

1.
Yö sieluni täytti syvä,
halu rakkauden kun syttyi sielussa tässä.
Oi sinua, sallima hyvä!
Kävin salaa pimeässä,
kun tyyntä oli jo kaikki talossa tässä.

2.
Ja pimeys tihentyvä
oli salaista porraspuuta peittämässä.
Oi sinua, sallima hyvä!
Kävin salaa pimeässä,
kun tyyntä oli jo kaikki talossa tässä.

3.
Ihanassa yössä salaa
minä kuljin eikä minua nähnyt kukaan.
Sydän yksinään sai palaa,
minä kuljin vain sen mukaan,
ei mitään muuta opasta tarvittukaan.

4.
Kun minua johti se tiellä,
yö varmempi oli kuin päivä aurinkoinen.
Ja minua vartioi siellä
hän, jonka tuntea voinen,
oli paikassa hän, johon ei näy kukaan toinen.

5. Yö aamua armaampi, konsa
kaks yhteen johdatettiin ja yhdeksi tuli
kera yljän morsionsa,
yö, jossa hän ylkään suli
ja muuttui ja yljän kaltaiseksi tuli!

6.
Pää povella kukkivalla,
joka oli vain ylkää varten, rakkaintani,
hän lepäsi helmassani,
sai lahjani puiden alla,
ja seetri viuhkansa leyhyttämään pani.

7.
Kun tuuli muurin takaa
hänen hiuksensa hajotti saaden ne hulmuamaan,
hänen kätensä kirkas, vakaa
teki kaulaani haavan, ja lamaan
sai kaikki aistimet se herpoamaan.

8.
Jäin siihen, ja pääni vaipui,
minä unohdin itseni, käännyin ylkääni omaan.
Ja kaikki lakkasi, haipui,
ja ajatuksettomaan
jäin lepoon, unhoituin kedon liljain lomaan.

Finis

Aale Tynnin suomennos

keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Kurkku-smoothie

Antti Heikkilän uustiskirjeestä:

Kurkku

"Sehän on 96-prosenttisesti pelkkää vettä."¯ Tämä on tavanomainen käsitys kurkusta, mutta todellisuudessa asia on toisin. Muotisana superfood kuvaa parhaiten kurkun terveydellistä merkitystä ja sen monipuolisuutta ruoka-aineena.

100 grammaa kurkkua sisältää 3 grammaa hiilihydraattia, jonkin verran B-ryhmän vitamiineja, A- ja C-vitamiinia, magnesiumia, kaliumia 2 prosenttia päivän tarpeesta, ja sinkkiä jopa 23 prosenttia päivän tarpeesta. Kurkussa on myös mangaania ja molybdeenia.

Kurkku on merkittävä K1-vitamiinin lähde. Se tyydyttää 11 prosenttia päivän K1-vitamiinitarpeesta. K1 muuttuu suolistossa osittain K2-vitamiiniksi, joka vähentää verisuonikalkkeja ja vahvistaa luustoa. Menopaussi-ikäisillä K2 vähentää yhdessä D3-vitamiinin kanssa oleellisesti osteoporoottisia murtumia luustossa.

lue lisää

Viikon resepti

Kurkku-smoothie

1 kokonainen kurkku

1 avokado

raastettua inkivääriä

korianteria

Pilko kurkku ja avokado tehosekoittimeen. Lisää maun mukaan raastettua inkivääriä. Sekoita hyvin. Valmiin seoksen voi käyttää joko smoothiena tai kylmäkeittona.

Jos haluaa lisäenergiaa, niin sekoitettaessa voi lisätä 2 ruokalusikallista kookosrasvaa.

tiistai 20. marraskuuta 2012

Sielun pimeä yö jälleen kerran

 Viime viikonloppuna oli rakkaan tätini muistotilaisuus, katselin tänään isäni ottamia kuvia hautajaisista ja kuinka upea enkelipallo oli kirkossa otetussa kuvassa. Käsittämättömän upea mielestäni, vaalea, selkeä ja iso, omissa kuvissa ei ollut niin upeita, ainoastaan pieniä joissakin kuvissa omaisten ympärillä. Saatan jossain vaiheessa liittää sen orbin kuvan tänne tuolta vanhempien koneelta. Hassua että äitini totesi minulle että kun sinä kerran saat niin hyvin yhteyden tuonpuoleiseen ei ole välttämätöntä minun tulla tilaisuuteen jossa mainittiin kuolleitten nimet kirkossa, olin sen verran väsynyt edellisen päivän muistotilaisuudesta etten mitenkään jaksanut mennä kirkkoon. Mutta tosiaan merkkejä ja viestejä tädiltäni on tullut minulle.
Tädilläni oli mahtava kirjavarasto, hän luki hyvin paljon ja rakasti kirjoja. Saimme häneltä usein lahjaksi ja lainaksi kaikennäköisiä kirjoja. Nyt kun tämä hengellinen puoli minulla on herännyt yhä enemmän ja kiinnostus, löytyi tädin luota paljon ihania kirjoja. Eräs kirja jonka löysin oli mielenkiintoinen Ristin Johanneksen Pimeä yö, aivan mahtava löytö, pimeä yö kokemuksethan ovat tuttuakin tutumpia minulle, avasin summa mutikassa yhden sivun josta nyt kirjoitan pienen pätkän, osui niin hyvin tähän olotilaani josta olen kertonut. "Mainitussa yhtymyksessä, johon tämä pimeä yö sielua valmistaa ja ohjaa, sielun on saatava täyttyä tietyllä kirkastetulla loisteella yhteydessä Jumalaan. Tähän sisältyy lukematon määrä siunausta ja riemua, joka ylittää kaiken yltäkylläisyyden, minkä sielu voi luontaisesti omistaa. Koska luonto on niin heikko ja epäpuhdas, se ei voi sitä saada. Jesaja sanoo: silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, eikä ihmisen sydän tajunnut, mitä Jumala on valmistanut. Sen vuoksi sielu on ensin saatettava hengen tyhjyyteen ja köyhyyteen, ja se on puhdistettava kaikesta luonnollisesta tuesta, lohdutuksesta ja tajuamisesta, taivaallisesta ja maallisesta. Kun se on siten tyhjä, se voi olla todella hengeltään köyhä ja riisuuntunut vanhasta ihmisestä, ja niin se pääsee elämään tuota uutta ja autuasta elämää, joka saavutetaan tämän yön avulla ja joka on Jumalan yhtymisen tila."

Olin aivan varma että tämä kirja puhuttelisi minua ja ainakin tämä nyt sen teki. Minusta on nimittäin tuntunut välillä että minulta on riisuttu kaikki, eikä ole mitään jäljellä, juuri sitä tarkoittaa siis hengessään köyhät... sitä että karsitaan pois turhaa, niin kuin joskus aiemminkin tätä on läpikäynyt, mutta lisää siis tarvitsen karsimista ja on varmaan synnytystuskien arvoista että voin elää aidompana ja vapaampana. Voi kun olen kiitollinen että tämän kirjan löysin, ehkä jaksan paremmin ymmärtää tätä kaikkea ja alkaa valo sarastamaan.


sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Läpi pimeän yön

En tiedä mistään nyt mitään, joten johdatusta ja paljon... pyytää tämä pieni ihminen.
Oppaat mihin olette kadonneet?

Mitä tahansa kirjaa voi käyttää viestien ja johdatuksen saamiseksi. Minulla on aina toiminut tämä puoli. Käytän monia kirjoja antamaan minulle viestejä, mutta ei siis jatkuvasti, se ei silloin toimi tietenkään.

Henri J. M. Nouwen:   Läpi pimeän yön, sopii juuri pimeän yön kokemuksiin. Koen että minulla taas meneillään tämä vaihe, oikeastaan jonkunlainen tyhjyys, kyllästyminen ja tuttu itseinho seuranani ja suru.

Kirjan vastauksen kirjoitan tähän nyt

Pysy suorana surussasi

"Kysymys on tästä: "Voisitko seistä suorana, tuskassasi, yksinäisyydessäsi, peloissasi ja torjutuksi tulemisen kokemuksessa? Vaarana on, että nämä tunteet voivat pyyhkäistä jalat altasi. Ne jatkuvat vielä pitkään, ja jatkuvasti sinulla on kiusaus upota niihin. Mutta kutsumukseesi kuuluu tiedostaa ja kokea nuo tunteet ja samalla pysyä omilla jaloillasi.

Muista, että Maria seisoi ristin juurella. Hän kärsi suruaan seisten. Muista, että Jeesus puhui kosmisista onnettomuuksista ja Ihmisen Pojan ilmestymisestä kirkkaudessaan ja sanoi opetuslapsilleen. "Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä" (Lk 21:28) Muista miten Pietari ja Johannes paransivat ramman miehen, joka oli kerjäämässä temppelin esipihalla. Pietari sanoi hänelle: "Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele!" (Apt 3:6) Sitten hän tarttui miehen oikeaan käteen ja auttoi hänet pystyyn.

Sinun on uskallettava seistä suorana taisteluissasi. Koet kiusausta valitella, kerjätä sääliä, luhistua kuorman alle ja saada tyydytystä säälistä jota herätät. Mutta tiedät jo, ettei sillä saavuta sitä mitä sydämesi eniten ikävöi. Niin kauan kuin pysyt pystyssä, voit puhua vapaasti toisille, yltää antamaan heille jotakin ja ottamaan heiltä vastaan. Näin puhut ja toimit omista keskuksistaan käsin. Tältä pohjalta todelliset ystävyyssuhteet ovat mahdollisia ja voi rakentua aitoa yhteyttä. Jumala antaa sinulle voimaa seistä taisteluissasi ja vastata niihin seisten."


perjantai 16. marraskuuta 2012

Pelon viesti

Pelko opettaa                                              
ja pelko pakottaa
Fantasia
Coloque uma Linda Imagem na Página Inicial do Google!
poistaa turhaa
saa aikaan aidompaa
kiitos pelko
kun tulit ja
opetit ja
palautit
pinnalle maan
olenko oikeutettu
itseäni arvostelemaan
onko valtuudet minulle
annettu toisia tuomitsemaan
ei siihen ei ole lupaa
kuinka voisin tietää
mitä on joskus ollut
ja mitä tulee olemaan
mikä oli syy ja mikä
seuraus
kuka henkinen
ja henkeänsä vailla
ei tarvitse sitä murehtia
minun arvoni on olla olemassa
omana itsenäni
maria/aurinkotervehdys


Tuure Kilpeläinen Ja Kaihon Karavaani - Pelko Pois Lyrics


Minä pelkään elämää
Entä jos sen sauma pettää
On lyijynraskas epäonni
Kun vaaka maahan kallistuu.

Minä pelkään kuolemaa
Se tulee maleksien vastaan
Hautuumaalta hento hiekka
Kenkiini sisään kantautuu.

Pelko pois, menen päin sen seiniä
Ja halkeamista valo paljastuu
Pelko pois, pelko pois
Ilman verkkoa ja valjaita
Minä kaadun, kaadun kohti valoa

Minä pelkään rakkautta
Suostua sen syleilyyn
Eikä ilman sitä enää
Tiedä miten hengittää
Ja minä pelkään sinua
Entä jos vähitellen uuvut
Ennen mun värisevät voimat
On enää vähäpätöisyyttä

Pelko pois, menen päin sen seiniä
Ja halkeamista valo paljastuu
Pelko pois, pelko pois
Ilman verkkoa ja valjaita
Minä kaadun, kaadun kohti valoa

(La, la laa
La, la, laa
La, la, laa)

Pelko pois, menen päin sen seiniä
Ja halkeamista valo paljastuu
Pelko pois, pelko pois
Ilman verkkoa ja valjaita
Minä kaadun, kaadun kohti valoa
Kaadun kohti valoa
Pelko pois, pelko pois

sunnuntai 11. marraskuuta 2012

ET VOI PELÄTÄ JA RAKASTAA ITSEÄSIKanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
6.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Olette kokeneet monia tunteita viime päivinä - suuresta ilosta pelkoon tai kenties suruun. Näin pitäisi olla ja tulee olemaan.

Teillä on tunneskaala. Monet niistä ovat olleet piilossa aionien ajan - eikä vähiten viha.

Kenties sinusta tuntuu, että sinun pitäisi olla autuas koko ajan - ja jos et ole, et voi olla todellinen valotyöntekijä tai tiennäyttäjä. Saanemme olla eri mieltä.

Olet ihminen - et ole kuvissanne esitetty enkeli. Kenties olet käyttänyt rannekorua, missä on kirjaimet M.J.T. (mitä Jeesus tekisi?) muistuttamaan siitä, miten pielessä olet. Tai periaatteessa rankaisemaan ja tuomitsemaan itseäsi siitä, ettet ole se täydellinen olento, jota on kuvattu raamatussa ja muissa materiaaleissa.

Taatusti muutama ihminen on onnistunut pitämään mielessään enemmän henkistä tietoa kuin useimmat. Mutta nuokaan hyvin henkiset ihmiset eivät olleet täydellisiä - teidän täydellisyysmääritelmänne mukaan.

Olet luonut niin korkean pätevyysrajan, että tuskin sallit koskaan itsesi ottaa sisäistä voimaa.

Kenties uskot, että sinusta tulee johtaja, sitten kun koet iloa koko päivän. Tai ilmennät tietyn määrän rahaa tai esineitä. Tai löydät sielunkumppanisi tai yhteisösi. Olet keksinyt kaikki nämä tekosyyt - ja tekosyitä ne ovat - kieltääksesi sisäisen voimasi.

Aioneita sitten luovuit sisäistä voimasta sekoittuaksesi maapallon tiheään ilmapiiriin. Olet peittänyt tuon oman valheesi yhteiskunnan roolien ja sääntöjen kerroksilla. Nyt kun sinun on aika ottaa tuo voima, turvaudut kaikkeen piilottaaksesi sen, mm. intät, ettet ole täydellinen, ja siksi sinun on odotettava jotain, minkä uskot tarpeelliseksi, ennen kuin voit nimittää itseäsi voimakkaaksi.

Kenties olet päättänyt, että jatkuva ilo on merkki siitä, että olet lopultakin yhdistynyt sisäiseen voimaasi. Paljon samaan tapaan kuin vanhat uskonnolliset johtajat nukkuivat naulapedillä tai muuten rankaisivat itseään siitä, etteivät olleet täydellisiä. Ja tietysti monilla teistä on uskonnollisen johtajan ja seuraajan historia - mikä kaikki tukee uskomustanne, että te ette voi koskaan olla täydellinen ja siksi ette voi koskaan ottaa sisäistä voimaanne.

Mitä jos aionien aikana kielsit voimasi olemalla ilmaisematta vihaa tai tutkimalla vain tunnesateenkaaresi samanlaisia osia? Tekeekö jonkin tunteen kieltäminen sinusta voimakkaamman?

Olet voimakas, koska hyväksyt itsesi kaikissa väreissä ja tunteissa.

Puutteidesi hyväksyminen ja niistä nauttiminen on tapasi oppia, kuka olet.

Silloin kun kiellät olemuskokonaisuutesi - kuten monet tekevät nyt - kiellät sisäisen voimasi olla koko komeudessasi ja olosi on mukavampi kolmannessa ulottuvuudessa kuin missään muussa.

Emme tarkoita pelästyttää teitä. Osoitamme vain, että kokonaisuutenne hyväksyminen ja rakastaminen on ensimmäinen askel siirtymisessä neljänteen ulottuvuuteen ja sen yli. Ette voi tehdä tätä, jos säilytte uskomuksia siitä, miten teidän pitäisi käyttäytyä toisten tekoihin perustuen - on kyse sitten Jeesuksesta tai sarjamurhaajasta. Sinä olet sinä.

Monet ovat huolissaan, että jos tutkitte henkilökohtaista vihaanne, ette koskaan löydä autuutta ja että täytytte raivosta. Eikö tämä ajatus indikoi, että te ette luota itseenne? Että tunnette tarvetta tarkkailla ja kahlehtia itseänne, kunnes olette se täydellisyys, mikä haluatte olla?

Täydellisyys olet sinä - ei kukaan muu. Miten voit pelätä ja kuitenkin rakastaa itseäsi? Mitä kamalia tekoja pelkäät, sitten kun sallit koko tunnekirjosi?

Olemme pitkään keskustelleet siirtymisestänne iloon. Olemme osoittaneet, miten kokea ja ilmaista iloa. Ja niin olette tehneet. Toimintanne tosiaan puhdisti vanhan ajan maailmanlaajuista pelkoa, vihaa, surua ja vastaavia epämukavia tunteita. Ette ole vielä huomanneet tuota muutosta mediassanne ja instituutioissanne, mutta ette huomanneet myöskään sitä, milloin siirsitte maapallon uuteen aikaan. Olette suorittaneet kummankin tehtävän ihailtavasti.

Nyt sinun on aika tarkastella omia tarpeitasi ja kiinnostuksiasi. Jos olet pidätellyt tunteita aionien ajan sopiaksesi paremmin ihmisten joukkoon, ollaksesi uskonnollinen johtaja tai mistä tahansa syystä, kenties sinun tarvitsee tuntea noita tunteita. Jos näin on, sisäinen olemuksesi ohjaa sinua vastaavasti.

Koska olette puhdistaneet tuollaisia maailmanlaajuisia tunteita, syvin vihanne on vähemmän tiheää, vähemmän pelottavaa, kuin olisi ollut muutama kuukausi sitten. Se on kuin ero 2-vuotiaan ja massamurhaajan vihan välillä. 2-vuotias voi aiheuttaa itselleen tai toisille vain vähän vahinkoa, koska aikuiset valvovat hänen vihaansa. Näin on teillä. Sirpaleenne, sisäinen olemuksenne, korkeampi itsenne ja suojelusenkelinne valvovat syvimpiä ja synkimpiä reaktioitanne - tietäen, että teidän on puhdistettava ne, ennen kuin voitte levätä. Aivan kuten on totta uupuneella 2-vuotiaalla.

Jotkut teistä ovat vihaisia, sillä teistä tuntuu, että olette puhdistaneet ja selvittäneet kuukausien ajan - niin olettekin. Kenties sinulla ei ole mitään puhdistettavaa. Se on upeaa. Mutta jos satut olemaan yksi niistä, jotka eivät ole sallineet olemuksensa ilmaista täysin tunteita, jotka on nyt mitoitettu, kuten viha ja pelko, niin salli itsesi tehdä se. Se on väliaikainen prosessi, mikä auttaa sinua siirtymään autuuteen, mistä olet uneksinut aioneita.

Uusi aika on ilon aikaa. Osa tuota iloa on itsesi salliminen olla koko kauneudessasi ja loistossasi. Pelko ja viha jäävät osaksi tunnesateenkaartasi, vaikkakin heikompana. Sinun on lopultakin turvallista tutkia noita tunteita niin, kuin sisäinen olemuksesi ohjaa - ilman jälkiseuraamuksia, mikä oli luultavaa ennen maailmanlaajuista pelkopuhdistustanne.

Voit siirtyä autuuteen, kun annat itsesi olla.

Et voi olla täysin uutta aikaa, jos pelkäät itseäsi. 2-vuotias ei koskaan pelkää tekojaan, ellei aikuinen rankaise häntä omana itsenään olemisesta. Näin on sinulla nyt. Rangaistuspäiväsi ovat ohi. Todellisen sisäisen voimasi kätkemisen aika on ohi. Jumala/Jumalatartilasi on valmis, siis jos sallit näin olla olemalla oma itsesi - ei Jeesus, enkeli, huolehtija tai uhri, vaan oma itsesi koko komeudessasi.

Salli itsesi olla ja olet voimakkaampi, kuin voit nyt kuvitella. Jatka tunteidesi rajoittamista ja pyörität vain uuden ajan pyöriäsi jonkin aikaa. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

lauantai 10. marraskuuta 2012

Tädin muistolle


Religiosas
Gifs e Imagens para Facebook e OrkutTämä on kirje sinulle rakas tätini joka poistuit luotamme viime yönä, yllättäin, siitäkin huolimatta että tämä oli jatkoaikaa sinulle, vuoden sait elää väsyneen sydämesi kanssa. Vietimme lapsieni syntymäpäiviä siskojesi ja heidän perheidensä voimin mutta sinä olit poissa ja oli epätodellinen olo...ilon juhlat ja surua. Oli hyvä että saimme olla kaikki yhdessä heti suurta surua kokemassa. Olen niin paljosta sinulle kiitollinen, olen kiitollinen niistä saduista ja tarinoista joita kerroit minulle kun olin lapsi, olen kiitollinen sinun kauniista läsnäolostasi ja huolenpidosta. Olet ollut merkittävä osa lapsuuttani ja elämääni. Tiedän että sinulla on nyt hyvä olla ja kun juttelin sinulle tänään mielessäni, harmittelin ettet päässyt mukaan juhliin, kuulin selkeästi äänesi joka sanoi veikeällä ja niin huolettomalla äänellä, että olen kyllä mukana, olen mukana täällä pilvenreunalla. Valokuviin tuli paljon enkelipalloja, vaaleanpunaista väriä, uskonkin että läsnä oli paljon enkeleitä lohduttamassa meitä. Läheisen kuollessa ymmärtää sen välittämisen tärkeyden ja ihmiset herkistyy halailemaan ja rakastamaan enemmän.
Kiitollisuudella.

perjantai 9. marraskuuta 2012

Tiibetin riittejä

Tuli eilen tehtyä hunajapalloja, joiden ohje tuolla vähän aiemmin oli, myös kevytlevitettä tein, johon tuli suolatonta voita, oliiviöljyä ja vettä. Vaahdotin vain voin ja öljyn, lopuksi vesi joukkoon. Muoviseen jogurttipurkkiin jossa kansi ja jääkaappiin. Aluksi tuntui että on liian juoksevaa mutta jääkaapissa tuli juuri sopivaksi. Voittaa kyllä kaupan margariinit ja niitähän ei todella kannata syödä, oivariinia olen kyllä käyttänyt mutta jos sekin nyt joutaisi jäädä kun tätä uuttaa elämäntapaa taas virittelen. Sain hyviä ohjeita eräältä ihanalta ravintoon perehtyneeltä ystävältä ja niitä pikku hiljaa pitää laittaa käytäntöön että voimia taas enemmän löytyisi, joogaharjoituksiakin olen tehnyt päivittäin, loppujen lopuksi kun ihminen vain muistaisi tehdä muutaman liikkeen päivittäin ei se paljon muuta tarvitsisi, aurinkotervehdyksiä vaikka viisi päivässä niin kyllä alkaisi notkistumaan. Jonkun virheliikkeen sitten kuitenkin tanssiharjoituksissa tein koska ristiselkä ei oikein kestänyt alastaivutusta, pitää tehdä sitten niitä liikkeitä mitkä pystyy, nyt ei luovuteta. Eräs ystäväni kyseli minulta ohjeita avantouintiin johon hän on piakkoin menossa ja hän muistutti minulle taas tiibettiläisten riittien piristävän vaikutuksen, pitää etsiä ohjeet myös tänne.
Muuten jotain outoa energiaa taitaa olla liikenteessä, niin outoa ettei siitä osaa mitään sanoa, eikä kyllä varmaan ole tarviskaan mitään sanoa, eli juuri sellainen energia nyt!!!  :)

Ja tämän illan opetusvideot...


...ja joogaan inspiraatioksi
torstai 8. marraskuuta 2012

Ihana näkijä Niina-Matilda


Elävä arkisto
niina-matilda.net
http://ohjelmat.yle.fi/tositarina/elamanpolulla_henkien_kanssa


Aamusmoothie ja Hunajapalloja

Flores
Novos Recados para Facebook no Glimboo.com!
Kyllä aamusmoothie maistui erilaiselta kun kerrankin olin viitseliäästi laittanut likoon auringonkukansiemenet ja mantelit. Auringonkukan siemenet ovatkin intiaanien voimaruokaa, ne pehmenee liotettaessa jo yhdessä yössä mukavan pehmeäksi ja mausta tulee pähkinäisempi. Tarkoitan siis kuorittuja auringonkukansiemeniä. Ja kun oikein miettii että ihminen on sitä mitä hän syö, voi ajatella saavansa keltaisen, aurinkoisen kukan voimaa ja kauneutta. Auringonkukkia voisi myös idättää vielä edelleen kunnes sirkkajuuri ja sirkkalehdet ovat yhtä pitkät. Auringonkukansiemenissä valkuiaisainepitoisuus on 50 % niiden kuivapainosta, sisältää kaikki tärkeimmät aminohapot ja korvaavat lihan hyvin. Sisältää öljyjä, lesitiiniä, B- D-, C-, ja E- vitamiineja, rautaa, seleeniä, magnesiumia, kaliumia, kalsiumia, koliinia, jodia, kuparia, mangaania ja sinkkiä.


Seuraavaksi ajattelin tehdä jotain tämäntapaista herkkua

Hunajapalloja
2 dl auringonkukansiemeniä
6 taatelia
1 tl hunajaa

Tehosekoita ja tee seoksesta palleroita ja pyörittele niitä carobjauheessa

Tällä hetkellä ei kyllä ole carobjauhetta mutta jotain muuta siihen voisi laittaa

Raakaruokailua

Anette LARKINS
http://www.annettelarkins.co

http://raakaruoka.com/me/http://

www.raakaruokaa.com/


http://ellit.fi/liikunta-ja-terveys/ravinto-ja-laihdutus/raakaruoka-raakaa-voimaa-ravinnosta

http://uusimusta.squarespace.com/etusivu/tag/raakaruoka

http://jolie.fi/tag/raakaruoka/

http://www.kitchenchameleon.com/