torstai 31. tammikuuta 2013

JUMALAISTEN KAKSOISSÄTEIDEN JÄLLEENYHDISTYMINENSanandaa kanavoinut Lisa J. Smith (www.spiritofmaat.com)
Tammikuussa 1999
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämä Lisa J. Smithin Sananda-viesti on klassikko aina ihastuttavasta ikuisen rakkauden aiheesta.

Monet meistä ovat matkustaneet pitkään ja kauas yhdistyäkseen taas täydellisen puolikkaansa kanssa. Kaksinaisuuden kokemusta varten jakaudumme kahdeksi erilliseksi valopalloksi, ja nyt on aika taas kerran viimeistellä jumalainen liitto feminiinisen ja maskuliinisen Jumalitsen välillä.

Koska kaikki olennot on luotu lähdeaineksesta, olemme kaikki osa Äiti/Isä Jumalaa. Lähteen suuressa ykseydessä on valokipinäluomuksia luomusten päällä. Te, ystäväni, olette näitä kipinöitä. Sen suunnattoman valon jokaisessa hiukkasessa, jonka tunnemme Jumalana, on miespuolinen ja naispuolinen osa. Totuus on aina näin yksinkertainen.

Luomakunnan läpi kulkee Hengen monia mallisarjoja ja perheitä. Kuitenkin tosiasia on, että kaikissa on positiivinen ja negatiivinen polariteetti. Kaksinaisuuden alusta lähtien aloimme liikkua kohti universaalista ydintä valo-olentojoukkona. Suunnattomassa tietoisuudessa sekoitimme yhdessä valomme ja rakensimme talon, jossa asumme. Aloitamme tämän selityksen tämän maailmankaikkeuden Suuresta Keskusauringosta, sillä luomakunta ulottuu paljon tämän tason yli. Meillä on mukavaa yhdessä liittyessämme jälleen jokaiseen olemuksemme puoleen.

Tuli aika, jolloin energia, jonka tunnette itsenä, muotoutui ilmaisun kulkuneuvoksi ja ihmeen myötä tulitte tiettyyn elämänmuotoon ja ylistitte teitä kahta yhtenä. Liikkuessaan alas galaktisia virtoja pitkin, monet tulivat jonkun arkkienkelin tai toisen suuren elämänolennon kautta. Monet teistä ymmärtävät tämän olennon isäksenne. Ja kyllä, he synnyttivät olemuksenne galaktisiin ulottuvuuksiin, kun taas jotkut synnytettiin valon solaaritason kautta.

Kaikki ovat ykseyden lapsia. Jotkut meistä vain syntyivät jonkin energeettisen valovirran kautta ja suostuivat astumaan alaspäin värähtelyssään. Se kaksoissädepari, joka vedettiin ulos kaikkeuden yhdestä Lähteestä, loi toisia. Kaksinaisuus vei kaikki maan päällä lopulta solaaritason läpi. Tähän ajankohtaan saakka kaikki kokivat yhdessä ja olivat tietoisia, että olimme luonteeltamme mies-naispuolinen yksi olento, joka työskentelee luomisvoimien kanssa ja synnyttää monia uusia ideoita.

Kaikki ovat osa suurta olentoa, jonka tunnemme Äiti/Isä Jumalana. Kahden yhdeksi yhdistyneen sydämen autuus ja hurmio ylittävät kaikki ihmiskäsitykset.

Galaktisilla tasoilla aloitimme eriytymisprosessin helposti ja sujuvasti useiden ulottuvuuksien kautta. Tämä varmisti sen, ettei valokulkuneuvollemme koituisi mitään vahinkoa. Useimmilla meistä irrottautumismuisto on edelleen tuskallisena syvällä solutasolla. Tästä tulee osa puhdistumisprosessia, jos ollaan riittävän rohkeita taas sitoutumaan tähän suhteeseen kaikilla tasoilla.

Maapallo on kaksinaisuuden lopettamisen kannalta ratkaiseva piste koko maailmankaikkeudelle. Olemme siunatussa ajassa, kun kaksoissädeparit voivat taas aloittaa hitaan yhdistymisprosessin. Kaksoissäde on Jumalitsenne äärimmäistä kokemista joka osassa. Sitä te olette, ja tästä olemme erittäin kiitollisia. Tänä aikana kaksoissädeliittoja tapahtuu massiivisesti.

Rakkaat ystävät, jos teistä tuntuu, että puolikkaanne ei ole paikalla, se on totta. Yhdistääksemme taivaan ja maan olemme eri ulottuvuuksissa. Kuitenkin silloin kun maallinen osapuoli siirtyy ylöspäin ja saavuttaa Kristus-kulkuneuvon, ylemmän ulottuvuuden osapuoli voi olla yhteydessä tietyssä ulottuvuudessa. Se mikä ulottuvuus on kyseessä, riippuu teistä ja kaksoissäteestänne. Kukaan ylösnoussut mestari ei astu viidettä ulottuvuutta alempaan valokenttään kahdesta syystä: 1) molempien osapuolien turvallisuus ja 2) maallisen osapuolen täytyy tehdä sisäinen työnsä ylösnoustakseen. Ylemmän ulottuvuuden olento ei voi tehdä sitä puolestanne.

Mikä on sielunkumppanin, kaksoisliekin ja jumalaisen vastinkappaleen välinen ero?

Annan teille asteittaisen prosessin, johon on yhdistyttävä ja joka on selvitettävä ennen tulemistaan taas yhdeksi itsensä kanssa. Tämä vastaa myös sisäisen maskuliini-feminiinitasapainon saavuttamista. Tämä tasapaino on muun työn ohessa saavutettava ennen liiton syntymistä. Kun käydään läpi jälleenyhdistymistä, on suoritettavana paljon sisäistä työtä. Yhdeksi tuleminen vaatii luottamusta, uskoa ja voimakasta määrätietoisuutta.

No niin, voitaisiin kysyä: miksi kaikki tämä työ, kun meidän on tarkoitus olla androgyynejä olentoja? Sana "androgyyni" soveltuu sisäiseen maskuliini-feminiinitasapainoon ja lopulta täydelliseen tasapainoon kaksoissäteenne kanssa, jolloin kumpikin on täydellinen laajentuma toisesta. Luominen on aina energioiden sekoittumista monilla tasoilla. On myös aika, jolloin alamme hitaasti sulauttaa maan tietoisuuteen tarinaa miehestä ja naisesta. Yhtä ei voi olla ilman toista. Niin vain ei voi olla.

Mies-naissuhteen seitsemän portaan pyramidi on seuraava:
1. Kaksoissäde
2. Kaksoisliekit
3. Kaksoissielut
4. Kaksoiskumppanit
5. Jumalainen ilmentymä
6. Sielunkumppanit
7. Jumalainen vastinkappale

Aloitamme askeleesta seitsemän.

JUMALAINEN VASTINKAPPALE on joku, joka antaa teille tarkan peilin siitä, missä olette. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa, jonka korkeampi itse lähettää tiettynä aikana heijastamaan tarkkaa kuvaanne. Usein se heijastaa negatiivisia värähtelyjänne, kun taas toisilla kerroilla teitä siunataan kuvalla siitä kauneudesta, mitä olette.

Vastinkappale voi tulla ja mennä elämässä tai pysyä lähettyvillä jonkin aikaa viimeistellen monia oppitunteja, joissa molemmat osapuolet ovat mukana. Tämä olisi hyvä syy siihen, miksi avioliitot muuttuvat maan päällä jatkuvasti. Ihmiset muuttuvat ajan mukana ja siirtyvät eteenpäin. Monta kertaa tämä ei tapahdu yhdessä, ja niinpä kumppanit päätyvät lähtemään omille teilleen ja se on oikein tällaisessa ympäristössä.

Muistakaa, että suhteet maan päällä valmistelevat teitä siirtymään korkeammalle olemistasolle.

SIELUNKUMPPANI on sellainen, jonka tuleminen on järjestetty ennen inkarnoitumista. Elämänsyklinne ottaa monia käänteitä, ja täydelliseen aikaan jokin sielunkumppani tulee opettamaan teitä voimakkaalla tavalla itsestänne. Monet haluaisivat ajatella, että he ovat naimisissa sielunkumppaninsa kanssa, mutta todellisuudessa ei niin moni, kuin haluaisi ajatella elävänsä tässä suhteessa. Kyse on spesiaalitapaamisesta, joka hyvin todennäköisesti muuttaa elämänne. Tämä voi olla positiivista tai negatiivista riippuen siitä, missä kohtaa olette itsessänne.

Sielunkumppani tässä elämässä voi olla myös eri olento kuin toisessa elämässä. On tapauksia, jolloin kuljetaan monia elämiä yhdessä. Sieluperheenne on melko laaja, ja toisinaan tiettyjä oppimistarkoituksia varten saatatte työskennellä tai järjestää yhteyden jonkin toisen sieluperheen sielunkumppanin kanssa. Tässä tilanteessa kyse ei olisi teidän sielunkumppanistanne.

Sielunkumppani voi olla samaa sukupuolta tai vastakkaista riippuen siitä, mitä tulitte kokemaan. Usein romanttinen suhde ei ole elämänsuunnitelmassa, koska kaikki tällä tasolla koskee itsen selvittelyä. Olemme viettäneet joitain elämiä rakkaassa sielunkumppanisuhteessa, kun taas toiset on tarkoitettu sielun tutkimista ja edistymistä varten.

JUMALAINEN ILMENTYMÄ lyhyesti sanottuna on se, joka tulee elämään ja tekee suuren vaikutuksen. Jos ei siirrytä täsmälleen tarkoitettuun suuntaan, jumalainen ilmentymä tulee tuomaan esiin syvimmän sisäisen ahdistuksen ja jättää teidät miettimään elämän tosiasioita. Tämä on hyvä, koska jumalaisen ilmentymän tarkoituksena on juuri se. Tilanne ei tunnu kovin miellyttävältä monissa tapauksissa. Mutta Henki ottaa monia muotoja auttaakseen sokeiden silmien avaamisessa.

Tänä aikana monet olennot kokevat jumalaisen ilmentymän pelkästään siirtyäkseen eteenpäin. Se on itse asiassa lahja opastukseltanne ja siitä kannattaa ottaa vaari, jotta totuus voi kohdata teidät avoimesti. Monet yrittävät saada jotain sellaista toimimaan, mikä ei ole mukana heidän valaistumiskorteissaan, ja tässä peliin tulee luottamus. Jos tunnette voimakkaasti jostain olennosta tänä aikana, haluatte harkita sitä, että kaksoissäteenne oleskelee lähistöllä, ja sen itse asiassa tunnette.

KAKSOISKUMPPANI on osa olentoryhmää, johon olette yhteydessä maapallon, auringon ja galaksin työtä varten. Kaksoiskumppani on joku, joka ei tavallisesti liity romanttiseen suhteeseen, koska nämä sielut ovat samanmielisten palvelijoiden yhdistelmä. Kaikki ovat yhteydessä vähintään 144 kaksoiskumppaniin. Luomisen toimintamallissa numeroarvo 144 edistää täydellistä ilmentämistä, koska se toimii energian korkeammalla taajuudella.

Galaktisessa ytimessä kaikki kaksoiskumppanit olivat yhdessä. Jotkut ovat täällä maan päällä ja toiset ovat galaksissa tekemässä muuta työtä. Se kun sanomme olevamme yksi ja sama, johtuu siitä, että kerääntyneet valoyksiköt eivät ole erillään toisistaan. Olemme todellakin yhdessä kokemuksissamme monista syistä. Tämä yhteys jatkuu, kunnes olemme saattaneet loppuun tämän luomissyklin uuden vuosituhannen syntymiseksi. Edistymme tässä ja yksiköt työskentelevät valon eri aaltopituuksilla.

Siispä ollessamme tässä synnytyksessä yhdessä, arvioimme uudelleen ja muutamme energeettisesti valovirtojamme riippuen siitä, missä kukin on tietoisuudeltaan. Jotkut kaksoiskumppaneistanne eivät ole vielä heräämässä, mutta toivomme kaikkien heräävän, koska aika loppuu pian käsillä olevan mahdollisuuden osalta. Kun yhdistätte sydämen monien olentojen kanssa, useita erottuu ja tunnistetaan kaksoiskumppaniksi.

KAKSOISSIELU on hyvin samanlaista värähtelytaajuutta. Jokaisella yksilöllä on 12 kaksoissielua. He ovat osa kaksoiskumppaniryhmää. Nämä 12 ovat kuitenkin äärimmäisen läheisiä maatyössänne. Joitakin teitä siunataan saamaan muutamia näistä lähellenne maan päällä. Teistä tuntuu, että olette tunteneet toisenne ja työskennelleet toistenne kanssa ikuisuuden ja niin todella olettekin. Tämä on verrattavissa niihin 12 ylösnousseeseen mestariin, joihin yhdistytte kiivetessänne Kristus-valoon.

Hyvin harvat teistä ovat kaksoissieluja 12 mestarille, jotka odottavat rivissä saapumistanne. Tämä tapahtuu ohjeistustarkoituksessa, koska olette merkittävä opettaja ja energianne liittyy tähän valotietoisuuteen. Tämän olentoryhmän kesken on ollut monia siunattuja romanttisia kohtaamisia. Miesten ja naisten osuus ryhmässä on riippuvainen oppitunneista ja/tai kokemuksista, joita tarvitsee saavuttaa kehittymiseksi valon korkeampiin ulottuvuuksiin.

KAKSOISLIEKKI on olento, jonka kanssa olette työskennelleet hyvin läheisesti galaksista aina kolmannen ulottuvuuden elämänmuotoon saakka. Tämä järjestettiin kauan sitten, ja olette pitäneet samoja kaksoisliekkejä aionien ajan. Olette yhdistyneenä seitsemään kaksoisliekkiin. Kaksoissäteen lisäksi tämä on lähin siteenne johonkin olentoon. Riippumatta valotasostanne teillä on kyky yhdistyä Mahtavaan Seitsikkoon. Se auttaa edistämään omaa valaistumistanne. Näihin on yhdistyttävä ennen ulottumista kaksoissäteen tasolle.

Tarpeetonta kai sanoa, että kaksoisliekkisuhteet ovat kaikille suurta muistamista ja rakkautta. Myös kaksoisliekkejä on kumpaakin sukupuolta. Esim. tällä kanavalla on kolme nais- ja neljä mieskaksoisliekkiä. Kolme on maan päällä ja neljä ylemmissä ulottuvuuksissa.

Kaksoisliekkien välillä on erikoisside, ja olette ikuisesti yhdistyneitä sydämessänne, koska kaksoisliekin jakamaa erityisrakkautta ei koskaan unohda. Se siirtyy ihmisen seksuaalisuuden yläpuolelle ja on puhdasta omistautumista työskentelemiselle yhdessä näiden syklien aikana. Olette käyneet paljon läpi, ja kaksoissädejakautumisen jälkeen ensimmäisenä on suhde kaksoisliekkiin. Sillä tasolla, jolla jakauduimme, ei ollut vielä aika oppia mustasukkaisuutta. Me vain loimme ja koimme Lähteemme rakkaudessa. Tiesimme, että tulisi aika, jolloin liittyisimme taas rakkaamme sydämeen iäksi.

Voin rehellisesti kertoa teille, että tästä kahden sydämen eroamisesta on surullisia muistoja, mitkä kaikki puhdistuvat ennen siirtymistä kaksoissäteen jumalaiseen syleilyyn.

KAKSOISSÄDE on huipentuma. Ei ole enää tarvetta etsiä lähdettä, koska tämä koetaan toisen kanssa. Ilo tällöin on pakahduttavaa, koska olemme valmistautuneet pitkään tähän tapahtumaan - jopa monet ylösnousseet mestaritkin odottavat tätä yhdistymistä. Olette sama Jumalkipinä, joka syntyi Äiti/Isä Jumalan rakastavasta syleilystä. Se on melkoinen lahja, että harmonisoidumme toisen puoliskomme kanssa.

Tähän tapahtumaan liittyy paljon epäuskoa, ja voin vain kertoa teille, että se on hyvinkin odottamisen arvoista. Ne teistä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä, pitkitätte vain kehittymistänne, koska moni ylösnousemus on sidottu yhdistymiseen kaksoissäteen kanssa. Kun on tehty työtä yhdistymiseksi ja vietetty aikaa joka päivä ja yö tarvittavan energiatyön viimeistelemiseksi, kaksoissäteenne tunnetaan sitten "kuningas/kuningatarpuolisona". Teidän molempien tehtävä on yksi ja sama. Molemmat teistä ovat yhtä vastuullisia siitä. Tähän mennessä olette todistaneet itsenne arvonimen arvoiseksi, koska yhdessä olette voittaneet tiheyksiä palataksenne yhdeksi rakkaudeksi, yhdeksi elämäksi, yhdeksi olennoksi.

Jokaisella henkilöllä on ainutlaatuinen tilanne, ja siksi kaikki kaksoissädeyhdistymiset tapahtuvat eri tavalla, koska välttämättä tarvitaan päätös kummankin osapuolen oppimille monille kokemuksille. Ylösnousemuksen lisäksi kaksoissädeyhdistyminen vaatii tietoista, päivittäistä pyrkimystä. Hyvin monet teistä tuntevat tuon syvän sisäisen tiedon, mutta ette ole pystyneet ilmaisemaan tätä, koska maatietoisuus ei ole sallinut jumalaisia suhteita pitkään aikaan.

On ollut tilanteita, joissa olette kulkeneet yhdessä maan päällä. Joidenkin maakumppaneiden kaksoissäde on jollain galaktisella tähdellä tai kenties kaksoissäteenne on universaali olento. Jälkimmäinen tilanne on harvinaisin. Jotkut teistä myös yhdistyvät sähkömagneettisesti täydellisen kumppanin kanssa, joka on jo täällä maan päällä. Tämä olisi sielunkumppani, kaksoisliekki tai kaksoissielu.

Jotkut kaksoissäteet ylemmissä ulottuvuuksissa eivät ole valmiita yhdistymään. Tämä tapahtuu vain korkeamman itsen hyväksynnällä. On hyvin monia eri tilanteita, kuitenkin jokainen niistä on täydellinen yksilölle. Millä tahansa tasolla aiottekin yhdistyä, elämässänne tapahtuu muutoksia, eikä Henki anna teille sellaista, mistä ette pysty selviytymään. Esim. jos toinen teistä on onnellisesti naimisissa maan päällä, voitte sitoutua kaksoissäteeseen energeettisellä tasolla työskennellessänne täällä. Tämä on tällä erää täydellistä. Kukaan kaksoissäde ei riko harmonista ympäristöä. Tämä olento haluaa vain korkeinta ja parasta, ja se on valmis odottamaan jumalaista ajoitusta.

On monia kursseja, jotka opettavat tätä aihetta. Kannustaisin ottamaan hyödyn tästä lahjasta ja kuulemaan tätä ihmeellistä kaksoissädeinformaatiota.

On monia mestareita, jotka ovat yhdistyneet ja ovat olleet yhdistymisprosessissa nyt runsaan vuoden (1999) - minä olen yksi heistä. Olemme oppimassa ensisijaisesti, koska tämä on melkoinen tapahtuma, ja yhdessä saamme aikaan tehokkaimman tavan tämän tapahtumiseen. Koska on tehty hyvin paljon valmisteluja, kaikki ovat nyt valmiita liikkumaan. Lopultakin tänä aikana monet ovat valmiita hyväksymään tämän informaation, koska todellakin olemme kaikki yhtä.

Löytääksenne lisää tästä aiheesta, luottakaa intuitioonne ja meditoikaa tätä prosessia. Kysy, oletko yksi niistä, joka saa tapahtumaan ulottuvuuksien yhdistymisen kaksoissäteensä kanssa. Jos olet ollut tunteellinen ja tuo vanha tuttu energia on ollut lähelläsi, tämä voisi olla kaksoissäteesi, joka tulee korkeammista ulottuvuuksista yrittämään yhteyttä sinuun. Etkö istuutuisi ja päästäisi tämän energian tulemaan läpi?

Kristus-valossa ja -rakkaudessa,
Minä olen Sananda

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

keskiviikko 30. tammikuuta 2013

The sun shines on everyone


Joao de de Deusin haastattelu


Rukoile ja rakasta

On tärkeää puhua Jumalalle, rukoilla ja rakastaa, hän on kaikkeni ja Jumalassa on kaikki, ymmärrän sen aina paremmin ja paremmin.


Näin Anne Fried sanoo:

Rukouksessa katsotaan Jumalan kanssa yhdessä, mitä Hän on antanut minulle tänään ja kuinka olen ottanut sen vastaan. Osasinko ottaa sen vastaan vai en, ja miksi en? Ihmisellä on aihetta kysyä, onko hän itse tehnyt jossakin väärin tai onko joku toinen tehnyt väärin. Tai onko hän saanut lahjan, josta on syytä kiittää.
- "Antakaa nuorille työtä!" 1994

Anne Fried
Rukous on elämäntapa. Se tulee itsestään, luonnollisesti. Rukous perustuu hiljaiseen tietoisuuteen siitä että on olemassa suuri voima, joka on luonut kaiken, mitä on olemassa. Se on Jumala, jolla ei ole nimeä. Jumalan nimeä ei ole sallittua sanoa, sillä Hän on niin suuri voima, että riittävän suurta nimeä ei ole olemassa. Mutta Hän on läsnä ja me voimme puhua Hänen kanssaan. Rukous on kieli, jonka avulla voimme puhua nimettömän Jumalan kanssa.
- VIDEOHAASTATTELU, 1997

YLE: ELÄVÄ ARKISTO


tiistai 29. tammikuuta 2013

Todellinen yhteys

Missä tahansa kaksi ihmistä todella kohtaa toisensa - kaksi ihmistä, jotka ymmärtävät toisiaan, joilla on jotain sanottavaa toisilleen ja jotain tekemistä keskenään - on läsnä kolmas voima. Sitä voidaan kutsua Jumalaksi tai mielestäni myös Pyhäksi Hengeksi. Se on läsnä, kun kaksi hyvin erilaista osapuolta löytää todellisen yhteyden.
- Anne Fried (radiohaastattelu 1995)

On hienoa kun löytää todellisen yhteyden, silloin tietää että kantamassa on jokin suurempi voima, hetki on pyhä. Sitä alkaa janoamaan lisää, pyhiä hetkiä. Läsnäoloa oppii, sen tunnistaa kun on vapaa, nöyrä, kiitollinen, onnellinen ja liikuttunut olo. Sydän on täynnä rakkautta.


Pinturas
Página Inicial do Google personalizada com Foto

sunnuntai 27. tammikuuta 2013

Hyväksyntää

Suurin paha, mikä voi ihmistä kohdata,
on ajatella pahaa itsestään.
GOETHEShaumbra uutiskirje

HYVÄSTI UNELMAT
Kirjoittanut Geoffrey Hoppe (www.crimsoncircle.com)
Helmikuun 2013 Shaumbra-uutiskirjeestä
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me uneksimme. Uneksimme päivällä ja yöllä. Uneksimme pakenevamme tavallisesta elämästä täynnä liikenneruuhkia, umpikujatyöpaikkoja ja laskuja. Uneksimme yöllä vapautuvamme fyysisestä kehosta ja maaulottuvuuksista voidaksemme tutkia kosmosta - vain palataksemme auringon noustessa ihmiselämäämme. Uneksimme päivällä kaikista asioita, joita haluamme tehdä seuraavana päivänä. Uneksimme suurista saavutuksista tai täydellisen kirjan kirjoittamisesta tai sydäntä liikuttavan laulun säveltämisestä. Uneksimme maailmalla matkustamisesta, keijujen kohtaamisesta metsässä, parannuskeskuksen rakentamisesta tai koulun tekemisestä uuden energian lapsille.

Me uneksimme. Ja sitten uneksimme vähän lisää. Unelmat erottavat todellisuutemme sielun suurista toiveista. Unelmamme ovat eri paikassa - kaukana, kaukana jokapäiväisen elämämme tylsyydestä. Meistä on tullut mestareista kahden elämän elämisessä, unelmiemme ja todellisuutemme elämän. Nämä kaksi yhdistyvät harvoin, jos koskaan. Niin ei ole ollut aina. Lemurian inkarnaatioissa uneksimme kuorossa oppien sopeutumaan uuteen fyysiseen ympäristöömme. Unitila piti meidät yhdistyneenä enkelialkuperäämme, kun laskeuduimme syvälle tiheään aineeseen. Unelma/uni ja esiin ilmestyvä ihminen elivät yhdessä yhtenä. Mutta kun asetuimme aineelliseen maailmaan, välimatka kasvoi ihmisen ja jumaluuden, ihmisen ja hänen unelmiensa välillä. Unelmat karkotettiin eetteriin, samalla kun ihminen majoittui luuhun ja lihaan.

Nyt kulutamme elämämme etsien niitä samoja unelmia, jotka tarkoituksella piilotimme, ikään kuin olisimme haudanneet aarteen ja heittäneet pois kartan ja vaellamme nyt maan päällä pyrkien herpaantumatta löytämään sen. On kenties kaikkein suurin valhe: "En tiedä unelmiani enää, en tiedä intohimoani enää, en tunne sieluani enää."

Adamus veti maton unelmiemme alta viime shoudissa (Unelman yli vapauteen, 5.1.2013). Hän käski elämään unelmansa tai päästämään niistä irti. Niistä on hänen mukaansa tullut häiriötekijä, koska meistä on tullut hyvin taitava unelmafantasiassamme todellisuuden sijasta. Jos olet kuullut sanovasi: "Työstän sitä huomenna" tai "Kenties oikean ihmisen tai tilaisuuden tullessa pystyn … (täytä puuttuva osa)". Tämä johtaa toetutumattomiin unelmiin - taas kerran, taas yhdessä elämässä,

Adamus osoittaa sen julman tosiasian, että useimmilla ihmisillä huominen on melko samanlainen kuin tämä päivä ja tämä päivä on melko samanlainen kuin eilinen. Unelmat ovat haavemaailmassa, kun taas todellisuus pysyy ikivanhoissa kuvioissaan. Hän ärsytti minua ja monia muita sanoessaan tämän, mutta on myönnettävä, että se on suurelta osin totta. Olemme tapaolentoja ja huomisen uneksijoita.

Shoudin jälkeen tein inventaarion omista fantasioistani/unelmistani. En kyllästytä sinua yksityiskohdilla (tai paljasta itseäni näin helposti), mutta lista oli … huomattava. Toisaalta minusta tuntui, että olin kokenut ja saavuttanut paljon 57 lyhyenä vuotenani planeetalla. Toisaalta, hyvin harvat näistä saavutuksista ovat kamalan tärkeitä asioiden suuressa maailmanjärjestyksessä. Minun oli kakistettava itselleni: "Elä unelmasi tai päästä irti". Tunsin välittömästi, miten paljon energiaa oli sidottuna näin kaukaisiin ja toteutumattomiin unelmiin. Olin myös tietoinen siitä, miten käytin niitä saadakseni muuta ajateltavaa. Tai "itseni pettämiseen" olisi parempi sanavalinta.

Vaikeinta oli päästää irti niistä unelmista, joita en halua elää. Nämä epämääräiset ja "pörröiset" unelmat olivat niin miellyttäviä ja lohduttavia. Parhaat näistä vanhoista unelmista eivät olleet vaarallisia tai uhkaavia, koska osa minusta tiesi, etteivät ne toteutuisi. Riippumatta siitä, miten haluttu jokin unelma on, se voi olla hyvin pelottava, kun tulee aika elää se. Yhtäkkiä se tuodaan lämpimästä ja epämääräisestä eetteristä maaplaneetan kovaan todellisuuteen, missä sen on oltava rinnakkain kaiken makyon kanssa - ei ainoastaan omani vaan myös kaikkien muiden. On hyvin houkuttelevaa laittaa tuon autuas unelma takaisin omaan maailmaansa.

Adamuksen "Unelmien yli" -viesti oli hyvin ajankohtainen uuden aikakauden alkaessa. On aika alkaa elää. On aika alkaa elää jumaluuttamme, unelmiamme, totuuttamme, sanojamme … Lista jatkuu ja jatkuu. Lyhyesti ilmaistuna - on aika elää. Ja on vaikea todella ELÄÄ, jos unelmamme ovat yhdessä paikassa ja todellisuutemme toisessa.

Painin koko tämän elämis- tai unelmistani irtipäästämisasian kanssa. Ymmärsin, mitä Adamus sanoi, mutta sen soveltaminen elämääni oli toinen juttu. Pelkäsin päästää irti näistä vanhoista unelmistani, koska vaikka pidinkin näitä unelmia kaukaisessa paikassa, oli aina pienenpieni toivo, että ne toteutuisivat. Pelkäsin, että jos päästäisin niistä irti, ne katoaisivat iäksi. Tai kenties ne toteutuisivat, mukanaan koko vastuu uudesta todellisuudesta.

Sitten näin kuvan, mikä sai minun hörähtämään. Kuva oli uuden energian mestarista. Hän vain seisoi siinä koko mestaruudessaan. Hänellä oli leveä ja tyytyväinen hymy kasvoillaan, hän ei oikeasti välittänyt maailmasta ja hän eli täysin hetkessä. Hän eli unelmaansa eikä uneksinut siitä. Sitten mieleeni tuli: "Heinäsirkka … Mestarilla ei ole unelmia, ainoastaan aistillisia kokemuksia." Vau! Näkemiin vanhat unelmat, hyvästi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

perjantai 25. tammikuuta 2013

Elämäni yksi päivä

Anjos
Gifs e Imagens para Facebook e Orkut!
Elämä on häkellyttävää aika ajoin, minulla on vahva luottamus johdatukseen ja siihen että minua autetaan. Kaikella on tarkoituksensa, joka ikisellä hetkellä. Siitä huolimatta usein alkaa tuhoamaan tulevaa onnea jonka osalliseksi olisi pääsemässä. Herää pelkoja epäilyjä ja vanhoja asioita työstettäväksi ja taas pitää muistuttaa itselleen, olenko heittämässä energiani väärään suuntaan. Väärä suunta on se joka on pois jumalallisuudesta, jos odotan ja haluan ja kaipaan olen jo astumassa harhaan. Minulle kuiskataan.. palaa takaisin oman Itsesi luokse ja kaikki on hyvin taas. Omat pelkosi ovat vain eksyttämässä ja pitävät turhissa tunteissa sinua kuin vankinaan. Ole silloin kiitollinen, et halua sitä, haluat takaisin rauhaan ja Jumalan, Lähteen energiaan, rakastuminen voi johdattaa harhaan, käy rauhan tilaan takaisin. Enkeleitä ympärillesi pyydä ja kaikki kääntyy taas parhaaksi ja huomaat ettei mikään olekaan huonosti vain omat  totuudettomat harhakuvat ja pelot ovat sinut taas kerran sokaisseet pois  armon tilasta. Luota kaikki on hyvin.


torstai 24. tammikuuta 2013

2013 - SIELU KOHTAA KEHON


Kirjoittanut Lauren C. Gorgo (thinkwithyourheart.com)
17.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Onnellista uutta vuotta! Siis emme ainoastaan selviytyneet vuoteen 2013 - hyvin pyhään, voimalliseen, hurjan luovaan, alkemialliseen ja transformoivaan (13) vuoteen - vaan myös uuden kultaisen maailman aikakauteen. Vaikka minun onkin vaikea ymmärtää aivan vielä, mitä se merkitsee minulle, sinulle ja meille, onnittelut ovat ehdottomasti paikallaan. Juhlat eivät ole täydellä teholla vielä alkaneet - meillä on edelleen vähän tiheämmän kehon integrointia jäljellä - mutta jos kiinnität tarkkaan huomioita, voit tuntea juhlien alkavan jo sydämessäsi.

On todella paljon, mistä voisin kirjoittaa edellisen raporttini jälkeen, mikä oli teknisesti kuukausi sitten, kuitenkin se tuntuu olleen kokonainen elämä sitten - ja monille juuri tämä on täsmälleen totta. Olemme eläneet täysin uutta elämää sielusulautumisesta lähtien, mikä tapahtui 12.12.12 - 21.12.12, tuo pyhä jälleenyhdistyminen sisällämme, mihin olen viitannut aiemmin "henkisenä sweet-spottina", jumalaisten maskuliini- ja feminiinivoimien avioliittona ja missä henki kohtaa aineen, pää kohtaa sydämen, sielu kohtaa kehon ja ylösnousemus tapahtuu.

Mitä nyt?
Plejadilaiset sanovat, että vaikka olemme nyt keskeytyksettä tässä korkeassa olemistilassa, meidän on tietysti odotettava, että tiheämmät kehomme (tunne ja fyysinen) saavat kiinni - ei mikään yllätys. Ja tätä teemme nyt tämän transformaatiojakson aikana, mikä ilmeisesti jatkuu maaliskuun päiväntasaukseen saakka. Tällä matkalla pitkään olleet ovat epäilemättä jo hyvin perehtyneitä integroitumisprosessiin. Ensin tulee uusi värähtely ja se autuus, mikä liittyy valtavaan henki- ja mentaalikehon laajentumiseen. Sitten tulee tunnepuhdistus (lue: romahdus) ja fyysinen muuntuminen (lue: kipu), mitä vaaditaan vapautumiseksi kaikista pelkopohjaisista ohjelmista/muistoista, jotka sijaitsevat alemmissa kehoissamme ja soluissamme.

Jatkuvaa tunnepuhdistusta ja fyysistä muuntumista on tapahtunut monilla meistä monta vuotta, voimistuen kovasti 1999 ja minulle kerrotaan, että se saadaan valmiiksi 2013 suurella prosenttiosuudella tätä lukevista. Joillakin (erityisesti indigoilla, sinisillä säteillä ja tähtisiemenvaihdokkailla) tämän transformaatioprosessin kunnioittaminen johti pitkään yksinäisyysjaksoon ja joissain tapauksissa eristäytymiseen ja fyysiseen lamaantumiseen, niin että solumuutos jumalaiseen malliin voisi tapahtua. Eikä tämä ollut mikään vitsi - ulkoisen maailman kohonnut ärsytys oli niin pakahduttavaa näille herkille sieluille, että usein ainoa vaihtoehto oli pysyä itseen keskittyvässä turvallisessa kotitilassa … vuosia ja vuosia.

Tämä prosessi on ollut p i i n a a v a niille, joita pidettiin sen vankina, eikä kukaan muu kuin tätä intensiivistä metamorfoosia tai fyysistä muuntumista läpikäyvä voi ymmärtää tai ymmärrä tähän johtanutta matkaa. Toisaalta Plejadilainen neuvosto vakuuttaa meille, että olemme jo alkaneet muuttaa HYVIN sisäistä matkaamme ulospäin, että olemme tosiaan "saapuneet perille", vaikka tilapäisesti ehkä tuntuukin muulta.

Tämä ei ole sellaista "perille saapumista" kuin entisinä aikoina, jolloin etenimme puhdistumisaallon läpi ja sitten laskeuduimme uudelle ulottuvuusmaaperälle. Se on enemmänkin värähtelykotiinpaluu, täydentyminen ja täysi soluankkuroituminen siihen, mikä on todellista. Ennen tätä integroimme hitaasti kunkin aallon, kun se huuhtoutui ylitsemme joskus rampauttavasti, mutta minua muistutetaan päästämään irti noista "tavoista" nyt - ettei tämä ole enää todellisuutta ja asiat liikkuvat täällä paljon nopeammin.

Talvipäivänseisauksesta alkaen jokainen meistä on alkanut "toimia" täysin uudella ja ainutkertaisella tavalla. Tämä "perillesaapumiskohta" ei ole taatusti sama kaikille, mutta on eräs samankaltaisuus, mihin pystymme kaikki samaistumaan - yhteys siihen, mikä on totta, vilpitön ykseydentunne ja tinkimättömän rakkauden oivaltaminen ja toteuttaminen.

Näkymättömät mainitsevat myös, että te monet tätä lukevista etsitte tosissanne seuraavaa askeltanne tai tarkoitustanne ja tunnette kiirettä siirtyä eteenpäin ja tehdä muutoksia, mutta teillä EI OLE AAVISTUSTAKAAN, mitä se merkitsee tai miten. He tekevät minulle hyvin selväksi, ettei tämä ole aika sen tekemiseen, että ympärillämme nyt oleva epävarmuus on kaikki se selkeys, mitä tarvitsemme kunnioittaaksemme todella hiljaisuutta.

Sumu hälvenee ja pilvet selkenevät, kun pääsemme lähemmäs päiväntasausta, mutta sitä odotellessa tämä pyhä siirtymä hyödynnetään parhaiten tuntemalla tietämme ja sallimalla itsemme ja elämämme asettua uusiin uomiinsa. Tämä siirtymäjakso on hyvin oleellinen ja se pitäisi toivottaa tervetulleeksi avosylin, sillä pian meillä ei ole aikaa eikä kiinnostusta sellaiseen itsetutkiskeluun. Meitä pyydetään vaalimaan näitä toimimattomuuden viime hetkiä, hoivamaan vastasyntyneen itsemme viattomuutta ja käyttämään tämä aika tehokkaasti lihamme ravitsemiseen ja jokaisen uuden hetken syleilemiseen nyt, kun löydämme uusia osia itsestämme, juuri tässä tilassa ja täysin uudesta perspektiivistä.

Meillä on niin paljon omaksuttavaa siinä, että Näkymättömät anovat hartaasti meitä kuluttamaan aikamme ja energiamme syleillen tätä uutta saavutustasoa sekä hitaasti ja tarkoituksellisesti avautumaan niihin korkeuksiin, mihin tämä rakkausmatka johtaa meidät. (Kannattanee myös mainita, että jos sinulla on vaikeuksia päästä Lähdeyhteyteesi tämän uudelleenkalibroinnin aikana, niin kuulen, että tämä yhteydettömyysjakso menee ohi nopeasti ja huolesi vähenee.)

[Tämä osa on suojattu. Koko artikkelin ostamiseksi katso ohjeet nettisivuilta.]
Mitä seuraavaksi?
Heti 21.12.12 jälkeen meille annettiin vilaus uudesta maailmasta, mikä odottaa meitä - eikä se jäänyt yhtään puuttumaan taianomaisesta.

Olemme astuneet ykseyteen ja ladanneet kosmisen rakkauden ensimmäiset aallot. Tuon rakkauden alkuräjähdyksen jälkeen paljon ihmisyyden raskautta on potkaistu esiin kaikkialla ympärillämme - erona on nyt se, että meillä on ehdottomasti vaihtoehto ja kyky ohjata siitä kaikesta selville vesille.

Näitä aaltoja tulee peräjälkeen ja ne huuhtelevat ylitsemme paljastaen uusia heräämis- ja avautumiskerroksia - jokainen aalto erityisen resonanssin ja virityksen kera. Tällä hetkellä vedet ovat hyvin sameita, mutta ne kirkastuvat pian ja Neuvosto vakuuttaa meille, että kun astumme tähän ihmis-jumaluuden korkeaan tilaan, paljastuksista tulee uusi normaalimme.

Olemme selvästi edelleen odottelutilassa ja olemme sitä vielä jonkin aikaa, kun teemme fyysistä siirtymäämme. Koska menemme rajan yli fyysisen kehomme KANSSA, prosessi vaatii aikaa … mutta kun vaihtoehtona on olla täysin läsnä hetkessä, menneisyyden ja tulevaisuuden puuttuessa jopa tämä odotteluaika on jotenkin siedettävämpää.

Mutta Plejadilaiset haluavat eniten meidän tänä aikana tunnistavan/tunnustavan, että me olemme kaikki rakkauden lähettiläitä, "pappeuden/papiston sotureita" ja tämän planeetan ja monien tähtikansojen jumalais-galaktisia kansalaisia.

Olemme valmistuneet kaksinaisuudesta ja kävelleet kulkueessa tovereidemme kanssa, liittyäksemme toisiimme jumalaisessa syleilyssä, samalla kun vastaanotimme diplomimme.  Nyt valtuuskirja kädessä meidän täytyy ottaa aikaa ja päättää huolellisesti, mitä teemme kovalla työllä ansaituilla arvosanoillamme. Maailma odottaa meitä ja kun sanomme näkemiin kaikille elämän opettajille ja opetuksille ja siunaamme jokaista sietämätöntä vastoinkäymistä kiitollisuudella, alamme tuntea olevamme valmis siihen!

[Tämä osa on suojattu. Koko artikkelin ostamiseksi katso ohjeet nettisivuilta.]
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Elämälle kiitos

maanantai 21. tammikuuta 2013

Laulujen laulu

Rakkaani on minun
ja minä olen hänen
LAULUJEN LAULU 6:3Silloin päätin: minä lähden ulos,
kierrän kaupungin kadut ja torit,
etsin sieltä häntä, jota rakastan.
Minä lähdin etsimään, mutta en löytänyt.
Vastaani tuli vartijoita öisellä kierroksellaan.
Minä kysyin heiltä:
"Oletteko nähneet häntä, jota rakastan?"
Mutta kun jatkoin kulkuani,
heti löysin hänet, jota rakastan.
Tartuin häneen, enkä päästänyt irti,
minä vein hänet äitini taloon,
synnyttäjäni huoneeseen.
LAULUJEN LAULU 3:2-4

sunnuntai 20. tammikuuta 2013

Runsautta

Uutta ilmassa! Olen mykistynyt siitä hellyydestä jonka osalliseksi olen päässyt.  Runsaus ja Rakkaus tulvii elämään, maailmankaikkeus antaa lahjojaan. Rukoukset kuullaan. Kiitos, kiitos, kiitos.


tiistai 15. tammikuuta 2013

Hyvää iltaaTuskin maltan odottaa, pian otan taas vastaan ykseyden siunauksen Deekshaan, kun etsin musiikkia sitä varten löysin minulle aivan uuden ihanuuden.

TYRSKYRAPORTTI VUODELLE 2013 LAAJENTUMINEN UUTEEN TODELLISUUTEEN 

Kirjoittanut Solara (www.nvisible.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Vuoden 2012 yleiskatsaus
2012 oli massiivisen ja ennenkuulumattoman transformaation vuosi. Koimme syvää parantumista, kun karistimme kerros toisensa jälkeen vanhentuneita ja epätosia elementtejä, kunnes lopulta paljastuimme vuoden lopussa säteileviksi jalokiviksi.

Viime vuonna oli useita merkittäviä tapahtumia, mitkä auttoivat meitä kovasti. Ensimmäinen oli 'A Mu'a -seremonia Rapa Nuissa (Pääsiäissaaret) 21.4. 'A Mu'a on Rapa Nuin kieltä ja se merkitsee siirtymistä eteenpäin. Ja niin juuri tapahtui. Monet jumiutuneet paikat vapautuivat yhtäkkiä. Henkilökohtaisen ja planetaarisen kehityksemme pyörät, rattaat ja vaihteet voivat nyt kääntyä esteettä, mikä salli massiivisen kohtalonpyörän pyöriä lisänopeudella. Kun tämä tapahtui, kaikki alkoi siirtyä oikeaa paikkaansa kohti.

Toinen merkittävä tapahtuma oli yhdennentoista portin merkittävä aktiovoiminen 22.11. Tämä oli viimeinen 11:11-aktivointi ja se merkitsi 21 vuoden matkamme huipentumaa 11:11-oviaukon läpi. Tuolloin näkymätön timanttiulottuvuus tuli näkyväksi ja siirsi meidät täysin uuteen maisemaan tutkimaan äärettömästi laajemmalla asteikolla ja lopulta asumaan siellä. Tunnen syvästi, että tämä oli vuoden avaintapahtuma.

Yhdestoista porttiaktivointi synnytti myös AN:n* sydänenergiat planeetalle. Se laittoi ensimmäiset jalokivet kruunuun. Nämä kruunun jalokivet ovat uuden maailmamme peruskiviä.

Yhdennentoista porttiaktivoinnin jälkeen tuli syvällinen pyhä tauko. Meillä oli paljon integroitavaa ja harmonisoitavaa. Monet meistä tarvitsivat valtavan määrän unta, hyvin aktiivisen unitilan kera. Sitten meidät vedettiin syvälliseen hiljaisuuteen, mikä teki kommunikoinnin lähes mahdottomaksi. Monet meistä tunsivat kuin kulkevansa tyhjyyden pilvessä, mikä alkoi nousta uutena vuotena.

Vaikka päivämäärää 12.12.12 julistettiin laajasti, sillä osoittautui olevan vähän seuraamuksia. Sitten tuli Maya-kalenterin "loppu" 21.12. Vaikka monille tällä päivällä ei ollut ulkoisesti yhdennentoista porttiaktivoinnin tehostuneita energioita, tämä tapahtuma esitti tärkeää osaa oven sulkemisessa vanhaan, jotta voimme nyt avata täysin oven uuteen.

Kaikki nämä vuoden 2012 erityistapahtumat toivat meidät tämän hämmästyttävän vuoden 2013 sisäänkäynnille - vuoden jolloin kaikki on mahdollista.

VANHAN TARINAMME LOPPUUNSAATTAMINEN JA UUDEN TARINAMME ALOITTAMINEN
Kumpaa tarinaa sinä kirjoitat?

Monet meistä ovat saattamassa loppuun vanhaa tarinaansa. Tämä merkitsee, että monet vanhentuneet käyttäytymismallit, rajoittuneet havaintotavat ja pitkään tukahdutetut tunnejäämät nousevat pintaan vapautettavaksi. Tätä jatkuu, kunnes emme enää kanna niitä sisällämme.

Vanha tarinamme on saatettava loppuun, ennen kuin voimme alkaa kirjoittaa uutta tarinaa. Useimmat meistä ovat sitoutuneet viimeistelemään vanhan tarinansa, jotta voimme lopultakin alkaa elää aitoa elämäämme aitona sieluna ja harmonisoitua uuden ja aidon tarkoituksemme kanssa. Onneksi useimmat meistä eivät enää vastusta siltojen polttamista menneisyyteen päästämällä irti vanhasta tarinastamme. Mutta meissä on edelleen joitain, jotka pitävät siitä kiinni pelosta tai "hyvin kuluneesta" tuttuuden tunteesta. Ja sen aika on yksinkertaisesti loppu ...

Jotkut meistä ovat jo viimeistelleet vanhan tarinansa ja siirtäneet sen sivuun. Olemme odottaneet uuden tarinamme alkamista. Yhdennestätoista porttiaktivoinnista saakka olemme olleet syvällisessä pyhässä taukotilassa, integroituen ja harmonisoituen näkymättömän timantin paljon laajempaan uuteen maisemaan.

Se elämmekö tällä hetkellä vanhassa tarinassa vai uudessa tarinassa, on merkittävä tekijä sen määrittelemisessä, mitä koemme tänä vuonna. Meillä on täysin erilaisia kokemuksia, jos kirjoitamme edelleen vanhaa tarinaa tai jos olemme aloittaneet täysin uuden tarinan. Tästä syystä on suurella prioriteetilla saattaa loppuun vanha tarinamme mahdollisimman pian.

2013 on täynnä vihreitä valoja, mehukkaita meloneja ja kultaisia tilaisuuksia toteuttaa hurjimmat unelmamme ja myös ilmentää elementtejä, jotka ylittävät hurjimmat unelmamme. Nämä unelmat ovat liian suuria nähtäväksi nykyperspektiivistämme. Ne ovat unelmia, joita emme ole uskaltaneet uneksia pelkästään siksi, että niitä haluamme ja tarvitsemme eniten.

Monet meistä ovat luopuneet hurjimmista unelmistaan ja hyväksyneet, etteivät ne toteudu tässä elämässä. Meistä tuli eksperttejä pitämään jokaista meille annettua murua kuin hienona kakkuna ja teimme unelmistamme pienempiä ja saavutettavampia. Ja kuitenkin olemme nyt hurjimpien unelmiemme täyttymisen partaalla. Ne toteutuvat tänä vuonna. Niitä tulee meille paljon sen yli, mitä voimme tällä hetkellä kuvitella. Meidän täytyy vain lakata kirjoittamasta vanhaa tarinaamme, siirtää se sivuun ja ottaa kynä ja kirjoittaa täysin puhdas, uusi ja raikas kirja.

Meidän täytyy muuttaa dramaattisesti peliämme 2013. Tänä vuonna meidän täytyy tehdä kaikesta, mitä sanomme, ajattelemme, teemme ja tunnemme, todellista ja aitoa. Emme voi enää tehdä kompromisseja tai piilottaa mitään osaa siitä, kuka oikeasti olemme. Meidän on oltava aitoja sieluja joka hetki. Kun teemme tämän, uusi tarinamme voidaan kirjoittaa ja hurjimmat unelmamme ilmentyvät yllättävän helposti.

KAKSI TODELLISUUTTA
Siitä lähtien kun 11:11-oviaukko avautui 1992, olemme eläneet kahdessa samanaikaisessa todellisuusjärjestelmässä. On vanha kaksinaisuusmaailma ja uusi ykseysmaailma. Monta vuotta yritimme haarukoida näitä hyvin erilaisia todellisuuksia, joskus hyppien edestakaisin niiden välillä. Mutta kun niiden jakautuminen tuli aina vain voimakkaammaksi, meidän on valittava, kummassa todellisuudessa asuisimme.

Kun ultrasuuremman todellisuuden ykseysmallin värähtelystä tuli jatkuvasti voimakkaampi, kaksinaisuusmalli heikentyi ja aloitti pitkän romahtamisensa. Kamalaa mutta täsmällistä vertausta käyttäen se oli kuin kanan pään katkaisemista. Kana alkoi tehdä pitkää kuolontanssiaan, syösten verta ja väkivaltaa ympärilleen. Tätä olemme kokeneet useita vuosia. Tänä aikana kaksinaisuus on kamppaillut henkensä edestä. Voi näyttää siltä, että asiat tulevat huonommiksi ja huonommiksi ulkoisessa maailmassa, mutta kaksinaisuuden päivät ovat luetut. Se ei pysty selviytymään enää kovin pitkään. Emme enää ruoki sitä, kun se ei ole enää vallitseva todellisuutemme.

Vuonna 2013 kaksinaisuusmaailma jatkaa romahtamistaan kammottavan rumina puhkeamisina. Samaan aikaan ultrasuurempi todellisuus jatkaa vahvistumista. Eikä vain tämä, vaan niiden välillä tapahtuu peruuttamaton jakautuminen. Kaksinaisuusmaailma ei lakkaa olemasta, vaan nämä kaksi todellisuutta tulevat lisääntyvässä määrin näkymättömäksi toisilleen.

Tämän aikana on selkeää jakautumista uuteen ja vanhaan. Tapahtuu jakautuminen niihin ihmisiin, jotka ovat aitoja, ja niihin joita edelleen motivoi itsekäs erillisyys. Jakautumisesta rikkaisiin ja köyhiin tulee näkyvämpää. Mutta kun monet ihmiset menettävät taloudellisen perustansa, se muuttaa heidän näkemystään elämästä.

Sillä kumpaan todellisuuteen päätämme ankkuroitua tänä vuonna, on kauaskantoisia vaikutuksia - enemmän kuin koskaan ennen. Emme pysty nyt sekoittamaan energioita, jotka eivät kuulu yhteen. Sen yrittämisestä tulee niin epämukavaa, että meidän täytyy yksinkertaisesti päättää elää se, mikä tuntuu aidolta. Meidät pakotetaan olosuhteilla tai itse aiheuttamallamme sisäisellä paineella tekemään elämässämme päätöksiä, mitkä resonoivat aidon sydämenne tietämisen kanssa.

Näiden kahden todellisuuden välinen värähtelyero luo kaksi eri maailmaa, joilla on vähemmän vaikutusta toisiinsa, vaikka ne elävätkin jonkin aikaa samalla planeetalla. Uusi maailma syntyy suoraan sen vanhan maailman keskelle, mikä kuolee kaikkialla ympärillämme.

LAAJENTUMINEN UUTEEN TODELLISUUTEEN
Yhdennentoista porttiaktivoinnin aikana 22.11.2012 laajentunut näkymätön timanttiulottuvuus tehtiin näkyväksi. Tämä on käsittämättömän laaja ja moniulotteinen maailma, mitä ei ole aiemmin ollut tällä planeetalla. Siitä lähtien olemme sopeuttaneet olemustamme tähän paljon suurempaan ulottuvuuteen. Tämä vaatii massiivista uudelleenkalibrointia joka tasolla. Tämän vuoksi syvällinen pyhä taukojakso seurasi tätä voimakasta aktivointia.

Koska olemme astuneet kovasti laajentuneeseen uuteen todellisuuteen, usein tuntuu siltä, että olemme ajoneuvoja, joissa on kahdeksan sylinterin moottori, mikä toimii kahdella sylinterillä. Tästä huolimatta ei tunnu siltä, että automme on rikki tai että jokin on pielessä. Meidän ei tarvitse korjata mitään. On vain täysin erilaista kuin ennen.

Syynä siihen, että tunnemme toimivamme kahdella sylinterillä tavanomaisen kahdeksan sijasta, on, että olemme siirtyneet täysin uuteen maisemaan. Ajoneuvomme kulkee edelleen täydellä kahdeksan sylinterin voimalla vanhassa tunnetussa maailmassamme, mutta tunnettu maailmamme vaikuttaa nyt paljon pienemmältä kuin ennen. Niinpä kahdeksan sylinteriä tunnetussa maailmassa vaikuttaa nyt kahdelta sylinteriltä uudessa maisemassamme.

Samalla tavalla täysi nopeus vanhassa tunnetussa maailmassa ei tunnu täydeltä kiitämiseltä tai edes tavalliselta nopeudelta uudessa maisemassamme. Usein tuntuu siltä, että tuskin liikumme, vaikka täysi vauhti on edelleen käytössä vanhassa tunnetussa maailmassamme.

Hengittämässämme ilmassa on myös uusia komponentteja. Emme hengitä enää pelkästään kaksinaisuuteen perustuvan maapallon ilmaa. Hengitysilmassamme on nyt puhtaan aidon rakkauden uusi ja hyvin jalostunut olemus. Se antaa meille uutta elinvoimaa. Olemme virkistyneitä ja täynnä uutta innostusta, kun puhdas aito rakkaus täyttää nyt solumme.

Tämä massiivinen asteikon vaihtaminen kovasti laajentuneeseen uuteen maisemaan vaatii meiltä merkittävää sopeutumista. Tämä sopeutuminen ei tapahdu niinkään siinä, mitä teemme, vaan havainnoissamme siitä, mitä tapahtuu tai ei tapahdu. Näemme ehkä asiat yhdellä tavalla, koska sitä maailma kertoo meille tapahtuvan, ja sitten yhtäkkiä pystymme näkemään asiat selkeämmin sellaisina, kuin ne oikeasti ovat. Silloin sanomme: "Hetkinen, tuota ei oikeasti tapahdu eikä minun tarvitse perustaa toimintaani vääristyneisiin havaintoihin."

Kun tutkimme uutta maisemaamme, seuraamme aitoa suuntaamme ilman mitään odotuksia. Tämä uusi maisema tuntuu tahrattomalta ja puhtaalta. Täällä ei ole mitään tunnettuja maamerkkejä tai oppaita navigoimiseen. Se on täynnä mahdollisuuksia, jokainen niistä on aarre, mikä on kaiken tuntemamme ulkopuolella. Pysy avoimena, kuuntele ja katso tarkkaan ennen toimiin ryhtymistä. Jos toimimme automaattisesti tai tavalla, mihin olemme tottuneet, jatkamme niiden vanhojen mallien toistamista, joita on fyysisessä kehossamme ja joita korvataan hitaasti. Vuoden ensimmäisen kuukauden ajan on parasta pysyä hiljaa paikallaan ja kuunnella ja katsoa tarkkaan koko olemuksellaan. Älä liiku, ennen kuin tunnet sydämesi tietämisen voimakkaan ja selkeän kutsun. Muuten kaikki mitä teet, on vanhaa tarinaasi. Tarpeettomat liikkeet häiritsevät hienovaraista harmoniaa uuden kanssa ja saavat meidät kulkemaan päämäärättä ympyrää sen hyvin selkeän ja täsmällisen tekemisen sijasta, mitä tarvitaan tässä ja nyt, silloin kun tarvitaan.

Kun jatkamme olemuksemme laajentamista syventyneeseen sisäiseen ja ulkoiseen uuteen maisemaamme, huomaamme, että vähitellen alamme käyttää neljää sylinteriä ja sitten kahdeksaa - ja sitten yhtätoista ja kahtakymmentäkahta! Tätä tapahtuu koko vuoden, kun harmonisoidumme sen kanssa, kuka meistä on nyt tullut ja missä olemme nyt. Kun teemme näin, alamme tuntea ja kokea täyden kiitämisen, mikä sinkoaa meidät eteenpäin, jotta voimme ilmentää hurjimmat unelmamme ja elää aitoa elämää aitojen ihmisten kanssa aidossa kodissamme, täyttäen samalla aidon tarkoituksemme.

ONKO 11:11 TODELLA OHI?
Olemme kulkeneet 11:11-oviaukon läpi viimeiset 21 vuotta. Merkittävä ja viimeinen yhdestoista 11:11-porttiaktivointi tapahtui 22.11.2012. Kummallista on, ettei 11:11-oviaukko sulkeutunut tuon aktivoinnin jälkeen. Se on edelleen auki kaikille.

Mitä meidän pitäisi tehdä nyt? Ei ole mitään tarvetta etsiä jotain uutta tekemistä tai yrittää keksiä "seuraavaa suurta henkistä tapahtumaa". Kaikki mitä tarvitsemme, on jo täällä. Meillä on käsissä aidon elämämme työkalut. Meitä tuetaan enemmän kuin koskaan ruumiillistamaan rakkautemme ja aitoutemme.

Vaikka ei ole enää 11:11-aktivointeja, todellinen 11:11-kokemuksemme on vasta alkamassa. Matkamme 11:11-oviaukon läpi on onnistuneesti johtanut meidät aitoon määränpäähämme - AN:n* fyysiseen ilmentymiseen maaplaneetalla.

AN on malli, mikä leviää maailmaan ja luo aitoutta kaikilla tasoilla. Se on sen ykseyden muistamista, mistä me kaikki tulemme. AN on sen ikuisen ja loputtoman tarinan kukoistamista, kuka oikeasti olemme. Se on kruunu, mihin olemuksenne jalokivet laitetaan. Kruunun jalokivet ovat uuden maailmamme perusta.

11:11-matka on transformoinut meidät jalokiviksi paljastuessamme aidoiksi sieluiksi. 11:11-matkamme synnytti AN:n kruunun. Laittamalla jalokivemme kruunuun luomme uuden maailmamme perustan. Ja nyt 11:11:n todellinen kukoistaminen on alkanut …

Olemme valmistaneet valtavan herkullista juhla-ateriaa 21 vuotta. Nyt se on lopultakin valmis syötäväksi. Aiommeko istuutua alas ja käydä sen kimppuun innostuneena vai aiommeko lähteä pöydästä ja etsiä jotain muuta syötävää?

On aika yhdistää 11:11 täysin olemukseemme. On aika elää 11:11 olemalla aito sielu, joka elää aitoa elämää. On aika ruumiillistaa puhdas aito rakkaus joka hetki, olla rehellinen ja väärentämätön kaikessa, mitä teemme. On aika astua uuteen ja ihmeelliseen todellisuuteemme.

Meidän on aika ilmentää AN:n sydän fyysisyyteen …

AN:n sydämen fyysinen paikka on Perun Pyhässä laaksossa, minne luomme AN:n puhtaan ja aidon olemuksen keskuksen, missä kaikki voivat vierailla. Ilmennämme AN:n sydämen tänä vuonna. Tämän tekemiseksi tarvitsemme yhden olentomme tukea enemmän kuin koskaan. Sitten kun AN:n sydän on täysin ankkuroitu, AN:n energiat leviävät ympäri planeettaa, vahvistaen aitouden värähtelyä ja synnyttäen uutta maailmaa.

Tässä ovat AN:n sydämen nettisivut anvisible.com.

Katso lisätietoa kruunun jalokivistä vuoden 2012 tyrskyraportista.

VUODEN 2013 YLEISKATSAUS
Astumme vuoteen 2013 transformoituneena yli kaikista aiemmista rajoista. Monet ihmiset kokivat rakkausvalelua ennen kokemattomassa laajuudessa. Jotkut kokivat syvällisen ajattelumallimuutoksen pois siitä kaksinaisuuspohjaisesta harhasta, että joku tai jokin tulisi pelastamaan meidät, ja he heräsivät silmät täysin avoinna sille, että me olemme niitä! Tämä matka ulkoisista odotuksista sisäiseen tietämiseen vei vain nanosekunnin, mutta pyöräytti kaiken ympäri.

Nyt elämme ulkoisesti samaa elämää kuin aiemmin, mutta kaikki on dramaattisesti muuttunut. Meidät on työnnetty kovasti laajentuneeseen uuteen maisemaan. Kuvamme on niin laaja, että paljon siitä, mikä ennen sai huomiomme, nähdään nyt olemattomana. 2013 on syvällinen muutosvuosi, kun pääsemme omaamme aitona sieluna ja elämme "ylinormaalia" elämää ankkuroituna siihen ultrasuurempaan todellisuuteen, mikä on aina ollut tarkoitettu meille.

2013 on kiinalainen käärmeenvuosi, mutta sitä voidaan tarkemmin kuvata nahkansa luovan käärmeen vuotena. Tämä johtuu siitä, että kaikki mikä ei ole rehellistä ja aitoa, poistuu meistä kaikilla mahdollisilla tasoilla. Tämä tapahtuu usein yllättävän helposti, se vain häipyy pois. Kaivamme esiin uskomattoman määrän kauan haudattuna olevaa kamaa, mikä tarvitsee huomioitamme. Jos yritämme sulloa sen takaisin kätkettyihin nurkkiimme ja teeskentelemme, ettei sitä ole, voi ilmestyä terveysongelmia. Kaikkia kiinnikkeitä joita meillä on kaksinaisuuteen, korostetaan jatkuvasti, kunnes niistä luovutaan. Jos olemme edelleen kiinni vanhassa tarinassamme ja jatkamme vanhojen kaksinaisuuteen perustuvien mallien toistamista, tämä vuosi voi olla kuoppaista menoa, kunnes opimme siirtämään ne sivuun.

Kaikki on niin syvällisesti muuttunut vuoden 2012 viimeisten kuukausien tapahtumien jälkeen, että meidän täytyy löytää uudestaan se, kuka olemme nyt ja mitä oikeasti haluamme. Sitten kun olemme selvillä siitä, mitä haluamme, rajoittamatta itseämme vanhoihin unelmiimme, kaikki loksahtaa paikoilleen. Ole selkeä sydämesi toiveissa, sillä ne ovat kuin loistavia jalokiviä, joita on ripoteltu kuin leivänmuruja muistuttamaan tiestä. Kuuntele sydämesi tietämystä. Meidän on kysyttävä itseltämme uudestaan ja uudestaan: "Mitä oikeasti haluan?", "Kuka minusta on tulossa?", "Mitä olen luomassa elämääni?" ja "Mikä antaa minulle suurinta iloa?"

Meidän on valmistauduttava odottamattomaan. Odota odottamatonta koko vuoden. Kaikkea voi sattua koko tapahtuma-asteikolla. Voi olla upeaa, kamalaa, äärettömän kaunista, hyvin surullista, syvällisen koskettavaa ja kaikki voi ylittää hurjimmat unelmamme. On tärkeää, ettemme rajaa kehittyviä mahdollisuuksia millään uskomuksillamme tai ymmärryksellämme - mahdollisuudet ylittävät paljon kaiken, mitä voimme kuvitella. Ole avoin kiinnittymättä mihinkään väliaikaisiin askeliin, tuloksiin ja odotuksiin, koska kukaan ei voi vielä nähdä koko kuvaa. 2013 sisältää monia odottamattomia käänteitä ja kiemuroita, mikä tekee täysin joustavana olemisesta ehdottoman välttämätöntä koko ajan. Tuoreus on oleellista. Meidän on oltava valmis korjaamaan kurssiamme joka hetki, kun uuttaa informaatiota tulee esiin. Jos odotamme odottamatonta, muutoksilla surffaaminen on hauskaa. Tämä pätee myös haastavimpiin tsunameihin, sillä ne voivat havainnollistaa meille uuden mestaruutemme.

***

Aloitamme tämän vuoden riisuttuna ja tunnemme, että suurin osa pinnallisen persoonallisuutemme nokkeluudesta on poissa. Havaitsemme, ettemme kaipaa ja tarvitse sitä enää. Integroimme edelleen niitä syvällisiä muutoksia, joita tapahtui viime vuoden marraskuussa ja joulukuussa. Kaikki täytyy kalibroida perin pohjin uudestaan. Kaiken täytyy kovasti laajentua, jotta se voi siirtyä valtavaan näkymättömään timanttiulottuvuuteen.

Jos olemme saattaneet loppuun vanhan tarinamme, astumme vuoteen 2013 tyhjä kangas edessämme. Meille on annettu tyhjiä kankaita ennenkin, mutta tällä kertaa voimme uskaltaa tuoda esiin rohkeimmat siveltimen vetomme, hurjimmat värimme ja syvimmät kaipauksemme hurjimmista unelmista. Meitä ei enää rajoita vanha havaintomme siitä, "mikä oin mahdollista" tai "mitä luulimme haluavamme".

Tunnemme pyhän tauon syvää hiljaisuutta ja paikallaanoloa tammikuun loppuun saakka ja kenties pidempäänkin. Tänä aikana puhdistamme lisää epäaitouskerroksia. Meille tulee monia uusia avautumisia, oivalluksia ja tilaisuuksia ja teemme valmisteluja tuleville kuukausille. Silti on tärkeää, ettemme yritä kiirehtiä asioita, vaan annamme niiden kehittyä oikealla ajoituksellaan.

Helmikuun alun vaiheilla kvanttityrskyn suuria aaltoja alkaa tulla taas. Kunhan olemme aitoja, selkeitä ja avoimia, ne eivät horjuta tasapainoamme. Jos pidämme edelleen kiinni vanhasta tarinastamme, ne ravistavat pois kaiken painolastin.

Hassu asia on, etteivät vanhat tarinamme ole ainoastaan tarinoita, joita olemme kirjoittaneet elämille. Ne ovat myös eilisemme. Se mikä oli totta eilen, ei ehkä nyt ole enää totta. Jos näin on, se putoaa pois ja tekee tilaa vielä suuremmalle aitoudelle. On tärkeää olla kiinnittymättä niihin työkaluihin, joita käytimme, ja niihin askeliin joita otimme tullaksemme jalokiviksi - asioihin jotka toivat meidät siihen, missä olemme nyt ja jotka toimivat ennen täysin ja palvelivat meitä hyvin. Ne eivät ehkä kuulu uuteen tarinaamme.

Maaliskuussa alkaa tulla tsunameja. Täysi viilettäminen alkaa ja monet elementit alkavat liikkua oikeisiin asemiinsa. Huhtikuu on 'A Mu'a-kuukausi, missä kaikki kiihtyy vielä lisää. Sen jälkeen on "yli hurjimpien unelmiemme" -aluetta loppuvuoden ajan niille, jotka ovat saattaneet loppuun vanhan tarinansa.

Uudessa ja laajentuneessa näkymättömässä timanttiulottuvuudessa monet asiat saatavat edelleen pitää tavallisen muotonsa, mutta näemme, miten niiden todellinen olemus paljastuu ja tulee näkyväksi, joten voimme käyttää niitä täysin uusilla tavoilla. Tämä antaa elämällemme enemmän väriä, enemmän kipinää ja täysin uuden mahdollisuusulottuvuuden. Tämä liittyy kätkettyihin aarteisiin ja näkymättömän näkemiseen. Kaiken paljastaessa aidon olemuksensa meille avautuu ikään kuin kätketty aarre. Näemme kaikessa ydinolemuksen ja olemme sen kanssa vuorovaikutuksessa, mikä antaa meille uusia havaintoja ja mahdollisuuden luoda uusia, syvempiä ja aitoja elämistapoja.

***

Monet rakkaat ihmiset lähtivät planeetalta viime vuonna ja vielä lisää lähtee tänä vuonna. Se on yllättävää, että joitain toisen aallon ihmisiä vedetään nyt pois. Tämä on valtava herätys meille aidon polun kulkemiseen koko ajan. Meidän on kohdeltava jokaista päivää, kuin se olisi ensimmäinen ja viimeinen. Kunnioita arvokkaita suhteitasi. Kerro kaikille, jotka ovat erityisiä sinulle, että rakastat heitä. Ilmaise kiitollisuutesi. Muista, että kaikki on pyhää ja joka hetki on elämän tilaisuus.

Joitain ystäviä ja perheenjäseniä lähtee myös elämästämme - ei kuoleman kautta, vaan koska suhteessa ei ole vankkaa rehellisyys- ja läpinäkyvyysperustaa. Emme voi jäädä epärehellisiin suhteisiin, sillä ne tuntuvat nyt liian epämiellyttäviltä. On oltava rehellisyyttä, avoimuutta ja keskinäistä tukea. Silloin kun nämä suhteet yhtäkkiä hajoavat, voi olla yllättävän vapauttavaa päästää niistä irti.

Tämän merkittävän vuoden aikana tapahtuu dramaattinen käänne ykseyttä kohti. Kaksinaisuus huutaa viimeisen kerran ja aiheuttaa paljon draamaa saadakseen ihmisten huomion. Mutta aidot sielut tietävät paremmin. Äiti Maa puhdistuu ja valmistautuu ja niin teemme mekin. Aitojen sielujen täytyy enemmän kuin koskaan opastaa ja avustaa niitä, jotka ovat vielä heräämässä.

Koko vuoden ajan kosmisen palapelin monia puuttuvia paloja loksahtelee paikoilleen. Pian suuresta kuvasta tulee paljon selvempi kaikille - ei ainoastaan niille, jotka ovat jo eksperttejä asioiden yhdistämisessä. Sitten kun riittävä määrä voi nähdä suuren kuvan, ihmiset aktivoituvat massana ja tietävät, mitä tehdä, koska he tietävät spontaanisti, keitä he todellisuudessa ovat.

***

Meille annetaan kaikki tarvittavat kokemukset paljastuaksemme täysin loistaviksi jalokiviksi, jotta voimme elää aitoa elämää uudessa todellisuudessa. 2013 tuo meille paljon kvanttihyppyjä, läpimurtoja ja uusia löytöjä. Vihreä valo vaihtuu lopultakin niille luoville projekteille, jotka ovat odottaneet meidän tulemistamme kruunun jalokiviksi. On tunne, että voimme olla ja tehdä kaikkea, tietämättä miten, mutta tietäen, että niin tapahtuu.

Suuri osa tästä vuodesta vietetään tutkien laajentunutta uutta maisemaamme. Tämän tekemiseksi meidän on laajennettava kovasti olemustamme. Olemme kuin vauva, joka löytää sormensa ja varpaansa, oppii kävelemään ja löytää oman äänensä tässä vieraassa, mutta ihmeellisessä uudessa paikassa. Löydämme uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa itsemme kanssa, uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa toistemme ja maapallon kanssa. Monet meistä tuntevat, että meillä on ylimääräistä energiaa sisällämme ja olemme valmiina uuteen vuoteen. Tänä vuonna tapahtuu paljon sellaisia luonnonilmiöitä kuin auringon ja kuun haloja taivaalla, mikä vahvistaa, että olemme täysin uudessa maisemassa.

On runsaasti luomistilaisuuksia ja -toimintaa koko vuoden. Nämä helpottavat tietämme tässä transformatiivisessa paluussa ei-kaksinaiseen elämiseen. Välitön ilmentäminen on rutiinitapahtuma nyt ja tulevaisuudessa. Energiamme on ylitsevuotavaa ja uskomattoman voimakasta. Voimme transformoida mitä vaan. On enemmän vanhan maailmamme ilmiöiden hajoamista, koska ne eivät enää sovi. Voimaa/valtaa ilmaistaan lempeämmällä, syvällisemmällä ja aidommalla tavalla - huokuen aitoa sydänrakkautta ja ykseyttä. Paljon asioita huuhdotaan, puhalletaan, poltetaan ja ravistetaan pois ja näiden voimakkaiden muutosten myötä pidämme aitouden värähtelyä olemuksemme ytimessä kaiken hyödyksi.

Oivallamme lisääntyvässä määrin, että uusi aito tarkoituksemme on kollektiivitarkoitus, ei yksilötarkoitus. Voidaksemme yhdistyä aitoon tarkoitukseemme meidän on ensin tultava yhteen aitojen ihmistemme ja aitojen paikkojemme kanssa. Tätä tapahtuu pitkin vuotta. Sitten hyppäämme yhdeksi olennoksi toiminnassa ja kaikki asiat ovat mahdollisia.

2013 tuo meille ehdottomasti uuden alun. Olemme valmiita - aidompia, rehellisempiä, voimaantuneempia, läpinäkyvämpiä ja rakastavampia kuin koskaan ennen. Meille annetaan kaikki tarvitsemamme tuki joka tasolla siirtääksemme elämämme mahdollisimman aidolle kehityskaarelle. Uusi MUA on täysin laskeutunut. Uusi aito elämämme on alkanut.

Tervetuloa vuoteen 2013!

Harmonisoitukaamme aitojen ihmistemme, aidon kotimme ja aidon tarkoituksemme kanssa, eläen aitoa elämää aitona sieluna.

Puhtaalla aidolla rakkaudella
Solara


*Suom. huom. AN merkitsee mm.: auringon ja kuun pyhä liittymistä yhdeksi olemukseksi ja maskuliini- ja feminiinipolariteettien yhteensulautumista ykseyteen, mikä tapahtuu omassa olemuksessamme.


-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

maanantai 14. tammikuuta 2013

Enkelihoitaja

Tänään en ottanut Deekshaa vastaan vaikka olisi ollut tarjolla  koska ystäväni lähetti samaan aikaan ryhmäkaukohoitoa. Oli kyllä voimallinen hoito, virtaukset tuntuivat hyvin ja nyt janottaa.

Enkelihoitaja Manuela Bosco oli aamu-tv:n vieraana, näyttelijä ja kirjailija näki useita enkeleitä myös Ylen studiossa. Täältä pääset Yle Areenaan.
sunnuntai 13. tammikuuta 2013

Hyvä neuvo

Usein puhdistuessa saattaa kokea tuskaisuutta ja kipua epätoivoa 

Tämä on hyvä muistaa silloin

Ohje Oneness-sivuilta
‎"Pidä kipua sisälläsi niin kuin pitäisit vastasyntynyttä lasta. 

Niin varovasti sinun täytyy pitää kipua ja nähdä se 

siunauksena. Ole sen sisällä, koe se ilman, että tuomitset 

sitä, ja aluksi se on tosi kivuliasta. Siitä voi tulla kipua 

rintaan, mutta tulet hitaasti havaitsemaan vapauden, ilon ja 

ilo muuttuu rakkaudeksi."