perjantai 14. kesäkuuta 2013

Himo ja rakkausPamela kanavoi Magdalan Mariaa
Suomennos: Tapio Närhi
Hyvät miehet ja naiset, tervehdin teitä kaikkia. Olen täällä keskellänne sieluna, naisena, sisarena. Olen yhtä kanssanne, ja oltuani ihminen tiedän sisimmässäni kaikki ne tunteet, joita teillä tänä päivänä on. Ne eivät ole minulle vieraita.
Kun nyt katselen elämää Maassa tältä puolen, minuun vaikuttaa eniten Maassa olevan elämän kallisarvoisuus. Ihmisenä olemisen haavoittuvuus, ne tuskat ja haavat, joita kärsitte ollessanne Maassa, ja toisaalta teidän uskomaton rohkeutenne, sinnikäs halunne valoon ja rakkauteen, pitkäjänteisyytenne ja riemukkaat voittonne. Minusta se on elämälle tunnusomaista Maassa tällä hetkellä. Näen teidät rohkeina enkeleinä, jotka ottavat sen kokemuksen, sen seikkailun kontolleen.
Kun laskeudutte maalliseen elämään, tulette lähes aina sellaisesta maailmasta, joka värähtelee korkeammalla tasolla kuin mitä ihmisten yhteiskunta värähtelee Maassa. Jossakin sisimmässänne sanotte "kyllä" sille, että kohtaatte tämän Maan energian. Teette päätöksen: "Aion ottaa tämän haasteen vastaan", ryhdyn elämän tanssiin Maassa, mikä on osaltaan tanssia pimeyden, pelon, vastustuksen, yksinäisyyden sekä eksymisen tunteen kanssa. Otatte sen riskin, ja voin nyt nähdä syyn. Kaikesta kärsimyksestä, vaivasta ja raskaudesta huolimatta missään muualla ei ole niin syvällistä, niin rikasta ja voimallista paikkaa kuin ollessanne ruumiillistuneita aineeseen, muotoon.
Silti te usein haluatte katkaista siteenne muotoon ja siirtyä sen ulkopuolelle sulautuaksenne johonkin mahtavampaan, johonkin korkeampaan. Etsitte vapautusta maallisen elämän rajoituksista. Mutta minä näen teidän kauneutenne sellaisina kuin olette, maallisina ihmisinä: miehenä, naisena, lapsena tai aikuisena. Siinä tietyssä muodossa, joka teillä on, te säteilette luomakunnan valoa. Monet henkiset perinteet ovat keskittyneet ihmismuodon ylittämiseen: "kehosta ei ole mihinkään, se ei ole totuuden sanansaattaja, tunteet ovat epäilyttäviä, intohimot eivät tule kysymykseenkään, seksuaalisuus on houkutuksen lähde, niin, peräti myrkkyä." Tällainen ajattelu on itse asiassa heikentänyt koko maallista olemassaoloa ja ryövännyt siltä pyhyyden, ja tämä on tapahtunut kontrolloinnin halusta.
Maassa on ollut voimia, jotka halusivat kontrolloida elämää. Ja ihmisten ja elämän hallinta onnistuu parhaiten mielen avulla: ajatusten ja mielikuvien avulla, joita levitätte ja joita käytätte aatteiden iskostamiseen. Mielen hallinta on paljon kattavampaa kuin fyysisellä voimalla manipulointi. Voitte koskettaa ihmisiä syvällisesti heidän sieluunsa ja muuttaa heitä, kun esitätte heille tiettyjä mielikuvia siitä ketä he ovat, heidän arvostaan tai arvottomuudestaan, ja heidän luonnollisten reaktioidensa hyvyydestä tai "huonoudesta" (pahuudesta).
Sillä tavoin teihin on vaikutettu hyvin syvällisesti, ja tuon ehdollistamisen takia aloitte nähdä elämän Maassa monin tavoin arvottomana. Tätä teille on opetettu, ja alitajuisesti teillä on yhä näitä vaikutelmia. Niillä on edelleen vaikutus siihen, mitä ajattelette itsestänne ja miltä kehonne, himonne, halunne, tunteenne ja intohimonne teistä tuntuvat.
Nykyisin asiat alkavat helpottua ja vanhat ideat ovat luhistumassa. Se johtuu siitä, että yhä useammat ovat heräämässä ja tuntevat halua olla uskollisia itselleen. Tämä energian uusi aalto on herättämässä ihmisiä yksilöllisesti, yksi kerrallaan, ja aallon kasvaessa se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Se on liikettä takaisin Maahan niin sanotusti, ja takaisin luonnolliseen itseenne, sillä te olette osaMaata. Teidän kehonne on osa Maata: teidän seksuaalisuutenne, teidän vaistonne, kehonne kieli on osa Maata. Teidän maallista luontoanne ei voida kieltää loputtomiin, se on elinvoimainen osa luomakuntaa.
Ja miten asiat ovat teillä tuossa yhteydessä, alhaisemman ja ylhäisemmän välillä? Perinteisesti teille on sanottu, että henkisyys liittyy "ylhäisempään", ja usein myös jonkin ihanteen palvelemiseen – olette jonkin korkeamman palveluksessa – aivan kuin asettaisitte itsenne naapurinne ja yhteiskuntanne palvelukseen. Ja alhaisempi on liitetty egokeskeisyyteen, itseenne keskittymiseen, omien halujenne tavoitteluun. Jos noudatitte omia viettymyksiänne, jouduitte "pois reitiltä": egokeskeisyyttä kuormitti synti ja tuomitseminen.
Nyt olette kuitenkin keskellä muunnosta ajatellessanne henkisyyttä. Tunnette muutoksen kutsun koko olemuksessanne, ja olette tulleet tänne tukemaan tietoisuuden heräämistä Maassa. Ennen kuin otitte harppauksen nykyiseen elämäänne, tunsitte tällä kertaa mahdollisuuden perustavaa laatua olevaan muutokseen. Sielunne tunsi vetoa siihen ja päätti: "Haluan olla osa tätä, joten tässä sitä taas mennään." Vanhan tietoisuuden valta-asema sellaisenaan on venynyt äärirajoille. Asioiden pitäisi nyt olla eri tavalla. Jopa ihmiskunnan ja luonnon selviytymisen jatkuvuus sekä harmonia Maan kanssa riippuu siitä.
Tämä heräämisen ja muunnoksen prosessi edellyttää, että käännytte itsessänne niin sanotun alemman osan puoleen ja annatte sille täysin erilaisen arvon. Ja mitä tämä kääntyminen alemman puoleen tarkoittaa? Yhteyden ottamista kehoonne vatsallanne, tunteillanne – oman eläimellisen luontonne tunnustamista. Ihmisinä te olette eläneet mielenne kautta niin kauan, että olette menettäneet yhteyden siihen, mitä kutsuisin teidän "eläimellisyydeksenne", vaistomaiseksi osaksi itseänne. Tuo termi herättää välittömästi tiettyjä assosiaatioita, mutta mitä "eläimellisyys" todella on? Eläimillä ei ole mielen energiaa kuten ihmisillä. Ne elävät vaiston varassa, mutta se vaisto on paljon hienostuneempi, paljon hienompi väline kuin ihmiset yleensä luulevat. Vaisto on vatsassanne. Vaisto auttaa teitä aistimaan suoraan miltä jokin teistä tuntuu: tuntuuko jokin hyvältä vai vastenmieliseltä, tuoko se teille jotakin haluttavaa vai haluatteko sen mieluummin menevän pois. Mutta ihmisten on vaikea luottaa vaistoonsa, ja joskus he eivät enää pysty aistimaan sitä. Niin vahvasti olette eläneet päästänne, että olette menettäneet yhteyden vaistoihinne, eläimellisen luontonne viisauteen.
Teidän hankala suhteenne omaan eläimellisyyteenne, sisällänne olevaan eläimeen näyttäytyy selvästi seksuaalisuuden alueella. Mitä tapahtuu, kun ihmiset ryhtyvät intiimiin, seksuaaliseen suhteeseen toisen kanssa? Ystävyydessä ei ole seksuaalisuutta, vaan voitte jossain määrin pysyä vaistomaisen, eläimellisen luonteen ulkopuolella. Saatatte ottaa yhteyttä päästä käsin, ja kun yhteys syvenee, myös sydämestä. Mutta heti kun seksuaalisuus avautuu kahden ihmisen välillä, peliin tulee muita voimia. Fyysisellä tasolla on vaistomainen vetovoima, vastakohtien välinen vetovoima, jolla ei ole mitään tekemistä pään eikä välttämättä sydämenkään kanssa. Usein seksuaalisen intohimon voima säikäyttää ihmisiä, ja he saattavat reagoida kahdella tavalla. Vetovoima voi iskostaa sellaisen kontrollin menettämisen, itsenne menettämisen pelon, että sulkeudutte ja vetäydytte. Tai menette vetovoiman virran mukana, mutta keskitytte himon tuntemuksiin, joita teillä on kehossanne, ettekä avaudu sellaiseen syvälliseen läheisyyteen, johon seksuaalisuus voi teidät vihkiä. On harvinaista, että kaksi ihmistä voi olla intiimisti ja kokea yhteyttä sekä eläimellisen luontonsa että sydämensä tasolla.
Se on niin sääli, sillä seksuaalisuus voi todella muodostaa portin henkisen ja inhimillisen rakkauden syvälliseen sekoitukseen. Miksi miehille ja naisille on niin vaikeaa kokea seksuaalisuuden pyhä ja parantava puoli? Kun puhutaan fyysisistä, seksuaalisista vaistoista, teidät on kasvatettu kaikenlaisilla tabuilla ja estoilla. Se on alkanut muuttua viime vuosikymmeninä, mutta edelleenkään tällä alueella ei ole todellista vapautta. Tunnetteko olonne mukavaksi kokemienne himon tuntemusten kanssa? Voitteko nauttia niistä? Vai ovatko ne itse asiassa häiriöksi, joista haluatte päästä eroon joko harrastamalla fyysistä seksiä (jolloin seksi on sitä, että "rapsutetaan mistä kutkuttaa") vai suljetteko ne itsenne ulkopuolelle mielen voimin? Ihmisille on yhä vaikeaa hyväksyä omia seksuaalisia halujaan leikkisästi ja riemukkaasti. Silloin tapahtuu niin, että he joko juuttuvat arvostelemaan tai pelkäämään niitä. Tai he uppoutuvat himoonsa syyllisellä ja salailevalla tavalla, jolloin seksuaalisuus on sellaista, mitä tehdään pimeässä. Molemmissa tapauksissa puuttuu yhteys sydämen ja eläimellisyyden, korkeamman ja alemman, himon ja rakkauden välillä. Kun ei pystytä arvostamaan eläimellistä puolta, suljette itsenne myös rakastavan ja henkisen puolen ulkopuolelle.  
Kuinka voitte ottaa uudestaan yhteyttä siihen, mikä on erkaantunut ja tuntea olonne vapaammaksi oman eläimellisen ja seksuaalisen luontonne kanssa? Kunnioittakaa ennen kaikkea kehoa ja päästäkää irti himon ja seksuaalisuuden vanhasta arvostelusta. Himo on kehon luoman energian luonnollista virtausta. Se on viatonta eikä luontaisesti vaarallista tai tuhoavaa. Yrittäkää toivottaa se tervetulleeksi riemulla ja nautinnolla. Aina kun tunnette himoa, nauttikaa kehonne kihelmöivistä aistimuksista, nähkää se itsessään nautittavana tarvitsematta reagoida siihen. Kehossanne on perusaistillisuutta, joka on olemassa pohjavirtana, ja sen avulla voitte nauttia erilaisista kehollisista aistimuksista, kuten syömisestä, juomisesta, koskettamisesta, tanssimisesta, kylpemisestä tai kävelemisestä auringossa. Seksuaalisuus, seksin harrastaminen jonkun kanssa, on yksi tämän perusaistillisuuden ilmaisumuoto, joka teille ihmisinä kuuluu. Älkää hävetkö sitä, nauttikaa siitä. Teidän aistillinen luontonne on arvokasta ja nautinnollista. Jos hyväksytte oman aistillisen luontonne ja toivotatte himon aistimukset tervetulleiksi avoimin mielin, teillä pitäisi olla hauskaa sen kanssa! Voisitte jakaa sen toisen ihmisen kanssa ja jos teidän kahden välillä on syvempi yhteys, huomaatte, että himon virtaus vie teitä lähemmäksi häntä, jolloin teidän sydämenne avautuvat toisillenne ja sulaudutte fyysisen tason lisäksi myös emotionaalisella ja henkisellä tasolla.
Himo voi johtaa rakkauteen ja aitoon läheisyyteen. Haluan painottaa sitä, että himo ei ole kahden ihmisen välisen pyhän ja seesteisen rakkauden vastakohta. Himo ja rakkaus voivat olla yhdessä ja himo voi itse asiassa auttaa teitä pääsemään syvempään läheisyyden tilaan toistenne kanssa, jos antaudutte sille häpeämättä tai varauksetta. Teillä on tämä syvään juurtunut käsitys, että jos päästätte irti, jos ratsastatte tunteidenne tai intohimojenne aallolla, asiat riistäytyvät käsistä. Mutta se on usein juuri päinvastoin. Jos yritätte hillitä tai kontrolloida sellaista kuin seksuaalista intohimoa, te toimitte vastoin luonnollista voimaa, joka on niin vahva, että häviätte silti. Hillitsemällä sitä te saatte aikaan vääristyneitä ja jopa perverssejä seksuaalisuuden ilmenemismuotoja. Halventavat seksuaalisuuden muodot kuuluvat aina yhteen ihmisluonnon sairaan ja jäykän tuomitsemisen kanssa. Siksi uskonnollinen kiihko ja seksuaaliset perversiot käyvät usein käsi kädessä.
Olonsa turvalliseksi tunteminen oman seksuaalisen luontonsa kanssa on ensimmäinen askel kohti intiimiä yhteyttä toisen kanssa. Te arvostatte omaa kehoanne ja niitä kokemuksia, joita se haluaa tarjota teille. Tietenkin intiimi yhteys toiseen ihmiseen vaatii enemmän kuin vain tätä. Olette tekemisissä toisen olennon kanssa, joka on erilaisen taustan ja historian muovaama. Jotta te molemmat tuntisitte olonne turvalliseksi ja varmaksi, teidän sydämenne on avauduttava toisillenne. Kumpikin teistä on rakentanut puolustusmekanismeja suojaamaan itseänne toiselle antautumiselta, toiseen luottamiselta. Teillä kaikilla on sisimmässänne vanhoja emotionaalisia haavoja. Jokaisella teistä on tällaisia puolustusmekanismeja, ja on tärkeää tunnistaa ne itsessään. Emotionaalinen läheisyys syntyy silloin, kun haluatte kohdata omat pelkonne ja kun todella olette halukas ymmärtämään toistenne tuskaa. Kun olette halukkaita tekemään niin, sydämissänne on riemua ja välillänne on parantavaa virtausta. Lähennytte toisianne sekä kehon että sielun tasolla. Tämä herkkä yhteen tulemisen prosessi on sitä, mistä rakastelussa todella on kyse. Se pitää sisällään kärsivällisyyttä, rehellisyyttä ja rohkeutta. Se on sekä intohimoista että erittäin henkistä.
Kun alussa puhuin ihmiskokemuksen kallisarvoisuudesta Maassa, viittasin myös rakastelun taitoon. Sieluna te ette ole sidoksissa muotoon. Te ette ole ydinolemukseltanne miehiä tai naisia, lapsia tai aikuisia, sairaita tai terveitä – nämä kaikki ovat väliaikaisia ilmenemismuotoja. Siitä huolimatta nuo pysymättömät muodot tarjoavat monenlaisia kokemuksia, jotka ovat potentiaalisen kiihkeitä ja syvällisen henkisiä. Naisena tai miehenä oleminen tarjoaa teille mahdollisuuden kokea ihmisten välistä rakastelua ja siitä nauttimista fyysisesti, emotionaalisesti ja henkisesti.
Yhteiskunnassa on runsaasti hämmennystä seksuaalisuudesta. Miehen ja naisen välisessä kohtaamisessa voi avautua pyhä yhteys, tila, jossa tunnette nousevanne eheyteen, joka ylittää teidät molemmat ihmisinä. Voitte kutsua sitä sieluksi, tai Jumalaksi, mutta merkittävä asia on se, että tämä pyhä kokemus ei lainkaan näytä himolta, vaikka himo – toisen tutkiminen fyysisesti – muodostaa pääsyn siihen. Teidän maallinen luontonne ei ole paheellista tai halpamaista, vaan seksuaalisuus ja henkisyys voivat olla kumppaneita. Siksi rohkaisen teitä tuntemaan olonne mukavaksi oman intohimonne, oman kehonne halujen, oman seksuaalisuutenne kanssa. Tutkikaa sitä omaan tahtiinne ja omaan rytmiinne. Itse asiassa haluaisin pyytää teitä sallimaan oman tietoisuutenne laskeutua vatsaanne. Tietoisuutenne ei ole muuta kuin keskittymistä, joten suunnatkaa nyt se keskittyminen vatsaanne. Kokekaa, miltä tuo alue tuntuu, ja vajotkaa vieläkin syvemmälle sukuelintenne alueelle ja juurichakraan – lantioonne. Laskeutukaa tuota kehonne aluetta kohti pitäen huomionne objektiivisena ja neutraalina. Se on ihmeellinen osa kehoanne, ja aistikaa siellä elinvoiman lähde – saatatte nähdä tai aistia jotakin väriä. Kokeilkaa, kuinka voitte sallia sen elinvoiman, aistikkuuden ja fyysisyyden virran laskeutua jalkojenne kautta yhteyteen Maan kanssa. Tuntekaa, kuinka hyvää tekevää ja luonnollista tämän kehon virtauksen kokeminen on.
Huomioikaa, jos voitte, tarvitseeko kehonne nyt jotakin, sallitteko kehonne kokea kaikkea sitä, mitä se haluaa kokea. Ehkäpä on jotakin, jota kehonne haluaa kokea useammin jokapäiväisessä elämässänne? Se saattaa olla jokin yksinkertainen asia, jokin sellainen, jonka ohitatte päässänne. Ottakaa nuo tarpeet vakavasti, keho haluaa viedä teidät Kotiin. Keho ei ole sielun vastakohta, se on sielu aineellisessa muodossa. Nimenomaan teidän päänne pikemminkin kuin kehonne karkottaa teidät sielustanne. Tehkää rauha kehonne kanssa ja nauttikaa sen tarjoamista asioista.
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti