torstai 20. marraskuuta 2014

Kaiken paranemisen ydinolemusPamela kanavoi Magdalan Mariaa
Hyvät naiset ja miehet, olen hyvin lähellä teitä ja voitte tuntea minut sydämessänne. Minua kutsuttiin Magdalan Mariaksi eräässä elämässäni Maan päällä, ja olen elänyt Maassa surussa ja ilossa, pelossa ja rohkeudessa. Aivan teidän laillanne olen elänyt kaikki tunteet tehdessäni matkaa ihmiskokemuksen läpi.
Kaikkien ihmistunteiden yli pääseminen ei ole pyhyyden merkki. Pyhimysten ominaisuuksiin kuuluu, että he tunnistavat ja ymmärtävät jokaisen juonteen ihmiskasvoista. He ymmärtävät maanpäällisen ihmispolun niin syvällisesti, ettei aihetta tuomitsemiseen ole, vaan toiselle ihmiselle annetaan tilaa ja hiljaisuutta ja häntä ymmärretään syvällisesti. Kun lähimmäinen ymmärtää toista ihmistä niin syvällisesti, tämän kantama taakka kevenee. Tällä tavoin syvällisesti tajuava henkilö näkee toisen ihmisen ydinolemuksen, eli ääretöntä kauneutta ja viisautta.
Te olette ihmisiä, jotka haluavat nähdä syvällisesti ja haluavat aina kaivautua yhä syvemmälle ydinolemukseen, totuuteen, ja se on teidän suurin vahvuutenne. Olette kaikki matkalla siihen tilaan, johon viittasin, antamalla tilaa ensin itsellenne ja sitten antamalla sitä kaikille toisille, koska teidän ei enää tarvitse tuomita, erottaa hyvää pahasta, valoa pimeydestä. Se tila, mistä puhun, on Kristus-energiakenttä. Kaikki, joilla oli tämä energia, joutuivat todistamaan tästä tilasta, mutta miten se tehdään? Sanat ovat aina riittämättömiä, sillä miten kuvaillaan sitä syvällistä, hiljaista tilaa, joka ei ole tyhjä vaan täynnä tunnetta? Sanat eivät riitä.
Tunsin tämän valtavan, hiljaisen tilan Joshuan läsnäolossa, ja se kosketti minua syvästi. Avauduin hänen läsnäolonsa energiasta, jolloin sitten huomasin sen tilan itsessäni ja asteittain aloin elää siinä ja tuntea oloni kotoisaksi. Sen vuoksi pystyin yhä enemmän irtaantumaan niistä voimakkaista ihmistunteista, jotka vaivasivat myös minua: pelosta, kauhusta, tuskasta, raivosta, vihasta. On niin kovin helppoa eksyä noihin sisäisiin tunnekuohuihin.
Teidän tehtävänne ihmisinä on luoda tämä tila itsenne sisällä. Joku muu voi rohkaista teitä tekemään niin oman läsnäolonsa avulla ja peiliä edessänne pitämällä näyttämään, millaista se voi olla ja miten voitte elää siitä sisäisestä tilastanne käsin. Pohjimmiltaan valotyöntekijän tehtävä eli sisäinen tarkoitus on pysyä siitä tilassa toisten seurassa olemalla ennen kaikkea läsnä omassa itsessään.
Harjoitellaan sitä hetki. Tuntekaa tietoisuutenne tulevan kevyeksi ja lempeäksi, hieman aaltomaiseksi ja väreileväksi, ei pakolla, mutta hyvin avoimena. Antakaa tietoisuutenne lempeän virran kiertää lävitsenne. Ensiksi pään läpi, missä se vie pois ajatusten terävyyden niin että niistä tulee lempeitä ja ystävällisiä. Ajatuksiin tulee usein viiltävä reuna, joka on peräisin tuntemastanne tuskasta ja josta te kuvittelette, että teidän pitää reagoida siihen, purra takaisin, käydä puolustuskannalle. Antakaa sen tarpeen mennä ja sallikaa todellisen tietoisuutenne tyynen ja lempeän virran tulla sisään. Antakaa sen virrata kurkun ja hartioiden läpi, sydämen läpi solar plexukseen, vatsaanne.
Voitte ajatella väreilevää puroa, joka virtaa aivan luonnollisesti. Kiinnittäkää erityistä huomiota vatsan ja lantion alueelle, ja antakaa "veden" virrata sinne puhdistamaan teitä lempeällä tavalla. Se virta juoksuttaa pois kaiken terävyyden. Antakaa sen energian mennä reisiin, polviin ja sääriin. Nähkää kuinka tämä virta valuu jalkojen läpi, varpaiden välistä maahan, ja kuinka Maa ravitsee "juurianne" antaen niille voimaa ja hoivaa. Tuntekaa, kuinka jalkojenne alla oleva Maa tukee teitä, ja tulkaa kotiin itseenne.  
Aistikaa, miten leveän auran haluatte laajentaa ympärillenne. Energiakenttänne on oman fyysisen olemuksenne luonnollinen jatke. Minne asti teidän kenttänne ulottuu, mikä tuntuu ikään kuin hyvältä rajalta? Antakaa sen levitä vapaasti, sillä se ei vaikuta keneenkään negatiivisesti, vaan teidän tilanne antaa tilaa myös toisille.
Tulkaa vapaasti lepäämään itseenne. Vajotkaa syvemmälle vatsaanne ja antakaa hengityksen seurata. Tuntekaa miten lempeitä ja tyyniä olette tässä tilassa, rauhassa itsenne kanssa, ja silti samalla teillä on selkeät rajat, joista teillä on vahva tunne itsessänne. Auranne on turvassa kanssanne, joten antakaa sen täyttää tila, joka sopii teille, ja samalla tunnette sisäistä rauhaa ja avoimuutta.
Tästä tietoisuuden tilasta pyydän teitä katsomaan miten kytkeydytte mies- ja naispuolisiin energioihinne tai irtaudutte niistä jokapäiväisessä elämässä tässä maailmassa. Teillä on taipumus käyttää niitä erillään toisistaan tai siten, etteivät ne tue riittävästi toisiaan.
Se lempeä energia, jota juuri kuvailin, on teidän naispuolinen puolenne. Se huolehtii toisista ja se voi olla syvällisen empaattinen ja ymmärtäväinen. Mutta usein kun haluatte ottaa tällä energialla yhteyttä johonkuhun toiseen, te menette itsenne ulkopuolelle. Te hyppäätte ulos omasta aurastanne eli energiakentästänne ja eksytte toisen ihmisen kenttään. Katsokaa, tunnistatteko tämän taipumuksen itsessänne ja tuntekaa mitä teille tapahtuu energiamielessä, kun teette näin. Teidän energianne hypähtää ylöspäin ja te menetätte rauhan ja ankkurin perustukseenne eli vatsaanne.
Seuraavaksi puhun miespuolisesta energiasta. Oli aikoja, jolloin yhteyden ottaminen toisiin oli teille liikaa, pakottaen teidät menemään itsenne ulkopuolelle ja lähtemään pois perustuksestanne. Se ei ole ravitsevaa ja jotakin on epätasapainossa. Tällöin auranne on suljettava ja teidän on tultava takaisin kotiin itseenne. Mutta näyttää siltä, että ainoa vaihtoehto teille on muodostaa miespuolinen energianne lujalla, lähes kovalla tavalla, aivan kuin panssariksi tai muuriksi, jotta estäisitte omaa energiaanne vuotamasta pois. Koska tunnetilat ovat sisällänne, kuten tyytymättömyys, kiukku ja pettymys, te pystytätte suojaavan muurin, mutta katsokaa mitä se teille tekee, miltä se tuntuu sisällänne. Katsokaa mitä se vaikuttaa teihin, mutta katsokaa sitä tyynesti ja tietyllä uteliaisuudella: "Mitä se tekee minulle? Tuntuuko se tukahduttavalta vai onko se vapauttavaa?" Ikävä kyllä puolustusreaktion luonne on vastoin teidän luontaista, tyyntä sisäistä alkulähdettänne.
Tämä kuvio tapahtuu teissä hyvin usein, ja puhun erityisesti ryhmästä valotyöntekijöitä, jotka ovat syntyessään saaneet luonnollisen korkean herkkyyden ja jotka tuntevat helposti empatiaa toisiin ihmisiin. Omassa roolissaan tietoisuuden uranuurtajina heillä on taipumus antaa liikaa itsestään toivoen, että he saavat vastakaikua ja tunnustusta siitä, että ovat virittäytyneitä toisiin ihmisiin. Kun tätä yhteyttä ei synny, mitä on tapahtunut kaikissa elämissänne tai yhä tapahtuu, silloin se johtaa sisäiseen tuskaan: pettymykseen, turhautumiseen, kiukkuun, katkeruuteen tai yksinäisyyteen. Silloin te usein sammutatte miespuolisen energian, mikä on rajoittavaa ja saa teidät tuntemaan olonne entistä yksinäisemmäksi. Tällä tavoin te ette laajenna omaa tilaanne eli aseta rajoja luonnollisella tavalla, vaan se on pikemminkin sulkeutumista ja energianne vetämistä pois omasta tilastanne.
Rohkaisen teitä ottamaan yhteyttä mies- ja naispuolisiin energioihinne eri tavalla. Tunsitte juuri äsken, että oli mahdollista olla täysin kotona ja ankkuroituna itseenne. Tuntekaa se uudelleen laskeutumalla sinne vielä kerran. On mahdollista pysyä siellä samalla kun olette vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja se merkitsee, että päästätte irti siitä, että yritätte aktiivisesti muuttaa asioita liikaa, että tunnustatte kontrolloinnin tai tunnustuksen saamisen tarpeenne, ja että ette enää mene itsenne ulkopuolelle ansaitsemaan oikeutta olla olemassa. Sillä se on sitä, mitä haluatte saada aikaan liiallisella antamisen ja toisiin yhteyden ottamisen tarpeella. Haluatte nähdä kyseisen henkilön vahvistavan oman oikeutenne olla olemassa; että he haluavat teidän olevan sellainen kuin te aidosti olette. Lapselle tuo halu on luonnollista, mutta henkisesti kypsänä ja aikuisena oleminen merkitsee, että pidätte huolta omasta sisäisestä lapsestanne, ja että todella vahvistatte ja tunnustatte sen oikeuden olla olemassa – ja teette sen yhä uudelleen. Teette sen olemalla avoin sisäisen lapsen mielihaluille ja tiedostamalla sen tarpeet olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.
Ottakaa nyt tietoisesti yhteyttä omaan energiakenttäänne, olkaa täysin läsnä itsessänne ja tuntekaa sisäinen lapsenne vatsassanne. Hengittäkää sisään lempeästi ja tuntekaa miten valo täyttää auranne, oman tilanne. Se on pyhä tila. Teillä on kyky havaita ja nähdä oma sisäinen ydinolemuksenne, oma kauneutenne ja viisautenne, oma arvonne ja rakkautenne. Jos teillä on yksi tehtävä elämässä, se on tämä: nähkää, arvostakaa ja hyväksykää oma ainutlaatuinen vahvuutenne, se jalokivi, joka olette. Siinä se. Se herättää sisällänne olevan Kristus-tietoisuuden, joka virtaa itsestään toisiin ja jota teidän ei tarvitse hankkia vaivalla tai kamppailemalla. Se on täsmälleen sitä taitoa, että juurrutaan syvälle omaan perustukseen ja pysytään omassa olemuksessa.
Se on myös kirjaimellisesti ratkaisu vanhoihin traumoihin, joita teillä on sisimmässänne: voitte helpottaa niiden tunnelatausta löytämällä tasapainon mies- ja naispuolisten energioiden välille. Miespuolinen energia tuo teidät takaisin itseenne, auttaa teitä irrottautumaan ja tekemään eroa asioihin tarvittaessa. Naispuolinen energia on teidän lempeyttänne, kykyänne ottaa yhteyttä, ymmärtää, käsittää. Ihannetapauksessa sekä mies- että naispuoliset energiat toimivat keskenään yhtenä. Trauma syntyy aina siitä, että erkaannutte perustuksestanne, sillä kun olette epätasapainossa, irti itsestänne ja pirstoutuneena, hylätyksi tulemisen tuska – erityisesti emotionaalinen hylkäys – voi satuttaa teitä syvästi ja tunteenne repivät teidät rikki.
Voitte saada paljon tietoa menneistä traumoista sisäisellä havainnoinnilla ja syvällisellä regressioterapialla, ja usein siitä on apua oivallusten saamiseen. Mutta kaiken paranemisen ja itsensä parantamisen ydin on palaaminen itseensä, oman itsensä hyväksyminen ja omien rajojen tunnustaminen ja silti samaan aikaan sisäisesti lempeänä, tyynenä ja avoimena pysyminen. Ja koska pysytte itsessänne, te kykenette tekemään paljon toisille omana itsenänne ja sillä mitä teistä huokuu ulospäin.
Nauttikaa vielä hetki olemalla hiljaa oma itsenne. Rentoutukaa ja uskaltakaa olla oma itsenne – olette kauniita! Kristus-energia herää teissä kaikissa. Tuntekaa Kristuksen läsnäolo sisäisessä tilassanne.
© Pamela Kribbe
Suomennos: Tapio Närhi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti