perjantai 27. maaliskuuta 2015

Äiti Maria

Pinterest

Äiti Maria kiitos kun autat särkyneitä sydämiä ja  rakkaudella lapsiamme hoivaat. Auta meitä kaikkia, eksyneitä sieluja maan.

keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Kun keho sairastaa


On etsittävä sen syitä mm. mielestä
ja näitä sitten googlailemaan jäin....

" Jos joku toivoo hyvää terveyttä, hänen tarvitsee ensin kysyä itseltään, onko hän valmis luopumaan sairautensa syistä. Vasta silloin häntä on mahdollista auttaa" ~ Hippokrates
Keho ja mieli toimivat yhdessä, mutta sitä ei voi nähdä, ainoastaan tuntea. Keho heijastaa emotionaalisia ja psykologisia tunnetilojasi. Positiivinen asenne ja vahva immuunisysteemi ovat terveen henkisen, fyysisen ja emotionaalisen tilan tulosta. Vain silloin kun emme välitä kehostamme, pystyy sairaus murtamaan sen luonnollisen puolustuksen.
✿¸.•*¨`*•..¸ƸӜƷ✿¸.•*
Rise Earth- sivustolta

Täältä löytyi myös mielenkiintoista asiaa. 

Sain ihanalta Valkoisen Liekin voima sivustolta tärkeä viestin.

Valkoisen Liekin Voima sivustolta


Sydän ja psyyke


Sydän on ihmiskehon keskus. Se on myös ihmismielen keskus. Kaikki sydäntä koskevat asiat merkitsevät symbolisesti elämää ja kuolemaa. Siksi, kun sydämeen sattuu, se pelottaa ja ahdistaa. Tieto sairaudesta ja sen hoidoista sekä lisää että poistaa pelkoa.
Ihminen on aina kiinnostunut itseä koskevasta tiedosta, koskee se sitten fysiikkaa ja psyykeä. Kanadassa on psykoterapeuttisia suuntauksia, jossa hoidossa olevalle kerrotaan mahdollisemman paljon ihmisen anatomiaa koskevaa tietoa ja tämän oppimisen ja tiedostamisen kautta tervehtyminen tai sairauden hallinta lisääntyy.

Ihminen toimii kokonaisvaltaisesti. Kehon sairaudet heijastuvat psyykeen ja mieli voi sairastuttaa kehon. Monilla fyysisillä sairauksilla on psyykkistä taustaa. Tutkitusti näin on esimerkiksi reumasairauksien, sydän sairauksien ja vaikkapa selän sairauksien kohdalla. Stressi koettelee psyykeä ja fyysiset oireet pahenevat stressin johdosta.
Kroonisesti sairastuneen ihmisen suuret haasteet ovat oman sairauden hyväksyminen, sen kanssa elämään totuttelu ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukainen toiminta. Ei ihmisen tarvitse olla terve, kokeakseen itsensä terveeksi. Oma asenne ratkaisee tavan suhtautua asioihin. Monet pysyvästi sairaat elävät sovussa itsensä kanssa todeten: "Onhan minulla tämä sairaus, mutta voi kohtuullisen hyvin".

Sairauden vangiksi jääminen on paha asia. Ihminen ei silloin näe elämässään kuin sairautensa ja hän lakkaa elämästä. Jokaisella on elämässään vaiheita, jolloin sairaus saa yliotteen, mutta sairauden psyykkinen haltuunotto merkitsee juuri sen suhteuttamista osaksi itseä. Kerrotaan tarinaa kahdesta intiaanista iltanuotiolla. Vanhempi sanoi nuoremmalle: "Minulla on sellainen tunne, että sisälläni on kaksi koiraa. Toinen sanoo, että sinusta ei tule koskaan mitään ja toinen sanoo, että tulet pärjäämään hyvin." Yö kuluu, nuotio alkaa hiipua ja päivä valjeta. Nuorempi intiaani kysyy vanhemmalta:" Mitä sinulle tapahtuu. Kumpi koirista voittaa. Ja vanhus vastaa pitkän mietinnän jälkeen: " Se, jota minä ruokin."

Terveyden ylläpitämisen keinoja 

Mielen terveyttä tukevat hyvä uni, selkeä päivärytmi. päivittäinen hyvä ruoka ja liikunta sekä ystäväverkosto.

Ihminen nukkuu noin kahden tunnin jaksoin yönsä. Uni vaihtelee kevyen ja syvän unen rytmeissä. Uni alkaa kevyellä jaksolla, sitä seuraa syvä uni ja sitten taas seuraa kevyt univaihe. Kevyen unen aikana näemme unta ja alitajuntamme työstää meidän vaikeaksi kokemia asioita tai päivällä kokemiamme asioita. Näemme unta siis aina kahden tunnin välein, vaikka useimmiten muistamme vain aamun viimeisen unen. Syvän unen aikana aivomme lepäävät ja saavat energiaa. Molempia unen jaksoja tarvitaan psyyken "kunnossapitoon". Lisäksi on tutkittu psyyken tarvitsevan enemmän unta kuin kehon.

Päivärytmi jäsentää elämäämme. Työaikana meillä on automaattisesti oma työpäivärytmimme, josta loma- ja vapaa-aikana rytmi heti eroaa. Rytmivaihtelut virkistävät ihmistä ja päivänrytmin säännöllisyys taas kantaa ihmistä.

Säännöllinen liikunta hoitaa mieltä. Päivittäinen kävely on mielen kannalta parhaita liikuntamuotoja. Kävelyn yksitoikkoisuus konkreettisesti antaa ajatusten "karata" muualle ja jo puolen tunnin kävely auttaa mielialojen tasaamisessa. Kävely karkottaa painavia asioita mielestä ja vapautta ajatustilaa uuteen.

Säännöllinen ruokailu on tärkeää. Ihmisen tulee syödä hyvillä mielin, ei kaloreista syyllisyyttä kantaen. Syyllisenä syöminen tekee miellyttävästä ruokailuhetkestä ahdistavan. Ruoan ja mielen tasapainon yhteyksiä tutkitaan tällä hetkellä aktiivisesti.

Lähi-ihmiset, ystävät ovat tärkeimpiä ihmistä kannattavia voimia. Me tarvitsemme luottoihmisiä, joille uskaltaa uskoutua ja kertoo vaikeista asioista. Heitä tulee olla useampia kuin yksi. Kun käymme mielessämme läpi kriisitilannetta, se vaatii usein asian kertomisen monta kertaa. Yksi ystävä voisi tukehtua tarinoihimme ja siksi useammat ystävät ovat avuksi. Me kerromme asioista hieman eri tavoin eri ihmisille ja nämä läsnäolijat kantavat meitä vaikeuksien yli. Kutsun heitä usein arkunkantajiksi, sellaisiksi tuki-ihmisiksi jotka kuljettavat meidät yli vaikeiden kohtien. Nämä ihmiset tulee löytää ajoissa, silloin kun menee hyvin ja heihin tulee pitää yhteyttä. On myös eettisesti oikein miettiä, kenen arkunkantajana eli tuki-ihmisenä itse toimii.

Mieli ja muutokset 
Muutoksia tapahtuu yhteiskunnassa, työelämässä ja meissä itsessämme. Muutos pelottavat. Ne pakottavat meidät oppimaan uutta eikä mieli aina ota uutta vastaan. Alitajuisesti me aina vastustamme muutosta, kunnes olemme sen sulattaneet ja oivaltaneet sen tuomat hyödyt. Kaikki ihmiset haluavat kehittyä, koska se on ikään kuin omassa hallinnassa. Muutos taas koetaan ulkopuolelta tulevana, saneltuna tapahtumana, johon ei ehkä itse voi vaikuttaa. Muutoksesta ahdistuminen on siis tervettä.
Se on sopeutumisprosessia.

Yhteiskuntamme on kiireiestynyt. Kaikki juoksevat aikaa kiinni. Tänään opittu alkaa olla vanhaa huomenna. Kiire syö toisesta ihmisestä välittämistä. Ei ole aikaa nähdä "naapuria", kun pitää kiirehtiä omassa elämässä. Työelämässäkin on kiire. Tehdään aikatauluja, perustetaan määräaikaisia projekteja ja tehdään tulosta. Työpaikasta on tullut tuloksentekopaikka ja tulosyksikkö. Eläkeläisetkin mitoittavat elämäänsä tehokkuudella. Rauhaisaan elämään pääsee vain ajattelun ja opettelun kautta.

Yksityiselämämmekin muuttuu. Ydinperhe laajentuu uusperheeksi tai uusuusperheeksi. Asuinpaikkakuntaa muutetaan ja tärkeät ihmissuhteet voivat katketa.

Nämä kaikki muutokset ovat ulkopuolelta, yhteiskunnasta ja kulttuurista tulleita muutoksia. Itse ihminen ei ole paljonkaan muuttunut. Me synnymme, elämme ja kuolemme biologian lakien mukaisesti. Ainoat muutokset näkyvät ihmisessä eliniän pitenemisenä ja psyykkisten painetekijöiden lisääntymisenä. Muutosten ryöpyssä terveenä pysyminen vaatii vahvaa persoonallisuutta ja monia yhteiskunnan kautta tulevia tukiverkkoja.

Yksilön elämä sisältää luopumisia. Kun luovumme asioista, meille jää ylimääräisiä voimavaroja kasvuun. Jokaisen tulisikin säilyttää imu kasvuun ja kehittymiseen. Meillä on paljon mahdollisuuksia uudistua, jos emme ole itse itsemme esteenä. Suomalainen sisu oli tuotemerkki heti sodan jälkeen. Nyt sitä taas kaivataan sekä henkilökohtaiseen selviytymiseen että yhteiskunnankin selviytymiseen.

Haluamme olla osa yhteisöä ja heimoa. Karpatioiden heimo sisältää tietyt peruslähtökohdat. Kuulutte yhteen, olette osa suurempaa kokonaisuutta. Teitä sitoo sydän. Kaikilla teillä olla oma paikka yhdistyksessänne ja moninaisuus tuo rikkautta. Tätä heimolaisuutta kannattaa vaalia ja viljellä.

Myönteisyys elämän asenteeksi 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että myönteiset yhteisöt tukevat sen jäseniä. Kielteiset yhteisöt syövät kaikkien voimia. Myönteisyyden kehittäminen on iso haaste. On opittava löytämään "risukasasta" onnen tuokio, se hetki, jona tuntuu mukavalta. Jokaisessa päivässä se on. Pikemminkin kysymys on, haluammeko sen kohdata. Voimme helposti katkeroitua ja kielteistyä ja jäädä arvostelijoiksi. Äitini otti myöhempinä elinvuosinaan tavakseen todeta, että ei tämä elämä hullumpaa ole. Kun tiedustelin, miksi hän tätä korostaa oli vastaus osuva: "Ajattele, että pahimmillaan menen hautaan enkä ole koskaan elämässäni kokenut, että minulla on ollut hyviä hetkiä. Siksi totean ne hetket ja aina ääneen, että itsekin kuulen."

MielenterveysMielenterveydestä on monta tieteellistä ja vähemmän tieteellistä määritelmää. Joskus romaaneissa tai lauluissa saavutetaan parhaat luonnehdinnat eri asioille. Minulle mielenterveyden tuoreeksi määritelmäksi sopii:
"Riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma, syömehen pienehen mahtua voi, onnea, iloa, oi. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä, tuntehen paloa ja kylmyyttä sieltä, syömmestä pienestä löytyä voi, paljon, min kohtalo toi.

Tämän mielenterveyden määritelmän toivoisin kipinöivän mielessänne ja haastan teitä hyväksymään elämänne, sairautenne ja etsimään syömmestä pienestä elon ja myönteisyyden ja rauhaisan elämän helmiä. Ne pitävät elämässä kiinni.

Teksti: Pirkko Lahti, Psykologi

Huolehdi hyvinvoinnistasi – harjoitus stressin purkamiseen

Keho ja mieli ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa, vaikka emmesitä aina huomaakaan arjessamme. Kun kehosta pitää hyvää huolta esimerkiksi liikunnalla, ravinnolla ja levolla, myös mieli on virkeämpi ja levollisempi. Vastaavasti hyvinvoiva mieli heijastuu takaisin kehoon elinvoimana.
Arkisien kokemuksien lisäksi kehon ja mielen yhteyteen liittyy kiehtovia, kohottavia ja jopa taianomaisia ulottuvuuksia. Joillakin intuitio ilmenee kehon aistimuksina, toiset pääsevät syvän ilon ja rauhan tilaan meditaation tai fyysisen läheisyyden kautta.
Osa meistä löytää kehon ja mielen yhteyden vasta sairastumisen, menetyksen tai onnettomuuden yhteydessä pakon sanelemana. Monet kuvittelevat tuon yhteyden löytämisen olevan niin vaikeaa, ettei sitä voi tehdä ilman pitkää irrottautumista oravanpyörästä. Väitän kuitenkin, että meidän ei tarvitse odottaa seuraavaa katastrofia tai parempia olosuhteita. Yhteyden itseemme ja sisäisiin voimavaroihimme voimme saada juuri tällä hetkellä työpisteen äärellä tai bussissa istuessamme.
Jos stressi ja huolestuneet ajatukset ovat vieneet sinut kauaksi elinvoimastasi, suosittelen suunnan muutosta pienin askelin. Alla yksi suosikki harjoituksistani levollisuuden löytämiseen. Löysin harjoituksen psykiatrian professori Stanley H. BlockinKehon ja mielen yhteys -kirjasta.

Harjoitus stressin purkamiseen:
Ensimmäinen osa
1. Mieti itseäsi stressaava asia, kirjoita se keskelle paperia ja ympyröi se.
2. Kirjoita aiheen tiimoilta mieleesi tulevat asiat ympyrän ympärille.
3. Istahda katsomaan paperiasi:
– Mitä mielessäsi tapahtuu?
– Millaisia kehon tuntemuksia sinulla on?
– Miten toimit, kun kehosi on tässä tilassa?

Harjoituksen toinen osa:
1. Kirjoita sama asia toiselle paperille ja ympyröi se.
2. Tule läsnäolon tilaan tarkkailemalla ympäriltäsi kuuluvia ääniä, tunne istuin ja jalkojen yhteys maahan, huomioi hengityksesi. Jos ajatuksesi harhailevat, tuo ne lempeästi takaisin.
3. Kun alat kirjoittamaan mieleesi tulevia asioita uudelle paperille, pysyttele läsnä tässä hetkessä. Voit tuoda huomion takaisin tuntemalla kynän kädessäsi, hengityksesi, kehosi tai ympäristön äänet.
4. Tarkkaile uutta karttaasi ja oloasi sen kirjoittamisen jälkeen:
– Mitä mielessäsi tapahtuu?
– Millaisia kehon tuntemuksia sinulla on?
– Onko tämä kartta erilainen kun edellinen? Millä tavoin?
– Mitä stressitasollesi tapahtui?

Jos haluat jakaa kokemuksia harjoituksesta tai omia vinkkejäsi arjen hyvään oloon, blogini kommenttiosa on käytössäsi.
Levollista ja hyvää oloa toivotellen,
Kaisa 
Lue muut Kaisan jutut täältä.


Kaisa Kärkkäinen on hyvinvointialan moniosaaja, jonka intohimona on elämässä kohdattujen haasteiden muuttaminen iloksi, hyväksi oloksi ja viisaudeksi. Hän on kokenut joogaopettaja, hyvinvointivalmentaja ja hyvinvointipalveluiden konseptoija.

sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

Kirjat tuli takas

Pinterest
Olin niin onnellinen kun uuteen kotiini saapui ystävieni tuomana kirjojani. Kirjat kun olivat olleet heidän vajassaan muuton ajan. Jos jotain tavaraa rakastan, niin ne ovat kyllä kirjat, vasta nyt koti tuntuu kodilta kun saan pitää käsissäni rakkaita kirjojani. Mutta koti tuntuu vasta kodilta myös kun  siellä on käynyt tärkeitä rakkaita ihmisiä. Katselimme ystäväni uusista enkelikorteista viestejä ja kyllä saimme mietittävää. Söimme herkkuja ja joimme ruusu-shamppanja vihreää teetä jotka sain heiltä tuliaisiksi. Kynttilöitä poltettiin. Äiti Amman suitsukkeen joutusin sammuttamaan jo aiemmin kun epäilin että pään särkyä siitä saan.
Eilinen loppu ilta ja tämä aamu meni sitten Äiti Amman viisaiden ohjeiden parissa ja tuntui kun joku taas olisi puhdistanut olemustani ja asiat palasivat tärkeysjärjestykseen, televisio pysyi kiinni. Amman kirjassa puhutaan koko  elämän omistamisesta Jumalalle ja Jumalan muistamisesta joka ikisenä hetkenä. Minulla oli ohjelmassa tänään istuttaa siemeniä jotka


Pinterest
olin ostanut, aluksi nyt purjon siemeniä ja paprikan siemeniä. Laitin multaa pieniin kasvatus ruukkuihin ja päätin istuttaa siemenet Jumalalle, avasin siinä samassa radion ja minua hymyilytti kun radiossa kerrottiin kuinka nyt on juuri oikea aika ryhtyä siementen istutuspuuhiin. Tuli niin lämpöinen olo sisimpään, tuli tunne kuinka Jumala tietää mitä minä teen ja ajattelen.


perjantai 13. maaliskuuta 2015

Haasteellinen harjoitus

Ihana kundalinijooga!!

 Tällaisen suosituksen kundaliini facebook ryhmästä.
"Tässä on yksi tehokkaimmista ja toisaalta myös haasteellisimmista kundaliinijoogameditaatioista. Älä siis säikähdä, jos se ei heti suju. Harjoitus tekee mestarin, tässäkin. Suosittelen jokaista kundaliinijoogia tekemään tätä harjoitusta vähintään 120 päivää edes kerran elämässä." 


Meditointia illalla

Pinterest
Brasiliassa pienessä Abadianian kylässä toimii Joao Teixeira de Faria niminen "Jumalan palvelijana" ja "Jumalan Johanneksena" tunnettu voimallinen parantaja ja meedio. Parannuskeskuksessa ihmeet seuraavat toisiaan, jumalallinen rakkaus virtaa helpottaen ihmisten kärsimyksiä. Joao de Deus sallii henkimaailman lääkäreiden ottaa haltuun kehonsa kolmesti viikossa. Silloin saavat ihmeellistä hoitoa ne tuhannet ihmiset, jotka ovat tulleet kaikkialta maailmasta hakemaan apua. Hän on toteuttanut tehtäväänsä yli 50 vuotta ja tehnyt lukuisia pyhiinvaellusmatkoja ympäri maailmaa. Välittömän paranemisen toivossa yli kahdeksan miljoonaa ihmistä on saapunut hänen luokseen näiden vuosien aikana. Kymmenettuhannet ihmiset matkustavat vuosittain Brasiliaan tapaaman häntä hänen keskukseensa Casa Ignatius Loyolaan. Keskuksessa majoitetaan satoja vieraita joka päivä.
Jokaisen parittoman viikon perjantaina kello 20.00 – 22.00 on kollektiivinen meditaatio, johon kukin osallistuu kotonaan tai halutessa järjestää ryhmiä omalla paikkakunnallaan. Voit osallistua meditaatioon kyseisenä aikana, joko koko meditaation keston ajan tai sen mukaan miten sinulle sopii. Entiteetit sanovat, että jopa 20 minuuttia meditointia on hyvä asia. Entiteetit suosittelevat, että meditoinnin alussa visualisoit itsesi Casaan. Aika on sama täällä Suomessa, kuin Abadianiassa Casan tapahtumat perjantai iltapäivisin.

maanantai 9. maaliskuuta 2015

Kevät on tullut kaupunkiin

Nyt on taas se aika kun soitetaan Neiti Kevät. Ihana ensimmäinen kevään lämmin päivä.Sir Elwoodin Hiljaiset Värit

Neiti Kevät

Hän taas tanssii tahtiin valssin
lehmus tuulessa huokailee
vanhan talon puuseinää
aurinko salaa suutelee

Hän on täällä taas
kuinka sua kaipasin
täällä taas
talven yli odotin
ja täällä taas
neiti kevät on tullut kaupunkiin

Murtuu huulet kylmän talven
kaiken alkaa hän uudelleen
jostain kuulen tutun laulun
hänen tiedän taas palanneen

Hän on täällä taas
kuinka sua kaipasin
täällä taas
talven yli odotin
ja täällä taas
neiti kevät on tullut kaupunkiin

Lapset laulaa suvivirren
kuin vanhus maa huokailee
ensimmäisen leskenlehden
hauraat silmät hän aukaisee

Hän on täällä taas
kuinka sua kaipasin
täällä taas
talven yli odotin
ja täällä taas
neiti kevät on tullut takaisin

 


lauantai 7. maaliskuuta 2015

Assisiin

Pinterest
Ostin tänään komeat laventelin ja rosmariinin taimet ja nyt pitäisi niiden hoitoa vähän miettiä, jossain vaiheessa ne istutan puutarhaani rinteessä olevien kiviportaiden viereen. Odotellessa unelmoin matkasta Italian Assisiin. Sinne tahdon seuraavaksi mennä. Fransiscus Assisilaisen asuinsijoille. 


Pinterest


Tässä kaunis rauhan rukous

Franciscus Assisilaisen rukous

Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa,
toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen.

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,

sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.

Pinterest

Fransiscus Assisilaisen elämä

Franciscus oli rikkaan kangaskauppiaan, Pietro di Bernardonen, poika italialaisesta Assisin pikkukaupungista. Franciscus vietti nuoruudessaan, aina 25-vuotiaaksi asti, ylellistä ja nautiskelevaa elämää. Hän sai helposti ystäviä ja vietti vilkasta seuraelämää. Francescon äiti halusi, että hänen poikansa olisi hyväsydäminen ja auttaisi köyhiä. Francescon isä sitä vastoin halusi poikansa rikastuvan kauppiaana tai hankkivan sotilaana perheelleen aatelisarvon.
Franciscus osallistui vuonna 1202 sotaan naapurikaupunkia Perugiaa vastaan, mutta joutui vuodeksi sotavankeuteen. Vankeudesta ja sairastumisesta toivuttuaan Francesco oli valmis lähtemään jälleen sotaretkelle, tällä kertaa Apuliaan. Matka keskeytyi kuitenkin Spoletossa kun hän koki saaneensa Jumalalta sisäisen kutsun ja palasi takaisin. Franciscus koki varsinaisen kääntymyksen ollessaan pyhiinvaellusmatkalla Roomaan. Hän kohtasi inhottuun lepraan (spitaaliin) sairastuneita ja alkoi hoitaa heitä. Franciscus sai kutsun korjata kirkkoa. Hän ryhtyi kunnostamaan Assisin lähellä sijaitsevaa raunioitunutta Porziuncolan kappelia ja käytti siihen myös isänsä rahaa.
Isä ei hyväksynyt poikansa muutosta ja rahojen tuhlausta, jolloin Franciscuksen sanotaan ojentaneen vaatteensa hänelle. Franciscus sanoi, että tästä lähtien hänellä on vain yksi Isä – Hän, joka on Taivaassa.
Franciscus pääsi lopulliseen varmuuteen tehtävästään osallistuessaan messuun 24. heinäkuuta 1208. Tällöin hän kuuli papin lukevan Raamatusta evankeliumin kohtaa, jossa Jeesus lähettää opetuslapsensa matkaan sanoen: "Älkää ottako matkalle mukaanne mitään – ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan." (Luuk 9:3) Tämän kuultuaan Franciscus riisui kenkänsä, heitti pois sauvansa ja kukkaronsa ja vaihtoi nahkavyönsä köyteen.
Franciscus ryhtyi saarnaamaan ja sai mukaansa muita. Hän perusti seuraajineen tukikohdan edellä mainittuun pieneen kappeliin lähelle Assisia. Kappelin ympärille rakennettiin vuosina15691679 suurempi kirkko, Enkeleiden Pyhän Marian basilika (S. Maria degli Angeli).
Franciscus laati ystävilleen absoluuttista sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä köyhyyttä edellyttävän säännön, jonka ytimessä oli kolme Uuden testamentin kohtaa:
  • Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua". (Matt. 19:21)
  • Ja sanoi heille: "Älkää ottako matkalle mukaanne mitään - ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan". (Luuk. 9:3)
  • Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua". (Matt. 16:24)
Paavi Innocentius III antoi suullisen hyväksyntänsä säännölle vuonna 1209 tai 1210. Lopullinen sääntö sai paavi Honorius III:n vahvistuksen 29. marraskuuta 1223.
Noudattaen Raamatun lähetyskäskyä Franciscus lähti ristiretkeläisten mukaan vieraillen 1219–1220 Egyptissä, Syyriassa ja Pyhällä Maalla. Franciscuksen kerrotaan todistaneen uskonsa sulttaanin edessä kävelemällä tulen päällä.
Jouluseimiasetelman perinne sai alkunsa Franciscuksen rakentaessa ensimmäinen seimiasetelman vuonna 1223 maalaistalon talliin italialaiseen Greccion kylään.
Fransiskaanisen liikkeen noudattaman apostolisen elämäntavan ytimen Franciscus kuvasi seuraavasti: ”Missä on lepoa ja mietiskelyä, siellä ei ole huolta eikä harhailua”. Luostariin vetäytyjille Franciscus sanoi: ”Menkää maailmaan, ihmisten luo, osoittakaa rakkautenne teoissa ja totuudessa”. Veljien ei pitänyt eristäytyä luostareihin vaan elää työstä saamiensa almujen varassa. Tärkeä Franciscuksen opetus oli seuraava: ”Älkää pitäkö omaa tietänne ainoana tienä Jumalan luo”.

Kaksi vuotta ennen kuolemaansa Franciscus keskittyi rukoukseen ja paastoon 40 päivän ajan. Tällöin hänen kerrotaan kokeneen La Vernan vuorella stigmatisaation, eli saaneen käsiinsä ristiinnaulitun Kristuksen haavat. Elämänsä loppuaikoina Franciscus oli jo hyvin sairas, mutta hän kirjoitti vielä kuuluisan "Aurinkolaulun" eli kaikkien luotujen ylistyksen,[1] jossa kuvastuu Franciscuksen ajatus Jumalasta, joka on läsnä kaikissa luoduissaan eli panenteismi erotuksena panteismista.
Eläimet ja luonto olivat Franciscukselle tärkeitä. Katolinen kirkko onkin valinnut hänet luonnonsuojelun suojeluspyhimykseksi. ”Niin kauan kun maailmassa on lapsia, kukkia ja lintuja, niin kauan on toivoa”, Franciscus sanoi. Franciscuksen mukaan Paratiisia ei voinut kuvitella ilman eläimiä, ilman lintuja, ilman laulua ja soittoa. Tradition mukaan Franciscus olisi saarnannut myös eläimille. Erään kertomuksen mukaan Gubbion kaupungin asukkaat pelkäsivät sutta, joka oli aiheuttanut jo paljon pahaa. Franciscukselta pyydettiin apua. Hän tapasi suden ja puhutteli sitä lempeästi. Franciscus sopi suden kanssa, eikä se enää myöhemmin ahdistellut kaupunkilaisia. Kaupunkilaisten ei tarvinnut siis tappaa sutta.
Pinterest


Assisi on Keski-Italiassa Umbrian alueella sijaitseva kaupunki, joka on tunnettu 1200-luvulla eläneen Francis Assisilaisen kotikaupunkina. Kaupunki on perustettu Monte Subasion rinteelle.[1]
Assisi sijaitsee PerugiaFolignoRooma-rautatien varrella, Perugian ja Folignon välillä. Assisi on E45-tien varrella Perugian ja Folignon välisellä jaksolla. Lähin lentokenttä on Perugiassa.

Pinterest

Klaara Assisilainen

ja hänen elämä legendan mukaan

Assisin kaupungissa Umbriassa eli rikas ja ylhäinen ritari. Hänellä oli hurskas ja hyvä puoliso, nimeltään Torculana. Eräänä päivänä Torculana rukoili kirkossa, ja hänen polvistuessaan ristiinnaulitun kuvan eteen hänelle puhui ääni korkeudesta: "Torculana. Sinä tulet synnyttämään ihmeellisen valon, joka tulee loistamaan yli koko maailman."
Silloin Torculana tuli iloiseksi ja meni kotiinsa. Ja vähän ajan kuluttua hänelle syntyi tytär, ja hän antoi tämän nimeksi Clara. Ja tämä lapsi oli hyvä ja hurskas, eikä mielinyt kauniita vaatteita tai koruja kuten muut hänen ikäisensä. Kun Clara kasvoi neidoksi, hän kuuli puhuttavan Franciscus Assisilaisesta, joka oli pyhä ja hurskas mies. Clara tahtoi nähdä tämän pyhän miehen, ja kun Franciscus Assisilainen kuuli puhuttavan Clarasta, hän meni tämän luo ja alkoi opettaa ja puhua hänelle Jumalasta. Eräänä päivänä Franciscus Assisilainen sanoi Claralle: "Nyt on palmusunnuntai, pukeudu parhaimpiisi ja mene kirkkoon, ja illalla sinun tulee iäksi lähteä isäsi kodista."
Clara teki niin, pakeni illalla kodistaan ja meni Portiunculan luostariin. Siellä hänen pitkät hiuksensa leikattiin ja hän vaihtoi kallisarvoisen pukunsa katujan hameeseen. Kun hänen isänsä ja ystävänsä saivat tietää, missä hän oli, he lähtivät etsimään häntä. Ja he löysivät hänet kirkosta, jonne Franciscus Assisilainen oli hänet kätkenyt, ja he soimasivat häntä ja houkuttelivat häntä palaamaan kotiin. Mutta Clara vastasi: "Minua ei kukaan voi vieroittaa Jumalani palveluksesta".
Sitten Clara perusti oman nunnaluostarin, ja paavi siunasi häntä. Kreivittäret ja herttuattaret tulivat hänen luostariinsa kuullessaan puhuttavan hänen hurskaasta eläästään. Mutta Clara oli nöyrä ja avulias kaikille, ja vaikka hän oli abbedissa, hän pesi sisarten jalat ja palveli heitä.
Eräänä yönä paaston aikana halusi Pyhä Clara ravita sisaria, jotka olivat monta päivää paastonneet. Ja hän käski keittäjäsisaren tuoda heille ruokaa, mutta tällä ei ollut mitään annettavaa. Silloin Pyhä Clara omin käsin kattoi pöydän ja polvistui sen ääreen rukoillen, että Jumala lähettäisi jonkun tuomaan heille leivän ja kaksi kalaa. Ja samassa astui luostarin portille nainen, jonka kasvot loistivat kuin aurinko, kantaen koria päälaellaan. Hän antoi korin portinvartijasisarelle ja sanoi: "Anna tämä Pyhälle Claralle". Silloin portinvartijasisar sanoi: "Kuka tämän on lähettänyt?" Nainen vastasi: "Clara tietää kyllä, kuka lähettäjä on." Ja sen sanottuaan nainen katosi. Portinvartijasisar vei korin Claralle ja kertoi hänelle, mitä nainen oli sanonut. Clara avasi korin, ja siinä olivat nuo kaksi kalaa ja leipä. Silloin he kaikki ylistivät Jumalaa hänen armostaan ja söivät, kunnes olivat ravitut.
Kun Pyhä Clara oli ollut 40 vuotta luostarissa, hän tuli sairaaksi ja makasi kauan sairasvuoteellaan. Ja koska hän oli ollut kauan syömättä, sisaret pyysivät häntä nauttimaan vähän ruokaa. Silloin Clara sanoi että he toisivat hänelle vähän kirsikoita. Nunnat hämmästyivät, sillä oli joulunaika eikä kirsikoita silloin kasvanut. Mutta eräällä hurskaalla veljellä oli kirsikkapuu, ja kun hän katseli sitä, hän näki oksan, joka oli täynnä hedelmiä. Hän taittoi sen ja vei sen Claralle. Ja Clara söi ja lähetti kirsikoita muille­kin sairaille.
Kun Pyhän Claran loppu lähestyi, hänen huoneessaan olleet nunnat näkivät valkopukuisten neitojen kultaristiä kantaen astuvan hänen vuoteensa luo. Heidän keskellään kulki Neitsyt Mariakultakruunu päässä, ja hän oli niin hohtava, että luostari oli valoisa kuin päivällä, vaikka oli yö. Ja Neitsyt Maria kallistui Pyhän Claran puoleen, ja silloin hän jätti taakseen maallisen elämän.

perjantai 6. maaliskuuta 2015

Ihana kevät

Haaveillaan nyt tulevista kukkaloistoista ja auringon lämmöstä, Ihana kevät on pian täällä.
Huomasin ilokseni että blogiin on tullut lukijoiksi jo kolmas lukija. Kiitos siitä.
Blogissa ollut vähän hiljaisempaa nyt kun kone mulla tilapäisesti poissa käytöstä, välillä kuitenkin tänne pääseen. Mutta jatkossa taas sitten uudemmalla innolla. Ehkä jotain hiljaisuuden kaipuuta on muutenkin ollut ilmassa, rauhoittumista ja sen sellaista.


Oikein ihanaa viikonloppua kaikille!!

Pinterestistä

maanantai 2. maaliskuuta 2015

Rentouttavaa joogaa


Viesti Gabrielilta

Arkkienkeli Gabrielin viestikortista minulle tuli minulle kysymys: "Tunnetko itsesi väsyneeksi?" Ja todellakin se kuvaa tämän hetkistä olotilaa. Täällä meillä päin aurinko ei ole vähään aikaan näyttäytynyt ja nyt alkoi sade jonka pitäisi jatkua huomisenkin päivän. Tämä ilmasto saa taas olon niin väsyneeksi ja kipeäksi. Ihana kun Gabrieli tämän tiesi ja kehoitti minua pitämään hengähdystauon arjesta. Olen tosiaankin näinä päivinä karannut jotenkin pois kaikesta jopa tämä henkisyys ja muut ennen niin kauniit asiat elämässäni ovat hiipuneet arkielämän alle. Toisaalta kun ajattelen että silloin kun ei enää ollenkaan jaksa tuntuu että pääsee lähemmäksi Jumalaa ja henkisyyttä, nyt tuntuu että niin ei ole käynyt vaikka jonkinlainen yhteys todellakin on säilynyt josta todella olen kiitollinen. Mistä tiedän että yhteys on säilynyt. Tiedän sen siitä että saan juuri tällaisia muistutuksia että enkelit ja Jumala tietävät miten minä voin.

Seuraavaksi viestikortiksi minulle tuli tämä
Nämä löytyvät siis tästä linkistä.

Valkoisen liekin voima sivustoltaAika ihana tämäkin viesti, olen todellakin pyytänyt puhdistamaan motiivini ja aikomukseni. Tämä oli hyvä muistutus.

Seuraavaksi viestiksi minulle tuli


Otan yleensä aina kolme viestiä ja se on toiminut minulle oikein hyvin. Niin nytkin.