keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Viikon opit

bhagavan3.jpg

Oneness university on siirtynyt Viikon opeista Päivän oppeihin. Ne löydät blogista.

Kaikki opit valmistavat ihmistä ymmärtämään heräämisen tilaa ja valmistautumaan siihen.
Käyttäessämme sanaa herännyt tarkoitamme henkilöä, joka on vapautunut henkilökohtaiseen kärsimykseen samaistumisesta.  Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä enää ole lainkaan negatiivisia tunteita - emme vain enää samaistu niihin. Heräämisessä on monia eri tasoja.
6.-12.7.2014
"Asioiden viivyttäminen on vain yksi mielen tempuista, sen jatkuvaan tarpeeseen selvityä. Lykkääminen on teeskentelyn huipentuma. Viivyttely on kieltäytymistä vapaudesta ikuisesti."
"To postpone is yet another trick of the mind's continual need to survive. To postpone is the height of hypocricy. To postpone is to be denied of freedom forever."
29.6. - 5.7.2014
"Mitä enemmän oivaltaa ettei maailmassa ole mitään vikaa, vaan vika on itsessään, silloin kukin kasvaa ykseydessä."
"The more one realizes, there is nothing wrong with the world and that everything is wrong with oneself, then one grows in oneness."
22- 28.6.2014
"(Ykseyteen) herännyt ei sorru haihatteluun.
"The Awakened one does not indulge in daydreaming."
15.6. - 21.6.2014
"Kun autat toisia, sydämesi kukoistaa."
"As you keep helping others, your heart flowers."

8.6. - 14.6.2014
"Alkujuuri kaikkiin ongelmiin on emotionaalisessa juuttumisessa."
" The root of all problems is getting emotionally stuck."
1.6. - 7.6.2014
"(Ykseyteen) heränneellä on kaikkeen lintuperspektiivi."
"The Awakened One has a bird's eye view of everything."
25.5. - 31.5.2014
"Mikä tahansa liikahdus pois siitä 'mikä on', on kärsimystä."
"Any movement away from the 'what is' is suffering."
18.5. - 24.5.2014
"Meditaatio tapahtuu meditoijan poisjäädessä."
"Meditation happens in the absence of the meditator." 

4.5. - 10.5.2014
"Tulemalla tietoiseksi vastustamisestaan on muuntumisen prosessi." 
"Becoming aware of ones resistance is the process of transformation."

27.4. - 3.5.2014
"Kykenemättömyys täydelliseen huomioimiseen on tyytymättömyyden ydin."
"The inability to pay total attention is the root of discontent."

20.4. - 26.4.2014
"Tarkkaavaisuuden paahteessa, sisäinen dialogi käy läpi muutoksen."
"Under the heat of attention, the inner dialogue undergoes a transformation."

13.4. - 19.4.2014
"Sisälläsi on ihmisjoukko luoden melua; tuon melun kuunteleminen on meditaatiota."
"There is a crowd inside you creating a lot of noise; listening to that noise is meditation

6.4. - 12.4.2014
"Herännyt käyttää hyödykseen maailmaa. Ei-herännyttä maailma käyttää hyväkseen."
"The Awakened One makes use of the world. The unawakened one is made use of by the world."

30.3.-5.4.2014
"Siirtyminen pois siitä, "mikä on", on kärsimystä."
"Moving away from the 'what is' is suffering."

23.3.-29.3.2014
"Oleminen siinä "mikä on", on henkisenä olemista."
"Being with the 'what is' is to be spiritual."

16.3.-22.3.2014
"Oleminen siinä "mikä on", on meditaatiota."
"Being with the 'what is' is meditation."

9.3.-15.3.2014
"Herännyt tietää, että ei ole olemassa perimmäistä totuutta."
"The Awakened One knows, there is no such thing as the ultimate truth."
2.3.-8.3.2014
[Ykseyteen] Heränneelle ongelma on itsessä eikä toisessa."
"For the Awakened One the problem is with oneself and not with the other."

23.2.-1.3.2014
"Herännyt on aktiivinen ulkoisesti ja passiivinen sisäisesti."
"The awakened one is active externally and passive internally."
16.2. - 22.2.2014
"Heräämisen kokemukset eivät tee sinusta herännyttä."
"Awakening experiences do not make an awakened one."
9.2.-15.2.2014
"Pyyteetön rakkaus on hyväksyä pyyteettömästi itsensä sellaisena kuin on."
"Unconditional love is unconditionally accepting oneself as one is.
2.2.-8.2.2014
"Forgiveness is to realise that there is nothing to forgive."
"Anteeksiantaminen on sen tajuamiseksi, että ei ole mitään anteeksiannettavaa."
26.1. - 1.2.2014
"Acceptance is not an act, but a happening."
"Hyväksyntä ei ole teko vaan tapahtuma."
19.1.-25.1.2014
"Vapautuminen ei ole jostakin vapautumista vaan olla vapaa tuon jonkin kanssa."
"Real freedom is not freedom from something but freedom with something.
12.1. - 18.1.2014
"For the Awakened One the ordinary is extraordinary."
"Heränneelle tavallinen on epätavallista."
5.1. - 11.1.2014
"The Awakened One does without doing."
"Herännyt tekee ilman tekemistä."
29.12. - 4.1.2014
"The Awakened One is affected but not disturbed."
"Herännyt on liikuttunut, mutta ei häiriintynyt.
22.12. - 28.12.2013
"The Awakened One does not take a position. The unawakened one takes a position."
"Heränneellä ei ole näkökantaa. Ei heränneellä on näkökanta."
15.12. - 21.12.2013
"The Awakened One is secure and makes everyone secure. The unawakened one is insecure and makes everyone insecure."
"Herännyt on turvallinen ja tekee muut turvallisiksi. Ei herännyt on turvaton ja tekee muut turvattomiksi."

 8.12. - 14.12.2013
"The Awakened One does not judge, and hence has love. The unawakened one judges, and hence has no love." "Herännyt ei tuomitse ja siksi hänellä on rakkautta Ei herännyt tuomitsee ja siksi hänellä ei ole rakkautta."

1.12. - 7.12.2013
"The Awakened One responds from the present. The unawakened one reacts from the past."
"Herännyt vastaa nykyisyydestä. Ei herännyt reagoi menneisyydestä."

24.11. - 30.11.2013
"The Awakened One stays with the 'what is' without effort. The unawakened one tries to stay with the 'what is' ". "Herännyt pysyy 'siinä mikä on' ponnistelematta. Ei herännyt yrittää pysyä 'siinä mikä on'."

17.11. - 23.11.2013
"The Awakened One is free of all views. The unawakened one is full of views."
"Herännyt on vapaaa kaikista näkökulmista. Ei-herännyt on täynnä näkökulmia."

10.11. - 16.11.2013
"The Awakened One does not have fundamental questions. The unawakened one has fundamental questions." "Heränneellä ei ole perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Ei heränneellä on perustavaa laatua olevia kysymyksiä."

3.11. - 9.11.2013
"The Awakened One listens. The unawakened one hears."
"Herännyt kuuntelee. Ei herännyt kuulee."
27.10. - 2.11.2013
"The Awakened One is what one is. The unawakened one tries to be what one is not."
"Herännyt on mitä on. Ei herännyt yrittää olla mitä ei ole."
20.10. - 26.10.2013
"The Awakened One sees grace everywhere. The unawakened one searches for grace."
"Herännyt näkee armoa kaikkialla. Ei herännyt etsii armoa."
13.10. - 19.10.2013
"The Awakened One sees the world as family. The unawakened one sees the world as separate individuals."
"Herännyt näkee maailman perheenä. Ei herännyt näkee maailman erillisinä yksilöinä."
6.10. - 12.10.2013
"The Awakened One experiences no division as the inner and the outer. The unawakened one experiences a division as the inner and the outer."
"Herännyt ei koe jakoa sisäisen ja ulkoisen välillä. Ei herännyt kokee jaon ulkoisen ja sisäisen välillä."
29.9. - 5.10.2013
"The Awakened One has natural values. The unawakened one has cultivated values."
"Heränneellä on luonnolliset arvot. Ei heränneellä on kehitetyt arvot."
22.9. - 28.9.2013
"Herännyt seuraa Jumalallista tahtoa. Ei herännyt seuraa omaa tahtoansa."
15.9. - 21.9.2013
"Heränneellä ei ole mielipiteitä/käsityksiä. Ei Herännyt on täynnä mielipiteitä/käsityksiä."
8.9. - 14.9.2013
"Herännyt toimii. Ei herännyt reagoi."
1.9. - 7.9.2013
”Herännyt ei tunne itsesääliä. Ei herännyt rypee itsesäälissä.”
25.8. - 30.9.2013
”Herännyt on oman itsensä ystävä. Ei-herännyt on oman itsensä vihollinen.”
18.8. - 24.8.2013
"Herännyt henkilö ei ole tuomitseva. Ei herännyt henkilö on tuomitseva."

11.8. - 17.8.2013
"Herännyt elää opetusten mukaisesti. Ei herännyt yrittää ymmärtää opetukset."

4.8. - 10.8.2013
"Herännyt näkee tarkkailijan ja tarkkailtavan yhtenä. Ei herännyt näkee tarkkilijan ja tarkkailtavan erillisinä."
28.7. - 3.8.2013
"Heränneellä ei ole sisäistä vuoropuhelua. Ei herännyt osallistuu sisäiseen vuoropuheluun."
21.7. - 27.7.2013
"Herännyt pysyy siinä "mikä on". Heräämätön yrittää pysyä siinä "mikä on".
13.7.-20.7.2013
"Herännyt ei tunne vastustusta. Ei herännyt on täynnä vastustusta"
6.7.-12.7.2013
"Herännyt käyttää tietoa hyväkseen. Ei herännyttä tieto käyttää hyväkseen."
29.6 - 5.7.2013
"Herännyt on huolestunut muista. Ei herännyt on huolestunut itsestään."
23.6 - 28.6.2013
"Herännyt ei vastusta sitä, mikä on. Ei herännyt vastustaa sitä, mikä on."
16.6 - 22.6.2013
"Herännyt kuolee koko ajan menneisyydelle. Ei herännyt elää koko ajan menneisyydessä."
8.6 - 15.6.2013
“Herännyt elää tässä hetkessä. Ei herännyt elää menneisyydessä tai tulevaisuudessa.”
1.6 - 7.6.2013
”Herännyttä kontrolloivat aistit. Ei herännyt kontrolloi aisteja.”
26.5. - 31.5.2013
”Heränneen mieli on irroittautunut. Ei heränneen mieli on sidottu.”
19.5 – 25.5.2013
Herännyt ei ole kiinni missään/kenessäkään. Ei herännyt on välinpitämätön.
12.-18.5.2013
Herännyt ei koe valinnan vapautta. Ei herännyt kokee valinnan vapautta.
5.-11.5.2013
Herännyt elää siinä arvoituksessa mitä elämä on. Ei herännyt yrittää ymmärtää mitä elämä on.
28.4.-4.5.2013
Herännyt on vapaa mielestä. Ei herännyt on mielen vanki.
21.-27.4.2013
Herännyt näkee tietoisuuden  tavoitteena itsessään. Ei herännyt näkee tietoisuuden tavaksi saavuttaa tavoite.
14.-20.4.2013
Herännellä mikään ei ole henkilökohtaista. Ei heränneellä kaikki on henkilökohtaista.
7.-13.4.2013
Herännellä on hiljainen mieli. Ei heränneellä on rauhaton mieli.
31.3.-6.4.2013
Herännellä on pyyteetön rakkaus ja pyyteetön ilo. Ei heränneellä on ehdollinen rakkaus ja ehdollinen ilo.
24.-30.3.2013
Herännyt on luonnollisesti vastuullinen. Ei herännyt pelkää vastuuta.
17.-23.3.2013
Herännyt on luonnollisesti merkityksellinen. Ei heränneellä on halu olla merkityksellinen.
10.-16.3.2013
Heränneellä ei ole ristiriitoja. Ei herännyt on ristiriidassa.
3.-9.3.2013
Herännyt tietää, ettei mikään ole pysyvää. Ei herännyt etsii pysyvyyttä.
24.2.-2.3.2013
Herännyt ei loukkaannu; siksi ei ole mitään anteeksi annettavaa. Ei herännyt loukkaantuu ja yrittää siksi antaa anteeksi.
17.-23.2.2013
Herännyt välittää toisista. Ei herännyt välittää itsestään

10.-16.2.2013
Heränneellä ei ole olemassa oloon liittyviä kysymyksiä. Ei heränneellä on olemassa oloon liittyviä kysymyksiä.
3.-9.2.2013
Herännyt kokee energian hiljaisuuden. Ei herännyt kokee energian hävikin.
27.1.-2.2.2013
Heränneellä ei ole kysymyksiä itsestään. Ei herännyt on täynnä kysymyksiä itsestään.
20.-26.1.2013
Herännyt ei vaivu itsesääliin. Ei herännyt rypee itsesäälissä
13.-19.1.2013
Herännyt ei himoitse. Ei herännyt jatkaa haluamistaan.

6.-12.1.2013
Herännyt tuntee itsensä avuttomaksi. Ei herännyt tuntee itsensä toivottomaksi.

30.12.2012.- 5.1.2013
Herännyt näkee kaiken täydellisenä. Ei herännyt näkee kaiken joko kipuna tai nautintona.

23.-29.12.2012
Herännyt on vapaa menneisyydestä. Ei herännyt on menneisyyden vanki.

16.-22.12.2012
Heränneen elämä virtaa. Ei heränneen elämä on taistelua.

09.-15.12.2012
Herännyt tietää, ettei mitään voida tietää. Ei herännyt yrittää tietää kaiken.

02.-8.12.2012
Herännyt on vapaa kaikista itseään koskevista kuvitelmista. Ei herännyt on täynnä itseään koskevia kuvitelmia.

25.11. - 01.12.2012
Herännyt kuuntelee. Ei herännyt tulkitsee.

18.-24.11.2012
Herännyt tekee kaiken ilon vuoksi. Ei herännyt tekee kaiken huvin vuoksi.

11.-17.11.2012
Herännyt näkee miten kaikki on kytköksissä toisiinsa. Ei herännyt ei näe, miten kaikki on kytköksissä toisiinsa.

04.-10.11.2012
Heränneellä on luonnostaan hyviä ominaisuuksia. Ei herännyt harjoittaa hyviä ominaisuuksia.

28.10.-03.11.2012
Heränneellä ei ole vastauksia. Ei herännyt on täynnä vastauksia.

21-27.10.2012
Herännyt näkee elämän ihmeenä. Ei herännyt odottaa ihmettä elämässä.

14-20.10.2012
Herännyt virtaa elämän mukana. Ei herännyt kamppailee elämän kanssa.

7-13.10.2012
Herännyt kokee todellisuuden kuten se on. Ei herännyt kokee todellisuuden mielikuvien kautta.

30.9-6.10.2012
Herännyt ei samaista itseään ajatuksiensa kanssa. Ei herännyt samaistaa itsensä ajatuksiensa kanssa.

23-29.9.2012
Herännyt vastaa (tapahtuviin asioihin). Ei herännyt reagoi.

16.-22.9.2012
Heränneestä kaikki on täydellistä. Ei herännelle kaikki on puutteellista ja epätäydellistä.

9.-15.9.2012
Herännyt ihailee elämää. Ei herännyt pitää elämää jokapäiväisenä.

2.-8.9.2012
Herännyt näkee kaiken tapahtumana. Ei herännyt näkee kaiken aiheutettuna tapahtumana.

26.8.-1.9.2012
Herännyt näkee ongelman. Ei herännyt luo ongelman.

19.-25.8.2012
Herännyt kärsii, sen tähden hänelle ei ole kärsimystä. Ei herännyt etääntyy kärsimyksestä, sen tähden hän kärsii.

12.-18.8.2012
Herännyt on siinä, mikä on. Ei herännyt etääntyy koko ajan siitä, mikä on.

5.-11.8.2012
Herännyt näkee näkijän ja nähdyn yhtenä. Ei herännyt näkee näkijän ja nähdyn erillisinä.

29.8-4.9.2012
Herännyt ei näe henkilöä vain persoonallisuuksia. Ei herännyt näkee henkilön persoonallisuuksien kanssa.

22.-28.7.2012
Herännyt näkee monen Yhtenä. Ei herännyt näkee Yhden monena.

15.-21.7.2012
Herännyt on siinä mikä on. Ei herännyt liikkuu jatkuvasti poispäin siitä mikä on.

8.-14.7.2012
Herännyt ei toimi itsekeskeisyydestä käsin. Ei herännyt toimii itsekeskeisyydestä.

1.-7.7.2012
Heränneellä on ajatuksia. Ei heränneellä on myös illuusio ajattelijasta.

24.- 30.6.2012
Herännellä ei ole vapautta valita. Ei heränneellä on vapaus valita.

17.- 23.6.2012
Herännyt on vapaa. Ei herännyt yrittää olla vapaa.

10.-16.6.2012
Herännyt kuuntelee. Ei herännyt reagoi.

3.-9.6.2012
Herännyt käyttää mieltään. Mieli käyttää ei herännyttä.

27.5.-2.6.2012
Herännyt elää. Ei herännyt on olemassa.

20.-26.5.2012
Heränneellä on, mutta hän ei omista. Ei herännyt omistaa, mitä hänellä on.

13.-19.5.2012
Herännyt kohtaa sydämellään. Ei herännyt reagoi päällään.

6.-12.5.2012
Herännyt elää hetkessä. Ei herännyt elää menneisyydessä tai tulevaisuudessa.

29.4.-5.5.2012
Herännyt ei syytä toisia. Ei herännyt syyttää toisia.

22.-28.4.2012
Herännyt on läpinäkyvä Ei herännyt on läpinäkymätön.

15.-21.4.2012
Herännyt on joustava. Ei herännyt on joustamaton.

8.-14.4.2012
Herännyt ei yritä kontrolloida tulevaisuutta. Ei herännyt yrittää kontrolloida tulevaisuutta.

1.-7.4.2012
Herännyt tietää, ettei ole mitään opittavaa. Ei herännyt oppii koko ajan.

25.-31.3.2012
Herännyt on yhteydessä kaikkeen. Ei herännyt ei ole yhteydessä mihinkään.

18.-24.3.2012
Herännyt luottaa itseensä. Ei –herännyt luottaa toisiin.

11.-17.3.2012
Herännyt on vapaa kaikesta tietämisestä. Ei-herännyt on järkkymätön tietämisessä.

4.-10.3.2012
Herännyt toimii sydämellään. Ei-herännyt toimii päällään.

26.2.- 3.3.2012
Herännyt ei kilpaile eikä vertaile. Ei herännyt kilpailee ja vertailee.

19. – 25.2.2012
Herännyt ei tiedä. Ei herännyt tietää.

12.-18.2.2012
Herännyt näkee kaiken osana ikuisuutta. Ei-herännyt näkee kaiken tapahtuvan välittömästi.

5.2. – 11.2.2012
Herännyt seuraa tapahtumien kulkua. Ei-herännyt vastustaa tapahtumien kulkua.

29.1.-4.2.2012
Herännyt ei hae suuruutta. Ei-herännyt hakee suuruutta.

22.-28.1.2012
Herännyt vastaa tilanteisiin. Ei-herännyt luo tilanteita.

15.-21.1.2012
Herännyt elää nöyryydessä. Ei-herännyt harjoittaa nöyryyttä.

8.-14.1.2012
Heränneellä ei ole mitään, mitä vastustaa. Ei-heränneellä on jotain, mitä vastustaa.

2.-7.1.2012
Herännyt ei pelkää totuutta. Ei-herännyt pelkää totuutta.

26.-31.12.2011
Herännyt salli kohtalon tulla luoduksi. Ei-herännyt yrittää luoda kohtalon.

18.-24.12.2011
Herännyt on vapautunut omista ideoistaan. Ei-herännyt on takertunut omiin ideoihinsa.

11. – 17.12.2011
Herännyt todistaa asioiden tapahtuvan. Ei-herännyt yrittää saada asiat tapahtumaan.

10. JOULUKUUTA 2011
Herännyt tietää, että maailma hallitsee itseään. Ei-herännyt uskoo, että maailmaa täytyy hallita.

3. JOULUKUUTA 2011
Herännyt ei yritä määrätä tahtoaan. Ei-herännyt yrittää määrätä tahtoaan.

26. MARRASKUUTA 2011
Herännyt ei odota koskaan tulosta. Ei-herännyt odottaa aina tulosta.

19 MARRASKUUTA 2011
Heränneillä ei ole mieltymyksiä. Ei-heränneillä on mieltymyksiä.

12. MARRASKUUTA 2011
Herännyt katsoo itseään sisäänpäin. Ei-herännyt katsoo itsestään ulospäin.

5. MARRASKUUTA 2011
Herännyt ei voi takertua hyvään eikä pahaan. Ei-heränneen on pakko takertua hyvään ja pahaan.

29. LOKAKUUTA 2011
Herännyt on tasapainossa. Ei-herännyt on tasapainoton.

22. LOKAKUUTA 2011
Herännyt ei mieti tekojaan. Ei-herännyt miettii tekojaan.

12. LOKAKUUTA 2011
Heränneellä ei ole ongelmaa vaurauden kanssa, sillä vauraus ei ole ongelma. heränneellä on ongelma vaurauden kanssa, sillä tunne omistamisesta on ongelma.

8. LOKAKUUTA 2011
Herännyt näkee kaiken täydellisenä. Ei-herännyt näkee kaiken epätäydellisenä.

1. LOKAKUUTA 2011
Herännyt toimii omistamatta mitään, sekaantumatta mihinkään tai odottamatta mitään. Ei-herännyt tekee päinvastoin.

24. SYYSKUUTA 2011
Herännyt on onnellinen syyttä. Ei-herännyt on onnellinen jostain syystä.

17. SYYSKUUTA 2011
Herännyt kokee ilman kokijaa. Ei-herännyt kokee kokijan kanssa.

10. SYYSKUUTA 2011
Herännyt on ymmärtänyt, että ei ole olemassa ketään, joka tulee heränneeksi. Ei-herännyt odottaa että joku tulee heränneeksi.

3. SYYSKUUTA 2011
Herännyt on sitä, mitä hän on. Ei-herännyt on sitä, mitä hän ei ole.

27. ELOKUUTA 2011
Herännyt ei tunne sidonnaisuutta. Ei-herännyt tuntee vain sidonnaisuutta.

20 ELOKUUTA 2011
Herännyt ei tunne pelkoa. Ei-herännyt ei tunne muuta kuin pelkoa.

13. ELOKUUTA 2011
Herännyt käyttää elämänsä aikana kerääntyneitä konsepteja. Elämän aikana keränneet konseptit käyttävät Ei-herännyttä.

6. ELOKUUTA 2011
Herännyt kokee vain tietoisuuden, sillä on vain tietoisuus. Ei-herännyt yrittää ymmärtää tietoisuutta.

30. HEINÄKUUTA 2011
Herännyt on valmis kuolemaan. Ei-herännyt ei ole valmis kuolemaan.

23. HEINÄKUUTA 2011
Herännyt omistaa asioita, mutta hän ei tule niiden omistamaksi. Ei-herännyt omistaa asioita ja tulee sitten niiden omistamaksi.

16. HEINÄKUUTA 2011
Herännyt kokee vapauden johtuen valinnan ja toivon puutteesta. Ei-herännyt kokee vapauden valinnan ja toivon olemassaolosta.

9. HEINÄKUUTA 2011
Heränneellä ei ole mitään syytä iloonsa ja siksi mikään ei voi vaikuttaa hänen iloonsa. Ei-herännyt tietää ainoastaan nautinnon tai kivun, jotka ovat riippuvaisia siitä kaikesta mitä tapahtuu.

2. HEINÄKUUTA 2011
Herännyt kokee koko ajan. Ei-herännyt unelmoi koko ajan.

25. KESÄKUUTA 2011
Herännyt on hyveellinen. Ei-herännyt harjoittaa hyvettä.

17. KESÄKUUTA 2011
Herännyt on yksi sen kanssa mikä on. Ei-herännyt on yhtä sen kanssa mikä pitäisi olla.

11. KESÄKUUTA 2011
Herännyt näkee monet Yhtenä. Ei- herännyt näkee Yhden monena.

4. KESÄKUUTA 2011
Herännyt elää elämän mysteerinä. Ei-herännyt yrittää ymmärtää mitä elämä on.

28. TOUKOKUUTA 2011
Herännyt ei yritä, tekee hän jotain tai sitten ei. Ei-herännyt yrittää, tekee hän jotain tai sitten ei.

21. TOUKOKUUTA 2011
Heränneellä ei ole mieltä. Ei-heränneellä on mieli. Heränneellä, jolla ei ole mieltä, toimii yhdessä toisten mielten kanssa. Ei-heränneellä, jolla on mieli, taistelee toisten mielten kanssa.

14. TOUKOKUUTA 2011
Herännyt antaa asioiden tapahtua niin kuin ne tapahtuvat. Ei-herännyt yrittää saada asiat tapahtumaan hänen tavallaan.

7 TOUKOKUUTA 2011
Herännyt päästää irti koko ajan sen, mitä hän on oppinut, ja näin ollen myös taakkansa ja elää vapaudessa. Ei-herännyt oppii koko ajan ja tulee siksi koko ajan rasittuneeksi eikä tiedä mitä vapaus on ja näin ollen mitä eläminen on.

1. TOUKOKUUTA 2011
Herännyt ei tiedä eikä ymmärrä, mutta näkee. Ei -herännyt tietää ja ymmärtää, mutta ei näe.

23 HUHTIKUUTA 2011
Heränneellä ei ole mitään puolustettavaa eikä hän tee mitään tunteakseen olonsa turvalliseksi. Ei – heränneellä on paljon puolustettavaa ja hänen täytyy siksi tehdä asioita tunteakseen olonsa turvalliseksi.

13 HUHTIKUUTA 2011
Herännyt näkee epätäydellisen itsessään täydellisenä; ja iloitsee siksi miten asiat ovat. Ei – herännyt näkee epätäydellisyyden kaikkialla; ja on siksi onneton ja tyytymätön siihen, miten asiat ovat. Ei-heränneen täytyy siksi työskennellä muuttaakseen asioita. Myös tämä on täydellistä heränneelle.

 9 HUHTIKUUTA 2011
Heränneellä ei ole mitään tunnetta, että hän on tai tekee jotakin. Heränneellä ei ole mielessään mitään visiota tai mitään päämäärää. Olemassa on vain tekeminen. Herännyt on nöyrä ja hän ei harjoita nöyryyttä. Ei - heränneellä on tunne olemisesta ja tekemisestä ja siksi hänellä täytyy olla mielessä visio tai päämäärä. Ei – heränneen täyty harjoittaa nöyryyttä.

 2. HUHTIKUUTA 2011
Jos ei ole herännyt, ei tule käyttäytyä kuin olisi herännyt. Kun on herännyt, ei harjoita mitään. On vain herännyt. Olla herännyt ei ole tapa saavuttaa määränpäätä. Olla herännyt on itsessään päämäärä. Jos ei ole herännyt, tulee harjoittaa hyvyyttä. Missä ei ole hyvyyttä, pitää harjoittaa hyveitä. Jos ei ole hyveitä, tulee harjoittaa moraalista käytöstä.

26 MAALISKUUTA 2011
Ajatukset ovat hienon hienoja, hajonneita ja vaikeasti vangittavissa; ja minän ilmaisuja. Ne tulevat ja menevät kuten haluavat. Ne luovat tuomitsemisen ja huolestuneen ja rauhattoman mielen. Ne estävät Tietoisuuden tapahtumasta. Ei- heränneen täytyy oppia ohjaamaan, kontrolloimaan ja hiljentämään ajatuksensa päättämällä niistä. Herännyt on mennyt tuomitsemisen tuolle puolen, koska hän on mennyt ajatusten tuolle puolen; koska hän on aina Tietoinen.

19. MAALISKUUTA 2011
Herännyt ei tee mitään; mutta ei jätä mitään tekemättä; koska kaikki tapahtuu koko ajan Heränneen ympärillä ja hänen lävitseen.

12. MAALISKUUTA 2011 Herännyt ei sorra eikä ole välinpitämätön, ei pane vastaan eikä puolusta sitä, mikä on siellä sisäisessä tai ulkoisessa maailmassa; vain ainoastaan on tietoinen siitä, mikä on.

5. MAALISKUUTA 2011
Herännyt ei näe mitään hyvänä tai huonona; tai oikeana tai vääränä; eikä omaa siksi mitään etuoikeuksia; eikä siksi yritä muuttaa miten asiat ovat.

27. HELMIKUUTA 2011
Herännyt ei saa aikaan mitään; koska ei ole mitään aikaan saatavaa. Herännyt ei ymmärrä mitään; koska ei ole mitään ymmärrettävää. Herännyt ei tiedä mitään; koska ei ole mitään tiedettävää.

20. HELMIKUUTA 2011
Herännyt tietää, että ole mitään opittavaa; se mitä tarvitaan on ainoastaan päästää irti siitä, minkä on oppinut.

13. HELMIKUUTA 2011
Heränneellä ei ole tarkkoja suunnitelmia eikä päämäärää. Herännyt hyväksyy itsensä; ja maailma hyväksyy Heränneen. Herännyt tuntee itsensä; ja on siksi viisaus. Herännyt ei ole ristiriidassa itsensä kanssa; ja omaa siksi todellisen voiman. Herännyt hallaa kuolemaa; koske ei ole mitään kuolemaa Heränneelle.

5. HELMIKUUTA 2011
Herännyt näkee asiat kuin ne ovat eikä yritä kontrolloida tai muokata niitä. Herännyt ei yritä saada toisia vakuuttuneeksi. Herännyt tietää, että mikä on tapahtuakseen, tulee tapahtumaan; ja se mikä ei tule tapahtumaan ei tapahdu; ja universumi on aina kontrollin tuolla puolen.

29. TAMMIKUUTA 2011
Herännyt ei yritä muuttaa maailmaa. Se on täydellinen ja pyhä heränneelle.

22. TAMMIKUUTA 2011
Heränneellä ei ole mitään tahtoa eikä mitään illuusioita. Herännyt oleskelee ainoastaan todellisuudessa.

15. TAMMIKUUTA 2011
Herännyt näkee, että maailma ilmestyy tyhjyydestä, ja hyväksyy siksi maailman sellaisena kuin se on. Kun herännyt hyväksyy maailman sellaisena kuin se on, on herännyt pysyvästi alkuperäisessä Minässä.

8. TAMMIKUUTA 2011
Herännyt on avoin kaikille ihmisille ja tilanteille ja virtaa niiden kanssa.

1. TAMMIKUUTA 2011
Herännyt matkustaa matkustamatta.

25 JOULUKUUTA 2010
Herännyt tulee liikkumaton kunnes täydellinen tapahtuma ilmenee itsestään. Herännyt on vapaa kaikista näkökannoista ja konsepteista; on Yksi sen kanssa mikä on.

18. JOULUKUUTA 2010
Herännyt on yhtä sen kanssa, mikä oli siellä ennen universumin syntymää. Se on se joka on ikuinen läsnäolo, ilman syntymää ja kuolemaa, se ilman alkua ja loppua, ikuinen, muuttumaton, yksi, tyhjä, loputon, autuas, ikuinen minä.

11. JOULUKUUTA 2010
Herännyt on avoin kaikelle ja kaikki putoaa paikalleen.

2.JOULUKUUTA 2010
Heränneestä tulee liikkumaton ja kaikki tekeminen ilmenee itsestään. Herännyt sallii asioiden tulla ja mennä kuin pilvet taivaalla. Herännyt hyväksyy kaikki olennot yrittämättä.

27. MARRASKUUTA 2010
Herännyt näkee maailman kuin itsensä. Rakastaa ja välittää maailmasta kuin itsestään. Heränneelle on kaikki täydellistä sellaisena kuin se on.

20. MARRASKUUTA 2010
Herännyt ei ole sitoutunut mihinkään, ja on siksi yksi kaiken kanssa. Harjoitteleminen sitoutumattomuuteen johtaa välinpitämättömyyteen ja se ei ole sama asia kuin olla sitoutumaton.

13 MARRASKUUTA 2010
Herännyt on tyhjä ja siksi kykenevä. Ei pidä yrittää tyhjentää itseään.

6. MARRASKUUTA 2010
Herännyt toimii tekemättä mitään, tätä ei voi harjoitella.

30. LOKAKUUTA 2010
Kun tuomitseminen loppuu itsestään, syntyy ykseys kaikkeen mitä on.

23. LOKAKUUTA 2010
Kun astut taaksepäin omasta mielestäsi, on olemassa ymmärrys kaikkeen.

16. LOKAKUUTA 2010
Ole oma itsesi.

 9. LOKAKUUTA 2010
Näe itsesi toisissa, näe toiset itsessäsi.

 2. LOKAKUUTA 2010
Pelko on suurin este henkisellä tiellä; kohtaa pelkosi.

25. SYYSKUUTA 2010
Olemalla kiitollinen kaikesta, mitä on tapahtunut sekä kaikille ihmisille elämässä, alkaa henkinen matka.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti