perjantai 16. lokakuuta 2015

Magdalan Marian kanavointi

Vatsan voima
 

Pamela kanavoi Magdalan Mariaa


Suomennos: Tapio Närhi

Rakkaat ystävät, minä olen Magdalan Maria. Tervehdin teitä kaikkia sydämeni lämmöllä ja ilolla. Tiedän ja tunnen teidät. Olemme sielunkumppaneita kulkiessamme kaikki samaa polkua yhdessä, mutta kukin omalla tavallaan.
Tänään haluaisin puhua naispuolisesta energiasta ja siitä, miten se voi kukoistaa näinä aikoina, sillä se on ensiarvoista tietoisuuden muutokselle, jota koko ihmiskunta tarvitsee siirtyäkseen eteenpäin. Mies- ja naispuolisten energioiden välillä tarvitaan tasapainoa sekä koko maailmassa että yksilöiden elämässä. Naispuolista energiaa on pitkään tukahdutettu, loukattu ja vammautettu, ja tämä on johtanut yksipuolisen miesenergian dominointiin.
Ensisilmäyksellä saattaisi näyttää, että tasapaino on jo saavutettu: monissa maissa naisilla on käytännöllisesti katsoen samat oikeudet kuin miehillä. Noissa maailman maissa nainen voi ilmaista itseään yhtä vapaasti kuin mies, nauttia koulutuksesta, urasta, valta-asemasta, ja pystyy haalimaan vaurautta. Silti syvemmällä tasolla jotakin puuttuu ja on pois tasapainosta. Kun nainen pyrkii tasa-arvoon tällä tavoin, käy niin, että hän omii dominoinnin ja hallinnan miespuolisen energian ja alkaa käyttää sitä oman etunsa tavoitteluun ja omiin päämääriinsä. Se ei sinänsä ole väärin, mutta tässä on kysymys siitä, tyydyttääkö se naispuolisen ihmisen sielua, samoin kuin lisäkysymyksenä on, tyydyttääkö vallan ja dominoinnin haaliminen miespuolisen ihmisen sielua.
Nykyään yhä useammat ihmiset etsivät syvällisempää täyttymystä. He haluavat elää innoitusta seuraten ja olla yhteydessä Maahan ja kanssaihmisiin luottamalla sydämeensä sen sijasta, että reagoisivat pelkoon. Nämä ovat ihanteita, jotka nykyään koskettavat nuorten ihmisten sydämiä. Hallinnan ja pakottamisen vanha miespuolinen energia on aikansa elänyt, ja uusi sukupolvi ajattelee ja tuntee eri tavalla. Tässä onkin tilaisuus naispuolisen energian todelliselle ylösnousemukselle, mikä palauttaa naisten sosiaalisia ja poliittisia oikeuksia sekä parantaa aidosti myös naisten psyykelle tehtyjä syviä sisäisiä haavoja.
Mitä naispuoliselle energialle on menneisyydessä tapahtunut? Siltä on riistetty valta monin tavoin sekä mentaalisella että fyysisellä väkivallalla, ja se on kirjattu historiaan, joten minun ei tarvitse mennä tässä siihen. Huomioni keskittyy ensi sijassa siihen, kuinka tämä väkivalta on vaikuttanut sisäiseen naispuoliseen energiaan. Jos katsotaan kollektiivista naisauraa käyttäen esimerkkinä keskimääräisen naisen energiakenttää, vatsan alueella nähdään tyhjä tila, aukko. Alempien energiakeskusten alue – juuri-, sakraali- ja solar plexus -chakrat – on menettänyt valtansa ja tyhjentynyt. Monilla naisilla on arvottomuuden, pelon ja epävarmuuden tunteita noissa keskuksissa, ja usein he ovat vain puoliksi tietoisia siitä.
Vatsan alkuperäinen naispuolinen voima on vitaalisuutta ja maadoittumista. Luonnostaan nainen tuntee olevansa yhteydessä Maahan ja vuodenaikojen rytmiin, ja hänen sydämensä viisaus perustuu luonnolliseen itsetuntoon. Valitettavasti tämä on aikojen kuluessa hävinnyt, ja ilman sitä pohjaa, sitä vatsan luonnollista vahvuutta nainen ei pysty olemaan yhteydessä ympäröivään maailmaan tasapainoisella tavalla. Hän antaa helposti liian paljon itsestään toisille ja kadottaa itsensä niin tehdessään, joten hän on usein kykenemätön ottamaan henkilökohtaista tilaa itselleen ja asettamaan rajoja.
Jos teitä on haavoitettu ytimiä myöten hyljeksinnän, (seksuaalisen) väkivallan ja nöyryyttämisen kautta, teidän energiakentässänne tapahtuu muutos: teidän tietoisuutenne poistuu vatsasta, joka on emootion, yhteyden ja läheisyyden tyyssija. Kun kehon sillä alueella läsnä oleminen tuntuu liian tuskalliselta, te irtaannutte itsestänne ja vedätte tietoisuutenne pois vatsasta. Silloin tietoisuutenne nousee ylöspäin ja asettuu auranne yläosaan, jolloin tunteet väljähtyvät ja kuvaan voi tulla mukaan masennus tai väsymyksen tunne ja se, ettei pysty täysin käyttämään omaa energiaansa. Tapahtuneen väkivallan trauman ja siitä syntyvän syvällisen emotionaalisen hämmennyksen lisäksi mukana on nyt myös surullisuutta ja itsensä kadottamisen tyhjyyttä.
Tätä naispsyykelle on lyhyesti sanoen tapahtunut. Vaikka kaikilla naisilla tätä kuviota ei esiinny samassa määrin, tämä on silti ollut yleinen trendi, mikä voidaan kiteyttää seuraavasti:
  • vatsa, joka on emootion, seksuaalisuuden ja läheisyyden tyyssija ja joka on vahvasti yhteydessä Maahan, on suhteellisen tyhjä. Se tuntee olemassaolonsa olevan uhattuna sekä muistona riutuvan tuskan takia että siellä uinuvan voiman takia – sitä pelottaa kohdata se voima.
  • perääntymisliikkeen tuloksena ylempien ja alempien energiakeskusten eli sydämen ja vatsan alueen energiakenttien väliin on muodostunut aukko.
  • sydämen energia, inspiraation ja rakkauden keskus ei pysty ilmaisemaan itseään, virtaamaan ulospäin ja ottamaan luonnollisesti yhteyttä maailmaan ja toisiin ihmisiin. Tämä virtaus on estynyt, koska on liian paljon pelkoa tai epävarmuutta tai koska yhteyden tarve toiseen ihmiseen onniin vahva, että kadotatte itsenne tuohon ihmiseen ja tulette emotionaalisesti riippuvaiseksi hänestä.
Naisilla, jotka eivät ole koskaan kokeneet mentaalista, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa elämässään, ilmenee usein tämä reagointikuvio. Koska vanhat kuviot voivat siirtyä edellisistä elämistä, naisenergianne on saattanut kokea vaurioita menneisyydessä, ja sitä on vielä parannettava riittävästi nykyisessä inkarnaatiossa. Lisäksi naisina teihin vaikuttavat yleinen naispuolinen psyyke, vallalla oleva mielikuva naisista ja menneisyyden kollektiiviset kokemukset. Jokaisen naisen on käsiteltävä se, mitä tässä kuvailen: kenenkään naisen ei ole helppoa tai luonnollista hallita vatsansa voimaa ja olla todella sydämestään läsnä maadoittuneella, itsetietoisella tavalla.
Koska tämä on tietoisuuden muuntumisen aikaa, nyt on entistä tarpeellisempaa parantaa vatsan energiavammat. Jos aiot kehittyä henkisellä polulla ja tunnet halua elää sydämestäsi ja vilpittömimmästä inspiraatiosta käsin, tulet huomaamaan, että sinä naisena tulet silmäkkäin syvään juurtuneiden pelkojen kanssa. Erottuminen joukosta, itsensä suuremmaksi tekeminen ja konflikteihin osallistuminen ei käy helposti, ja joudut kasvokkain itsekunnioituksen ja itselle uskollisena olemisen tiukkojen kysymysten kanssa. Tietyssä mielessä sinua naisena pyydetään muuntamaan osa kaikkien naisten kollektiivista tuskaa. Joten parantaessasi omaa tuskaasi sinä luot uusia polkuja kollektiivisen tietoisuuden laajenemiselle.
Henkinen kehitys nähdään laajalti sydämen avautumisena, toisiin yhteyden ottamisena rakkauden kautta, ja omasta egosta irti päästämisenä. Juuri tässä piilee lukuisia sudenkuoppia naisille, joiden on käsiteltävä vatsastaan puuttuvaa voimaa. Jos otat yhteyttä toisiin olematta kiinteästi läsnä vatsassasi, keskuksessasi, olematta yhteydessä omiin tarpeisiisi ja omaan totuuteesi, silloin yhteys toisiin voi nopeasti johtaa itsensä kadottamiseen ja jopa nääntymiseen.
Jos olet erittäin herkkä ihminen, jolla on avoin sydänchakra ja joka helposti aistii toisten ihmisten mielialat ja tunnetilat, hyödyt siitä, että tunnet omat rajasi tukevasti, ja sitä varten tarvitset vahvan egon. "Vahvalla egolla" tarkoitan sitä, että sinun on selvästi tunnettava, missä sinä päätyt ja mistä toinen ihminen alkaa. Sen tuntemuksen avulla tiedostat, kun annat liikaa, koska haluat ehkä olla pidetty tai et uskalla sanoa "ei". Terve ego saa aikaan sen, että tunnet selvästi ja tarkasti, mitä sinulle on tapahtumassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sana ego on vääristynyt, ja se merkitse nykyään kaikkea, mikä on alhaisempaa ja mistä tulisi päästä irti, mutta naisille tämänkaltainen itsetietoisuus ja rajojen asettaminen on äärimmäisen tärkeää.
Miehillä kehitysprosessi on aivan erilainen. Miehet on kasvatettu erilaisella moraalilla. Poikana heitä rohkaistaan erilaistumaan, kilpailemaan ja erottumaan joukosta. Se voi olla melko tuskallista miehille, jotka eivät tunne oloaan kotoiseksi siinä ja jotka ovat luonnostaan herkkiä, huomaavaisia tai hiljaisia. Joka tapauksessa miehiä vähemmän rohkaistaan antamaan, kun taas kunnianhimoa ja aggressiivisuutta arvostetaan myönteisellä tavalla. Myös miehillä on menneisyyden kokemusten aiheuttamia energiavammoja. Miehet ovat erkaantuneet omasta naispuolisesta energiastaan, tunteistaan ja intuitiostaan, ja he kokevat sen ilon, tunteiden ja yhteyden puutteena. Heidän sydämessään on tyhjä tila – ei niinkään vatsassa – ja tämä tyhjyys piinaa miehiä aivan yhtä paljon kuin naiset kärsivät vatsansa tyhjästä tilasta. Perinteet ovat vahingoittaneet kumpaakin sukupuolta, ja kumpikin sukupuoli on haavoittunut eri tavoin, joten eheyden saavuttamiseksi nämä kaksi sukupuolta tarvitsevat erilaisia keinoja.
Miehille sydämen avaamisen tähdentäminen on yleensä hyödyllistä. Yhteyden saaminen omiin tunteisiinsa, haavoittuvuutensa näyttäminen ja itsessään olevan naispuolisen energian tunnustaminen ovat perustavaa laatua olevia keinoja miesten paranemiselle. Mutta naisille se on jollakin tavoin täysin päinvastoin. Heille itsensä parantamisen tie on itselleen uskollisena pysymistä, selvien rajojen säilyttämistä, miespuolisen energian hyväksymistä ja omien ainutlaatuisten lahjojensa myöntämistä ja julki tuomista. Energiamielessä se merkitsee, että te viette energian sydämestänne, sielustanne aivan vatsanne tasolle saakka. Siten se merkitsee laskeutumista syvälle siihen lantion onkaloon, mikä symbolisoi naispuolisen energian alkukantaista voimaa.  
Eräs keino, jolla naiset voivat päästä kotipesäänsä, on heissä olevan kiukun käsitteleminen tietoisemmin. Monet naiset tukahduttavat suuttumuksen tai pettymyksen tunteita, koska kiukku saa aikaan pelkoa tai saa heidät tuntemaan voimattomuutta. Kiukku on pelottavaa, koska se saattaa aiheuttaa ristiriitoja toisten kanssa, ja jos sinusta tuntuu, ettet pysty puolustamaan itseäsi ja ilmaista kiukkuasi, tunnet olosi voimattomaksi. Sitten kiukku voi muuttua masennukseksi, passiivisuudeksi tai kyynisyydeksi.
Voitte kuitenkin pitää kiukkua arvokkaana signaalina, että jokin tai joku on rikkomassa omia rajojanne ja tunnette itsenne loukatuksi. Sillä signaalilla voitte luoda positiivista energiaa elämäänne. Hyväsymällä kiukun te otatte itsenne vakavasti, mikä tarkoittaa, että kiukkuun sisältyvä voima voidaan ilmentää positiivisella tavalla. Ensiksi kiukkua ei pidä nähdä pahana asiana ettekä saa tuomita itseänne sen takia. Se on vaikeampaa naisille kuin miehille, koska naiset ovat tottuneempia kieltämään itsensä ja antamaan oma tilansa toiselle pikemminkin kuin vaatimaan omia luonnollisia rajojaan.
Tämän vuoksi haluan käsitellä erittäin herkkiä naisia, jotka kulkevat henkistä polkua pitkin: pitäkää huoli vatsanne voimasta, omistakaa se, pysykää tukevasti omien rajojenne sisäpuolella ja uskaltakaa puolustaa itseänne. Teillä on taipumus yhdistää henkisyys rakkauteen, valoon ja yhteyteen, ja nuo ovat olennaisia ominaisuuksia, mutta tasapainoinen yhteys ympäröivään maailmaan riippuu kyvystänne erottaa se, mikä on teille oikein ja mikä on väärin, ja eroamaan ja irrottumaan tarvittaessa kohtuuttoman sulautumisen ja yhteyden ottamisen sijasta. Sitä varten teidän on arvostettava itseänne, omia tarpeitanne, omia lahjojanne, ja kaikkia tunnetilojanne.
Minä elin aikana, jolloin naisten vapaata itsensä ilmaisua ei hyväksytty saati arvostettu. Tunsin vahvaa yhteyttä Joshua Ben Josefin sanoman ja Kristus-energian kanssa. Hänen sanansa ja hänen karismansa kosketti minua, ja siinä elämässä menin yhä syvemmälle sisimpääni muistaakseni, kuka olin. Minussa asusti myös raivo niitä voimia kohtaan, jotka kielsivät minua olemasta se joka olin: riippumaton, voimakas, omapäinen. Jouduin jatkuvasti palaamaan itseeni, ja kamppailin voimattomuuden ja suuttumuksen tunteiden kanssa. Vatsani oli turhautuneisuuden energian vallassa, ja sen alla uinui alemmuuden ja epäluulon tunne. Minun tehtävänäni oli hyväksyä itsekunnioituksen puutteeni ja päästää irti toisten ihmisten tekemistä arvosteluista.
Se on kaikkien naisten haaste. Kun naiset eivät ole täysin läsnä vatsansa alueella, heillä on taipumus antaa liian paljon sydämestään toisille, tyhjentää itsensä suhteessa toisiin ihmisiin, esimerkiksi rakkaimpiinsa, lapsiinsa, vanhempiinsa, ystäviinsä. Itsensä kadottaminen toiseen ihmiseen on aivan liian usein merkki siitä, ettet ole täysin sinut itsesi kanssa, omassa kotipesässäsi. Jos siellä on tyhjyyden tai vieraantumisen tunne, se houkuttaa tavoittelemaan toista ihmistä, jotta tuo tunne helpottaisi. Teet sen näennäisesti rakkaudesta, mutta siinä piilee toinen motiivi: tarvitset toista tunteaksesi itsesi hyväksytyksi ja olosi hyväksi. Aito henkinen kasvu kuitenkin tarkoittaa, että opit kysymään – mikä on motiivini, että otan yhteyttä ympäröivään maailmaan, rakkaimpiini, ystäviini, lapsiini, vanhempiini?
Valitkaa yksi noista ihmissuhteista ja kiinnittäkää huomionne vatsaanne. Tuntekaa siltä tasolta, kuinka paljon tilaa teillä on tässä ihmissuhteessa tai kuinka paljon otatte vastaan. Kuvitelkaa esimerkiksi rakkaintanne ja kysykää itseltänne: "Tunnenko olevani täysin hyväksytty vatsani alueella, kun hän on läsnä?" Tehkää sama naisystävänne suhteen. Hengittäkää syvään energiakeskukseenne, kun ajattelette naisystäväänne ja tuntekaa vastaus. Tunnetteko, että jokin tukkii tai estää hengitystänne? Kokeilkaa tätä ohjattuna meditaationa.
Avainkysymys on: voiko vatsanne rentoutua siinä ihmissuhteessa? Tunnetteko olevanne hyväksyttyjä ja oletteko vapaita olemaan oma itsenne? Vai tuntuuko teistä, että teidän on ponnisteltava ja käyttäydyttävä luonnottomalla tavalla? Ehkä teistä tuntuu, että energia on huvennut teistä ollessanne toisen ihmisen kanssa. Silloin tietoisuus nousee kohti päätänne ja tietoisuutenne poistuu perustuksestanne, vatsastanne. Kun niin käy, älkää tuomitko itseänne, vaan nähkää rakastavan rehellisesti, että ette uskalla olla uskollisia itsellenne ja ottaa omaa oikeutettua tilaanne.Tunnustamalla oma pelkonne te muunnatte sen. Ettekä tee sitä yksin. Naisten kollektiivinen energia on muuttumassa. Se, mitä annatte itsellenne, hyödyttää toisia ja päinvastoin.

© Pamela Kribbe

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti